MASS MEDIA

Persoana responsabilă cu furnizarea informaţiilor Dana Radu consilier superior – e-mail dana.radu@sb.anofm.ro

         

A.M.O.F.M. Bucureşti organizează selecţie pentru lucrătorii calificaţi

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii DECEMBRIE 2012

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii NOIEMBRIE 2012

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii OCTOMBRIE 2012

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2012

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială

Bursa locurilor de muncă pentru  persoanele cu  dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială

Rezultatele selecţiei pentru domeniul hotelier-gastronomie din  Germania

Selecţie pentru  domeniul  hotelier – gastronomie din Germania

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august 2012

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie 2012

ÎNTÂLNIRE CU ANGAJATORII 2

ÎNTÂLNIRE CU ANGAJATORII

COMUNICAT DE PRESĂ ABSOLVENŢI  2012

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2012

Peste 190 de locuri de muncă la bursa pentru persoanele defavorizate

Bursa locurilor de munca pentru  persoanele defavorizate

De 1 Iunie,  “Ziua porţilor deschise” la AJOFM Sibiu

Rezultatele Bursei Locurilor de Munca pentru Studenţi

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2012

Rezultatele Bursei Generale a Locurilor de Muncă

Creşte numărul de locuri la Bursa generală a locurilor de muncă

Bursa generală a locurilor de muncă

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie  2012

Bursa locurilor de munca - comunicat de presă

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie  2012

Minibursă a locurilor de muncă în domeniul fabricării de accesorii pentru autovehicule

Selecţie pentru  domeniul  hotelier – gastronomie din Germania

Selecţie pentru domeniul agricol Germania

Program de lucru la AJOFM Sibiu

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie  2012

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie  2011

          Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  în slujba cetăţeanului

        

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

COMUNICATE DE PRESĂ

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ 2011

COMUNICATE DE PRESĂ 2010

COMUNICATE DE PRESĂ 2009

COMUNICATE DE PRESĂ 2008

COMUNICATE DE PRESĂ 2007

COMUNICATE DE PRESĂ 2006

COMUNICATE DE PRESĂ 2005

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

*    Bursa generală a locurilor de muncă                                           -  27 aprilie 2012

*    Bursa locurilor de muncă pt. studenţi                                         -  18 mai 2012

*    Bursa locurilor de muncă pt. persoanele defavorizate           -  15 iunie 2012

*    Bursa locurilor de muncă pt. absolvenţii de învăţământ          -  28 septembrie 2012

*    Bursa pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie,

dizabilităţi                                                                                            -  19 octombrie 2012

 

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ

 

A.M.O.F.M. Bucureşti organizează selecţie pentru lucrătorii calificaţi în

domeniul hotelier-gastronomic care doresc să lucreze în Germania

 

      Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti va organiza în zilele de 4 şi 5 martie 2013 selecţia pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier-gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania. Compania germană EuroPark Rust oferă, prin intermediul reţelei EURES, un număr de 80 de posturi pentru următoarele meserii: barman (30 de posturi), ospătar (30 de posturi) şi bucătar(20 de posturi).

      Sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană ( nivel B1/B2). Angajarea se face pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna aprilie 2013. Salariul oferit este de 1720 euro brut/lună pentru ospătar, 1750 euro brut/lună pentru barman şi 1720-2100 euro brut/lună (în funcţie de calificare şi experienţa profesională) pentru bucătar. Timpul de lucru este de 40 de ore /săptămână, cu posibilitatea efectuării de ore suplimentare.  Cazarea este asigurată de angajator contracost, iar întreţinerea poate fi gratuită/negociabilă sau pe cont propriu.

         Persoanele interesate, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă (A.M.O.F.M / A.J.O.F.M) din judeţul de domiciliu pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Lista completă a consilierilor EURES, precum şi datele de contact ale acestora se regăsesc pe site-ul EURES naţional www.eures.anofm.ro, rubrica Contact.

Înscrierea în baza de date pentru munca în străinătate se face pe baza următoarelor documente:

- cerere tip (se completează la sediul agenţiei);

- copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);

- CV model Europass în limba germană;

- cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

- adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea “Apt pentru muncă”.

 

SIBIU, 07 februarie 2013

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii DECEMBRIE 2012

 

            La sfârşitul lunii decembrie 2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.785 şomeri, din care 3.641 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,76%.  Faţă de sfârşitul lunii noiembrie 2012 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 324 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,19 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.568 persoane, ALOFM Mediaş – 2.706 persoane, Unitatea Locală Avrig – 554 persoane, Unitatea Locală Agnita – 921 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 858 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 178 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.470 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.587 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 728 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.896 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.889 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.198) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.184) şomeri înregistraţi, (1.382) someri au varsta sub 25 de ani,  (1.121) şomeri  au vârsta peste 55  de ani, (1.105) şomeri au între 50-55 de ani iar cei mai puţini şomeri (795) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.913 aparţin mediului urban în timp ce 4.872  provin din mediul rural. Pentru luna decembrie 2012 A.J.O.F.M Sibiu a primit notificări privind intenţia de a efectua concedieri colective din partea a trei agenţi economici, urmând a fi afectate un număr de 76 persoane din judeţul nostru. Domeniile de activitate al acestor agenţi economici sunt în construcţii şi fabricarea produselor textile.

        În cursul lunii decembrie  2012 un număr de 437 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 318 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 52 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 2  şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională, 19 de şomeri cu vârsta peste 45 de ani  au fost încadraţi în muncă prin subvenţionare locului de muncă iar 7 de absolvenţi au fost încadraţi în muncă prin subvenţionarea locului de muncă. De asemenea 26 de  şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, 6 absolvenţi au beneficiat de primă de încadrare, 4 persoane au fost încadrate ca urmare a încheierii unor  contracte de solidaritate, 2 şomeri au fost încadraţi prin stimularea mobilităţii forţei de muncă iar 1 persoană din categoria celor care mai au 3 ani până la pensie a fost încadrată prin subvenţionarea locului de muncă.

 

SIBIU, 08 ianuarie 2013

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii NOIEMBRIE 2012

 

            La sfârşitul lunii noiembrie  2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.443 şomeri, din care 3.729 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,57%.  Faţă de sfârşitul lunii octombrie  2012 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 499 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,27 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.447 persoane, ALOFM Mediaş – 2.548 persoane, Unitatea Locală Avrig – 455 persoane, Unitatea Locală Agnita – 975 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 856 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 162 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.158 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.544 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 741 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.286 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 5.157 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.098) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.064) şomeri înregistraţi, (1.433) someri au varsta sub 25 de ani,  (1.062) şomeri  au vârsta peste 55  de ani, (1.023) şomeri au între 50-55 de ani iar cei mai puţini şomeri (763) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.589 aparţin mediului urban în timp ce 4.854  provin din mediul rural. Pentru luna noiembrie 2012 A.J.O.F.M Sibiu a primit notificare privind intentia de a efectua concediere colectiva din partea unui agent economic, urmand a fi afectate un numar de 97 persoane din judetul nostru. Domeniul de activitate al acestui agent economic este in fabricarea utilajelor pentru metalurgie.

