MASS MEDIA

Persoana responsabilă cu furnizarea informaţiilor Dana Radu consilier superior – e-mail dana.radu@sb.anofm.ro

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie 2013

Proiect  „Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente - OFFICE”

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie 2013

Întâlnire cu angajatorii din judeţ

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2013

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi

Subvenţii şi facilităţi acordate angajatorilor

Rezultatele selecţiei pentru domeniul hotelier-gastronomic din  Germania

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august 2013

Cauţi un job? Caută ANOFM!

Situaţia absolvenţilor la nivel naţional, la 27 august 2013

Locuri de muncă prin intermediul Reţelei EURES

A început emiterea Cardului Profesional European

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie 2013

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2013

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2013

Proiectul FII INFORMAT!

Bursa generala a locurilor de muncă

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie 2013

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2013

A.M.O.F.M. Bucureşti prelungeşte  perioada de selecţie

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2013

A.M.O.F.M. Bucureşti organizează selecţie pentru lucrătorii calificaţi

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii DECEMBRIE 2012

        

COMUNICATE DE PRESĂ 2012

COMUNICATE DE PRESĂ 2011

COMUNICATE DE PRESĂ 2010

COMUNICATE DE PRESĂ 2009

COMUNICATE DE PRESĂ 2008

COMUNICATE DE PRESĂ 2007

COMUNICATE DE PRESĂ 2006

COMUNICATE DE PRESĂ 2005

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

*    Bursa generală a locurilor de muncă                                                  -  19.04.2013

*    Bursa locurilor de muncă pt. absolvenţii de învăţământ                 -  27.09.2013

*    Burse organizate la cererea pieţei muncii

 

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie 2013

 

            La sfârşitul lunii noiembrie 2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.741 de şomeri, din care 3.790 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,51%.  Faţă de sfârşitul lunii octombrie 2013 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 287 de  persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o crestere cu 0,14 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.693 persoane, ALOFM Mediaş – 2.629 persoane, Unitatea Locală Avrig – 433 persoane, Unitatea Locală Agnita – 942 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 888 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 156 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.452 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.596 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 693 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.068 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 5.673 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.173) au vârsta între 40-50 de ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (2.112) şomeri înregistraţi, (1.524) someri au vârsta sub 25 de ani,  (1.187) şomeri  au peste 55 de ani , (974) au vârsta între 50- 55  de ani, iar cei mai puţini şomeri (771) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.409 aparţin mediului urban în timp ce 5.332  provin din mediul rural.

        În cursul lunii noiembrie  2013, un număr de 668 de persoane au fost angajate  ca  urmare a  acordării serviciilor realizate de AJOFM Sibiu.

 

SIBIU, 09 decembrie 2013

 

La inceput

 

Proiect  „Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente - OFFICE”

 

            Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu împreuna cu partenerii transnaţionali italieni implicaţi in implementarea proiectului va organiza in data de 19 noiembrie 2013 seminarul judeţean „OFFICE- Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente” POSDRU/94/4.1/S/63817.

Seminarul se va desfăşura la Hotel Apollo Hermanstadt, B-dul Nicolae Teclu nr.14,  începând cu ora 9.

            La eveniment sunt invitaţi să participe: angajați ai serviciului public de ocupare, lectori si cursanţi care au participat la cele 6 cursuri pilot din etapa de testare, furnizori de formare, agenți economici, scoli, reprezentanţi ai patronatelor si sindicatelor, primăria si consiliul local si judeţean, persoane aflate in căutarea unui loc de munca si presa locala.

            Proiectul OFFICE este un proiect strategic, implementat de către Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă, la nivel național, în toate centrele proprii de formare apartinand de agențiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

            Obiectivul general al proiectului îl reprezintă proiectarea, elaborarea, experimentarea si modelarea unui pachet inovativ de servicii de formare bazat pe limbajul competentelor, aliniat la recomandările Uniunii Europene. Prin creşterea capacităţii celor 23 de centre proprii de formare de a oferi programe de formare de calitate înaltă, se realizează: dezvoltarea knowhow-ului organizatoric si metodologic necesar in scopul de a oferi şomerilor o şansa in plus de valorificare a oportunităţilor de angajare, o mai buna poziţionare pe piaţa a serviciillor de formare si a serviciilor integrate cu politicile active de munca oferite de AJOFM si Centrele lor de formare, creşterea capacităţii de analiza şi reacţie la evoluţia pieţei muncii, instaurarea unor raporturi de colaborare (networking) cu toate structurile interesate de dezvoltarea competentelor persoanelor şi angajaţilor, de activităţi de formare şi de ocupare.

