ORGANIGRAMA

 

Organigrama AJOFM SIBIU conform Ordinului 123/07.04.2017 emis de ANOFM şi Statul de funcţii

LISTA FUNCȚII PUBLICE şi a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017- lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice†††††

Codul de conduită etică şi profesională a AJOFM SIBIU††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ORGANIGRAMA 2018