Contractul de achizitie de servicii de cazare, masă, transport pentru persoanele care vor urma cursuri de perfectionare / specializare

Proiect  “S.P.C.P. – Specializare şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii competenţelor profesionale ale personalului SPO” – ID 130999

(servicii prevăzute în anexa 2B – OUG 34/2006)

Pentru a descărca documentaţia de atribuire daţi click pe link-urile de mai jos:

Invitaţie participare

Formulare achiziţie

Fişa de date

Caiet de sarcini

Model contract

Declaraţie factori de decizie

Clarificări

            Clarificare 1

            Clarificare 2

            Clarificare 3

            Clarificare 4

            Clarificare 5

            Clarificare 6

 

Declaraţie 692