MUNCA ÎN STRĂINĂTATE

Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: http://eures.anofm.ro/IMAGES/yourFirstJob242x80.gif
 

 


                             

 

 

Explicaţie cu săgeata în sus: Proiectul sprijină mobilitatea tinerilor în vârstă de 18-35 de ani în ţările UE, asigura suport pentru găsirea unui loc de muncă, prin consiliere, mediere şi servicii de recrutare, folosind capacitatea reţelei serviciilor publice şi a reţelei EURES având ca rezultat concret plasarea a  minimum 1.200 de tineri la nivel european,  prin acordarea unui număr corespunzător de subvenţii de mobilitate.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


      

 

Informati-vă 
înainte de a semna contracte sau de a plăti orice fel de comisioane sau taxe!!!!
Revenim cu atenţionări pentru cetăţenii români, aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate, în condiţiile în care ne-au fost semnalate nereguli, ilegalităţi în momentul în care aceştia s-au adresat unor firme private de plasare a forţei de muncă sau chiar persoanelor fizice care s-au interpus activitaţii de mediere.
Accesul cetăţenilor români la locurile de muncă vacante oferite de angajatorii din străinătate se poate face prin Rețeaua EURES, prin aplicarea acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state, prin intermediul firmelor private de plasare a forţei de muncă sau prin căutare individuală.

Toate locurile de muncă vacante la nivel european pot fi vizualizate pe portalul EURES, www.eures.europa.eu iar dacă doriţi aplicaţi trebuie selectaţi doar ofertele marcate cu steagul UE.
Agenţia Naţionlă pentru Ocuparea Forţei de Muncă gestionează portalul national EURES www.eures.anofm.ro, unde sunt vizibile ofertele de muncă disponibile, detaliate pe ţări şi ocupaţii, dedicate exclusiv cetăţenilor români. Serviciile oferite de consilierii EURES din cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv informare, consiliere, mediere a unui loc de muncă în UE/SEE SUNT GRATUITE .
Datele de contact ale acestora pot fi accesate la adresa :http://www.eures.anofm.ro/contact.php

In situaţia în care apelaţi la serviciile de mediere oferite de o firmă de plasare a forţei de muncă în străinătate sugerăm :
- verificaţi, înainte de plata oricarui comision sau taxă, la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul în care îşi are sediul firma, dacă aceasta este înregistrată.
- analizaţi atent, înainte de semnare, contractele de muncă/ contractele de mediere care trebuie respecte prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată.

ATENŢIE !!!

ANOFM NU are competenţă în domeniul medierii/ plasării cetăţenilor români pe locuri de muncă în străinătate prin intermediul firmelor private de plasare a forţei de muncă!!!

 

LINIE TELEFONICĂ TEL VERDE SOLVIT - 0800672507

 

Ghid european pentru lucrătorii mobili

 

Locuri de muncă pentru persoanele calificate ȋn domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania

AJOFM SIBIU organizează selecţie pentru studenţii care doresc să lucreze în Germania, anual în perioada vacanţei de vară.

Pentru detalii daţi click AICI

Foaie informativă studenţi

Precizări şi instrucţiuni de completare a adeverinţei de student

Precizări şi instrucţiuni de completare a fişei de solicitare

Bewerbunbsbogen2018

Merkblatt

Immatrikulationsbescheinigung2018

Immatrikulationsbescheinigung germana - romana

EURES reprezintă o reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene şi a fost creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului European şi Elveţia. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare în cadrul acestei reţele sunt sindicatele, organizaţiile patronale şi alţi actori implicaţi în piaţa muncii.

Reţeaua este coordonată de Comisia Europeană  şi a fost înfiinţată în anul 1993, ca instrument cheie în creşterea mobilităţii pe piaţa europeană a muncii.

