MASS MEDIA

 

         

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie  2011

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie  2011

          Facilitati oferite  angajatorilor  care incadreaza in munca absolventi

          Locuri de muncă oferite la bursa pentru persoane cu dizabilităţi

          100 locuri de muncă oferite la Bursa locurilor de muncă pentru  persoanele cu  dizabilităţi

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie  2011

          Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi

          Noi  locuri de muncă puse la dispoziţia absolvenţilor la Bursa dedicată acestora

          Bursa Locurilor de Munca pentru Absolvenţi

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august  2011

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie  2011

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iunie  2011

          Proiect campanie de comunicare

          Rezultatele Bursei cursurilor de (re)calificare 2011 „Şansă a ocupării depline”

          Bursa cursurilor de (re)calificare 2011 „Şansă a ocupării depline”

          Informare asupra prevederilor Legii 116/2002

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai  2011

          Rezultatele Bursei Locurilor de Munca pentru Studenţi

          Noi locuri de munca oferite la Bursa locurilor de munca pentru studenţi

          Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

          Rezultatele Bursei locurilor de munca pentru persoanele defavorizate

          Noi locuri de muncă  oferite la Bursa pentru persoanele defavorizate

          Bursa locurilor de munca pentru  persoanele defavorizate

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie  2011

          Rezultatele Bursei generala a locurilor de muncă

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie  2011

          Bursa generala a locurilor de muncă

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2011

          Modificări  ale Legii nr. 76/2002 – prin O.U.G. 17/2011

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2011

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie 2010

Locuri de muncă  

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

COMUNICATE DE PRESĂ

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ 2010

COMUNICATE DE PRESĂ 2009

COMUNICATE DE PRESĂ 2008

COMUNICATE DE PRESĂ 2007

COMUNICATE DE PRESĂ 2006

COMUNICATE DE PRESĂ 2005

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

*    Bursa generală a locurilor de muncă                                                     - 15 aprilie 2011

*    Bursa locurilor de muncă pt. persoanele defavorizate                      - 20 mai 2011

*    Bursa locurilor de muncă pt. studenţi                                                   -   8 iunie 2011

*    Bursa locurilor de muncă pt. absolvenţii de învăţământ                   - 23 septembrie 2011

*    Bursa pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie,

dizabilităţi                                                                                                     - 14 octombrie 2011

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ

 

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie  2011

 

            La sfârşitul lunii noiembrie 2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.739 şomeri, din care 3.585 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,15%.  Fata de sfârşitul lunii octombrie numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 354 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere  cu 0,19 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.017 persoane, ALOFM Mediaş – 2.263 persoane, Unitatea Locală Avrig – 378 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1092 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 813 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 176 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.554 sunt muncitori, 1.364 persoane cu studii medii şi 821 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.031 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.708 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.978) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.931) şomeri înregistraţi, (1.333)  au vârsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (752) au vârsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.352 aparţin mediului urban în timp ce 4.387  provin din mediul rural.  

În cursul lunii  noiembrie  2011 un număr de 545 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 150 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 171 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 63  şomeri s-au încadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 71 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat în muncă ca urmare a subvenţionării locului de munca, 36 absolvenţi au fost încadraţi  prin subvenţionarea locurilor de munca, 2 şomeri au fost încadraţi prin stimularea mobilităţii forţei de muncă, iar 1 persoană a fost încadrată în muncă prin încheierea unui contract de solidaritate.

De asemenea 30 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 21 absolvenţi au beneficiat de primă de încadrare.

 

SIBIU, 12 decembrie 2011

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie  2011

 

            La sfârşitul lunii octombrie  2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.385 şomeri, din care 3.450 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 3,96%.  Fata de sfarsitul lunii septembrie numarul  somerilor inregistrati a   crescut cu 120 persoane iar rata somajului a inregistrat o crestere  cu 0,04 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2899 persoane, ALOFM Mediaş – 2.227 persoane, Unitatea Locală Avrig – 352 persoane, Unitatea Locală Agnita – 970 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 769 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 168 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.242 sunt muncitori, 1.333 persoane cu studii medii şi 810 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.897 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.488 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.872) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.834) şomeri înregistraţi, (1.220)  au varsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (665) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.260 aparţin mediului urban în timp ce 4.125  provin din mediul rural.  

În cursul lunii  octombrie  2011 un număr de 630 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 237 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 248 someri s-au incadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 25  someri s- au incadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 45 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au incadrat in munca ca urmare a subvenţionarii locului de munca, 23 absolventi au fost incadrati  prin subventionarea locurilor de munca, 2 persoane cu handicap au fost incadrate prin subventionarea locului de munca, 1 persoana a fost incadrata ca urmare a stimularii mobilitatii fortei de munca  iar 2 persoane au fost incadrate in munca prin incheierea de contracte de solidaritate.

De asemenea 41 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 6 absolventi au beneficiat de prima de incadrare.

 

SIBIU, 15 noiembrie 2011

 

La inceput

 

Facilitati oferite  angajatorilor  care incadreaza in munca absolventi

si/sau someri care mai au 3 ani pana la pensie

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu  reaminteste agentilor economici  care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi  „promotia  2011“ ai unor institutii de invatamant  ca pot fi  scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c)  o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă,  pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap pot primii  lunar, pentru fiecare absolvent, sumele menţionate mai sus pe o perioada de 18 luni.

Nu beneficiaza de aceste subvenţii angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant, pentru absolventii din aceasta categorie.

Conform Legii nr. 76/2002, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

Conform art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, angajatorii care beneficiază de aceste subvenţii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.

Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

În perioada celor 3 ani, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, iar cheltuielile necesare pregatirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Conform art. 84 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1), mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati,  pot primii, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.

Ajutorul financiar prevazut poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1).

Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj. Ajutorul financiar prevazut se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.

         De asemenea angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala,  pot beneficia lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

         Angajatorii  care doresc sa beneficieze de facilitatiile mai sus amintite sunt asteptati la sediul AJOFM Sibiu ( str. Morilor nr. 51 A, et. IV, cam. 440) cu actele necesare in vederea incheierii de conventii conform art. 80 si art. 85 alin. 5 din Legea nr. 76/2002.