        În cursul lunii noiembrie 2012 un număr de 785 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 581 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 109 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 3  şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională, 31 de şomeri cu vârsta peste 45 de ani  au fost încadraţi în muncă prin subvenţionare locului de muncă iar 19 de absolvenţi au fost încadraţi în muncă prin subvenţionarea locului de muncă . De asemenea 30 de  şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, 4 absolventi au beneficiat de primă de încadrare, 1 persoană a fost încadrată ca urmare a încheierii unui  contract de solidaritate, 1 şomer a fost încadrat prin stimularea mobilităţii forţei de muncă iar 3 persoane au fost încadrate ca urmare a acordării de consultanţă şi asistenţă pentru inceperea unei afaceri.

 

SIBIU, 07 decembrie 2012

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii OCTOMBRIE 2012

 

            La sfârşitul lunii octombrie 2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.944 şomeri, din care 3.641 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,3%.  Faţă de sfârşitul lunii septembrie 2012 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 357 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,23 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.132 persoane, ALOFM Mediaş – 2.492 persoane, Unitatea Locală Avrig – 402 persoane, Unitatea Locală Agnita – 957 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 809 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 152 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.682 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.514 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 748 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.164 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.780 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.013) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.929) şomeri înregistraţi, (1.389) şomeri au vârsta sub 25 de ani,  (959) şomeri  au vârsta peste 55  de ani, (943) şomeri au între 50-55 de ani iar cei mai puţini şomeri (711) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.387 aparţin mediului urban în timp ce 4.557  provin din mediul rural.

În cursul lunii octombrie 2012 un număr de 767 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 604 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 64 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 2  şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională, 25 de şomeri cu vârsta peste 45 de ani  au fost încadraţi în muncă prin subvenţionare locului de muncă iar 9 de absolvenţi au fost încadraţi în muncă prin subvenţionarea locului de muncă . De asemenea 44 de  şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, 12 absolvenţi au beneficiat de primă de încadrare, 5 persoane au fost încadrate ca urmare a încheierii de contracte de solidaritate, 1 şomer a fost încadrat prin stimularea mobilităţii forţei de muncă iar 1 persoană a fost încadrată ca urmare a acordării de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei afaceri. 

 

SIBIU, 19 noiembrie 2012

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2012

 

            La sfârşitul lunii septembrie 2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.587 şomeri, din care 3.540 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,07%.  Faţă de sfârşitul lunii august 2012 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 95 de persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,05 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.046 persoane, ALOFM Mediaş – 2.388 persoane, Unitatea Locală Avrig – 361 persoane, Unitatea Locală Agnita – 924 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 718 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 150 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.067 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.755 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 765 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.093 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.494 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.810) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.756) şomeri înregistraţi, (1.606) şomeri au varsta sub 25 de ani,  (899) şomeri  au vârsta peste 55  de ani, (873) şomeri au între 50-55 de ani iar cei mai puţini şomeri (643) au vârsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.421 aparţin mediului urban în timp ce 4.166  provin din mediul rural.

În cursul lunii septembrie 2012 un număr de 586 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 394 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 34 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere,  8 de şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională, 65 de şomeri cu vârsta peste 45 de ani  au fost încadraţi în muncă prin subvenţionare locului de muncă iar 12 de absolvenţi au fost încadraţi în muncă prin subvenţionarea locului de muncă . De asemenea 47 de  şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, 14 absolvenţi au beneficiat de primă de încadrare, 9 persoane au fost încadrate ca urmare a încheierii de contracte de solidaritate, 2 şomeri au fost încadraţi prin stimularea mobilităţii forţei de muncă iar 1 persoană a fost încadrată ca urmare a acordării de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei afaceri.

 

SIBIU, 22 octombrie 2012

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială

       

Astăzi, vineri 19 octombrie 2012, s-a desfăşurat „Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială”,organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în două locaţii din judeţ, respectiv la Sibiu şi Mediaş.

Cele 91 persoane participante (57 la Sibiu şi 34 la Mediaş) au avut de ales dintr-un număr total de 72 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 11 agenţi economici din judeţ; la Sibiu 8 firme au oferit 46 locuri de muncă, iar la Mediaş 3 agenţi economici cu 26 posturi.

Dintre persoanele intervievate 22 au fost selectate în vederea încadrării (19 la Sibiu şi 3 la Mediaş), în meserii precum: inginer construcţii, consilier vânzări asigurări, dulgher, instalator, conducător auto, confecţioner articole din piele, marochiner, barman, muncitor necalificat în confecţii, operator calculator, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.  Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa a avut ca scop şi familiarizarea persoanelor aparţinând acestor categorii greu încadrabile cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare şi cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă, precum şi determinarea angajatorilor de a-i angaja.

 

SIBIU, 19 octombrie 2012

 

La inceput

 

Bursa locurilor de muncă pentru  persoanele cu  dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială

 

               Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează vineri, 19 octombrie 2012,Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială” în Sibiu (la sediul agenţiei, str. Morilor nr. 51 A) şi Mediaş (la sediul Asociaţiei Phoenix Speranţa, str. G. Topârceanu, nr. 14), începând cu ora 10.

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de către AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante, au confirmat participarea la bursă 11, care oferă 60 locuri de muncă vacante (la Sibiu 7 firme oferă 33 locuri şi la Mediaş 4 firme – 27 posturi). Din totalul locurilor de muncă majoritatea se adresează persoanelor cu studii medii: cusător articole din piele, confecţioner încălţăminte, zidar, zugrav, marochiner,şofer, muncitori necalificaţi în confecţii etc.,oferta fiind completată de posturi pentru persoane cu studii superioare: consilieri vânzări asigurări.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 17 octombrie 2012

 

La inceput

 

Rezultatele selecţiei pentru domeniul hotelier-gastronomie din  Germania

 

În perioada  09 - 10 octombrie 2012  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin AJOFM Sibiu, a organizat la Sibiu selecţia pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în domeniul hotelier-gastronomie din Germania .

La  selecţie  s-au înscris 200 de solicitanţi din 23 de judeţe, selecţia propriu-zisă fiind făcută de reprezentanţi ai angajatorilor din Germania.

Rezultatele selecţiei sunt următoarele:

 

ZIUA

Nr. persoane participante

Nr. persoane

admise

Nr. persoane

respinse

MARŢI          (09.10.2012)

105

60

45

MIERCURI   (10.10.2012)

 54

27

27

 

TOTAL

 

159

87

72

 

Din judeţul Sibiu s-au prezentat la selecţie 69 de persoane, din care 47 de persoane au fost admise şi 22 de persoane respinse.

Toţi candidaţii invitaţi să participe la această selecţie au fost înregistraţi în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, nici o persoană care nu a îndeplinit această condiţie minimală nu a putut participa la selecţie.

Angajatorii germani au oferit 100 de locuri de muncă în domeniul hotelier-gastronomie,  în meseriile de, bucătar,/bucătărese, ospătari, lucrători recepţie, ajutor la bucătărie, personal curăţenie cameră,  locurile de muncă  fiind valabile pentru solicitanţii din întreaga ţară care au cunoştinţe bune şi foarte bune de limba germană.  

