MASS MEDIA

 

       Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru studenţi

       Ofertă variată la Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

       Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

       Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2010

       Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

       Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2010

       Noi locuri de muncă oferite la Bursa pentru persoanele de etnie romă

       Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

       SEMINAR „EURES EUROPASS PRIN EUROPA”

       Rezultatele Bursei generale a locurilor de muncă

       Ofertă bogată la Bursa generală a locurilor de muncă

       Bursa generală a locurilor de muncă

       Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie 2010

       Penultima întâlnire săptămânală organizată de AJOFM Sibiu cu angajatorii din judeţ

       AJOFM Sibiu continuă seria de întâlniri săptămânale cu angajatorii

       Selecţie de forţă de muncă pentru Italia

       Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane peste 45 de ani

       Peste 300 de locuri de muncă vacante puse la dispoziţie în cadrul bursei de vineri

       Bursa locurilor de muncă pentru şomerii peste 45 de ani

       Analiza comparativă a bazelor de date AJOFM Sibiu – ITM Sibiu

       Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2010

       Continuă seria de întâlniri cu angajatorii

       Întâlniri săptămânale cu angajatorii

       Comunicat de presă

       Întâlniri săptămânale cu angajatorii

       Rezultatele Minibursei locurilor de muncă de vineri - Mediaş

       Selecţie de forţă de muncă pentru străinătate

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2010

          Peste 6.500 persoane încadrate în muncă în 2009 prin măsurile active promovate de AJOFM Sibiu

          Locuri de muncă disponibile în judeţ

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie 2009

          AJOFM Sibiu va lansa o campanie de analiză a satisfacţiei clienţilor

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

COMUNICATE DE PRESĂ

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ 2009

COMUNICATE DE PRESĂ 2008

COMUNICATE DE PRESĂ 2007

COMUNICATE DE PRESĂ 2006

COMUNICATE DE PRESĂ 2005

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

*    Bursa locurilor de muncă pentru persoane peste 45 ani                  - 26 martie 2010

*    Bursa generală a locurilor de muncă                                                     - 23 aprilie 2010

*    Bursa locurilor de muncă pt. persoane de etnie romă                       - 21 mai 2010

*    Bursa locurilor de muncă pt. studenţi                                                   - 11 iunie 2010

*    Bursa locurilor de muncă pt. absolvenţii de învăţământ                   - 24 septembrie 2010

*    Bursa pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie,

dizabilităţi                                                                                                     - 15 octombrie 2010

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ

 

 

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru studenţi

 

Astăzi, vineri 11 iunie 2010, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Locurilor de Muncă pentru studenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, sindicatelor şi patronatelor.

Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa a mai avut ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze.

Cele 325 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 416 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 19 agenţi economici.

Dintre persoanele intervievate 150 au fost selectate în vederea încadrării urmând a susţine probe de lucru sau interviuri ulterioare la sediul angajatorilor.

 

SIBIU, 11 iunie 2010

 

La început

Ofertă variată la Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

 

În cadrul Bursei locurilor de muncă pentru studenţi organizată vineri, 11 iunie 2010, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 400 locuri de muncă puse la dispoziţie de 17 agenţi economici din judeţ. Acţiunea are loc la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth din Sibiu, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 09.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 90 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 17, care au pus la dispoziţie 418 locuri de muncă vacante.

Printre meseriile cele mai solicitate se numără vânzător, casier, tâmplar, operator maşini cu comandă numerică, asistent manager, inginer mecanic, montator-reglator, magaziner,operator maşini unelte, agent servicii client, inspector asigurări, analist resurse umane, asistent vânzări, consultant asigurări şi altele

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Conform prevederilor Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificări şi completări, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (în cuantum de 500 lei la această dată), pentru fiecare elev şi student angajat. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar perioada maximă de acordare este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

 

SIBIU, 10 iunie 2010

 

La început

 

Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 11 iunie 2010, „Bursa locurilor de muncă pentru studenţi” la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth din Sibiu, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 9. Această măsură activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului se adresează în special studenţilor dar este deschisă tuturor celor care doresc să ocupe un loc de muncă.