 

SIBIU, 9 noiembrie 2011

 

La inceput

 

Locuri de muncă oferite la bursa pentru persoane cu

dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială

 

La Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protectie sociala”, organizată vineri, 14 octombrie 2011, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 100 locuri de muncă puse la dispoziţie de 15 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se desfăşoară concomitent în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) si Mediaş (la sediul Asociaţiei Phoenix Speranţa, str. G. Topârceanu, nr. 14), începând cu ora 10.

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de către AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante, au confirmat participarea la bursă 15, care oferă 115 locuri de muncă vacante (la Sibiu 9 firme oferă 50 locuri şi la Mediaş 6 firme – 65 posturi). Din totalul locurilor de muncă majoritatea se adresează muncitorilor necalificaţi în diverse domenii – confecţionare încălţăminte, confecţionare îmbrăcăminte, cofetărie/patiserie, îngrijire spaţii verzi, aparataj electric, oferta fiind completată de posturi pentru persoane cu calificări precum montator subansamble, cameristă, operator-dispecer, recepţioner sau agent pază şi ordine.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 17 octombrie 2011

 

La inceput

 

 

„100 locuri de muncă oferite la Bursa locurilor de muncă pentru  persoanele cu 

dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială”

 

La Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc sistemul de protectie sociala”, organizată vineri, 14 octombrie 2011, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de  100 locuri de muncă puse la dispoziţie de 11 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se desfăşoară concomitent în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) si Mediaş (la sediul Asociaţiei Phoenix Speranţa, str. G. Topârceanu, nr. 14), începând cu ora 10.

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de către AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante, au confirmat participarea la bursă 11, care oferă 100 locuri de muncă vacante (la Sibiu 6 firme oferă 78 locuri şi la Mediaş 5 firme – 22 posturi). Din totalul locurilor de muncă majoritatea se adresează persoanelor cu studii medii: cusator articole din piele, confectioner tricotaje, tamplar, agent turism, referent salarizare etc., oferta fiind completată de posturi pentru persoane cu studii superioare: consilieri financiari, ingineri industria textila, inspector resurse umane, analist programator si altele.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 12 octombrie 2011

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie  2011

 

          La sfârşitul lunii septembrie  2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.265 şomeri, din care 3.454 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 3,92%.  Fata de sfârşitul lunii august numărul şomerilor înregistraţi a   crescut cu 106 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere  cu 0,06 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2949 persoane, ALOFM Mediaş – 2.163 persoane, Unitatea Locală Avrig – 338 persoane, Unitatea Locală Agnita – 933 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 716 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 166 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 4.983 sunt muncitori, 1.471 persoane cu studii medii şi 811 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.037 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.228 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.806) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (1.797) şomeri înregistraţi, (1.305)  au vârsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (602) au vârsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.363 aparţin mediului urban în timp ce 3.902  provin din mediul rural.  

În cursul lunii  septembrie  2011 un număr de 860 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 320 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 346 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 29  şomeri s-au încadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 33 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat in munca ca urmare a subvenţionării locului de munca, 48 absolvenţi au fost încadraţi  prin subvenţionarea locurilor de munca, 1 şomer a fost încadrat prin stimularea mobilităţii forţei de muncă, iar 20 persoane au fost încadrate în munca prin încheierea de contracte de solidaritate.

De asemenea 50 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 13 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 11 octombrie 2011

 

La inceput

 

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

Astăzi, vineri 23 septembrie 2011, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în două locaţii din judeţ, respectiv la Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune a participat preşedintele A.N.O.F.M domnul Silviu Bian,  membrii Consiliului Consultativ al A.J.O.F.M. Sibiu si reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.

Cei 1060 participanţi ( 750 la Sibiu şi 310 la Mediaş) au avut de ales dintr-un număr total de 730 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 57 agenţi economici din judeţ; la Sibiu 40 firme au oferit 473 locuri de muncă, iar la Mediaş 17 agenţi economici au oferit 257 posturi. Din totalul persoanelor participante 860 au fost  absolvenţi ( 650 la Sibiu si 210 la Mediaş).

Dintre persoanele intervievate 649 au fost selectate în vederea încadrării (464 la Sibiu şi 185 la Mediaş), în meserii precum inginer mecanic, tehnician-operator la roboti industriali, inginer producţie, inginer de sistem software, agent de asigurare, lucrător comercial, inspector asigurări, operator maşini cu comanda numerica, operator montaj linii automate, operator vânzări prin telefon, consilier juridic, contabil, economist, agent securitate, consilier financiar, consilier vânzări asigurări şi altele, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.

Pe lângă punerea faţă în faţă efectiv a cererii cu oferta de forţă de muncă, bursa a încercat şi o familiarizare a proaspeţilor absolvenţi cu practicile de căutare a unui loc de muncă, cu participarea la interviuri de angajare precum şi cu tendinţele actuale ale pieţei muncii.

 

SIBIU, 23 septembrie 2011

 

La inceput

 

Noi  locuri de muncă puse la dispoziţia absolvenţilor la Bursa dedicată acestora 

 

În cadrul Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată vineri, 23 septembrie 2011, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de 383 locuri de muncă puse la dispoziţie de 40 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se desfăşoară concomitent în Sibiu (la Cercul Militar) şi Mediaş (la sediul agenţiei), începând cu ora10.

Această măsură activă promovată de AJOFM Sibiu se adresează în special absolvenţilor de orice formă de învăţământ, dar este deschisă oricărei persoane care se află în căutarea unui loc de muncă. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de către AJOFM Sibiu în vederea identificării cererii de forţă de muncă, au confirmat participarea la bursă 40, care oferă 383 locuri de muncă vacante (la Sibiu 24 firme oferă 179 locuri şi la Mediaş 16 firme – 204 posturi). Dintre acestea 57 se adresează persoanelor cu studii superioare şi 326 persoanelor fără studii superioare.

Printre meseriile cele mai solicitate se numără – pentru persoanele cu studii superioare: inginer mecanic, inginer in textile, consilier financiar, analist cumpărări, iar pentru persoanele fără studii superioare oferta este formată din: confecţioner îmbrăcăminte, operator la maşini unelte, agent securitate, muncitori necalificaţi,etc.

La această dată în evidenţele AJOFM Sibiu sunt înregistraţi un număr de 522 absolvenţi (304 femei) dintre care 297 sunt neindemnizaţi şi 225 indemnizaţi; din punctul de vedere al nivelului de pregătire 83 sunt absolvenţi de învăţământ primar, 271 persoane au studii medii şi 168 studii superioare.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

 

SIBIU, 20 septembrie 2011

 

La inceput

Bursa Locurilor de Munca pentru Absolvenţi

 

      Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează vineri, 23 septembrie 2011, „ Bursa Locurilor de Munca pentru Absolvenţi ” în Sibiu (la Cercul Militar) şi Mediaş (la sediul agenţiei, str. Aurel Vlaicu nr. 31-33), începând cu ora 10.

 Această  măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special absolvenţilor de orice formă de învăţământ, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă si doresc să se angajeze. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

 Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită. În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 69 agenţi economici din judeţ. Până la această dată 20 dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă, (8 la Sibiu şi 12 la Mediaş) punând la dispoziţie 252 locuri de muncă vacante.

Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru persoane fără studii superioare şi se adresează meseriilor/calificărilor următoare: cosător piese din piele şi înlocuitori, operatori confecţii industriale îmbrăcăminte, muncitori necalificaţi la asamblarea, montarea pieselor, muncitori necalificaţi in confecţii, operatori maşini unelte si altele , oferta fiind completata de 13 locuri de munca pentru persoanele cu studii superioare:  director, inginer mecanic, analist cumpărări.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 0269- 210882 sau 0269-230089 sau Agenţia Locala pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, str. Aurel Vlaicu nr.  31-33 tel. 0269 - 843731. 

La bursa dedicată absolvenţilor organizată anul trecut şi-au găsit un loc de muncă 79 persoane în diverse meserii, 12 dintre acestea având studii superioare şi 67 persoane fără studii superioare.

 

SIBIU, 19 septembrie 2011

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august  2011

 

            La sfârşitul lunii august  2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.159 şomeri, din care 3.350 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 3,86%.  Fata de sfârşitul lunii iulie numărul şomerilor înregistraţi a   scăzut cu 321 persoane iar rata şomajului a înregistrat o diminuare  cu 0,1 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.911 persoane, ALOFM Mediaş – 2.047 persoane, Unitatea Locală Avrig – 351 persoane, Unitatea Locală Agnita – 960 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 718 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 172 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 4.981 sunt muncitori, 1.438 persoane cu studii medii şi 740 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.755 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.404 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.793) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (1.779) şomeri înregistraţi, (1.237)  au vârsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (577) au vârsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.231 aparţin mediului urban în timp ce 3.928  provin din mediul rural.  

În cursul lunii august 2011 un număr de 757 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 371 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 210 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 54  şomeri s-au încadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 39 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat in munca ca urmare a subvenţionării locului de munca, 24 absolvenţi au fost încadraţi  prin subvenţionarea locurilor de munca, 1 şomer a fost încadrat prin stimularea mobilităţii forţei de munca, 2 persoane cu handicap  a fost încadrate prin subvenţionarea locului de munca iar 8 persoane au fost încadrate in munca prin încheierea de contracte de solidaritate.

De asemenea 36 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 12 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 15 septembrie 2011

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie  2011

 

          La sfârşitul lunii iulie 2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.480 şomeri, din care 3.421 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,03%. 

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.957 persoane, ALOFM Mediaş – 2.220 persoane, Unitatea Locală Avrig – 360 persoane, Unitatea Locală Agnita – 995 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 771 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 177 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.364 sunt muncitori, 1.464 persoane cu studii medii şi 652 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.842 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.638 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (1.947) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (1.938) şomeri înregistraţi, (1.080)  au varsta sub 25 de ani iar cei mai puţini şomeri (624) au varsta intre 25-30 de ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.390 aparţin mediului urban în timp ce 4.090 provin din mediul rural.  Pentru luna august 2011 A.J.O.F.M Sibiu a primit notificare privind intentia de a efectua concediere colectiva din partea unui agent economic, urmand a fi afectate un numar de 16 persoane din judetul nostru. Domeniul de activitate al acestui agent economic este in prelucrarea maselor plastice.

În cursul lunii iulie 2011 un număr de 641 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 387 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 103 someri s-au incadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 43  someri s- au incadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 30 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au incadrat in munca ca urmare a subvenţionarii locului de munca, 3 absolventi au fost incadrati  prin subventionarea locurilor de munca, 1 somer a fost incadrat prin stimularea mobilitatii fortei de munca, 1 persoana cu handicap  a fost incadrata prin subventionarea locului de munca, 1 someri din categoria celor care mai au 3 ani pana la pensie au fost incadrati prin subventionarea locului de munca iar 2 someri au fost incadrati prin acordarea de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

De asemenea 63 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 7 absolventi au beneficiat de prima de incadrare.

 

SIBIU, 18 august 2011

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iunie  2011

 

            La sfârşitul lunii iunie 2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.317 şomeri, din care 3.246 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 3,94%.  Fata de sfarsitul lunii mai numarul somerilor inregistrati a scazut cu 292 persoane iar rata somajului a inregistrat o diminuare cu 0,1 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.671 persoane, ALOFM Mediaş – 2.299 persoane, Unitatea Locală Avrig – 404 persoane, Unitatea Locală Agnita – 972 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 772 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 199 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 5.662 sunt muncitori, 1.091 persoane cu studii medii şi 564 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.875 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.442 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.082) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (1.956) şomeri înregistraţi, (1.180)  fac parte din grupa de varsta cuprinsa intre 50-55 ani iar cei mai puţini şomeri (656) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.197 aparţin mediului urban în timp ce 4.120 provin din mediul rural.  

În cursul lunii iunie 2011 un număr de 705 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 409 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 160 someri s-au incadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere,18  someri s- au incadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 44 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au incadrat in munca ca urmare a subvenţionarii locului de munca, 6 absolventi au fost incadrati  prin subventionarea locurilor de munca, 1 somer a fost incadrat prin stimularea mobilitatii fortei de munca, 1 persoana cu handicap  a fost incadrata prin subventionarea locului de munca, 5 someri din categoria celor care mai au 3 ani pana la pensie au fost incadrati prin subventionarea locului de munca iar 3 someri au fost incadrati prin acordarea de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

De asemenea 57 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 1 absolvent a beneficiat de prima de incadrare.