 

SIBIU, 11 octombrie 2012

 

La inceput

 

Selecţie pentru  domeniul  hotelier – gastronomie din Germania

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu va  organiza  în perioada 9 -10 octombrie 2012, la Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, str. Gladiolelor nr. 2/6 (situat în curtea Grupului Şcolar Terezianum), începând cu ora 9, selecţia persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în domeniul hotelier-gastronomie din Germania.  Acţiunea are ca scop punerea în practică a acordului bilateral dintre România şi Germania, pentru acoperirea ofertelor de locuri de muncă primite din partea angajatorilor germani. Sunt oferite un număr de 100 de posturi pentru următoarele meserii: bucătar,/bucătărese, ospătari, lucrători recepţie, ajutor la bucătărie, personal curăţenie cameră. Sunt căutate persoane cu calificare profesională încheiată sau  cu mulţi ani de experienţă profesională. Solicitanţii trebuie să deţină cunoştinţe de limba germană de bază, nivel  minim A2, pentru bucătari /bucătărese, ajutor la bucătărie, personal de curăţenie cameră,  vorbirea limbii germane, nivel minim B2 pentru ospătari şi utilizarea competentă a limbii germane pentru lucrător recepţie (întâmpinare oaspeţi). Angajarea se face  pentru perioada octombrie 2012 - aprilie 2013. Timpul de lucru este de 40 de ore pe săptămână cu posibilitatea de a efectua ore suplimentare. Salariul oferit este de 1500-2000 euro brut pe lună pentru personalul de specialitate şi 1200-1500 de euro brut pe lună pentru personalul auxiliar, conform tarifelor landurilor federale. Atât cazarea  cât şi întreţinerea pot fi  asigurate de către angajator (gratuit/ negociabil), sau pe cont propriu. Persoanele interesate  trebuie să se înregistreze în evidenţele AJOFM Sibiu - munca în străinătate, str. Morilor nr. 51 A, cam. 440 et. IV, tel. 0269/210882 int. 119; 0269/237719; fax 0269/230089 iar actele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

- copie BI./CI  sau copie paşaport cu valabilitate de minim şase  luni;

- CV model  EUROPASS   în  limba germană;

- cazier judiciar în original care să ateste că nu aveţi  antecedente  penale (termen de  valabilitate şase luni) ;

- adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea ,,clinic sănătos”;

- o poză tip paşaport.

 

SIBIU, 04 octombrie 2012

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

Astăzi, vineri 28 septembrie 2012, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în două locaţii din judeţ, respectiv la Sibiu şi Mediaş.

Cele 725 de persoane  participante ( 615 la Sibiu şi 110 la Mediaş) au avut de ales dintr-un număr total de 500 locuri de muncă vacante  puse la dispoziţie de către 33 agenţi economici din judeţ; la Sibiu 26 firme au oferit 322 locuri de muncă, iar la Mediaş 7 agenţi economici au oferit  178 posturi. Din totalul persoanelor participante 563 au fost  absolvenţi ( 490 la Sibiu şi 73 la Mediaş).

Dintre persoanele intervievate 352 au fost selectate în vederea încadrării (310 la Sibiu şi 42 la Mediaş), în meserii precum inginer mecanic, inginer producţie, inginer de sistem software, agent de asigurare, lucrător comercial, inspector asigurări, operator maşini cu comanda numerica, economist, agent securitate, consilier financiar, proiectant inginer mecanic, inginer electronist, programator, reprezentant vânzări, montator subansamble, şi altele, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.

Pe lângă punerea faţă în faţă efectiv a cererii cu oferta de forţă de muncă, bursa a încercat şi o familiarizare a proaspeţilor absolvenţi cu practicile de căutare a unui loc de muncă, cu participarea la interviuri de angajare precum şi cu tendinţele actuale ale pieţei muncii.

 

SIBIU, 01 octombrie 2012

 

La inceput

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi

 

                Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează vineri, 28 septembrie 2012, „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi” în Sibiu (la Centru de Afaceri, str. Nicolaus Olahus nr. 5) şi Mediaş (la sediul agenţiei, str. Aurel Vlaicu nr. 31-33), începând cu ora 10.

             Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţi, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale  şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea în timpul cel mai scurt.

             Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.                        

        Agenţii economici care vor participa la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi vor avea prilejul să-şi recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcţie de cerinţele concrete ale locului de muncă pe care îl oferă. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită. În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 65 agenţi economici din judeţ. Până la această dată 16 dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă, (7 la Sibiu şi 9 la Mediaş) punând la dispoziţie 113 locuri de muncă vacante. Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru persoane fără studii superioare şi se adresează meseriilor/calificărilor următoare: cusător piese din piele şi înlocuitori, confecţioneri încălţăminte, muncitori necalificaţi in confecţii, operatori maşini unelte cu comandă numerică, mecanic auto, electrician şi altele, oferta fiind completata de 10 locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare: inginer electronist şi inginer de sistem software. Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 0269- 210882 sau 0269-230089 sau Agenţia Locala pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, str. Aurel Vlaicu nr.  31-33 tel. 0269 - 843731. 

       La bursa dedicată absolvenţilor organizată anul trecut şi-au găsit un loc de muncă 103 persoane în diverse meserii, 15 dintre acestea având studii superioare şi 88 persoane fără studii superioare.

 

SIBIU, 28 septembrie 2012

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august 2012

 

            La sfârşitul lunii august 2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.492 şomeri, din care 3.545 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,02%.  Faţa de sfârşitul lunii iulie 2012 numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 198 persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,11 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.940 persoane, ALOFM Mediaş – 2.381 persoane, Unitatea Locală Avrig – 341 persoane, Unitatea Locală Agnita – 971 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 702 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 157 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.097 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.674 persoane cu studii liceale şi post-liceale iar 721 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.084 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.408 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.835) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.775) şomeri înregistraţi, (1.768) someri au varsta peste 50 de ani,  (1.491) şomeri  au sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (629) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.431 aparţin mediului urban în timp ce 4.061  provin din mediul rural.

În cursul lunii august 2012 un număr de 551 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 256 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 132 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 85 de şomeri cu vârsta peste 45 de ani  au fost încadraţi în muncă prin subvenţionare locului de muncă, 2 şomeri care mai au 3 ani până la pensie au fost încadraţi în muncă prin subvenţionarea postului iar 22 de absolvenţi au fost încadraţi în muncă prin subvenţionarea locului de muncă . De asemenea 49 de  şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, 1 absolvent a beneficiat de primă de încadrare, 3 persoane au fost încadrate ca urmare a încheierii de contracte de solidaritate iar 1 şomer a fost încadrat prin stimularea mobilităţii forţei de muncă.

 

SIBIU, 24 septembrie 2012

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie 2012

 

            La sfârşitul lunii iulie 2012, erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.294 şomeri, din care 3.430 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 3,91%. Faţă de sfârşitul lunii iunie, numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 702 persoane, iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,37 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.860 de persoane, ALOFM Mediaş – 2.290 de persoane, Unitatea Locală Avrig – 327 de persoane, Unitatea Locală Agnita – 955 de persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 702 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 160 de şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.070 sunt muncitori, 1.609 persoane cu studii medii şi 615 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.548 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.746 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă, cele mai multe persoane (1.847) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.755) şomeri înregistraţi, peste 50 de ani cu (1.737) şomeri înregistraţi, (1342)  au vârsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (613) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă, 3256 aparţin mediului urban, în timp ce 4.038  provin din mediul rural. 

