Pentagon: AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SIBIU

Nr. total posturi							49
Din care : - Ón agenţia judeţeană					34
-	 Ón agenţia locală şi puncte de lucru 			15
din total posturi:	- funcţii publice     		            48
-	funcţii publice specifice			 1
-	personal contractual			       0
	funcţii publice de conducere					 5
      din care : 	- director executiv				 2
-	şef serviciu					 1
-	 şef birou					 2