ANUNŢURI

 

 

 

Anunţ de atribuire a contractului de servicii de asistenţă în birou

 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa: Str. Morilor nr. 51A Sibiu, jud. Sibiu, cod 550197, Romania, e-mail: ajofmsibiu@yahoo.com, Tel.: 0269-210882, Fax: 0269-230089 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  DENUMIRE CONTRACT  - servicii de asistenţă în birou

II.2)  OBIECTUL CONTRACTULUI  -  Achizitionarea serviciilor de asistenţă în birou, în vederea implementării proiectului POSDRU/43/4.2/G/14015 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea Personalului Propriu al SPO – Excelenţa în ocupare

II.3)  TIP CONTRACT  -  Servicii

II.4)  CPV  - 79500000-9 - servicii de asistenţă în birou

II.5)  CRITERIU DE ATRIBUIRE  -  Pretul cel mai scazut

II.6)  INVITATIE DE PARTICIPARE  -  11732/02.07.2010 – www.sibiu.anofm.ro

 

SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    1

         VALOARE ESTIMATA TOTALA  - 38.400 RON

III.2) LISTA CONTRACTE

Contract - 12047/07.07.2010

Valoare - 6.400 RON/lună

Castigator - PFA OPRITA DANIEL, CUI: 27023677, Sibiu, str. Nouă, nr. 43, tel/fax: 0269/215197

 

 

Anunţ de atribuire a contractului de servicii de gestionare a proiectelor, altele decât pentru lucrările de construcţie

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa: Str. Morilor nr. 51A Sibiu, jud. Sibiu, cod 550197, Romania, e-mail: ajofmsibiu@yahoo.com, Tel.: 0269-210882, Fax:  0269-230089 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  DENUMIRE CONTRACT  - Servicii de gestionare a proiectelor, altele decât pentru lucrările de construcţie

II.2)  OBIECTUL CONTRACTULUI    Achizitionarea de servicii de gestionare a proiectelor, altele decât pentru lucrările de construcţie, în vederea implementării proiectului POSDRU/43/4.2/G/14015 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea Personalului Propriu al SPO – Excelenţa în ocupare

II.3)  TIP CONTRACT  -  Servicii

II.4)  CPV    - 79421000 Servicii de gestionare a proiectelor, altele decât pentru lucrările de construcţie

II.5)  CRITERIU DE ATRIBUIRE  -  Pretul cel mai scazut

II.6)  INVITATIE DE PARTICIPARE  -  11732/02.07.2010 – www.sibiu.anofm.ro

 

SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    1

         VALOARE ESTIMATA TOTALA    64.020 RON

III.2) LISTA CONTRACTE

Contract - 12046/07.07.2010

Valoare - 10.670 RON/lună

Castigator - PFA CRACIUN MARIOARA, CUI 27017187 Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 3, ap. 5, tel/fax: 0269/213709

 

 

Anunţ de atribuire a contractului de servicii de consultanţă în gestiune financiară

 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa: Str. Morilor nr. 51A Sibiu, jud. Sibiu, cod 550197, Romania, e-mail: ajofmsibiu@yahoo.com, Tel.: 0269-210882, Fax: 0269-230089 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  DENUMIRE CONTRACT  - servicii de consultanţă în gestiune financiară

II.2)  OBIECTUL CONTRACTULUI  -  Achizitionarea de servicii de consultanţă în gestiune financiară, în vederea implementării proiectului POSDRU/43/4.2/G/14015 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea Personalului Propriu al SPO – Excelenţa în ocupare

II.3)  TIP CONTRACT  -  Servicii

II.4)  CPV  - 79412000-5 - servicii de consultanţă în gestiune financiară

II.5)  CRITERIU DE ATRIBUIRE  -  Pretul cel mai scazut

II.6)  INVITATIE DE PARTICIPARE  -  11732/02.07.2010 – www.sibiu.anofm.ro

 

SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    1

         VALOARE ESTIMATA TOTALA  - 16.800 RON

III.2) LISTA CONTRACTE

Contract - 12049/07.07.2010

Valoare – 2.800 RON/lună

Castigator - PFA MUTCA DANIELA, CUI: 27036367, Sibiu, str. Gladiolelor, nr. 7, ap. 15, tel: 0741/069046

 

 

Anunţ de atribuire a contractului de servicii de personal şi de salarizare

 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa: Str. Morilor nr. 51A Sibiu, jud. Sibiu, cod 550197, Romania, e-mail: ajofmsibiu@yahoo.com, Tel.: 0269-210882, Fax: 0269-230089 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  DENUMIRE CONTRACT  - servicii de personal şi de salarizare

II.2)  OBIECTUL CONTRACTULUI  -  Achizitionarea de servicii de personal şi de salarizare, în vederea implementării proiectului POSDRU/43/4.2/G/14015 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea Personalului Propriu al SPO – Excelenţa în ocupare

II.3)  TIP CONTRACT  -  Servicii

II.4)  CPV  - 79631000-6 - servicii de personal şi de salarizare

II.5)  CRITERIU DE ATRIBUIRE  -  Pretul cel mai scazut

II.6)  INVITATIE DE PARTICIPARE  -  11732/02.07.2010 – www.sibiu.anofm.ro

 

SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    1

         VALOARE ESTIMATA TOTALA - 48.000 RON

III.2) LISTA CONTRACTE         

Contract – 12.048/07.07.2010

Valoare – 8.000 RON/lună

Castigator - PFA BLANCA GRAMA, CUI: 27002259, Sibiu, str. Calea Cisnădiei, nr. 17, et. I, ap. 10, tel: 0733/552960

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

În data de 25.06.2009 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) şi cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/ 43/4.2/G/14015 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru implementarea proiectului cu număr de identificare 14015, intitulat „Modernizarea serviciului public de ocupare - Formarea personalului propriu –Excelenţa în ocupare”.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu dorește achiziţionarea următoarelor servicii:

 

 

CPV

Denumire

Valoare estimată (LEI

fără TVA)

Valoare estimată (EURO fără TVA)

1.       