În cursul lunii iulie 2012, un număr de 538 de persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 310 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu.

De asemenea, 34 de şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, iar 93 de şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere.

 

SIBIU, 09 august 2012

 

La inceput

 

ÎNTÂLNIRE CU ANGAJATORII 2

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat  timp de două zile, în perioada 18-19 iulie 2012 la Casa de Cultură a Sindicatelor Sibiu, întâlniri cu angajatorii sibieni.  La eveniment au participat 40 de angajatorii care au reprezentat atât mediul privat cât şi cel de stat.  Principalele subiecte supuse dezbaterilor au vizat drepturile şi obligaţiile ce revin angajatorilor  conform prevederilor Legii nr. 76/2002 - privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. În context s-a insistat  în mod deosebit asupra comunicării şi identificării locurilor de muncă vacante . De asemenea scopul acţiunii a constat şi în eficientizarea relaţiilor AJOFM Sibiu cu angajatorii în sensul de a fi găsite, prin colaborare, modalităţi de îmbunătăţire a situaţiei ocupării forţei de muncă în judeţul nostru. Feedback- ul primit din partea angajatorilor participanţi a fost unul pozitiv aceştia manifestându-şi dorinţa ca instituţia noastră să organizeze astfel de întâlniri  în mod periodic (semestrial) sau ori de câte ori apar modificări şi noutăţi legislative în domeniul  ocupării forţei de muncă.

 

SIBIU, 20 iunie 2012

 

La inceput

 

ÎNTÂLNIRE CU ANGAJATORII

 

        În perioada 18-19 iulie 2012, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează, la Casa de Cultură a Sindicatelor Sibiu (sala” Studio”), str. Emil Cioran nr.1A, ora 12,  întâlnire cu angajatorii din judeţ, având ca tematică drepturile şi obligaţiile  ce revin acestora  conform prevederilor Legii nr. 76/2002- privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Participarea la aceste întâlniri este gratuită şi sunt aşteptaţi toţi angajatorii care doresc să se informeze direct despre drepturile şi obligaţiile pe care le au în raport cu agenţia, facilităţile de care pot beneficia din partea AJOFM Sibiu pentru încadrarea anumitor categorii de persoane,  noutăţile legislative, precum şi să expună dificultăţile cu care se confruntă sau propunerile pe care le au privitor la domeniul ocupării forţei de muncă.

 

SIBIU, 13 iunie 2012

 

La inceput

COMUNICAT DE PRESĂ ABSOLVENŢI  2012

            Potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare -  pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj şi de alte facilităţi oferite de lege, absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minim 16 ani au obligaţia de a se înregistra în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu  în termen de 60 zile de la data absolvirii, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cu următoarele documente:

- acte de studii şi de calificare (original şi copii);

- certificat de naştere (original şi copie);

- act de identitate (original şi copie);

- adeverinţă medicală cu menţiunea „apt de muncă” sau cu restricţii.

Dacă, în termenul de 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc de muncă, după această  perioadă, absolvenţii pot depune cerere de acordare a indemnizaţiei de şomaj.

           De reţinut este faptul că, dacă nu s-au înregistrat la AJOFM Sibiu în cele 60 zile de la absolvire, tinerii nu mai pot beneficia de indemnizaţia de şomaj.

Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare. În prezent, valoarea acestui indicator este de 500 lei.

Indemnizaţia de şomaj se acordă tinerilor absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată.

În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, absolvenţii pot beneficia de următoarele servicii gratuite:

           informarea, orientarea şi consilierea profesională în vederea găsirii unui loc de muncă;
           medierea între cererea şi oferta pe piaţa muncii;
           programe de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii;
          mobilitatea forţei de muncă în România sau în UE.

 

SIBIU, 27 iunie 2012

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2012

 

            La sfârşitul lunii mai 2012, erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 6.855 şomeri, din care 3.089 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 3,68%. Faţă de sfârşitul lunii aprilie, numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 563 de persoane, iar rata şomajului a înregistrat o scădere cu 0,30 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.593 de persoane, ALOFM Mediaş – 2.138 de persoane, Unitatea Locală Avrig – 326 de persoane, Unitatea Locală Agnita – 1.001 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 647 de persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 150 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.295 sunt muncitori, 1.034 persoane cu studii medii şi 526 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.638 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.217 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.899) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.815) şomeri înregistraţi, peste 50 de ani cu (1805) şomeri înregistraţi, (705)  au vârsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (631) au vârsta între 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă, 2.934 aparţin mediului urban, în timp ce 3.921  provin din mediul rural. 

În cursul lunii mai 2012, un număr de 1015 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 741 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, iar 218 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, în timp ce 3 persoane s-au încadrat prin măsura privind stimularea mobilităţii forţei de muncă.

De asemenea, 50 de şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, iar 3 absolvenţi au beneficiat de primă de încadrare.

 

SIBIU, 14 iunie 2012

 

La inceput

 

Peste 190 de locuri de muncă la bursa pentru persoanele defavorizate

 

      La bursa locurilor de muncă organizată  de  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu pentru persoanele defavorizate şi care se desfăşoară mâine, 15 iunie 2012, persoanele care doresc să se angajeze, au de ales dintr-un număr de peste  190 de locuri de muncă (din care 36 de locuri de munca în Mediaş), puse la dispoziţie de 17 agenţi economici (din care 7 agenţi economici din Mediaş). Acţiunea se va desfăşura  concomitent în Sibiu (la sediul agenţiei din str. Morilor nr. 51 A) şi Mediaş (Mediaş,  sediul unităţii locale, str. Aurel Vlaicu, nr. 31-33), începând cu ora 10.00.

     În cadrul acţiunilor întreprinse de A.J.O.F.M Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 60 de agenţi economici din judeţ.  Din totalul locurilor de muncă oferite,  170 se adresează persoanelor  necalificate  şi cu studii medii, restul  locurilor  fiind destinate persoanelor cu studii superioare.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

 

SIBIU, 14 iunie 2012

 

La inceput

 

 

Bursa locurilor de munca pentru  persoanele defavorizate

 

       Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri,  15 iunie 2012, „ Bursa locurilor de munca pentru persoanele defavorizate” în Sibiu (la sediul A.J.O.F.M din str. Morilor nr.51 A) şi  Mediaş (Mediaş,  sediul unităţii locale, str. Aurel Vlaicu, nr. 31-33), începând cu ora 10.00.

      Această măsura activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului  se adresează în mod deosebit şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi persoanelor de etnie romă, grupuri ţintă care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii dar  este deschisa tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc schimbarea locului de muncă actual. Participarea, atât a agenţilor economici cât şi a persoanelor aflate  în căutarea unui loc de muncă este gratuită.

Prin intermediul „Bursei locurilor de muncă pentru persoanele defavorizate” organizate anul trecut au fost încadrate în muncă 62 de persoane.