 

SIBIU, 18 iulie 2011

 

La inceput

 

PROIECT CAMPANIE DE COMUNICARE

 

Prin Programul de Ocupare a Fortei de Munca pe anul 2011, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sibiu a atins următoarele rezultate în primul semestru al anului 2011:

·        Număr total persoane încadrate in primul semestru: 4217 persoane din care 2809 din mediul urban si 1408 persoane din mediul rural; din totalul de 4217 persoane încadrate, 768 au vârsta sub 25 de ani, 1075 persoane au vârsta intre 25-35 de ani, 1230 persoane au vârsta între 34-45 de ani si 1144 persoane au vârsta peste 45 de ani.

·        Din cele 4217 persoane încadrate în primul semestru al anului 2011, 2379 persoane au fost încadrate ca urmare a acordării serviciilor de mediere a locurilor de munca vacante (din care 828 persoane pe perioada nedeterminata şi 1551 persoane pe durata determinata).

·        De asemenea, s-au încadrat în muncă 923 persoane ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională, 228 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesionala si 270 persoane prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului.

·        Totodată, s-au încadrat 267 şomeri peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, 7 şomeri care mai au 3 ani până la pensie prin subvenţionarea locului de muncă, 8 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă (din care 1 persoana prin încadrarea într-o localitate la distanţa de peste 50 km faţă de domiciliu şi 7 persoane prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului).

·        Prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă în primul semestru al anului 2011, s-au încadrat 104 absolvenţi din instituţiile de învăţământ, prin subvenţionarea locului de muncă din care 8 absolvenţi din ciclul inferior al liceului sau al şcolilor de arte şi meserii, 28 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal şi 68 absolvenţi de învăţământ superior.

Aceste date au fost prezentate astazi de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu in cadrul unei conferinte de presa organizate in cadrul Proiectului „Campania de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor si angajatorilor” al carui beneficiar este ANOFM.

Tema conferintei de presa a fost transmiterea de informatii referitoare la rezultatele atinse de AJOFM Sibiu prin implementarea masurilor active, precum si contributia proiectului „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor si angajatorilor” la imbunatatirea imaginii respectivei institutii in fata clientilor sai.

 

Astfel, o contributie la atingerea rezultatelor mai sus mentionate a avut-o si implementarea proiectului strategic „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor si angajatorilor” finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  Obiectivul general al acestui proiect este acela de crestere a gradului de vizibilitate a serviciilor SPO in randul tinerilor aflati in cautarea unui loc de munca si in randul angajatorilor.

Campania a pornit de la rezultatele a doua studii de piata cantitative si calitative in randul tinerilor si angajatorilor, in baza carora a fost conceputa o strategie generala de comunicare si alte 4 tipuri de strategii de comunicare specifice (relatii publice, comunicare on line, publicitate si evenimente).

Pentru aceasta campanie au fost realizate peste 1.200.000 pliante si brosuri. „Cum sa alegem anunturile de angajare”, „Cum sa realizam un bun C.V”, „Cum sa pregatim interviul de angajare”, „Cum sa redactam o scrisoare de intentie”,  „Cum puteti munci in Europa”, „De ce sa apelezi la Serviciul Public de Ocupare”, „E bine sa ai banii tai. Ia-ti primul job!”, sunt doar cateva materiale realizate in cadrul acestui proiect, care pot ajuta efectiv tinerii aflati in cautarea pe cont propriu a unui loc de munca dar si angajatorii. O parte din aceste materiale  au fost folosite  in vederea dotarii a 47 de birouri de self-service de la nivelul structurilor teritoriale ale SPO. De asemenea, AJOFM Sibiu a folosit aceste materiale si la bursa locurilor de munca pentru absolventi organizata la nivel national iar o parte le-a diseminat catre alte institutii prin a caror activitate se pot atinge grupurile tinta vizate de campania din cadrul proiectului: facultati, licee, inspectorate de munca, directii de finante publice, etc.

Totodata, au fost create spoturi audio si video care au fost difuzate in mass media, realizandu-se 2.366.000 contacte unice in campania media TV, conform grupurilor tinta (certificate de catre GFK Romania). De asemenea a fost creat si un film de prezentare al ANOFM care va rula in incinta AJOFM Sibiu.

De asemenea, AJOFM Sibiu a participat la seminarul regional Regiunea Centru organizat in cadrul aceluiasi proiect la care au participat reprezentanti ai autoritatilor locale, angajatori, studenti si tineri aflati in cautarea unui loc de munca, precum si reprezentanti ai agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca din regiunea de dezvoltare respectiva.

Nu in ultimul rand, s-a creat site-ul www.muncesti.ro care promoveaza mesajele campaniei printr-o activitate intensa de PR online, precum si pe retelele de socializare. Tot pe acest site, se gasesc si informatii cu privire la rezultatele si evenimentele desfăşurate pana in prezent in cadrul acestui proiect.

Trebuie mentionat faptul ca in prezent se desfăşoară o cercetare de piaţa calitativa si cantitativa pentru a evalua impactul campaniei de comunicare.

Toate aceste realizări din cadrul proiectului „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor si angajatorilor” sunt foarte utile, avand in vedere faptul ca in luna iunie 2011  in evidentele AJOFM Sibiu erau înregistraţi  7317  şomeri din care  45 absolvenţi ai promoţiei 2010, rata şomajului înregistrând valoarea de 3,94.

 

SIBIU, 18 iulie 2011

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei cursurilor de (re)calificare 2011 „Şansă a ocupării depline”

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu a organizat astăzi, 1 iulie 2011, „Bursa cursurilor de (re) calificare în 2011 – Şansă a ocupării depline”, în Sibiu şi Mediaş

 Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului s-a adresat în special şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi înscrişi în evidenţa AJOFM Sibiu care doresc să se perfecţioneze sau să se califice / recalifice într-o meserie.