79421000-1

Servicii de gestionare a proiectelor, altele decât pentru lucrările de construcţie

64020

14717,24

2.       

79500000-9

Servicii de asistenţă în birou    

38400

8827,59

3.       

79631000-6

Servicii de personal şi de salarizare

48000

11034,48

4.       

79412000-5

Servicii de consultanţă în gestiune financiară

16800

3862,07

 

Sursa de finanţare a contractelor de servicii care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentaţia de atribuire

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit, în urma unei solicitări scrise, de la sediul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51A, Sibiu, jud Sibiu România, cod postal 550197, cam.113, etaj I, informaţii telefon 0735537048 sau 0269/210995,

Data limită de depunere a ofertei: 07.07.2010 ora 1000          

Adresa la care se depune oferta: AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, Sibiu, jud.Sibiu, cam.113, etaj I.

 

 

 

 

 

 

                                                  ANUNŢ - achiziţie servicii promovare, mediatizare

 

Sibiu, aprilie 2010

 

În perioada 23 - 29 aprilie 2010 , Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, va proceda la achiziţia publică de servicii de mediatizare, promovare necesare pentru derularea proiectului, intitulat “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare  - Formarea personalului propriu al SPO  - Excelenţa în ocupare”.

            Sursa de finanţare a contractului  de prestări servicii care urmează a fi atribuit este  Fondul Social European şi Bugetul de Stat al României. Procedura de achiziţie a contractului, este cumpărare directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuire : preţul cel mai scăzut.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul: tel./fax 0269-210995

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

 

 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. MORILOR nr. 51 A, organizează, la sediul instituţiei, CONCURS în ziua de 09.11. 2009, ora 9:00 (proba scrisă) şi în ziua de 10.11.2009 ora 10:00 (interviul) în vederea ocupării postului de secretară. Dosarele vor fi depuse la Biroul Echipei de Management Camera 113 din cadrul AJOFM Sibiu, până la data de 06.11.2009, orele 10. Condiţiile de participare, actele necesare, bibliografia şi alte informaţii la telefon 0269.210882 int. 213.

 

 

Condiţii pentru participarea la concurs:
1. Studii superioare diploma de licenţă în domeniu sociouman;
2. Experienţa profesionala: minim 6 ani vechime in munca, experienţa de minim 3 ani in implementarea de proiecte cu finanţare europeana, experienţa de minim 6 luni in implementarea proiectelor cofinanţate din Fondul Social European POSDRU.
3. Cunoştinţe: in managementul proiectelor, in domeniul accesării fondurilor europene POSDRU, in domeniul operării PC, limba străina
4. Abilităţi: capacitate de comunicare, abilităţi de ascultare activa, capacitate de gestionare a timpului, capacitate de analiza si sinteza, abilităţi specifice de tehnoredactare, abilităţi de lucru în echipă

 

Bibliografie:

1.     Legea 76/2002

2.     Ghidul Solicitantului FSE „Specialişti în ocupare” axa 4 DMI 4.2.

 

Programul concursului:

-         Proba scrisa in data de 09.11. 2009

-         Proba orala in data de 10.11.2009

Dosarul de înscriere la concurs va conţine:

-         Cerere de înscriere tip

-         Curriculum Vitae întocmit după modelul Europass

-         Acte de studii (original si copie)

-         Copie după buletin/cartea de identitate

-         Carnet de munca (in original si copie)

-         Adeverinţă medicală care sa ateste ca este apt de munca

-         Cazier judiciar

Înscrierile la concurs se fac la Biroul Echipei de Management al proiectului „Modernizarea serviciului Public de Ocupare – formarea personalului propriu SPO – excelenta in ocupare” Camera 113 din incinta AJOFM SIBIU zilnic pana in data de 06.11.2009 ora 10.

 

Relaţii suplimentare la telefon 0269210882 int. 213

 

 

 

 

RESPONSABIL RESURSE UMANE

BLANCA GRAMA

 

 

 

Sibiu, august 2009

 

În perioada august 2009 – iunie 2010, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu va proceda la achiziţia publică a următoarelor produse şi servicii: mobilier birou, telefonie fixă şi mobilă, echipamente IT, consumabile, materiale de informare şi publicitate, formare profesională şi certificare în domeniul ECDL, formare profesională şi certificare în domeniul medierii muncii (agent de ocupare), pregătire, specializare şi certificare pentru formatori de formatori, necesare pentru derularea proiectului cu număr de identificare 14015, intitulat “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare  - Formarea personalului propriu al SPO  - Excelenţa în ocupare”.

            Sursa de finanţare a contractelor de furnizare produse/prestări servicii care urmează a fi atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României. Procedura de achiziţie a contractelor este cumpărare directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractelor de furnizare produse / prestări servicii este preţul cel mai scăzut.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta telefonic la numărul 0269-230089 sau 0269-210882, interior 213.

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro