PREZENTARE

 

„ANTREPRENORIATUL ÎN MEDIUL RURAL – O ŞANSĂ DE OCUPARE”

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu implementează în calitate de beneficiar, proiectul „Antreprenoriatul în mediul rural – O şansă de ocupare”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”. Acesta se derulează în perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 2013 în Regiunile Centru, Nord - Vest, Vest, Sud-Muntenia, în parteneriat cu: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu - Mare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, S.C. Technical Training S.R.L. Bucuresti şi Techniki Ekpedeftiki - Kentro Epagelmatikis Katartisis S.A., partener transnaţional. 
           

Proiectul îşi propune:

v     susţinerea iniţiativelor de dezvoltare antreprenorială;

v     promovarea şi susţinerea reintegrării persoanelor din mediul rural pe piaţa muncii;

v     crearea condiţiilor pentru dezvoltarea activităţilor independente non-agricole. 

 

Grupul ţintă căruia se adresează acest proiect este format dintr-un număr de peste 1000 de persoane din mediul rural din cele patru regiuni:

Ţ    300 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă;

Ţ    100 persoane inactive;

Ţ    300 şomeri, din care 100 tineri şomeri şi 100 şomeri de lungă durată;

Ţ    300 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

Antreprenoriatul în mediul rural – O şansă de ocupare” promovează egalitatea de şanse, indiferent de naţionalitate, etnie, religie, urmărind ca minimum 40% din grupul ţintă să fie femei. Un număr de 450 de participanţi la activităţile de formare profesională în calificări non-agricole vor primi burse de studiu. 40 de persoane dintre cele instruite vor primi burse de merit pentru promovarea antreprenoriatului rural. Se va acorda asistenţa necesară pentru începerea unei afaceri.

 

Activităţi care se vor derula în cadrul acestui proiect:

*      cercetare şi studii de teren privind situaţia şomajului în mediul rural;

*      campanii de conştientizare, motivare şi informare în vederea asigurării participării grupului ţintă la serviciile de ocupare  furnizate prin proiect;

*      furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională;

*      evaluarea competenţelor dobândite pentru 100 de persoane din grupul ţintă;

*      furnizarea programelor de formare profesională în care vor fi cuprinse un număr de 300 de persoane;

*      promovarea culturii antreprenoriale;

*      asigurarea unui suport pentru elaborarea şi implemetarea strategiilor pentru dezvoltarea iniţiativelor locale în zonele rurale;

*      dezvoltarea reţelei e-comert pentru promovarea produselor şi serviciilor (produse meşteşugăreşti, servicii ale turismului rural/ecologic). 

 

Valoarea totală  a proiectului este de 16.429.323, 00 lei, din care:

Ř      contribuţia proprie a solicitantului şi partenerilor de 2.176.392, 81 lei

Ř      valoare neeligibila de 950.000, 00 lei

Ř      asistenta financiara nerambursabilă din Fondul Social European de 13.302.930,19 lei.

 

Proiectul se înscrie in Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2.-Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.