Descriere: Description: antet_sus2

 

Șomerii în dialog cu AJOFM-urile

 

Cercetarea sociologică realizată de către Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în cadrul proiectului Serviciul public de ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine și-a îndreptat atenția și spre șomerii din cinci regiuni ale tării. Proiectul este implementat de AJOFM Sibiu în parteneriat cu AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara, AJOFM Dâmboviţa, AJOFM Vaslui, ULB Sibiu şi SC Iquest Technologies SRL.

Cercetarea din cadrul activităţii Studiul privind funcţiunile touch-screen-urilor de preluare a declaraţiilor şi a portalului de preluare a locurilor de muncă vacante a fost aplicată unui eşantion de 1180 de șomeri din judeţele Sibiu (300), Satu Mare (220), Hunedoara (240), Dâmboviţa (220) şi Vaslui (200).

Peste 68% dintre șomerii chestionaţi apeleză la serviciile de informare și consiliere oferite de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în timp ce aproximativ 30% din cei chestionați mărturisesc că nu au beneficiat de aceste servicii. De asemenea aproximativ 60% din cei intervievați nu au solicitat niciodată asistență din partea AJOFM-urilor pentru întocmirea și depunerea unui CV sau a unei scrisori de intenție. Cu toate acestea 60% dintre șomerii respondenți caută un loc de muncă la sediul AJOFM-urilor, 51% în mass-media și 49% în mediul on-line.

Sistemul electronic cu afișaj digital (sistemul self-service) este modalitatea preferată de a căuta locuri de muncă prin intermediul AJOFM-uri pentru aproximativ 63% dintre șomerii chestionați, în timp ce 49% ar dori să caute un loc de muncă prin intermediul portalului on-line (internet). Peste 50% dintre persoanele intervievate ar prefera să fie anunțate de către AJOFM-uri prin e-mail atunci când apar locuri de muncă disponibile, alți 33% ar dori să primească un SMS cu locurile de muncă vacante, iar 25% ar dori să le regăsească pe site-ul agențiilor.

Peste 81% dintre șomerii intervievați își doresc postarea CV-ului în mediul on-line astfel încât angajatorii să aibă acces la acesta, în timp ce 14% refuză acest lucru. Peste 85% dintre șomeri consideră că serviciul de tip self-service i-ar ajuta pentru reducerea timpului petrecut la sediul agențiilor, 90% dintre ei consideră că astfel ar avea acces la baza de date cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante, iar 79% consideră util acest serviciu pentru a obține informații privind oferta de formare profesională.

Dintre modalităţile de comunicare privind desfăşurarea “Burselor locurilor de muncă”, organizate de AJOFM-uri se detaşează afișajul la sediul agențiilor (48%) și mass-media (44%).

            Proiectul Serviciul public de ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine, POSDRU/111/4.1/S/91800, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie 4.1.- Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare superior şi are valoarea totală de 8.324.964,44 ron din care 5.035.260,75 ron finanţare nerambursabilă.

 

 

Şomerii şi angajatorii îşi doresc o colaborare ONLINE cu

Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă

 

Aceasta este principala concluzie a primului Focus Grup organizat în cadrul proiectului Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine şi aplicat la nivelul a cinci agenţii judeţene de ocupare a forţei de muncă din ţară, respectiv AJOFM Sibiu, AJOFM Vaslui, AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara.

125 de companii din ţară şi aproximativ 120 de şomeri au fost intervievaţi şi au răspuns unui minichestionar pentru a contribui la elaborarea primei versiuni a arhitecturii portalului reţelei de infotouch-uri ce urmează a fi implementată la sfârşitul acestui an în judeţele Sibiu, Vaslui, Satu-Mare, Hunedoara şi Dâmboviţa prin proiectul Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine.

Toţi angajatorii intervievaţi s-au arătat interesaţi de posibilitatea publicării locurilor de muncă vacante pe portal fără a mai fi nevoiţi să se deplaseze la sediul AJOFM-urilor. De asemenea, urna electronică în care şomerii să-şi depună CV-urile în format electronic a fost agreată în unanimitate atât de reprezentanţii companiilor cât şi de către şomeri.

Mecanismul de semnătură digitală, ce ar putea să înlocuiască documentaţia scrisă cu cea digitală, a fost agreat de doar 60% dintre angajatorii intervievaţi, iar autentificarea prin amprenta digitală la touch-screen-uri a fost acceptată de mai puţin de 50% dintre şomerii care au răspuns la minichestionar. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au aprobat iniţiativa de a avea acces de pe portal sau touch-screen la lista cursurilor de certificare organizate de AJOFM-uri. Şomerii şi-au exprimat însă nemulţumirea în legătură cu locurile de muncă vacante anunţate de AJOFM-uri şi lipsa disponibilităţilor acestora în momentul în care ajung la sediul operatorului economic indicat de agenţie şi au solicitat găsirea unei soluţii pentru o transparenţă mult mai mare.

 

„Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, se derulează în perioada 01 martie 2012 – 31 august 2013 în Regiunile Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia, implementat de AJOFM Sibiu în parteneriat cu AJOFM Vaslui, AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara, AJOFM Dâmboviţa, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu şi SC IQuest Technologies SRL.

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie 4.1.- Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare superior şi are valoarea totală de 8.324.964,44 ron din care 5.035.260,75 ron finanţare nerambursabilă.

 

 

 

Conferinţa de lansare a proiectului

„Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine”

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu vă invită să participaţi la conferinţa de lansare a proiectului „Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine”, care va avea loc în data de 09 august 2012, orele 12.30, la Centrul de afaceri Sibiu, Corpul A, Et.II, Sala A2, Str. Nicolaus Olahus nr.5.

„Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, se derulează în perioada 01 martie 2012 – 31 august 2013 în Regiunile Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia, în parteneriat cu AJOFM Muncă Vaslui, AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara, AJOFM Teleorman, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu şi SC IQuest Technologies SRL.

Proiectul îşi propune:

·         întărirea capacităţii administrative a SPO, prin reorganizarea serviciului pentru preluarea declaraţiei lunare privind obligaţiile către bugetul asigurărilor pentru șomaj folosind touch screen-uri,

·         întărirea capacităţii administrative a SPO, prin preluarea on-line a locurilor de muncă vacante – realizarea unui portal  şi crearea unei baze de date cu angajatorii,

·         promovarea acestor servicii prin diseminarea informaţiilor angajatorilor şi realizarea unui reţele inter-regionale între solicitanţi cei patru parteneri ai SPO,

·         evaluarea impactului serviciului de preluare automata a declaraţiilor şi preluare on-line a locurilor de muncă vacante prin organizarea: de focus grupuri cu angajatorii, a unui studiu privind funcţiile ce trebuie să deservească acest serviciu, precum şi studiul final privind satisfacţia clienţilor în urma implementării sistemului, prin aplicarea unor chestionare.

Grupul ţintă căruia se adresează acest proiect este format dintr-un număr de 5 instituţii ale Serviciului Public de Ocupare, respectiv AJOFM Sibiu, AJOFM Vaslui, AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara şi  AJOFM Teleorman, însă beneficiarii sunt angajatorii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din cele 5 regiuni ale tării implicate în proiect.

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie 4.1.- Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare superior şi are valoarea totală de 8.324.964,44 ron din care 5.035.260,75 ron finanţare nerambursabilă.

 

 

Descriere: Description: antet_jos2