            Contribuția la obiectivul general al POSDRU se realizează prin îmbunătăţirea capacitații ANOFM de a oferi clienților săi, prin intermediul pachetului inovativ de servicii formative bazate pe dezvoltarea competentelor persoanelor aflate in căutarea unui loc de munca utilizând metodologii active de învăţare, oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe piaţa muncii. Prin testarea, modelarea si transferul acestui pachet către toţi actorii implicaţi, se demonstrează şi diseminează pe scara larga rezultatele obţinute ale unor servicii integrate de formare, învăţare, ocupare, adaptate la nevoile locale.

            Proiectul este implementat în parteneriat cu ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, Institutul naţional italian pentru Dezvoltarea Formării Profesionale a lucrătorilor), Provincia di Perugia (o instituţie publică locală de nivel intermediar între Regiune şi Primărie) IF Italia Forma (firma privata fondată în 1987, ce are ca obiect de activitate calificarea şi perfecţionarea resurselor umane şi a organizaţiilor), SFCU (Sistemi Formativi Confindustria Umbria, desfăşoară o activitate acreditată de formare şi consultanţă) si UDS (Universita dei Sapori, mare centru privat de formare profesionala in domenii Ho.Re.Ca, turism si distribuţie alimentara in Italia)

Grupul ţintă:

- 23 de centre proprii de formare ale agenţiilor teritoriale şi 170 de persoane angajate ale serviciului Public de Ocupare.

- 180 de șomeri cuprinşi in cele 6 cursuri de formare pilot care au fost testate.

Durata proiectului este de 36 de luni, iar valoarea financiara este de 20.329.596 lei.

 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi portalul web al proiectului: www.proiectoffice.eu

Vă aşteptăm cu drag la seminar!

 

Persoana de contact  d-na PETCU LOREDANA  tel. 0269-236803.

 

SIBIU, 14 noiembrie 2013

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie 2013

 

            La sfârşitul lunii octombrie  2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.454 şomeri, din care 3.709 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,37%.  Faţă de sfârşitul lunii septembrie 2013 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 1016  persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o crestere cu 0,34 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.550 persoane, ALOFM Mediaş – 2.581 persoane, Unitatea Locală Avrig – 435 persoane, Unitatea Locală Agnita – 914 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 822 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 152 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.103 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.646 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 705 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.118 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 5.336 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.059) au vârsta între 40-50 de ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (2.036) şomeri înregistraţi, (1.549) someri au vârsta 25 de ani,  (1.141) şomeri  au peste 55 de ani , (936) au vârsta între 50- 55  de ani, iar cei mai puţini şomeri (733) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.403 aparţin mediului urban în timp ce 5.051  provin din mediul rural.

        În cursul lunii octombrie 2013 un număr de 389 persoane au fost angajate  ca  urmare a  acordării serviciilor realizate de AJOFM Sibiu.

 

SIBIU, 14 noiembrie 2013

 

La inceput

 

 

Întâlnire cu angajatorii din judeţ

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu,  organizează joi, 17 octombrie 2013, la Centrul de Afaceri Sibiu sala ”Polivalentă”, Corpul B, et. II, str. Nicolaus Olahus nr. 5, ora 10, întâlnire cu angajatorii din judeţ, în vederea prezentării strategiei de îmbunătăţire a calităţii serviciilor de formare profesională a adulţilor, respectiv  adaptare cursurilor de formare profesională la necesităţile pieţei muncii şi individului.     

  În sprijinul iniţiativei  AJOFM Sibiu a răspuns Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu ca şi colaborator principal la această întâlnire.

 

SIBIU, 15 octombrie 2013

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2013

 

         La sfârşitul lunii septembrie 2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.438 şomeri, din care 3.411 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,03.  Faţă de sfârşitul lunii august 2013 numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 638 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o diminuare cu 0,34 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.500 persoane, ALOFM Mediaş – 2.186 persoane, Unitatea Locală Avrig – 386 persoane, Unitatea Locală Agnita – 563 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 662 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 141 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 4.787 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.951 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 700 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.267 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.171 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.757) au sub 25 de ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.708) şomeri înregistraţi, (1.626) someri au vârsta intre 30-40 de ani,  (968) şomeri  au peste 55 de ani , (781) au vârsta între 50- 55  de ani, iar cei mai puţini şomeri (598) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.378 aparţin mediului urban în timp ce 4.060  provin din mediul rural.

        În cursul lunii septembrie 2013 un număr de 499 persoane au fost angajate  ca  urmare a  acordării serviciilor realizate de AJOFM Sibiu.