            Vor fi oferite locuri de muncă atât în domeniul în care se pregătesc studenţii, cât şi în alte activităţi, care le permit încadrarea într-una din formele prevăzute de Codul Muncii, respectiv cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, cu timp parţial, la domiciliu sau cu program flexibil. Această acţiune se înscrie în cadrul măsurilor de prevenire a şomajului în rândul tinerilor, prin identificarea de posibilităţi de angajare a studenţilor înainte de finalizarea studiilor. Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa mai are ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze. Această bursă se adresează cu precădere studenţilor în anii terminali, indiferent de forma de învăţământ, respectiv de stat sau privat.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 80 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat până la această dată participarea la bursă 4, care au pus la dispoziţie 51 locuri de muncă vacante. Printre meseriile solicitate se numără vânzător, casier, agent servicii client, inspector asigurări, analist resurse umane, programator PHP, asistent vânzări, consultant asigurări şi altele. 

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089.

Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită. 

 

SIBIU, 10 iunie 2010

 

La început

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2010

 

            La sfârşitul lunii mai 2010 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 12.964 şomeri, din care 5.304 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 6,96%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a scăzut cu 1.382 persoane iar rata şomajului a înregistrat o diminuare cu 0,7 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 6.252 persoane, ALOFM Mediaş – 3.251, Unitatea Locală Avrig – 907, Unitatea Locală Agnita – 1.237, Punctul de lucru Dumbrăveni – 825 şi Punctul de lucru Cisnădie – 492 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 9.225 sunt muncitori, 2.691 persoane cu studii medii şi 1.048 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 9.475 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.489 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (3.803) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu 3.607 şomeri înregistraţi, iar cei mai puţini şomeri (839) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 7.357 aparţin mediului urban în timp ce 5.607 provin din mediul rural.

Pentru luna iunie AJOFM Sibiu a primit înştiinţări privind intenţia de a efectua disponibilizări colective din partea a 2 agenţi economici, urmând a fi astfel afectate un număr de 70 persoane din judeţul nostru. Domeniile de activitate ale acestor firme sunt construcţii clădiri şi fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

În cursul lunii mai 2010 un număr de 917 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 254 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 434 persoane s-a angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională, 7 au fost încadraţi prin stimularea mobilităţii forţei de muncă iar alţi 28 şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 81 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, iar prin subvenţionarea locului de muncă au fost angajaţi 49 şomeri în vârstă de peste 45 ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, 35 absolvenţi de instituţii de învăţământ şi 18 şomeri prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

 

SIBIU, 09 iunie 2010

 

La început

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

 

Astăzi, vineri 21 mai 2010, începând cu ora 11:00, s-a desfăşurat Bursa Locurilor de Muncă pentru persoane de etnie romă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în 4 locaţii din judeţ, respectiv la Sibiu, Mediaş, Avrig şi Agnita.

Cele 175 persoane participante  (din care 128 de etnie romă) au avut de ales dintr-un număr de 80 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 14 agenţi economici.

Dintre persoanele intervievate 75 (din care 43 de etnie romă) au fost selectate în vederea încadrării pe locuri de muncă precum muncitori necalificaţi în diverse domenii (marochinărie, confecţii, construcţii), lăcătuş mecanic, vopsitor, dulgher, urmând a fi angajate după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.

 

SIBIU, 26 mai 2010

 

La început

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2010

 

            La sfârşitul lunii aprilie 2010 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 14.346 şomeri, din care 5.788 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 7,7%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a scăzut cu 1.182 persoane iar rata şomajului a înregistrat o diminuare cu 0,6 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 6.965 persoane, ALOFM Mediaş – 3.462, Unitatea Locală Avrig – 1.046, Unitatea Locală Agnita – 1.377, Punctul de lucru Dumbrăveni – 938 şi Punctul de lucru Cisnădie – 558 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 10.292 sunt muncitori, 2.891 persoane cu studii medii şi 1.163 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 10.426 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.920 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (4.129) au între 40-50 ani, urmează grupa de vârstă 30-40 ani cu 3.947 şomeri înregistraţi, iar cei mai puţini şomeri (911) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 8.130 aparţin mediului urban în timp ce 6.216 provin din mediul rural.

