PROIECTE

 

          Fişa proiect INTESPO

          Informare INTESPO martie 2018

          Informare proiect UNIT 4 RMPD

Informare „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi"

Informare INTESPO AUGUST 2018 – “Dacă esti în căutarea unui loc de muncă…”

        În atenţia tinerilor care vor se angajezeInformare INTESPO OCTOMBRIE 2018

Fişă proiect „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi"

Informare proiect Unit 4 RMPD

Informare INTESPO noiembrie 2018

Informare ACTIMOB 1 - Activare şi mobilitate tineri NEETs

Fişă proiect ACTIMOB 1

 

         

 

 

 

AJOFM Sibiu – solicitant

 

Nr. Crt.

Titlul proiectului

Obiectiv

Buget alocat proiectului

Perioada de implementare

Programul operaţional

Obs.

1.    1.

„Modernizarea SPO- Formarea personalului propriu al SPO- Excelenţa în ocupare”- ID 14015

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu SPO

1.158.340 lei

01.07.2009-31.12.2010

POS DRU 2007-2013

AP4- Modernizarea SPO

DMI4.2 - Formarea personalului propriu al SPO

Prezentare

Comunicate

Anunţuri

2.     

Antreprenoriatul în mediul rural – O şansă de ocupare”-

ID 55328

Îmbunătăţirea competentelor şi calităţii resurselor umane în zonele rurale în vederea facilităţii accesului la ocupare în activităţi nonagricole

Dezvoltarea, actualizarea cunoştinţelor şi competenţelor persoanelor din mediul rural

Consolidarea competenţelor antreprenoriale şi susţinerea activităţii antreprenoriale pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă din zonele rurale

Sustenabilitatea pe termen lung a antreprenoriatului în mediul rural

16.429.323 lei

01.07.2010 – 30.06.2013

POS DRU 2007-2013

AP5-Promovarea măsurilor active de ocupare

5.2-Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Prezentare

Anunţuri

 

www.businessrural.ro/

3.       

“Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine.” –

ID 91800

Modernizarea serviciilor publice de ocupare si în special întărirea capacităţii de furnizare a acestora impun activităţi şi acţiuni care să conducă la o mai bună relaţie între SPO şi clienţii săi( în acest caz angajatorii).

8.324.964,44 lei

01.03.2012 – 31.12.2013

POS DRU 2007-2013

AP4 - Modernizarea SPO

4.1.- “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

Anunţuri

Comunicate

Achiziţii

www.eajofm.ro/

4.       

S.P.C.P - Specializare şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii competentelor profesionale ale personalului SPO

ID 130999

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de competenţe profesionale a 300 de angajaţi SPO în vederea adaptării la noile cerinţe în domeniu, furnizând astfel servicii de ocupare şi asistenţă adaptate clienţilor

9.443.094,00 lei

06.01.2014 – 05.07.2015

POS DRU 2007 – 2013

AP4 - Modernizarea SPO

DMI4.2 - Formarea personalului propriu al SPO

Achiziţii

Anunţuri

http://www.competenteprofesionalespo.ro/

 

AJOFM Sibiupartener

 

Nr. Crt.

Titlul proiectului

Obiectiv

Solicitantul

Buget alocat proiectului

Perioada de implementare

Programul operaţional

Obs.

1.           

„Stagiile de practică - coordonate în dezvoltarea profesională a studenţilor” –           ID 19312

Creşterea adaptabilităţii pe piaţa forţei de muncă a tinerilor studenţi

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

999.442 lei

01.08.2009-01.08.2010

POS DRU 2007-2013

AP2- Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

DMI2.1- Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

 

2.           

„ CALISIG - Calificarea pentru o slujbă mai sigură” – ID 58322

Facilitarea accesului la servicii de formare profesionala adaptate nevoilor pieţei muncii din actualul context financiar si economic, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare si specializare

AJOFM Dolj

6.633.750 lei

01.07.2010-01.03.2012

POS DRU 2007-2013

AP5-Promovarea măsurilor active de ocupare

5.1-Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

www.dolj.anofm.ro/

 

3.           

„Program Integrator al Formării Adulţilor Necalificaţi - PIFAN” – ID 48625

Facilitarea şi creşterea accesului pe piaţa muncii a personalului în căutarea unui loc de muncă fără calificare sau cu calificare nerelevantă.

AJOFM Harghita

17.652.240 lei

01.11.2010 – 31.10.2013

POS DRU 2007-2013

AP5-Promovarea măsurilor active de ocupare

5.1-Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

www.harghita.anofm.ro/

4.           

„Formarea profesionala utilizând soluţii informatice – o soluţie de reconversie a forţei de munca din zona rurala de pe raza judeţului Sibiu” –

ID  89601

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piaţa muncii si in viaţa activa a persoanelor domiciliate in mediul rural din judeţul Sibiu, prin identificarea celor mai potrivite direcţii de calificare, în strânsă legătura cu evoluţia pieţei muncii.

CCIA Sibiu

2.185.277 lei

01.01.2012 – 31.12.2013

POS DRU 2007-2013

AP5-Promovarea măsurilor active de ocupare

5.2-Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

 

5.           

”OBSERVATORUL PIEŢEI MUNCII (OPM)”

ID 129565

Dezvoltarea capacităţii SPO de monitorizare, analiza, anticipare şi prognoză a schimbărilor de pe piaţa muncii, în scopul adaptării sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesională, la tendinţele de evoluţie a cererii de forţa de muncă la nivel inter regional

AJOFM Hunedoara

12.991.172,00 lei

06.01.2014 – 05.07.2015

POS DRU 2007-2013

AP4 - Modernizarea SPO

4.1.- “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

 

6.           

Fii activ si adaptează-te la piața muncii!

Creșterea capacitații de ocupare a grupurilor de persoane cu o situație dificila pe piața muncii, in special a grupurilor dezavantajate pe piața muncii prin masuri active de ocupare. Creșterea competitivității pe piața muncii si dezvoltarea resurselor umane prin corelarea educației si învăţării pe tot parcursul vieții cu piața muncii şi asigurarea de oportunităţi crescute pentru participarea activa pe piața muncii din regiunile Centru si Vest.

COMPA SA Sibiu

2654277.61 lei

25.02.2015 – 24.12.2015

POSDRU/183/5.1/S/151603

Achizitii

Conferinţă închidere proiect