 

SIBIU, 14 octombrie 2013

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

Astăzi, vineri 27 septembrie 2013, s-a desfăşurat „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi”, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în două locaţii din judeţ, respectiv la Sibiu şi Mediaş.

Cele 950 de persoane  participante ( 630 la Sibiu şi 320 la Mediaş) au avut de ales dintr-un număr total de 856 locuri de muncă vacante  puse la dispoziţie de către 42 agenţi economici din judeţ; la Sibiu 26 firme au oferit 732 locuri de muncă, iar la Mediaş 16 agenţi economici au oferit  124 posturi. Din totalul persoanelor participante 550 au fost  absolvenţi ( 470 la Sibiu şi 80 la Mediaş).

Dintre persoanele intervievate 367 au fost selectate în vederea încadrării (335 la Sibiu şi 32 la Mediaş), în meserii precum inginer de sistem in informatica, economist, inginer mecanic, inginer electronist, tehnician operator la roboti industriali,  operator montaj linii automate, muncitor necalificat la asamblarea-montarea pieselor, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, muncitor necalificat în industria confecţiilor, sudor, electrician şi altele, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.

Pe lângă punerea faţă în faţă efectiv a cererii cu oferta de forţă de muncă, bursa a încercat şi o familiarizare a proaspeţilor absolvenţi cu practicile de căutare a unui loc de muncă, cu participarea la interviuri de angajare precum şi cu tendinţele actuale ale pieţei muncii.

 

SIBIU, 27 septembrie 2013

 

La inceput

 

Subvenţii şi facilităţi acordate angajatorilor

 

In continuarea campaniei de informare “Mai informat, mai multe şanse!” derulata de ANOFM in cadrul proiectului FII INFORMAT! va punem la dispoziţie pliantul ”Subvenţii şi facilităţi oferite angajatorilor”, http://fii-informat.ro/sites/fii-informat.ro/files/subventii-angajatori.pdf cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 250/2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, publicata in Monitorul Oficial  nr. 457 din 24 07.2013

 http://www.anofm.ro/legea-nr-2502013-pentru-modificarea-%C5%9Fi-completarea-legii-nr-762002

http://www.anofm.ro/rectificare-referitoare-la-legea-nr-2502013-monitorul-oficial-nr-558-din-3-septembrie-2013

 

     Angajatorii pot beneficia de stimulente financiare in situaţia în care angajează în muncă:

·         şomeri care in termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţile legale de pensionare, (din 22.10.2013 vor beneficia de facilitate an­gajatorii care angajează şomeri care in termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile legale de pensionare).

 

   Prevederi noi ce vor intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data public[rii Legi nr. 250/2013, se referî  si la  promovarea participării pe piaţa muncii  a tinerilor cu risc de marginalizare sociala, ce  se realizează de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv de  agenţiile  teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, prin:

a)    acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate

b)    activităţi de informare si promovare a intereselor  tinerilor cu risc de marginalizare sociala in rândul angajatorilor;

c)    subvenţionarea locului de munca.

 

      Astfel, contractul  de solidaritate prevăzut  se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai  putin de un an, in condiţiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a implinit varsta de 26 de ani.    

     Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare sociala si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiază, lunar, conform prevederilor legale , pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadarii in munca, pana la expirarea contractului de solidaritate.

Contactaţi agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă! http://www.anofm.ro/contacteaza-ne

 

Comunicat realizat in cadrul campaniei « Mai informat, mai multe sanse ! »proiect FII INFORMAT ! POSDRU/94/4.1/S/62798

 

SIBIU, 13 septembrie 2013

 

La inceput

 

 

Rezultatele selecţiei pentru domeniul hotelier-gastronomic din  Germania

 

În perioada  05 - 06 septembrie 2013  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin AJOFM Sibiu, a organizat la Sibiu selecţie pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în domeniul hotelier-gastronomic din Germania .

La  selecţie  s-au înscris 96 de solicitanţi din 23 de judeţe, selecţia propriu-zisă fiind făcută de reprezentanţi  ai   Centralei de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor ZAV Bonn împreună cu reprezentanţi ai  Marriott Hotel Frankfurt şi compania Europa Park Rust.

Din totalul celor înscrişi s-au prezentat 71 de candidaţi din care au fost admişi 51 fiind respinşi 20 de candidaţi.

Din judeţul Sibiu s-au prezentat la selecţie 23 de persoane, din care 20 de persoane au fost admise şi 3 persoane respinse.

Toţi candidaţii invitaţi să participe la această selecţie au fost înregistraţi în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, nici o persoană care nu a îndeplinit această condiţie minimală nu a putut participa la selecţie.