Pentru luna mai AJOFM Sibiu a primit înştiinţări privind intenţia de a efectua disponibilizări colective din partea a 3 agenţi economici, urmând a fi astfel afectate un număr de 77 persoane din judeţul nostru. Domeniile de activitate ale acestor firme cuprind transporturi terestre, fabricarea articolelor de marochinărie, industria construcţiilor metalice.

În cursul lunii aprilie 2010 un număr de 178 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 43 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 66 persoane s-a angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională iar alţi 13 şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 31 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, iar prin subvenţionarea locului de muncă au fost angajaţi 7 şomeri în vârstă de peste 45 ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, 2 absolvenţi de instituţii de învăţământ, 1 persoană cu handicap şi 15 şomeri prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

 

SIBIU, 20 mai 2010

 

La început

Noi locuri de muncă oferite la Bursa pentru persoanele de etnie romă

 

La Bursa locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă, organizată vineri, 21 mai 2010, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 90 locuri de muncă puse la dispoziţie de 16 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se va desfăşura concomitent în Sibiu, Mediaş, Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale şi punctelor de lucru), începând cu ora 11.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 71 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 16, care oferă 94 locuri de muncă vacante. Din totalul locurilor de muncă majoritatea se adresează muncitorilor necalificaţi în diverse domenii (marochinărie, confecţii, construcţii, patiserie) oferta fiind completată şi de muncitori calificaţi în meseriile: lăcătuş mecanic, vopsitor, paznic, dulgher, mecanic agricol, şofer, electrician etc.

Pe lângă oferirea de posibilităţi de angajare persoanelor interesate, în cadrul bursei vor fi amenajate standuri speciale unde vor fi prezentate prevederi ale actelor normative de interes pentru participanţii: Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 20 mai 2010

 

La început

 

Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 21 mai 2010, „Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă” în Sibiu, Mediaş, Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale şi punctelor de lucru), începând cu ora 11.

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special persoanelor de etnie romă, grup ţintă care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă şi doresc să se angajeze. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 52 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 9, care au pus la dispoziţie 41 locuri de muncă vacante în principal pentru muncitori calificaţi şi necalificaţi în marochinărie, paznic, muncitori necalificaţi în confecţii, construcţii, patiserie, lăcătuş mecanic, vopsitor şi altele. Anul trecut în urma organizării acestui tip de bursă au fost încadrate 80 de persoane. 

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089.

 

SIBIU, 20 mai 2010

 

La început

 

SEMINAR „EURES EUROPASS PRIN EUROPA”

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu va fi gazda  seminarului cu tema „EURES – EUROPASS PRIN EUROPA”, seminar cuprins în Planul de acţiune EURES România 2007 – 2010 al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Organizat de către ANOFM  - Direcţia EURES şi Centrul Naţional EUROPASS  - România, cu sprijinul Departamentului de Orientare în Carieră a Studenţilor din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, seminarul îşi propune diseminarea de informaţii pe de o parte privind ofertele de locuri de muncă existente în reţeaua EURES, reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene, creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului European şi Elveţia, iar pe de altă parte informaţii privitoare la documentele EUROPASS şi importanţa lor pentru mobilitate şi găsirea unui loc de muncă în Europa.

Acţiunea se va desfăşura pe parcursul a 2 zile, respectiv vineri, 15 mai 2010,  la Colegiul Naţional “Octavian Goga” Sibiu începând cu ora 10,00 şi luni, 17 mai 2010, la Facultatea de Litere şi Arte Sibiu de la ora 11,00.

Sunt aşteptaţi să participe elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ sibiene, prezentările urmând a fi susţinute de consilierii EURES din cadrul AJOFM Sibiu – Lucia Adriana Babă şi Viorica Pastor, precum şi de către promotorii EUROPASS - Elisabeta Ana Naghi şi Anca Voineag.

 

SIBIU, 13 mai 2010

 

La început

Rezultatele Bursei generale a locurilor de muncă

 

Astăzi, vineri 23 Aprilie 2010, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu, Mediaş, Avrig şi Agnita.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, sindicatelor şi patronatelor.

Cele 1477 persoane participante (912 la Sibiu, 420 la Mediaş, 110 la Agnita şi 35 la Avrig) au avut de ales dintr-un număr de 1017 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 92 agenţi economici: la Sibiu 52 firme au oferit 786 locuri de muncă, Mediaş 18 agenţi economici – 140 locuri, Agnita 18 agenţi economici – 61 locuri şi Avrig – 4 firme cu 30 locuri de muncă.