      În cadrul acţiunilor întreprinse de A.J.O.F.M. Sibiu în vederea identificării locurilor de munca vacante, au fost trimise invitaţii unui număr de 60 de agenţi economici din judeţ.

Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 11 (5 la Sibiu şi 6 la Mediaş) şi oferă peste 100 de locuri de muncă, din care 80 la Sibiu.

     Cele mai multe locuri sunt pentru persoane fără studii superioare în meserii precum: confecţioneri, muncitori necalificaţi în confecţii, agenţi asigurare,paznici, muncitori necalificaţi, asistenţi în relaţii publice şi comunicare.

      Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi a locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel. 0269/210882 sau fax. 0269/230089 sau agenţia locală din Mediaş (str. Aurel Vlaicu, nr. 31 – 33, tel. 0269/843731; 0269/846710).

 

SIBIU, 11 iunie 2012

 

La inceput

 

De 1 Iunie,  “Ziua porţilor deschise” la AJOFM Sibiu

 

Preocuparea permanentă a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu de a-şi adapta, dezvolta şi promova continuu serviciile oferite tinerilor, în sensul facilitării accesului acestora pe piaţa forţei de muncă, dorim să o valorificăm cu ocazia zilei de 1 iunie.

 În acest sens, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 1 iunie 2012, “Ziua porţilor deschise” la sediul din strada Morilor, nr. 51 A.

Beneficiarii serviciilor oferite de către AJOFM Sibiu, vor avea posibilitatea să cunoască din interior modul în care îşi desfăşoară activitatea agenţia.

Prin acţiunea „Ziua Porţilor Deschise”,  AJOFM Sibiu îşi propune să răspundă la diverse întrebări referitoare la informarea şi consilierea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, consultanţă pentru începerea unei afaceri, servicii de preconcediere, completarea veniturilor, medierea muncii, cursuri de formare profesională, stimularea mobilităţii forţei de muncă, posibilitatea de a beneficia de ajutor de şomaj, informaţii despre procedurile prin care se poate beneficia de un contract de muncă sezonieră sau de lungă durată în una din ţările Uniunii Europene. De asemenea, angajatorii se pot informa asupra beneficiilor pe care le pot obţine în situaţiile în care oferă locuri de muncă categoriilor de persoane defavorizate, precum şi elevilor sau studenţilor angajaţi pe timpul vacanţelor.

 

SIBIU, 31 mai 2012

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei Locurilor de Munca pentru Studenţi

 

 

       Astăzi, vineri 18 mai 2012, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa  locurilor de muncă pentru studenţi, organizată de Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth.

       La aceasta acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al A.J.O.F.M Sibiu, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, sindicatelor şi patronatelor.

        Pe lângă oferirea de locuri de munca, bursa a mai avut ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze.

       Cele 150 de persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 180 de  locuri de muncă puse la dispoziţie de către 20 de agenţi economici.

        Dintre persoanele intervievate, 96 au fost selectate în vederea încadrării, urmând a susţine probe de lucru sau interviuri ulterioare, la sediul angajatorilor.

 

SIBIU, 18 mai 2012

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2012

 

 

            La sfârşitul lunii aprilie 2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.418 şomeri, din care 3.331 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 3,98%.  Faţa de sfârşitul lunii  martie 2012 numărul şomerilor înregistraţi a   scăzut cu 437 persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o diminuare  cu 0,23 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.811 persoane, ALOFM Mediaş – 2.243 persoane, Unitatea Locală Avrig – 381 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1.116 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 691 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 176 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.652 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.152 persoane cu studii liceale şi 614 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.964 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.454 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.096) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.945) şomeri înregistraţi, (928)  au vârsta între 50-55 de ani, 915 şomeri au vârsta peste 55 de ani, (821) şomeri  au sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (713) au vârsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.257 aparţin mediului urban în timp ce 4.161  provin din mediul rural.

Pentru luna aprilie 2012  A.J.O.F.M Sibiu a primit notificare privind intenţia de a efectua concediere colectivă din partea unui agent economic, urmând a fi afectate un număr de 86 persoane din judeţul nostru. Domeniul de activitate al acestui agent economic este în fabricarea de articole de îmbrăcăminte şi accesorii.

În cursul lunii aprilie  2012 un număr de 534 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 345 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 97 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 40  şomeri s-au încadrat în urma absolvirii cursurilor de formare profesională. De asemenea 34 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului,  12 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare, 2 şomeri au fost încadraţi în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă iar 4 persoane au fost încadrate prin încheierea de contracte de solidaritate.

 

SIBIU, 08 mai 2012

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei Generale a Locurilor de Muncă

 

     Astăzi, vineri 27 aprilie 2012, începând cu ora 9.00, s-a desfăşurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sibiu concomitent în Sibiu, Mediaş, Avrig şi Agnita.

      Cele 1307 persoane participante (870 la Sibiu, 320 la Mediaş, 100 la Agnita şi 17 la Avrig) au avut de ales dintr-un număr de 1120 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 66 agenţi economici: la Sibiu 48 firme au oferit 757  locuri de muncă, Mediaş 9 agenţi economici - 128 locuri, Agnita 4 agenţi economici - 207  locuri şi Avrig -  5 firme cu  28 locuri de muncă.

        Dintre persoanele intervievate 759 au fost selectate în vederea încadrării (550 la Sibiu, 139 la Mediaş, 9 la Avrig şi 61 la Agnita), urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului. 

        La eveniment au participat consilieri EURES  din Germania, Suedia şi Ungaria care au prezentat condiţiile de muncă şi de viaţă precum şi ofertele de muncă din ţările respective.

      Dintre participanţi 16 au depus CV - uri  în vederea ocupării unui loc de muncă în  gastronomie şi agricultură din Germania, 12 persoane au aplicat  pentru locuri de muncă în Suedia  pentru  meserii  din domeniul construcţiilor, agricultură, inginer electronist, şofer iar consilierii din  Ungaria au primit 10 CV-uri de la  persoane  care vor să lucreze ca   şofer,  inginer,  mecanic auto sau în agricultură.

 

SIBIU, 25 aprilie 2012

 

La inceput

 

Creşte numărul de locuri la Bursa generală a locurilor de muncă

 

În cadrul „Bursei generale a locurilor de muncă” ce se desfăşoară vineri, 27 aprilie 2012, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de 1110 locuri de muncă puse la dispoziţie de 62 agenţi economici din judeţ. Acţiunea este organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi se desfăşoară concomitent în patru locaţii din judeţ respectiv în Sibiu (la Sala Sporturilor Transilvania), Mediaş, Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale), începând cu ora 9.

Această măsură activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă, participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă fiind gratuită.  

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 140 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 62 (46 la Sibiu, 9 la Mediaş, 4 la Avrig şi 3 la Agnita), care pun la dispoziţie 1110 locuri de muncă vacante (Sibiu – 757, Mediaş – 124, Avrig - 22 şi Agnita – 207).