Angajatorii germani au oferit 145 de locuri de muncă în domeniul hotelier-gastronomic,  în meseriile de, bucătar,  ospătar,  barman , manager restaurant ŕ la carte/personal serviciu organizare banchet locurile de muncă  fiind valabile pentru solicitanţii din întreaga ţară.

 

SIBIU, 9 septembrie 2013

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august 2013

 

         La sfârşitul lunii august 2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.076 şomeri, din care 3.625 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,37%.  Faţă de sfârşitul lunii iulie 2013 numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 443 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o diminuare cu 0,24 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.439 persoane, ALOFM Mediaş – 2.481 persoane, Unitatea Locală Avrig – 402 persoane, Unitatea Locală Agnita – 870 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 748 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 136 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.571 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.862 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 643 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.030 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 5.046 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.897) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (1.827) şomeri înregistraţi, (1.080) someri au vârsta peste 55 de ani,  (1724) şomeri  au sub 25 de ani , (875) au vârsta între 50- 55  de ani, iar cei mai puţini şomeri (673) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.361 aparţin mediului urban în timp ce 4.715  provin din mediul rural.

        În cursul lunii august 2013 un număr de 621 persoane au fost angajate  ca  urmare a  acordării serviciilor realizate de AJOFM Sibiu.

 

SIBIU, 9 septembrie 2013

 

La inceput

 

 

Cauţi un job? Caută ANOFM!

 

            În prezent ANOFM derulează  campania de informare” Mai informat, mai multe sanse !” in cadrul proiectului FII INFORMAT!, în scopul creşterii vizibilităţii instituţiei prin promovarea serviciilor oferite clienţilor, potenţialilor clienţi.

În vederea unei informări cât mai corecte şi actualizate, ANOFM va publica zilnic, prin intermediul unui comunicat de presa, postat pe site-ul instituţiei şi trimis reprezentanţilor mass media,  locurile de muncă vacante declarate de angajatori.

Din data de 22 10.2013 va intra în vigoare noua prevedere introdusa prin Legea nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale,  potrivit căreia, angajatorii au obligaţia informării agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot accesa Serviciul Electronic de Mediere a Muncii,  http://www.semm.ro/LMV/home.seam  sau  reţeaua de cooperare între serviciile publice de ocupare europene creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului European şi Elveţia, EURES  Romania,  http://eures.anofm.ro/

      Informaţii suplimentare despre modalitatea de a căuta un loc de muncă în ţară şi în străinătate pot fi accesate din pliantul Cauţi un job? Caută ANOFM! http://fii-informat.ro/sites/fii-informat.ro/files/cauti-un-job-anofm_0.pdf

 

SIBIU, 28 august 2013

 

La inceput

 

 

Situaţia absolvenţilor la nivel naţional, la 27 august 2013

 

 

În continuarea campaniei de informare “Mai informat, mai multe şanse!” derulata de ANOFM i mn cadrul proiectului FII INFORMAT! vă punem la dispoziţie pliantul” Absolvenţi” , cu modificările aduse de Legea 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale.

Astfel, de la data de 27.07.2013 a intrat in vigoare prevederea conform căreia nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi.

 Totodată, angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile legii şi care beneficiază de subvenţii, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data angajării.

De la începutul anului şi până la 27 august 2013, în baza de date a ANOFM s-au înregistrat 58.099 absolvenţi dintre care 1776  sunt şomeri indemnizaţi.

Cei mai mulţi absolvenţi s-au înscris în luna iulie 2013, respectiv 39.038 persoane.

 

 Pentru luna august 2013, s-au înscris până la data prezentului comunicat, 11.738 absolvenţi, situaţia acestora după forma de învăţământ fiind următoarea:

·         161 absolvenţi     - primar, gimnazial şi profesional

·         7.344 absolvenţi -  liceal şi post-liceal

·         4.233 absolvenţi   - universitar.

 

După ce s-au înscris  la agenţiile de ocupare  a forţei de muncă sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea  ocupării forţei de muncă, acreditaţi, absolvenţii pot beneficia de serviciile de mediere a muncii pe locurile de muncă vacante declarate de angajatori, precum şi de serviciile de informare şi consiliere profesională, pot participa la cursuri gratuite de formare profesională.

Bursa generala a locurilor de muncă pentru absolvenţi se va desfăşura pe data de 27.09.2013, la nivelul tuturor agenţiilor de ocupare. Datele locaţiilor vor fi anunţate în timp util la şedinţele agenţiilor de ocupare şi pe site-urile oficiale ale instituţiilor.

Absolvenţii  care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu reuşesc să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, pe o perioadă de 6 luni.