Dintre persoanele intervievate 1137 au fost selectate în vederea încadrării (737 la Sibiu, 319 la Mediaş, 58 la Agnita şi 23 la Avrig), urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului, iar alte 65 persoane au fost încadrate pe în meseriile: instalator, tractorist, muncitor necalificat, zidar, fierar-betonist, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, administrator, vânzător, barman, operator calculator, lăcătuş mecanic, tâmplar, agent securitate, femeie de serviciu şi electrician.

 

SIBIU, 23 aprilie 2010

 

La început

Ofertă bogată la Bursa generală a locurilor de muncă

 

În cadrul „Bursei generale a locurilor de muncă” ce se desfăşoară vineri, 23 Aprilie 2010, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de aproape 1000 locuri de muncă puse la dispoziţie de 89 agenţi economici din judeţ. Acţiunea este organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi se desfăşoară concomitent în patru locaţii din judeţ respectiv în Sibiu (la Cercul Militar), Mediaş (Casa Schuller), Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale), începând cu ora 09.

Această măsură activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă, participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă fiind gratuită.  

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 167 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 89 (52 la Sibiu, 17 la Mediaş, 4 la Avrig şi 16 la Agnita), care pun la dispoziţie 996 locuri de muncă vacante (Sibiu – 786, Mediaş – 140, Avrig - 30 şi Agnita – 40).

Cele mai multe locuri de muncă (908) sunt pentru persoane fără studii superioare – confecţioner îmbrăcăminte, electrician întreţinere şi reparaţii, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, sudor, tâmplar, zidar, instalator, lăcătuş mecanic, agent asigurare, şofer, îngrijitor clădiri şi muncitori necalificaţi, oferta fiind completată de 88 posturi pentru persoane cu studii superioare (inginer producţie, inginer de sistem software, cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari, inginer constructor, consilier de asigurare, inginer electronist şi programator).

 

SIBIU, 22 aprilie 2010

 

La inceput

Bursa generală a locurilor de muncă

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 23 Aprilie 2010, „Bursa generală a locurilor de muncă” în Sibiu (la Cercul Militar), Mediaş (Casa Schuller), Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale), începând cu ora 09.

            Această măsură activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă, participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă fiind gratuită.  

Bursa generală a locurilor de muncă reprezintă cea mai importantă acţiune de mediere a muncii pe care AJOFM Sibiu o promovează şi în acest an prin punerea în legătură directă a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii relaţiilor de muncă. Finalitatea acestei acţiuni constă în creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în judeţul nostru” a declarat domnul Ioan Hămbăşan, director coordonator al AJOFM Sibiu. Prin intermediul bursei generale a locurilor de muncă organizată anul trecut au fost încadrate 233 persoane.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 135 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 29 (8 la Sibiu, 11 la Mediaş, 4 la Avrig şi 6 la Agnita), care pun la dispoziţie 187 locuri de muncă vacante (Sibiu – 81, Mediaş – 79, Avrig - 12 şi Agnita - 15).

Cele mai multe locuri de muncă (165) sunt pentru persoane fără studii superioare – confecţioner îmbrăcăminte, electrician întreţinere şi reparaţii, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, sudor, tâmplar, zidar, instalator, lăcătuş mecanic, agent asigurare, şofer, îngrijitor clădiri şi muncitori necalificaţi, oferta fiind completată de 22 posturi pentru persoane cu studii superioare (inginer producţie, inginer de sistem software, cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari, inginer constructor şi inginer electronist).

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel. 0269/210882 sau fax. 0269/230089 sau agenţiile locale din Mediaş (str. C. Brâncoveanu nr. 17, tel: 0269/846710), Avrig  (Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel/fax:0269/524546) şi Agnita (Str. Spitalului Bl. 16 Tel/fax: 0269/512216).