La Sibiu au dat curs invitaţiei noastre 285 de persoane, 71 dintre acestea s-au înscris la un program de formare profesionala iar un număr de 75 de persoane au optat pentru un curs de calificare urmând să revină la Centrul de Formare Profesionala a Adulţilor Sibiu cu actele necesare înscrierii la curs. Cei mai mulţi şomeri au optat pentru cursul de inspector resurse umane -18 persoane, 10 persoane s-au înscris la cursul de operator calculator, 5 persoane la cursul de designer pagini web, 3 persoane s-au înscris la cursul de instalator tehnico-sanitare şi de gaz, 12 persoane au ales cursul de bucătar, frizer – coafor - manichiurist – pedichiurist – alte 7 persoane, 3 persoane au optat pentru cursul de comunicare în limba engleză, lucrător în comerţ – 3 persoane, ospătar – 1, cosmetică – 1, zidar – 1 persoana, cofetar - 4 persoane, contabil – 1 persoana, operator maşini unelte cu comanda numerica – 1 persoana si operator montaj linii automate – 1 persoana. 

La Mediaş Bursa cursurilor de (re)calificare s-a organizat la sediul agenţiei fiind  prezente 35 persoane.  Dintre persoanele prezente 11 persoane au optat pentru unul din cursurile oferite de CFPA Sibiu, respectiv: 3 persoane la cursul de operator introducere, prelucrare şi validare date, 2 persoane – lucrător în comerţ, 2 persoane – curs de zidar, 2 persoane – instalator tehnico-sanitare şi de gaz, 1 persoana pentru cursul de contabil si 1 persoana pentru cursul de inspector resurse umane.

 După parcurgerea programului de formare, cursanţii primesc un certificat de absolvire / calificare emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale  si Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

De la începutul anului 2011 şi până la sfârşitul lunii mai a acestui an, 210 persoane din judeţul Sibiu au fost încadrate în muncă după ce au absolvit un curs de formare profesională.

 

SIBIU, 01 iulie 2011

 

La inceput

 

Bursa cursurilor de (re)calificare 2011 „Şansă a ocupării depline”

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor organizează vineri 1 iulie 2011Bursa cursurilor de (re) calificare 2011 – Şansă a ocupării depline”, în Sibiu la Centrul de Formare Profesionala a Adultilor (str. Gladiolelor nr. 2-6) şi Mediaş la sediul agentiei (str. Aurel Vlaicu nr. 31-33), incepand cu ora 10.

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi înscrişi în evidenţa AJOFM Sibiu care doresc să se perfecţioneze sau să se califice / recalifice într-o meserie.

Ca urmare Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu pune la dispoziţia celor interesaţi 14 cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: instalator tehnico-sanitare şi de gaz, operator -introducere- prelucrare şi validare date, designer pagini web, ospătar - chelner - lucrator in alimentatia publica, bucătar, zidar – pietrar - tencuitor, frizer – coafor - manichiurist – pedichiurist,  cosmetician, comunicare în limba engleză, inspector resurse umane, operator montaj linii automate, operator la masini unelte cu comanda numerica, contabil, si lucrator in comert.  Aceste cursuri de calificare şi recalificare se organizează gratuit pentru persoanele aflate în evidenţa AJOFM Sibiu. Durata cursurilor poate fi de 1 lună, 1,5 luni, 2 luni, 3 luni, 4 luni, 6 luni sau 9 luni în funcţie de meseria pentru care a optat cursantul în vederea calificării sau recalificării.

Pentru evenimentul ce va fi organizat vineri 1 iulie 2011 au fost invitaţi in jur de 450 de  persoane, urmând ca numărul acestora să mai crească.

După parcurgerea programului de formare, cursanţii primesc un certificat de absolvire / calificare emis de Ministerul Muncii si Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului si Sportului.

De la începutul anului 2011 şi până la sfârşitul lunii mai a acestui an, 210 persoane din judeţul Sibiu au fost încadrate în muncă după ce au absolvit un curs de formare profesională.

 

SIBIU, 24 iunie 2011

 

La inceput

 

Informare asupra prevederilor Legii 116/2002

 

          Potrivit  legii nr. 116/2002 – privind  prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu sprijina  incadrarea in munca a tinerilor cu varsta cuprinsa intre 16 - 25 ani, avand  prioritate urmatoarele categorii :

a)      tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate in domeniul protectiei copilului;

b)      tineri singuri cu copii in intretinere;

c)      tineri familisti cu copii in intretinere;

d)      tineri familisti fara copii in intretinere;

e)      tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate;

f)        alte categorii de tineri aflati in dificultate.

In scopul integrarii sau reintegrarii in munca aceste persoane pot beneficia de plasare la un angajator de insertie avizat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, in baza unui contract de solidaritate incheiat intre tanarul beneficiar si agentie pe o durata de 1 si 2 ani.

Angajatorii de insertie care incadreaza tineri in conditiile unui contract de solidaritate, vor incheia conventii cu A.J.O.F.M Sibiu prin care aceasta se angajeaza sa ramburseze lunar salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial  mediu net pe economie.

          Daca la data incetarii contractului de solidaritate angajatorii de insertie angajeaza tineri cu contract de munca pe durata nederminata, acestia beneficiaza in baza aceleasi conventii de rambursarea lunara a unei sume in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj, cuvenita conform legii, pe care tanarul beneficiar ar fi primit-o daca ar fi fost disponibilizat la aceea data.

          Aceasta suma se acorda angajatorului pe o perioada de maxim 2 ani pana la implinirea de catre angajat a varstei de 25 ani.

 

SIBIU, 20 iunie 2011

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai  2011

 

            La sfârşitul lunii mai 2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.609 şomeri, din care 3.296 femei, rata şomajului înregistrând  valoarea de 4,10%.  Fata de sfârşitul lunii aprilie numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 867 persoane iar rata şomajului a înregistrat o diminuare cu 0,4 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.829 persoane, ALOFM Mediaş – 2.337 persoane, Unitatea Locală Avrig – 428 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1.027 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 755 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 233 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.003 sunt muncitori, 1.074 persoane cu studii medii şi 532 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.196 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.413 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.126) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.064) şomeri înregistraţi, (1.225)  fac parte din grupa de vârsta cuprinsa intre 50-55 ani iar cei mai puţini şomeri (685) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.351 aparţin mediului urban în timp ce 4.258 provin din mediul rural.  

În cursul lunii mai 2011 un număr de 1.018 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 579 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 229 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 41  şomeri s-au încadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 68 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat în muncă ca urmare a subvenţionării locului de munca, 19 absolvenţi au fost încadraţi  prin subvenţionarea locurilor de muncă, 2 şomeri au fost încadraţi prin stimularea mobilităţii forţei de muncă iar 2 şomeri au fost încadraţi prin acordarea de asistenta pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.