 

Comunicat realizat în cadrul campaniei «  Mai informat, mai multe sanse ! »proiect FII INFORMAT ! POSDRU/94/4.1/S/62798

 

SIBIU, 28 august 2013

 

La inceput

 

 

 

Locuri de muncă prin intermediul Reţelei EURES

 pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu va organiza în perioada 5-6 septembrie 2013, la Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu din str. Gladiolelor nr. 2-6(în curtea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum”  Sibiu), selecţie pentru recrutarea de  lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier-gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania.

Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor ZAV Bonn împreuna cu Marriott Hotel Frankfurt şi compania Europa Park Rust oferă 145 locuri de muncă pentru următoarele meserii: barman (30 de posturi), ospătar (60 de posturi), bucătar (45 de posturi) şi manager restaurant ŕ la carte/personal serviciu organizare banchet (10 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de barman, ospătar şi bucătar angajatorii germani solicită persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel A2 - B1/B2). Angajarea se face pe o perioada de 6 luni, începând cu luna octombrie 2013, respectiv aprilie 2014, în funcţie de angajator. Salariul oferit este de 1500 – 2000 euro brut/lună pentru ospătar, 1850 - 1950 euro brut/lună pentru barman şi 1500 – 2100 euro brut/lună (în funcţie de calificare şi experienţa profesională) pentru bucătar. Timpul de lucru este de 40 – 45,5 ore/săptămână, se lucrează în weekend şi de sărbătorile legale. Cazarea poate fi asigurată de către angajator gratuit / contracost (270 euro/lună), iar întreţinerea poate fi gratuită/negociabilă sau pe cont propriu.

Pentru posturile de manager restaurant ŕ la carte/personal serviciu organizare banchet, sunt solicitate persoane care au atât cunoştinţe foarte bune de limba germană, nivel C2, cât şi cunoştinţe bune de limba engleză, nivel B2, precum şi calificare şi experienţă în domeniu.

Persoanele cu domiciliul în judeţul Sibiu, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Asistentului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Sibiu, strada  Morilor nr.51 A, telefon 0269-237719, et. IV, cam. 440, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înscrierea în baza de date pentru munca în străinătate se realizează pe baza următoarelor documente:

-      cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă Sibiu);

-      copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);

-      C.V model  Europass (cu fotografie)  în  limba germană;

-      cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

-      adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea „Apt pentru munca/Clinic sănătos”.

 

SIBIU, 26 august 2013

 

La inceput

 

A început emiterea Cardului Profesional European !

            AJOFM Sibiu face cunoscut că a început procedura de emitere a Cardului Profesional European. Persoanele în căutarea unui loc de muncă, precum şi persoanele care se află deja înregistrate în evidenţele instituţiei, pot să devină posesorii acestui card adresându-se personalului nostru de la sediul AJOFM Sibiu sau sediilor locale ale AJOFM Sibiu (Mediaş şi Agnita).

Emiterea acestor carduri va avea loc în cadrul proiectului “Cardul profesional european – soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă” – ID 64305, POSDRU/94/4.1/S/64305, proiect strategic, la nivel naţional, ce vizează modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) prin introducerea unui sistem informatic complex ce are la bază cardul ca şi instrument de autentificare. Această activitate va continua şi după finalizarea proiectului.

Proiectul este implementat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în parteneriat cu S.C. Soft Business Union SRL şi s-a desfăşurat pe o perioadă de 33 luni (1 decembrie 2010 – 31 august 2013) în condiţiile de finanţare obţinute prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii şi transparenţei serviciilor de ocupare oferite de SPO persoanelor în căutarea unui loc de muncă; a serviciilor oferite agenţilor economici interesaţi în atragerea de resurse umane, precum şi a altor instituţii publice cu care ANOFM interacţionează; respectiv îmbunătăţirea serviciilor de mediere a muncii prin asigurarea unui standard de calitate în procesul de furnizare a acestor servicii prin introducerea Cardului Profesional European pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate în cadrul tuturor structurilor SPO. 

Vă aşteptăm la sediile noastre pentru emiterea cardurilor,

 

        

 

Informaţii detaliate despre proiect sunt disponibile pe site-ul dedicat:

www.card-profesional.ro.

 

SIBIU, 20 august 2013

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie 2013

 

            La sfârşitul lunii iulie 2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.519 şomeri, din care 3.766 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,61%.  Faţă de sfârşitul lunii iunie 2013 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 686 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,37 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.591 persoane, ALOFM Mediaş – 2.611 persoane, Unitatea Locală Avrig – 450 persoane, Unitatea Locală Agnita – 888 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 836 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 143 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.098 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.808 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 613 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.766 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 5.753 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.083) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (2.029) şomeri înregistraţi, (1.140) someri au vârsta peste 55 de ani,  (1619) şomeri  au sub 25 de ani , (919) au vârsta între 50- 55  de ani, iar cei mai puţini şomeri (729) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.508 aparţin mediului urban în timp ce 5.011  provin din mediul rural.