 

SIBIU, 20 aprilie 2010

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie 2010

 

            La sfârşitul lunii martie 2010 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 15.528 şomeri, din care 6.123 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 8,3%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a scăzut cu 437 persoane iar rata şomajului a înregistrat o diminuare cu 0,3 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 7.392 persoane, ALOFM Mediaş – 3.780, Unitatea Locală Avrig – 1.155, Unitatea Locală Agnita –1.511, Punctul de lucru Dumbrăveni – 1.089 şi Punctul de lucru Cisnădie – 601 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 11.251 muncitori, 3.059 persoane cu studii medii şi 1.218 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 11.190 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 4.338 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al grupelor de vârstă cele mai multe persoane (4.423) au între 40-50 ani, urmează apoi grupa de vârstă 30-40 ani cu 4.306 şomeri înregistraţi, iar cei mai puţini şomeri (954) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 8.747 aparţin mediului urban în timp ce 6.781 provin din mediul rural.

În luna martie 2010 un număr de 393 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 116 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 147 persoane s-a angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională iar alţi 12 şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 12 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, iar prin subvenţionarea locului de muncă au fost angajaţi 64 şomeri în vârstă de peste 45 ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, 37 absolvenţi de instituţii de învăţământ şi 4 şomeri care mai au 3 ani până la pensie.

Pentru luna aprilie AJOFM Sibiu a primit înştiinţări privind intenţia de a efectua disponibilizări colective din partea a 4 agenţi economici, urmând a fi astfel afectate un număr de 115 persoane. Domeniile de activitate ale acestor firme cuprind fabricarea produselor şi substanţelor chimice; producere şi comercializare de instalaţii pentru construcţii; reparare, întreţinere, instalare maşini şi echipamente; fabricarea produselor textile.

 

SIBIU, 19 aprilie 2010

 

La inceput

 

Penultima întâlnire săptămânală organizată de AJOFM Sibiu cu angajatorii din judeţ

 

Joi, 15 aprilie 2010, ora 14, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu aşteaptă din nou agenţii economici la întâlnirea săptămânală pe teme legate de domeniul ocupării forţei de muncă în judeţ. Acţiunea se va desfăşura la sediul Centrului Propriu de Formare Profesională a Adulţilor din str. Gladiolelor nr. 2-6, fiind aşteptaţi să participe angajatorii de la literele P, Q, R şi S. 

Participarea la aceste întâlniri este gratuită şi sunt aşteptaţi toţi reprezentanţii agenţilor economici care doresc să se informeze direct despre facilităţile de care pot beneficia din partea AJOFM Sibiu pentru încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane, de drepturile şi obligaţiile pe care le au în raport cu agenţia, noutăţile legislative, precum şi să expună dificultăţile cu care se confruntă sau propunerile pe care le au privitor la domeniul ocupării forţei de muncă.

Această iniţiativă face parte dintr-un program mai larg de eficientizare a relaţiilor cu angajatorii, implementat la nivelul Agenţiei Locale Sibiu unde a fost creat un sistem de repartizare a firmelor în funcţia de litera cu care începe denumirea fiecăreia, astfel încât timpul necesar rezolvării diverselor aspecte din activitatea lor curentă, ce ţin de domeniul de competenţă al agenţiei de ocupare, să fie utilizat în mod optim şi cât mai eficient.

 

SIBIU, 13 aprilie 2010

 

La inceput

 

 

AJOFM Sibiu continuă seria de întâlniri săptămânale cu angajatorii

 

Joi, 8 aprilie 2010, ora 14, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu aşteaptă din nou agenţii economici la întâlnirea săptămânală pe teme legate de domeniul ocupării forţei de muncă în judeţ. Acţiunea se va desfăşura la sediul Centrului Propriu de Formare Profesională a Adulţilor din str. Gladiolelor nr. 2-6, fiind aşteptaţi să participe angajatorii de la literele M, N şi O.

Această iniţiativă face parte dintr-un program mai larg de eficientizare a relaţiilor cu angajatorii, implementat la nivelul Agenţiei Locale Sibiu unde a fost creat un sistem de repartizare a firmelor în funcţia de litera cu care începe denumirea fiecăreia, astfel încât timpul necesar rezolvării diverselor aspecte din activitatea lor curentă, ce ţin de domeniul de competenţă al agenţiei de ocupare, să fie utilizat în mod optim şi cât mai eficient.