Cele mai multe locuri de muncă (928) sunt pentru persoane fără studii superioare –  tehnician electronică, operator confecţioner,  operator montaj linii automate, operator call-center, asistent relaţii publice şi comunicare, dulgher, zidar, muncitori necalificaţi, reprezentanţi servicii clienţi, oferta fiind completată de 182 posturi pentru persoane cu studii superioare (inginer producţie, inginer de sistem software, inginer mecanic, inginer electronist, inginer căi ferate drumuri şi poduri, programator, medic, expert contabil, etc.).

          De asemenea la eveniment vor fi prezenţi şi consilieri EURES  din Germania, Suedia şi Ungaria care vor prezenta condiţiile de muncă şi de viaţă, precum şi oferte de muncă din ţările respective.

 

SIBIU, 25 aprilie 2012

 

La inceput

 

 

Bursa generală a locurilor de muncă

 

       Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri,  27 aprilie 2012, „ Bursa generală a locurilor de muncă” in Sibiu (la Sala Sporturilor Transilvania), Mediaş, Agnita şi Avrig ( la sediile agenţiilor locale), începând cu ora 9.00.

      Această măsură activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă, participarea, atât a agenţilor economici cât şi a persoanelor aflate  în căutarea unui loc de munca fiind gratuită.

Prin intermediul bursei generale a locurilor de munca organizate anul trecut au fost încadrate în muncă 331 persoane.

      În cadrul acţiunilor întreprinse de A.J.O.F.M. Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 120 agenţi economici din judeţ.

Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 31 ( 18 la Sibiu, 6 la Mediaş, 4 la Avrig şi 3 la Agnita).

     Cele mai multe locuri sunt pentru persoane fără studii superioare (174) şi anume: tehnician – operator la roboti industriali,  muncitori necalificaţi, operator confecţioner,   muncitor necalificat în construcţii, dulgher, zidar, operator maşini – unelte, operator call-center, asistent relaţii publice şi comunicare etc. oferta fiind completată de 38 posturi pentru persoane cu studii superioare (inginer de sistem software, inginer electronist, inginer mecanic, programator, inginer producţie etc.).

      Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi a locurilor de muncă să crească. In acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursa pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A , tel. 0269/210882 sau fax. 0269/230089 sau agenţiile locale din Mediaş ( str. Aurel Vlaicu, nr. 31 – 33, tel. 0269/843731; 0269/846710), Avrig ( str. Gheorghe Lazăr 41A tel/fax. 0269/524546) si Agnita ( str. Spitalului nr. 16 tel/fax. 0269-512216).

        De asemenea la eveniment vor fi prezenţi şi consilieri EURES  din Germania, Suedia şi Ungaria care vor prezenta condiţiile de muncă şi de viaţă, precum şi oferte de muncă din ţările respective.

 

SIBIU, 23 aprilie 2012

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie  2012

 

            La sfârşitul lunii martie 2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.855 şomeri, din care 3.468 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,21%.  Faţa de sfârşitul lunii  februarie  2012 numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 332 persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o diminuare  cu 0,18 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.987 persoane, ALOFM Mediaş – 2.420 persoane, Unitatea Locală Avrig – 408 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1.138 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 735 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 167 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.939 persoane  sunt cu studii primare, gimnaziale, profesionale, 1.228 persoane cu studii liceale şi 688 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.155 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.700 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.160) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.033) şomeri înregistraţi, (1.003)  au vârsta sub 25 de ani, 933 şomeri au vârsta peste 55 de ani iar cei mai puţini şomeri (750) au vârsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.385 aparţin mediului urban în timp ce 4.470  provin din mediul rural.  

În cursul lunii martie  2012 un număr de 790 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 462 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 276 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 17  şomeri s- au încadrat în urma absolvirii cursurilor de formare profesională. De asemenea 31 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 4 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 20 aprilie 2012

 

La inceput

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCA - COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu va organiza la Sibiu în perioada 25-26 aprilie 2012 la Centrul de Formare Profesionala a Adultilor Sibiu din str.Gladiolelor nr.2-6, selecţia pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în domeniul hotelier-gastronomie în Germania.

Sunt oferite un număr de 60 de posturi în meseriile: bucătar, cameristă, ospătar, ajutor de bucătar, ajutor în gastronomia de sistem (Mc’Donalds, Burger King, KFC, Vapiano, Losteria, etc.). Sunt solicitate persoane care au calificare în meseriile solictate sau experienţă în domeniul gastronomic.

Solicitanţii trebuie să deţină cunoştinţe de limba germană de bază, nivel B1/B2, pentru personalul auxiliar şi cunostinte extinse nivel C1/C2 pentru personalul de specialitate. Experienta profesionala constituie un avantaj.

Angajarea se face  pentru perioada mai-noiembrie 2012. Timpul de lucru este de 40 de ore pe săptămână cu posibilitatea de a efectua ore suplimentare. Salariul oferit este de 1200-1500 euro brut pe lună pentru personalul auxiliar şi 1500-2000 de euro brut pe lună pentru personalul de specialitate.  Cazarea şi întreţinerea pot fi asigurate de către angajator gratuit sau pe cont propriu. Persoanele interesate din judeţul Sibiu trebuie să se prezinte la Sibiu str.Morilor nr. 51 A, pentru a se înregistra în evidenţele AJOFM Sibiu, la camera 440 et. IV, Pentru alte informaţii puteţi suna la tel.0269/237719; fax 0269/230089.

  AJOFM Sibiu va organiza la Sala Transilvania din Sibiu, în data de 27.04.2012 cu ocazia Bursei Generale a Locurilor de Muncă prima Bursă Internaţională a Locurilor de Muncă de la Sibiu, bursă ce se va desfăşura sub egida „Zilelor Europene ale Ocupării 2012” (European Job Day).

Acţiunea urmăreşte, promovarea oportunităţilor de angajare oferite gratuit de AJOFM Sibiu dar şi de reţeaua EURES tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă interesate, furnizarea de informaţii cât mai complete referitoare la condiţiile de muncă şi de viaţă în alte state europene, la drepturile de securitate socială de care beneficiază lucrătorii şi familiile acestora în statele UE şi întocmirea CV-ului EUROPASS. Cu această ocazie consilierii EURES din statele membre ale UE, vor pune la dispoziţie locurile de muncă vacante disponibile pentru cetăţenii români.

 

SIBIU, 03 aprilie 2012

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie  2012

 

 

            La sfârşitul lunii februarie 2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.187 şomeri, din care 3.601 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,39%.  Faţa de sfârşitul lunii  ianuarie  2012 numărul şomerilor înregistraţi a   crescut cu 170 persoane iar  rata şomajului  a înregistrat o creştere cu 0,09 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.177 persoane, ALOFM Mediaş – 2.424 persoane, Unitatea Locală Avrig – 449 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1.175 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 783 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 179 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.083 sunt muncitori, 1.319 persoane cu studii medii şi 785 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.396 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.791 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.219) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.090) şomeri înregistraţi, (1.158)  au varsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (791) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.615 aparţin mediului urban în timp ce 4.572  provin din mediul rural.  