        În cursul lunii iulie 2013 un număr de 519 persoane au fost angajate  ca  urmare a  acordării serviciilor realizate de AJOFM Sibiu.

 

SIBIU, 20 august 2013

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2013

 

            La sfârşitul lunii mai 2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.890 şomeri, din care 3.298 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,27%.  Faţă de sfârşitul lunii aprilie 2013 numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 431 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o diminuare cu 0,24 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.229 persoane, ALOFM Mediaş – 2.449 persoane, Unitatea Locală Avrig – 415 persoane, Unitatea Locală Agnita – 885 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 779 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 133 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.306 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.069 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 515 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.944 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.946 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.107) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (2.104) şomeri înregistraţi, (1.142) someri au vârsta peste 55 de ani,  (978) şomeri  au vârsta între 50- 55  de ani, (847) şomeri au sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (712) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.060 aparţin mediului urban în timp ce 4.830  provin din mediul rural.

        În cursul lunii mai 2013 un număr de 581 persoane au fost angajate  ca  urmare a  acordării serviciilor realizate de AJOFM Sibiu.

 

SIBIU, 12 iunie 2013

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2013

 

            La sfârşitul lunii aprilie 2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.321 şomeri, din care 3.447 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,51%.  Faţă de sfârşitul lunii martie 2013 numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 446 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o diminuare cu 0,24 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.413 persoane, ALOFM Mediaş – 2.529 persoane, Unitatea Locală Avrig – 455 persoane, Unitatea Locală Agnita – 927 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 834 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 163 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.583 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.169 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 569 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.149 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 5.172 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.207) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (2.193) şomeri înregistraţi, (1.188) someri au varsta peste 55 de ani,  (1.036) şomeri  au vârsta între 50- 55  de ani, (948) şomeri au sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (749) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.290 aparţin mediului urban în timp ce 5.031  provin din mediul rural.

        În cursul lunii aprilie  2013 un număr de 732 persoane au fost angajate  ca  urmare a  acordării serviciilor realizate de AJOFM Sibiu.

 

SIBIU, 18 aprilie 2013

 

La inceput

 

 

Proiectul FII INFORMAT!

 materiale informative 

 

In cadrul proiectului FII INFORMAT!, implementat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în parteneriat cu Departamentul pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Economie din Castilla La-Mancha, Asociaţia Hispano-Română din Castilla-La Mancha şi Institutul de Formare Integrală S.L.U., cofinanţat din Fondul Social European, au fost elaborate materiale informative privind serviciile SPO, utile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, pentru cei care vor sa-si schimbe locul de munca, vor sa urmeze cursuri de formare profesionala etc.

Acestea pot fi vizualizate, descărcate la adresa: http://fii-informat.ro/ro/categorii-resurse/materiale-informative

 

SIBIU, 18 aprilie 2013

 

La inceput

 

Bursa generala a locurilor de muncă

 

 

       Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sibiu organizează vineri,  19 aprilie 2013„ Bursa generală a locurilor de muncă” în Sibiu (la Cercul Militar) şi  Mediaş (la sediul  agenţiei), începând cu ora 9.00.

      Aceasta măsură activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă, participarea , atât a agenţilor economici cât şi a persoanelor aflate  în căutarea unui loc de munca fiind gratuită.

Prin intermediul bursei generale a locurilor de munca organizate anul trecut au fost încadrate în munca 302 persoane.

      În cadrul acţiunilor întreprinse de A.J.O.F.M. Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 70 agenţi economici din judeţ.

Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursa 25 ( 15 la Sibiu, 10 la Mediaş).

     Cele mai multe locuri sunt pentru persoane fără studii superioare (146) şi anume:  confecţioner articole din piele şi înlocuitori, muncitori necalificaţi, agent de securitate, electricieni, sudori, lucrători în comerţ, casieri, cofetari, agenţi de asigurare etc.  oferta fiind completata de 25 de  posturi pentru persoane cu studii superioare (inginer mecanic, inginer constructor, inginer electromecanic, inspector asigurări, consilier juridic, manager, etc.).

      Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi a locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A , tel. 0269/210882 sau fax. 0269/230089 sau agenţiile locale din Mediaş ( str. Aurel Vlaicu, nr. 31 – 33, tel. 0269/843731; 0269/846710.