Participarea la aceste întâlniri este gratuită şi sunt aşteptaţi toţi reprezentanţii agenţilor economici care doresc să se informeze direct despre facilităţile de care pot beneficia din partea AJOFM Sibiu pentru încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane, de drepturile şi obligaţiile pe care le au în raport cu agenţia, noutăţile legislative, precum şi să expună dificultăţile cu care se confruntă sau propunerile pe care le au privitor la domeniul ocupării forţei de muncă.

 

SIBIU, 07 aprilie 2010

 

La inceput

 

Selecţie de forţă de muncă pentru Italia

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în perioada 26-28 aprilie 2010 în Bucureşti o selecţie de forţă de muncă pentru domeniul hotelier în Italia. Sunt oferite 530 de locuri de muncă pe perioada sezonului estival pentru cameristă, ospătar, personal pentru recepţie, portar, hamal, personal de întreţinere (electric, instalaţii, clădiri), spălători vase şi bucătar/ajutor bucătar.

Persoanele interesate trebuie să transmită CV-urile, completate în limba italiană, consilierilor EURES din judeţul în care domiciliază, urmând a fi contactate pentru a participa la selecţia finală doar persoanele ale căror CV-uri au fost preselecţionate de către angajatorii străini.

Cerinţe: experienţa în domeniu, cunoştinţe de limba italiană (constituie un atu cunoaşterea limbilor germană şi engleză).

Pentru mai multe informaţii privind participarea la această selecţie (condiţii de participare şi acte necesare), persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51A, cam. 440, telefon: 0269/210882 sau 0269/237719 sau pe site-ul www.eures.anofm.ro.

 

SIBIU, 06 aprilie 2010

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane peste 45 de ani

 

Astăzi, vineri 26 martie 2010, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru persoane peste 45 de ani, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în două locaţii din judeţ, respectiv la Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai sindicatelor, patronatelor şi ai serviciilor publice deconcentrate.

Cele 600 persoane aparţinând acestui grup ţintă participante (340 la Sibiu şi 260 la Mediaş) au avut de ales dintr-un număr total de 311 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 40 agenţi economici din judeţ; la Sibiu 25 firme au oferit 237 locuri de muncă, iar la Mediaş 15 agenţi economici cu 74 posturi.

Dintre persoanele intervievate 381 au fost selectate în vederea încadrării (218 la Sibiu şi 163 la Mediaş), în meserii precum agent pază, zidar, consultant financiar, agent vânzări, tehnician în industria textilă, montator subansamble, operator maşini comandă numerică,confecţioner încălţăminte, operator mase plastice şi altele, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului, iar alte 7 persoane au fost încadrate pe loc în meseria operator calculator.

 

SIBIU, 26 martie 2010

 

La inceput

 

Peste 300 de locuri de muncă vacante puse la dispoziţie în cadrul bursei de vineri

 

La Bursa locurilor de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, organizată vineri, 26 martie 2010, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 300 locuri de muncă puse la dispoziţie de 39 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se va desfăşura concomitent în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) şi Mediaş (la Casa Schuller, Piaţa Regele Ferdinand I), începând cu ora 10.

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de către AJOFM Sibiu în vederea identificării necesarului de forţă de muncă, au confirmat participarea la bursă 39, care oferă 306 locuri de muncă vacante (la Sibiu 23 firme oferă 217 locuri şi la Mediaş 16 firme – 89 posturi). Din totalul locurilor de muncă 281 se adresează persoanelor fără studii superioare, calificate în meserii precum – confecţioner îmbrăcăminte, marochiner, ambalator manual, dulgher, zidar, agent asigurare, tricoter, operator calculator, bucătar, confecţioneri textile, confecţioneri încălţăminte şi muncitori necalificaţi, iar pentru persoanele cu studii superioare oferta cuprinde 25 posturi (inginer producţie, inginer automatizări, inginer mentenanţă, inginer electronist, economist şi altele).