      Odată   cu aderarea  României  la  Uniunea   Europeană     începând cu 1 ianuarie 2007  Agenţia Natională pentru Ocuparea Forţei de  Muncă    oferă servicii   de mediere a muncii în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European  în calitatea sa de membru EURES.  Această calitate i-a fost stabilită prin  „DOCUMENTUL DE POZIŢIE AL ROMÂNIEI Conf RO 50/01–CAPITOLUL 2 – LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR”, prin care este transpusă  Directiva Comisiei nr.93/569 din 22 octombrie 1993 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului 1612/68 referitor la libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii.

Principalele obiective ale EURES  sunt:

- să informeze, să îndrume şi să furnizeze sfaturi potenţialilor lucrători    mobili cu privire la oportunităţile de a lucra în UE/SEE, ca şi despre condiţiile    de muncă şi de viaţă din spaţiul european ( întocmire CV, corelare calificare   cu LMV ( locurile de muncă vacante),aplicare ;

- să ofere consiliere angajatorilor   dornici      recruteze lucrători din alte ţari ale  S E E  (stabilirea    grupurilor ţintă, întocmirea  anunţului     promovarea ofertei organizarea interviului;

- să ofere sfaturi şi îndrumare lucrătorilor şi angajatorilor din    regiunile transfrontaliere;

- să faciliteze libera circulaţie a lucrătorilor;

- să asigure transparenţa locurilor de muncă şi a aplicaţiilor;

- să organizeze burse (EJD) şi selecţii pentru ocuparea forţei de muncă;

 

Reţeaua europeană EURES:

 

 Oferă GRATUIT servicii de informare, consiliere şi mediere .

Cei 900 de consilieri asigură un contact zilnic cu solicitanţii de locuri de muncă şi angajatorii din întreaga Europă.

 

Reţeaua naţională EURES: 45 consilieri EURES distribuiţi în toate agenţiile de ocupare  judeţene / AMOFM BUCUREŞTI  / ANOFM .

Coordonaţi de Direcţia Relaţii  Internaţionale, Eures şi Mediere din cadrul ANOFM

 

      Pentru a obţine un loc de muncă în străinătate  prin reţeaua EURES persoanele interesate  trebuie să fie înscrise  în baza de date naţională. Înscrierile  se  pot  face  în  cadrul AJOFM  SIBIU   ( pentru persoanele cu domiciliul  pe raza judeţului SIBIU) cu următoarele acte:

- copie BI./CI  sau copie paşaport ( cu valabilitate de minim   şase  luni);

- CV model  EUROPASS    într-o  limbă  de circulaţie  internaţională;

- cazier judiciar în original care să ateste că nu au  antecedente  penale( termen de  valabilitate şase luni ) ;

- adeverinţa de la medicul de familie , cu menţiunea ,,CLINIC SANATOS”;

- o poză tip paşaport;

      Cu această ocazie se primesc informaţii, îndrumare ,sfaturi broşuri şi fleyere  privind condiţiile de muncă şi de viaţă din spaţiul comunitar.

 

În prezent UE  numără 28 de state: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,  Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ţările de Jos , Ungaria.

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea  desfăşurată   de  AJOFM Sibiu  în baza   CONVENŢIILOR BILATERALE şi prin REŢEAUA  EURES

                 Daţi click aici

R FORESTIER RUJBIST

CANICINGINER HOCOL

 MEDIC VETERINAR

Website-uri utile:

 

Pentru asigurarea accesului doritorilor la locurile de muncă vacante   pe plan naţional şi european cât şi pentru a oferi un aer european afacerii dumneavoastră.

 

Portalul Comisiei Europene:

www.ec.europa.eu /eures

Portalul EURES România - parte a website-ului oficial al ANOFM

                                      www.eures.anofm.ro

 

 Date  de contact:

Corina Suciu

 

AJOFM Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A
etaj IV, camera 448,  telefon 0269 210882 interior 119
e-mailcorina.suciu@sb.anofm.ro
             corinasuciu_sb@yahoo.com

 

Program cu publicul:       

 

  Zilnic orele 800 – 1600