 

SIBIU, 17 aprilie 2013

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie 2013

 

            La sfârşitul lunii martie 2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.767 şomeri, din care 3.590 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,75%.  Faţă de sfârşitul lunii februarie 2013 numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 368 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o diminuare cu 0,2 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.613 persoane, ALOFM Mediaş – 2.690 persoane, Unitatea Locală Avrig – 493 persoane, Unitatea Locală Agnita – 948 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 853 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 170 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.835 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.306 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 626 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.509 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 5.258 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.285) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.277) şomeri înregistraţi, (1.225) şomeri au vârsta peste 55 de ani,  (1.094) şomeri  au vârsta între 50- 55  de ani, (1.085) şomeri au sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (801) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.585 aparţin mediului urban în timp ce 5.182  provin din mediul rural.

        În cursul lunii martie  2013 un număr de 788 persoane au fost angajate  ca    urmare a  acordării  serviciilor de mediere a muncii  cât şi a serviciilor de informare şi consiliere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, iar restul persoanelor au beneficiat de alte masuri active implementate de agenţie.

 

SIBIU, 16 aprilie 2013

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2013

 

         La sfârşitul lunii februarie 2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.135 şomeri, din care 3.679 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,95%.  Faţă de sfârşitul lunii ianuarie 2013 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 36 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,02 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.832 persoane, ALOFM Mediaş – 2.730 persoane, Unitatea Locală Avrig – 565 persoane, Unitatea Locală Agnita – 963 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 862 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 184 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.032 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.407 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 696 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.878 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 5.257 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.364) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (2.358) şomeri înregistraţi, (1.164) someri au varsta sub 25 de ani,  (1.262) şomeri  au vârsta peste 55  de ani, (1.145) şomeri au între 50-55 de ani iar cei mai puţini şomeri (842) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.873 aparţin mediului urban în timp ce 5.262  provin din mediul rural.

        În cursul lunii februarie  2013 un număr de 565 persoane au fost încadrate în muncă  din care 456 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 58 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere iar restul persoanelor au beneficiat de alte masuri active implementate de agenţie.

 

SIBIU, 11 martie 2013

 

La inceput

 

A.M.O.F.M. Bucureşti prelungeşte  perioada de selecţie

pentru studenţii care doresc să lucreze în Germania

 

              Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti prelungeşte perioada de selecţie pentru studenţii şi masteranzii care doresc desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanţei de va (minim 2 luni).

 

Condiţii de participare:

• vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani;

• studenţi şi masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi, colegiu tehnic, colegiu;

• cunoştinţe bune şi foarte bune de limba germană (cel puţin 3 ani de studiu).

 

Documente necesare:

• copie act de identitate (cu o  valabilitate de minim 6 luni);

• opţional, copie paşaport (cu o valabilitate de minim 6Iuni);

• fişa de solicitare - Bewerbung 2013 - completată în 2 exemplare

la calculator şi semnată (formularul tipizat se regăseşte pe site-ul

A.M.O.F.M. Bucureşti, www.bucuresti.anofm.ro. rubrica Actualizări

în site);

• adeverinţa de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce

tip de cursuri urmează (tipizat facultate);

• adeverinţă de la facultate - Immatrikulationsbescheinigung

(formularul tipizat precum şi instrucţiunile de completare sunt

postate pe site-ul A.M.O.F.M. Bucureşti, www.bucuresti.anofm.ro.

secţiunea Actualizări în site);

• dovada acreditării, în cazul unei facultăţi particulare;

• copie de pe foaia matricola (cu excepţia studenţilor din anul I de studiu);

• recomandare de la unul din profesorii de la facultate;

• 3 fotografii tip paşaport;

• copie carnet de conducere (dacă este cazul).

 

           Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limba germană va avea loc în perioada 18.02.2013 - 01.03.2013, în intervalul luni - joi, orele 09.00-15.00 şi vineri orele 09.00 - 12.30 la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, strada Spătaru Preda nr. 12, corp clădire A, parter,sector 5, tel. 0758-236.632.

           Studenţii sibieni interesaţi, cu cunoştinţe bune şi foarte bune de limba germană pot solicita informaţii suplimentare  şi de la  A.J.O.F.M Sibiu cu sediul  situat în  str. Morilor nr. 51 A, et. 4, cam. 440, tel. 0269-237719.