În cursul lunii februarie  2012 un număr de 448 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 134 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 212 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 21  şomeri s- au încadrat în urma absolvirii cursurilor de formare profesională, 29 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat în muncă ca urmare a subvenţionării locului de muncă, 23 absolvenţi au fost încadraţi  prin subvenţionarea locurilor de muncă, 1 şomer din categoria celor care mai au trei ani până la pensie a fost încadrat în muncă prin subvenţionarea locului de muncă, 1 şomer a fost încadrat prin stimularea mobilităţii forţei de muncă iar 1 persoană a fost încadrată în muncă ca urmare a acordării de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei afaceri.

De asemenea 16 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 10 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 19 martie 2012

 

La inceput

 

Minibursă a locurilor de muncă în domeniul fabricării de accesorii pentru autovehicule

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, organizează joi, 15 martie 2012, în Sibiu (la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A) şi Avrig (la sediul agenţiei din str. Ghe. Lazăr nr. 41 A) o minibursă a locurilor de muncă la cererea unui angajator din judeţ,  cu începere de la ora 11.

Această bursă se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, participarea fiind gratuită.

Oferta constă într-un număr de 50 locuri de muncă din domeniul fabricării de accesorii pentru autovehicule în meserii precum: logistician gestiune flux, operatori confecţioneri şi muncitori necalificaţi.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local.

 

SIBIU, 12 martie 2012

 

La inceput

 

 

Selecţie pentru  domeniul  hotelier – gastronomie din Germania

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu informează sibienii că, la solicitarea angajatorilor germani  se va  organiza  în perioada următoare  o selecţie pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în domeniul hotelier-gastronomie din Germania.

Sunt oferite un număr de 60 de posturi pentru următoarele meserii: bucătar,/bucătărese, cameriste,ospătari, ajutor în bucătărie, ajutor în gastronomia de sistem respectiv (Mc’Donald’s, Burger King, KFC, Vapiano, Losteria, etc. ). Sunt solicitate persoane cu calificare profesională încheiată sau experienţă în domeniul gastronomic solicitat.

Solicitanţii trebuie să deţină cunoştinţe de limba germană de bază, nivel B1/B2, pentru personalul auxiliar şi cunoştinţe extinse nivel C1/C2 pentru personalul de specialitate (conform grilei paşaportului lingvistic aflat pe site-ul EUROPASS).  Experienţa profesională constituie un avantaj.

Angajarea se face  pentru perioada mai-noiembrie 2012. Timpul de lucru este de 40 de ore pe săptămână cu posibilitatea de a efectua ore suplimentare. Salariul oferit este de 1200-1500 euro brut pe lună pentru personalul auxiliar şi 1500-2000 de euro brut pe lună pentru personalul de specialitate. Cazarea şi întreţinerea pot fi  asigurate de către angajator gratuit sau pe cont propriu. Persoanele interesate  trebuie să se înregistreze în evidenţele ANOFM la sediul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, cam. 440 et. IV, tel. 0269/210882 int. 119; 0269/237719; fax 0269/230089

Actele necesare pentru înscriere sunt:

1.      copie BI./CI  sau copie paşaport cu valabilitate de minim şase  luni;

2.      CV model  EUROPASS   în  limba germană;

3.      cazier judiciar în original care să ateste că nu aveţi  antecedente  penale

  (termen de  valabilitate şase luni) ;

4.      adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea ,,clinic sănătos”;

5.      o poză tip paşaport.

            Menţionăm că perioada de desfăşurare a selecţiei cât şi locaţia vor fi anunţate ulterior.

 

SIBIU, 6 martie 2012

 

La inceput

 

Selecţie pentru domeniul agricol Germania

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu informează sibienii că, la solicitarea angajatorilor germani, se va organiza în perioada următoare o selecţie pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în sectorul agricol din Germania.  Sunt oferite 70 de locuri la culesul produselor agricole (sparanghel, căpşuni) şi 150 de locuri pentru vânzarea acestora.

Sunt solicitate persoane care posedă experienţă în agricultură, condiţie fizică bună şi  cunoștințe de limba germană. Solicitanţii care vor desfăşura activitatea de cules este necesar să deţină cel puţin cunoştinţe de bază de limba germană. Cei care vor lucra la vânzare trebuie să deţină cunoştinţe extinse deoarece vor intra în contact cu clienţii.

Salariul oferit este de 800 euro net pe lună după reţinerea asigurărilor sociale, impozit, cazare şi masă. Timpul de lucru este de 40-50 de ore pe săptămână. Contractele se vor derula  în  perioada aprilie – iunie 2012.

Persoanele interesate trebuie să se înregistreze în evidenţele ANOFM la sediul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, cam. 440 et. IV, tel. 0269/210882 int. 119; 0269/237719; fax:0269/230089.

Actele necesare pentru înscriere sunt:

1.      copie BI./CI  sau copie paşaport cu valabilitate de minim şase  luni;

2.      CV model  EUROPASS   în  limba germană;

3.      cazier judiciar în original care să ateste că nu aveţi  antecedente  penale

4.      (termen de  valabilitate şase luni) ;

5.      adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea ,,clinic sănătos”;

6.      o poză tip paşaport.

            Menţionăm că perioada de desfăşurare a selecţiei cât şi locaţia vor fi anunţate ulterior.

 

SIBIU, 5 martie 2012

 

La inceput

 

 

Program de lucru la AJOFM Sibiu

 

          Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu aduce la cunoştinţa celor interesaţi că începând cu data de 14.02.2012, programul de lucru al instituţiei se desfăşoară de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.                           

 

SIBIU, 15 februarie 2012

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie  2012

 

 

            La sfârşitul lunii ianuarie 2012 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.017 şomeri, din care 3.572 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,30%.  Fata de sfarsitul lunii decembrie 2011 numarul somerilor inregistrati a   crescut cu 11 persoane iar  rata somajului  a avut aceeasi valoare.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.117 persoane, ALOFM Mediaş – 2.349 persoane, Unitatea Locală Avrig – 438 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1165 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 769 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 179 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.931 sunt muncitori, 1.288 persoane cu studii medii şi 789 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.305 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.712 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2118) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.059) şomeri înregistraţi, (1.207)  au varsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (761) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.560 aparţin mediului urban în timp ce 4.457  provin din mediul rural.  

În cursul lunii  ianuarie  2012 un număr de 447 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 169 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 213 someri s-au incadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 15  someri s- au incadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 9 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au incadrat in munca ca urmare a subvenţionarii locului de munca, 5 absolventi au fost incadrati  prin subventionarea locurilor de munca, 3 someri au fost incadrati prin stimularea mobilitatii fortei de munca.

De asemenea 27 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 6 absolventi au beneficiat de prima de incadrare.

 

SIBIU, 13 februarie 2012

 

La inceput

 

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie  2011

 

            La sfârşitul lunii decembrie 2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.006 şomeri, din care 3.575 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,30%. Fata de sfârşitul lunii noiembrie numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 267 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere  cu 0,15 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.152 persoane, ALOFM Mediaş – 2.342 persoane, Unitatea Locală Avrig – 427 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1111 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 786 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 188 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.765 sunt muncitori, 1.427 persoane cu studii medii şi 814 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.431 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.575 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.082) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.032) şomeri înregistraţi, (1.311)  au vârsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (754) au vârsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.548 aparţin mediului urban în timp ce 4.458  provin din mediul rural. 