De asemenea 72 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar 6 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 10 iunie 2011

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei Locurilor de Munca pentru Studenţi

 

       Astăzi, miercuri 8 iunie 2011, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa  locurilor de munca pentru studenţi, organizata de Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth.

       La aceasta acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al A.J.O.F.M Sibiu, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcetrate, sindicatelor şi patronatelor.

        Pe lângă oferirea de locuri de munca, bursa a mai avut ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze.

       Cele 212 persoane au avut de ales dintr-un număr de 428  locuri de muncă puse la dispoziţie de către 25 agenţi economici.

        Dintre persoanele intervievate 116 au fost selectate în vederea încadrării urmând a susţine probe de lucru sau interviuri ulterioare la sediul angajatorilor.

 

SIBIU, 08 iunie 2011

 

La inceput

 

Noi locuri de munca oferite la Bursa locurilor de munca pentru studenţi

 

       In cadrul bursei locurilor de munca pentru studenţi organizata miercuri, 8 iunie 2011, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sibiu, persoanele care doresc sa se angajeze au de ales  dintr-un număr de peste 285 locuri de munca puse la dispoziţie de 14 agenţi economici din judeţ.   Acţiunea are loc la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth din Sibiu, strada Emil Cioran  nr. 4 începând cu ora 9.

      In cadrul acţiunilor întreprinse de A.J.O.F.M Sibiu in vederea identificării locurilor de munca vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 45 agenţi economici din judeţ.

Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursa 14, care au pus la dispozitie 285 locuri de munca vacante. Printre meseriile cele mai solicitate se numara inginer de sistem software, inginer mecanic, programator productie, manager marketing, tehnician operator, agent marketing, operator confectioner, operator calculator  si altele.

       Participarea la aceasta acţiune este gratuita atât pentru firmele care doresc sa facă angajări, cat si pentru persoanele aflate in căutarea unui loc de munca.

      Conform prevederilor Legii 72/2007 – privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor , cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor, beneficiaza de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare ( in cuantum de 500 lei la aceasta data), pentru fiecare elev si student angajat. Stimulentul  financiar se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj, iar perioada maxima de acordare este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

 

SIBIU, 06 iunie 2011

 

La inceput

Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează miercuri, 8 iunie 2011, „Bursa locurilor de muncă pentru studenţi” la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth din Sibiu, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 9. Această măsură activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului se adresează în special studenţilor dar este deschisă tuturor celor care doresc să ocupe un loc de muncă.

           Această acţiune se înscrie în cadrul măsurilor de prevenire a şomajului în rândul tinerilor, prin identificarea de posibilităţi de angajare a studenţilor înainte de finalizarea studiilor. Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa mai are ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 45 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat până la această dată participarea la bursă 6, care au pus la dispoziţie 80 locuri de muncă vacante. Printre meseriile solicitate se numără  programator producţie, manager marketing, tehnician operator, agent marketing, operator confectioner şi altele. 

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089.

Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită. 

 

SIBIU, 02 iunie 2011

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei locurilor de munca pentru persoanele defavorizate

 

 

      Astazi, vineri 20 mai 2011, s-a organizat pentru prima data  Bursa locurilor de munca pentru persoanele defavorizate , organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu in doua locatii din judet, respectiv la Sibiu si Medias.

La aceasta actiune au participat ca invitati membrii Consiliului Consultativ al A.J.O.F.M. Sibiu, reprezentati ai sindicatelor, patronatelor si ai serviciilor publice deconcetrate.

Cele 325 persone apartinand acestui grup tinta participante (280 la Sibiu si 45 la Medias) au avut de ales dintr-un total de 214  locuri de munca puse la dispozitie de catre 23 agenti economici din judet : la Sibiu 17  firme au oferit 170 locuri de munca, iar la Medias 6 agenti economici au oferit 44 locuri.

    Dintre persoanele intervievate 107  au fost selectate in vederea incadrarii (  95 la Sibiu si 12 la Medias ), in meserii precum  inginer, receptioner, administrator, zidar , lacatus, frezor , electrician, sudor, paznic, manipulant marfa, operator roboti industriali, camerista,  vanzatoare, muncitor necalificat  si altele, urmand a ocupa  un loc de munca  dupa sustinerea unui interviu sau  a unei probe de lucru la sediul angajatorului.

 

SIBIU, 20 mai 2011

 

La inceput

 

Noi locuri de muncă  oferite la Bursa pentru persoanele defavorizate

 

      La bursa locurilor de munca  pentru persoanele defavorizate, organizata vineri, 20 mai 2011, de către Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc sa se angajeze au de ales dintr-un număr de peste  174 de locuri de muncă (din care 44  de locuri de munca în Mediaş), puse la dispoziţie de 19 agenţi economici (din care 6 agenţi economici din Mediaş). Acţiunea se va desfăşura  concomitent în Sibiu (la sediul agenţiei din str. Morilor nr. 51 A) şi Mediaş ( la sediul Pheonix Speranţa, str. George Topârceanu nr. 14), începând cu ora 10.00.

     In cadrul acţiunilor întreprinse de A.J.O.F.M Sibiu in vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 58 de agenţi economici din judeţ.  Din totalul locurilor de muncă oferite,  172 se adresează persoanelor  necalificate  şi cu studii medii, doar 2 locuri fiind destinate persoanelor cu studii superioare. Participarea la aceasta acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

 

SIBIU, 18 mai 2011

 

La inceput

 

Bursa locurilor de munca pentru  persoanele defavorizate

 

       Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri,  20 mai 2011, „ Bursa locurilor de munca pentru persoanele defavorizate” in Sibiu (la sediul A.J.O.F.M din str. Morilor nr.51 A) şi  Mediaş ( la sediul Pheonix Speranţa din str. George Topârceanu nr. 14), începând cu ora 10.00.

      Această măsura activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului  se adresează în mod deosebit şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi persoanelor de etnie romă, grupuri ţintă care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii dar  este deschisa tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc schimbarea locului de muncă actual.  Participarea, atât a agenţilor economici cât şi a persoanelor aflate  în căutarea unui loc de muncă este gratuită.

Prin intermediul bursei locurilor de muncă pentru şomerii peste 45 de ani organizate anul trecut au fost încadrate în muncă 209 persoane iar prin organizarea bursei pentru persoanele de etnie romă  din anul 2010 au fost încadrate în munca 11 persoane.