 

SIBIU, 18 februarie 2013

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2013

 

         La sfârşitul lunii ianuarie 2013 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.099 şomeri, din care 3.672 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,93%.  Faţă de sfârşitul lunii decembie 2012 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 314 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,17 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.732 persoane, ALOFM Mediaş – 2.764 persoane, Unitatea Locală Avrig – 583 persoane, Unitatea Locală Agnita – 955 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 881 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 184 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.840 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.549 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 710 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 4.121 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.978 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.325) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.321) şomeri înregistraţi, (1.302) someri au varsta sub 25 de ani,  (1.189) şomeri  au vârsta peste 55  de ani, (1.123) şomeri au între 50-55 de ani iar cei mai puţini şomeri (833) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 4.015 aparţin mediului urban în timp ce 5.084  provin din mediul rural. Pentru luna ianuarie 2013 A.J.O.F.M Sibiu a primit notificări privind intenţia de a efectua concedieri colective din partea a doi agenţi economici, urmând a fi afectate un număr de 80 persoane din judeţul nostru. Domeniile de activitate al acestor agenţi economici fiind  în lucrări speciale de construcţii şi fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.

        În cursul lunii ianuarie  2013 un număr de 466 persoane au fost încadrate în muncă  din care 398 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 59 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 2 şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională iar restul persoanelor au beneficiat de alte masuri active implementate de agenţie.

 

SIBIU, 08 februarie 2013

 

La inceput

 

 

A.M.O.F.M. Bucureşti organizează selecţie pentru lucrătorii calificaţi în

domeniul hotelier-gastronomic care doresc să lucreze în Germania

 

      Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti va organiza în zilele de 4 şi 5 martie 2013 selecţia pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier-gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania. Compania germană EuroPark Rust oferă, prin intermediul reţelei EURES, un număr de 80 de posturi pentru următoarele meserii: barman (30 de posturi), ospătar (30 de posturi) şi bucătar(20 de posturi).

      Sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană ( nivel B1/B2). Angajarea se face pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna aprilie 2013. Salariul oferit este de 1720 euro brut/lună pentru ospătar, 1750 euro brut/lună pentru barman şi 1720-2100 euro brut/lună (în funcţie de calificare şi experienţa profesională) pentru bucătar. Timpul de lucru este de 40 de ore /săptămână, cu posibilitatea efectuării de ore suplimentare.  Cazarea este asigurată de angajator contracost, iar întreţinerea poate fi gratuită/negociabilă sau pe cont propriu.

         Persoanele interesate, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă (A.M.O.F.M / A.J.O.F.M) din judeţul de domiciliu pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Lista completă a consilierilor EURES, precum şi datele de contact ale acestora se regăsesc pe site-ul EURES naţional www.eures.anofm.ro, rubrica Contact.

Înscrierea în baza de date pentru munca în străinătate se face pe baza următoarelor documente:

- cerere tip (se completează la sediul agenţiei);

- copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);

- CV model Europass în limba germană;

- cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

- adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea “Apt pentru muncă”.

 

SIBIU, 07 februarie 2013

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii DECEMBRIE 2012

 

            La sfârşitul lunii decembrie 2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.785 şomeri, din care 3.641 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,76%.  Faţă de sfârşitul lunii noiembrie 2012 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 324 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,19 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.568 persoane, ALOFM Mediaş – 2.706 persoane, Unitatea Locală Avrig – 554 persoane, Unitatea Locală Agnita – 921 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 858 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 178 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.470 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.587 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 728 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.896 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.889 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.198) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.184) şomeri înregistraţi, (1.382) someri au varsta sub 25 de ani,  (1.121) şomeri  au vârsta peste 55  de ani, (1.105) şomeri au între 50-55 de ani iar cei mai puţini şomeri (795) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.913 aparţin mediului urban în timp ce 4.872  provin din mediul rural. Pentru luna decembrie 2012 A.J.O.F.M Sibiu a primit notificări privind intenţia de a efectua concedieri colective din partea a trei agenţi economici, urmând a fi afectate un număr de 76 persoane din judeţul nostru. Domeniile de activitate al acestor agenţi economici sunt în construcţii şi fabricarea produselor textile.

        În cursul lunii decembrie  2012 un număr de 437 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 318 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 52 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 2  şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională, 19 de şomeri cu vârsta peste 45 de ani  au fost încadraţi în muncă prin subvenţionare locului de muncă iar 7 de absolvenţi au fost încadraţi în muncă prin subvenţionarea locului de muncă. De asemenea 26 de  şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, 6 absolvenţi au beneficiat de primă de încadrare, 4 persoane au fost încadrate ca urmare a încheierii unor  contracte de solidaritate, 2 şomeri au fost încadraţi prin stimularea mobilităţii forţei de muncă iar 1 persoană din categoria celor care mai au 3 ani până la pensie a fost încadrată prin subvenţionarea locului de muncă.

 

SIBIU, 08 ianuarie 2013

 

La inceput