În cursul lunii  decembrie  2011 un număr de 337 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 174 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 49 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 12  şomeri s-au încadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 23 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat în muncă ca urmare a subvenţionării locului de munca, 22 absolvenţi au fost încadraţi  prin subvenţionarea locurilor de munca, 1 şomer a fost încadrat prin stimularea mobilităţii forţei de muncă, iar 2 persoane au fost încadrate în muncă prin încheierea de contracte de solidaritate.

De asemenea 39 de şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 14 absolvenţi au beneficiat de primă de încadrare.

 

SIBIU, 19 ianuarie 2012

 

La inceput

 

 

Modificarea  legislaţiei privind  ucenicia la locul de muncă

 

             Legislaţia privind ucenicia la locul de muncă a suferit o serie de modificări pe parcursul anului 2011 – prin L.106/2011, publicata în M.O. nr. 429/20.06.2011 de modificare si completare a L.279/2005- cat si prin H.G 1212/2011, publicata in M.O. nr. 927/28.12.2011- de modificare si completare a normelor metodologice de aplicare a legii uceniciei.

             Potrivit noilor modificări, contractul de ucenicie la locul de munca se încheie pe durata determinata, cuprinsa  intre un  an  şi trei ani de zile iar perioada de proba la care poate fi supus ucenicul, nu poate depăşi 30 de zile. Angajatorul care organizează ucenicia la locul munca  are obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, in raza căruia işi are sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca pentru care urmează să organizeze programe de ucenicie la locul de munca.

Angajatorul are  de asemenea obligaţia  să-i asigure ucenicului, pregătirea teoretică şi practică iar coordonatorul de ucenicie  trebuie să aibă, o experienţa profesională de cel puţin 5 ani în ocupaţia pentru care se organizează programul de ucenicie.

Angajatorul trebuie să  organizeze evaluarea ucenicului  la un centru autorizat de evaluare şi certificare a competentelor profesionale cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de ucenicie iar  costurile care ţin de evaluarea ucenicului sunt suportate de angajator.

Modificările  aduse simplifică procedurile pentru angajatori, aceştia nefiind nevoiţi să aibă autorizaţii speciale ca să încheie astfel de contracte, iar maiştrii să fie atestaţi.  Angajatorul   ucenicului nu trebuie să mai asigure masa şi cazarea acestuia.

              Principalul avantaj pentru angajator, rămâne faptul că pe durata contractului, primeşte lunar o suma egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002, reprezentând  300 de lei pe luna. În vederea obţinerii facilităţii anterior amintite,  angajatorul trebuie să încheie  o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de proba prevăzută în contractul de ucenicie la locul de muncă.

               Ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de munca sunt cele cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România.

 

SIBIU, 10 ianuarie 2012

 

La inceput

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  în slujba cetăţeanului

 

Crearea de locuri de muncă şi combaterea şomajului în rândul tinerilor sunt grijile momentului în toată Europa.

Măsurăm activitatea ANOFM în rezultate, iar rezultatele se obţin numai atunci când  persoana care cere ajutorul, găseşte locul de muncă. Acest Serviciu Public de Ocupare (SPO) este o instituţie comună tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, reprezentând un instrument real, competent, folosit cu încredere de toţi cei care doresc să facă parte din piaţa muncii. In primele 10 luni ale anului curent, în urma implementării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2011, ANOFM a reuşit să ofere locuri de muncă pentru 324.899 persoane, cu 0,28 % mai mult decât a fost estimat.

Dintre acestea, 274.079 persoane au obţinut locuri de muncă ca urmare a acordării serviciilor de mediere, 54.622 persoane s-au angajat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 12.807 persoane, ca urmare a organizării cursurilor de formare profesională.

Ca sa prevină şomajul de lungă durată şi pentru a ajuta şomerii să se angajeze înainte de expirarea perioadei de indemnizare, ANOFM a plătit alocaţii pentru un număr de 16.867 şomeri.  15.890 persoane s-au încadrat în muncă prin măsura activă de  subvenţionare a ocupării şomerilor de peste 45 ani sau unici susţinători ai familiilor monoparentale. De asemenea, 2.606 de şomeri care s-au încadrat într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de km. de localitatea în care îşi au domiciliul stabil au beneficiat de avantajele pe care le oferă măsura activă de stimulare a mobilităţii geografice a forţei de muncă, iar prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, s-a realizat încadrarea a 4.987 persoane, numărul absolvenţilor beneficiari de primă de încadrare fiind de 2.488 persoane.

        Prin serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, 144 persoane au iniţiat astfel de activităţi independente.

      Prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii nr. 116/2002,  în primele 10 luni ale anului curent, s-a realizat încadrarea a 1.309 persoane (101,87 % faţă de programatul pe 2011), reprezentând 91,16 % din cele 1.436 persoane cu care s-au încheiat contracte de solidaritate.

            Ca urmare a acestor măsuri, rata şomajului la nivel naţional a înregistrat scăderi semnificative (de la 6,95 %, în noiembrie 2010, la 5,06, în noiembrie 2011).

Prin modificările aduse săptămâna aceasta legii uceniciei (Hotărârea pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006), ne propunem să angajăm cât mai mulţi tineri şi muncitori obligaţi să îşi schimbe profesia, într-un context economic din ce în ce mai complicat.

Procedurile s-au simplificat, iar pentru angajator, principalul avantaj rămâne faptul că primeşte o sumă egală cu 60 la sută din valoarea Indicatorului Social de Referinţă, prevăzut de Legea nr 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

În Europa, ANOFM facilitează accesul celor interesaţi pe piaţa muncii din spaţiul comunitar şi SEE prin reţeaua European Employment Services (EURES), coordonată de Comisia Europeană.

Preocupările momentului în Europa sunt : crearea de locuri de muncă şi combaterea şomajului, în rândul tinerilor mai ales. Libera circulaţie a muncitorilor trebuie să fie asigurată nediscriminatoriu. Este un drept fundamental al fiecărui cetăţean european în parte. Ultimul Raport al CE arată că prezenţa muncitorilor în alte state membre are mai degrabă efecte pozitive. La ultima reuniune EPSCO, Comisarul European pentru Ocupare Laszlo Andor ne-a asigurat că la finalul acestui an, argumentele avansate de statele care menţin restricţii pe piaţa muncii pentru muncitorii români, vor fi acceptate de CE, numai dacă sunt complete, pertinente şi fundamentate, cu date concrete care să demonstreze eventualele efecte negative pe piaţa muncii.

ANOFM are în subordine 41 de agenţii judeţene, cu 70 de agenţii locale şi 141 puncte de lucru şi este condusă de un Consiliul de Administraţie, cu structură tripartită (Guvern, sindicate, patronate), care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea ANOFM, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă este Preşedintele Consiliului de Administraţie al ANOFM şi este numit de Primul Ministru. Conducerea operativă a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se exercită de către un secretar general, numit de preşedinte.

La 13 ani de ANOFM, ne propunem să fim mai eficienţi şi mai competitivi, într-un context economic internaţional tot mai complicat şi dificil de anticipat.

 

 

Elvira Rodica ANDRONESCU

Preşedinte

 

SIBIU, 12 decembrie 2011

 

La inceput