      In cadrul acţiunilor întreprinse de A.J.O.F.M. Sibiu în vederea identificării locurilor de munca vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 46 agenţi economici din judeţ.

Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursa 6  ( 3 la Sibiu şi 3 la Mediaş).

     Cele mai multe locuri sunt pentru persoane fără studii superioare  40 şi anume:paznici, cusători articole din piele, muncitori necalificaţi, asistenţi în relaţii publice şi comunicare.

      Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi a locurilor de muncă să crească. In acest sens, angajatorii care doresc sa participe la bursa pot să contacteze Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A , tel. 0269/210882 sau fax. 0269/230089 sau agenţia locală din Mediaş ( str. Aurel Vlaicu, nr. 31 – 33, tel. 0269/843731; 0269/846710).

 

SIBIU, 16 mai 2011

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie  2011

 

 

            La sfârşitul lunii aprilie 2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.476 şomeri, din care 3.577 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 4,57%.  Fata de sfârşitul lunii  anterioare numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 808 persoane iar rata şomajului a înregistrat o diminuare cu 0,4 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.126 persoane, ALOFM Mediaş – 2.490 persoane, Unitatea Locală Avrig – 515 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1.162 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 957 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 226 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.673 sunt muncitori, 1.209 persoane cu studii medii şi 594 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.750 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.726 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.566) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.197) şomeri înregistraţi, (1.321)  fac parte din grupa de vârsta cuprinsa intre 50-55 ani iar cei mai puţini şomeri (686) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 3.968 aparţin mediului urban în timp ce 4.508 provin din mediul rural.  

În cursul lunii aprilie 2011 un număr de 704 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 503 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu , 42 şomeri s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 37 şomeri s - au încadrat în urma absolvirii cursurilor de formare profesională, 46 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat în muncă ca urmare a subvenţionării locului de munca, 26 absolvenţi au fost încadraţi  prin subvenţionarea locurilor de muncă iar 3 şomeri au fost încadraţi prin stimularea mobilităţii forţei de muncă.

De asemenea 43 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, iar 4  absolvenţi au beneficiat de primă de încadrare.

 

SIBIU, 10 mai 2011

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei generala a locurilor de muncă

 

     Astăzi, vineri 23 aprilie 2011, începând cu ora 9.00, s-a desfăşurat Bursa Generală a locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sibiu concomitent în Sibiu, Mediaş, Avrig şi Agnita.

La aceasta acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al A.J.O.F.M Sibiu , reprezentanţi ai serviciilor publice  deconcentrate, sindicatelor şi patronatelor.

      Cele 1127 persoane participante (723 la Sibiu, 290 la Mediaş, 98 la Agnita şi16 Avrig) au avut de ales dintr-un număr de 950 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 71 agenţi economici: la Sibiu 43 firme au oferit 672  locuri de muncă, Mediaş 14 agenţi economici - 164 locuri, Agnita 10 agenţi economici - 73  locuri şi Avrig -  4 firme cu  41 locuri de muncă.

Dintre persoanele intervievate 779 au fost selectate în vederea încadrării (526 la Sibiu, 189  la Mediaş şi 2 la Avrig), urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului, iar la Agnita 62 persoane au fost încadrate pe meseriile: muncitor necalificat în confecţii, şofer, zidar,  zugrav, tâmplar, asistent social, operator calculator.

 

SIBIU, 15 aprilie 2011

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie  2011

 

 

            La sfârşitul lunii martie 2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.284 şomeri, din care 3.810 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,00%.  Fata de sfârşitul lunii  februarie  2011 numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 834 persoane iar rata şomajului a inregistrat o diminuare cu 0,4 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.404 persoane, ALOFM Mediaş – 2.846 persoane, Unitatea Locală Avrig – 581 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1.248 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 921 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 284 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.316 sunt muncitori, 1.345 persoane cu studii medii şi 623 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 4.229 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 5.055 sunt şomeri neîndemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.817) au între 30-40 ani, urmează grupa de vârstă 40-50 ani cu (2.404) şomeri înregistraţi, (1.389)  fac parte din grupa de vârsta cuprinsa intre 50-55 ani iar cei mai puţini şomeri (731) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 4.290 aparţin mediului urban în timp ce 4.994 provin din mediul rural.  

În cursul lunii martie 2011 un număr de 705 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 421 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu , 158 s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 43  şomeri s-au încadrat în urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 46 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat în muncă ca urmare a subvenţionării locului de munca, 17 absolvenţi au fost încadraţi  prin subvenţionarea locurilor de munca, 3 persoane cu handicap au fost încadrate prin subvenţionarea locului de munca, iar 2 persoane din categoria şomerilor care mai au trei ani pana la pensie, au fost încadrate prin subvenţionarea locului de muncă.

De asemenea 14 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, iar 1  absolvent a beneficiat de primă de încadrare.

 

SIBIU, 11 aprilie 2011

 

La inceput

 

Bursa generala a locurilor de muncă

 

 

       Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sibiu organizează vineri,  15 aprilie 2011, „ Bursa generala a locurilor de munca” in Sibiu (la Cercul Militar), Mediaş, Agnita şi Avrig ( la sediile agenţiilor locale), începând cu ora 9.00.

      Aceasta măsură activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului este deschisa tuturor celor care nu au un loc de muncă, participarea , atât a agenţilor economici cât şi a persoanelor aflate  în căutarea unui loc de munca fiind gratuită.

Prin intermediul bursei generale a locurilor de munca organizate anul trecut au fost încadrate în munca 343 persoane.

      In cadrul acţiunilor întreprinse de A.J.O.F.M. Sibiu in vederea identificării locurilor de munca vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 85 agenţi economici din judeţ.

Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursa 27 ( 10 la Sibiu, 9 la Mediaş, 1 la Avrig si 7 la Agnita).

     Cele mai multe locuri sunt pentru persoane fără studii superioare (241) şi anume: tehnician – operator la roboti industriali, cusător piese din piele şi înlocuitori, ambalator manual, muncitori necalificaţi, montator subansamble, reglor mase plastice, oferta fiind completata de 63 posturi pentru persoane cu studii superioare (inginer de sistem software, inginer electronist, inginer mecanic, inginer cai ferate, drumuri).

      Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi a locurilor de muncă să crească. In acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursa pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A , tel. 0269/210882 sau fax. 0269/230089 sau agenţiile locale din Mediaş ( str. Aurel Vlaicu, nr. 31 – 33, tel. 0269/843731; 0269/846710), Avrig ( str. Gheorghe Lazăr 41A tel/fax. 0269/524546) si Agnita ( str. Spitalului nr. 16 tel/fax. 0269-512216).

 

SIBIU, 08 aprilie 2011

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2011

 

 

            La sfârşitul lunii februarie 2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 10.118 şomeri, din care 4.061 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,45%.  Fata de sfarsitul lunii  ianuarie 2011 numarul somerilor inregistrati a scazut cu 337 persoane iar rata somajului a inregistrat o diminuare cu 0,1 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 4150 persoane, ALOFM Mediaş – 2922 persoane, Unitatea Locală Avrig – 574 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1.270 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni – 933 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie – 269 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.149 sunt muncitori, 2158 persoane cu studii medii şi 811 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 5.467 sunt beneficiari de indemnizaţie de somaj şi 4.651 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.948) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (2.721) şomeri înregistraţi, (1.493)  fac parte din grupa de varsta cuprinsa intre 50-55 ani iar cei mai puţini şomeri (759) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 4.928 aparţin mediului urban în timp ce 5.190 provin din mediul rural.  

În cursul lunii februarie 2011 un număr de 576 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 253 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu , 184 s-au incadrat ca urmare a serviciilor de informare si consiliere, 17  someri s- au incadrat in urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 46 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au incadrat in munca ca urmare a subvenţionarii locului de munca, 29 absolventi au fost incadrati  prin subventionarea locurilor de munca iar 2 persoane cu handicap au fost incadrate prin subventionarea locului de munca.

De asemenea 40 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, iar 5  absolvenţi au beneficiat de prima de incadrare. 

 

SIBIU, 15 martie 2011

 

La inceput

 

 

Modificări  ale Legii nr. 76/2002 – prin O.U.G. 17/2011

 

Începând cu data de 28.02.2011, a intrat în vigoare  O.U.G. 17/2011, cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

    Potrivit noilor modificări ale  art. 38 alin.(2) si (3) din Legea nr. 76/2002 – privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă , cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de şomaj se acorda de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 zile de la aceasta data  şi nu în 30 de zile aşa cum prevedea vechea reglementare.

     Dacă cererea este înregistrată după expirarea  termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

 

SIBIU, 07 februarie 2011

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2011

 

            La sfârşitul lunii ianuarie  2011 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 10.455 şomeri, din care 4.207 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,64%.  Fata de sfârşitul lunii  decembrie 2010 numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 325 persoane iar rata şomajului a înregistrat o diminuare cu 0,1 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 4.376 persoane, ALOFM Mediaş – 2.830 persoane, Unitatea Locală Avrig –717 persoane, Unitatea Locală Agnita – 1.273 persoane, Punctul de lucru Dumbrăveni –256 persoane şi Punctul de lucru Cisnădie –1.030 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.614 sunt muncitori, 1.967 persoane cu studii medii şi 874 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 5.949 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.506 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (3.055) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (2.723) şomeri înregistraţi, (1.611)  fac parte din grupa de vârstă cuprinsă intre 50-55 ani iar cei mai puţini şomeri (760) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 5.250 aparţin mediului urban în timp ce 5.205 provin din mediul rural.  

În cursul lunii ianuarie 2011 un număr de 509 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 214 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu , 150 s-au încadrat ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere, 64  şomeri s-au încadrat în urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, 17 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat în muncă ca urmare a subvenţionării locului de muncă, 7 absolvenţi au fost încadraţi  prin subvenţionarea locurilor de muncă  iar  2 şomeri au fost încadraţi prin stimularea mobilităţii forţei de muncă.

De asemenea 44 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar  11  absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 15 februarie 2011

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie 2010

 

          La sfârşitul lunii decembrie  2010 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 10.780 şomeri, din care 4.410 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,81%. 

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 4.709 persoane, ALOFM Mediaş – 3.087, Unitatea Locală Avrig – 549, Unitatea Locală Agnita – 1.135, Punctul de lucru Dumbrăveni – 947 şi Punctul de lucru Cisnădie –353 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.917 sunt muncitori, 1.919 persoane cu studii medii şi 944 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 6.208 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj şi 4.572 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (3.019) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu (2.899) şomeri înregistraţi, (1.662)  fac parte din grupa de vârsta cuprinsa intre 50-55 ani iar cei mai puţini şomeri (784) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 5.459 aparţin mediului urban în timp ce 5.321 provin din mediul rural.  

În cursul lunii decembrie 2010 un număr de 304 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 70 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu , 9 şomeri din categoria celor peste 45 de ani s-au încadrat in munca ca urmare a subvenţionării locului de munca, iar  5 şomeri au fost încadraţi prin stimularea mobilităţii forţei de muncă.

De asemenea 33 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului,  9 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare, iar 3 persoane au beneficiat de consultanta si asistenta pentru începerea unei activităţi independente.

 

SIBIU, 13 ianuarie 2011

 

La inceput

 

Locuri de muncă

 

Agenţia  Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea  Forţei  de Muncă  anunţă  organizarea  unei  selecţii  în perioada 06.01. -  20.01.2011 , între orele 09.00 – 15.00, pentru studenţii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanţei de vară.

          La selecţie pot participa studenţii care urmează cursuri la zi, la orice facultate acreditată conform legii, cu excepţia celor din ultimul an de studii.

          Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limbă germană va avea loc la Centrul de Informare şi Consiliere  privind Cariera, din strada Vânători  nr. 1, sector 5 ,  Bucureşti.

         Pentru detalii puteţi suna la numerele de telefon: 021.337.21.94 0758.102.149 sau 0758.236.632, precum şi la 0269.23.77.19.

         Informaţii, instrucţiuni şi documente tip necesare în limba romană şi în limba germană se găsesc  pe  site-ul :

 

http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/anun-important-bursa-pentru-studen-ii-care-doresc-s-lucreze-pe-perioada-de-var-anului-2011-n-germani

 

SIBIU, 10 ianuarie 2011

 

La inceput