 Acordăm o atenţie deosebită încadrării persoanelor din categorii cu acces mai greu pe piaţa muncii, printre care se numără şi persoanele cu vârste peste 45 de ani, pentru care se adresează în mod deosebit această bursă. Pe de o parte acordăm astfel o şansă în plus şomerilor în vederea valorificării experienţei în muncă dobândite până în prezent, seriozităţii şi stabilităţii conferite de vârstă, iar pe de altă parte oferim posibilitatea firmelor de a-şi selecta personalul de care au nevoie şi de a beneficia de facilităţile prevăzute de legislaţia în vigoare privind subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestor persoane” a declarat domnul Ioan Hămbăşan, director coordonator al AJOFM Sibiu.   

Pentru anul 2010 AJOFM Sibiu şi-a propus organizarea a 6 burse ale locurilor de muncă, ce se vor desfăşura conform următorului calendar:

 1. Bursa locurilor de muncă pentru persoane peste 45 ani    - 26 martie 2010
 2. Bursa generală a locurilor de muncă                                    - 23 aprilie 2010
 3. Bursa locurilor de muncă pt. persoane de etnie romă        - 21 mai 2010
 4. Bursa locurilor de muncă pt. studenţi                                    - 04 iunie 2010
 5. Bursa locurilor de muncă pt. absolvenţii de învăţământ      - 24 septembrie 2010
 6. Bursa pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie   - 15 octombrie 2010

 

Participarea la aceste acţiuni este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 25 martie 2010

 

La inceput

 

Bursa locurilor de muncă pentru şomerii peste 45 de ani

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 26 martie 2010, „Bursa locurilor de muncă pentru şomerii peste 45 de ani”  în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) şi Mediaş (la Casa Schuller, Piaţa Regele Ferdinand I), începând cu ora 10. Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în mod deosebit şomerilor în vârstă de peste 45 de ani, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă şi doresc să se angajeze.

Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 100 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 25 (11 la Sibiu şi 14 la Mediaş), care au pus la dispoziţie 157 locuri de muncă vacante (87 la Sibiu şi 70 la Mediaş). Cele mai multe locuri de muncă (143) sunt pentru persoane fără studii superioare – confecţioner îmbrăcăminte, marochiner, ambalator manual, dulgher, zidar, agent asigurare, tricoter, operator calculator, bucătar, confecţioneri textile, confecţioneri încălţăminte şi muncitori necalificaţi, oferta fiind completată de 14 posturi pentru persoane cu studii superioare (inginer producţie, inginer automatizări, inginer mentenanţă, inginer electronist şi economist).

Prin intermediul bursei destinată şomerilor în vârstă de peste 45 ani organizată anul trecut au fost încadrate 42 persoane.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax: 0269/210882 sau Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, str. C. Brâncoveanu nr. 17, tel: 0269/843731.

 

SIBIU, 23 martie 2010

 

La inceput

 

Analiza comparativă a bazelor de date AJOFM Sibiu – ITM Sibiu

 

În cadrul dezvoltării relaţiilor de colaborare stabilite între Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, pe lângă oferirea de sprijin reciproc în vederea depistării muncii „la negru”, verificarea listelor cu carnetele de muncă pentru a se evita existenţa dublurilor, precum şi identificarea agenţilor economici care nu comunică agenţiei locurile de muncă vacante pe care angajează personal cu contract de muncă înregistrat la ITM s-a constatat şi necesitatea confruntării înregistrărilor din evidenţa agenţiei cu cele ale ITM Sibiu.

Astfel, în luna ianuarie a acestui an a fost demarată, pentru prima dată, o acţiune de analiză comparativă şi punere în comun a bazelor de date existente la nivelul celor două instituţii sibiene

 „Scopul final al acestui gen de colaborare inter-instituţională, care va continua şi pe viitor şi va implica şi celelalte instituţii publice din judeţul nostru cu care AJOFM Sibiu colaborează – în special cele aflate în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - constă în creşterea operativităţii şi corectitudinii prelucrărilor de date şi precum şi păstrarea unei evidenţe unice clare şi  precise” a declarat domnul Ioan Hămbăşan, director coordonator al AJOFM Sibiu.

Din punctul de vedere al rezultatelor analizei efectuate de către AJOFM Sibiu asupra datelor preliminare comunicate de ITM Sibiu, din totalul celor 15.544 şomeri (indemnizaţi şi neindemnizaţi) înregistraţi la 21 ianuarie 2010 care au fost verificaţi, conform bazei de date a ITM Sibiu un număr de 720 figurau cu contractele de muncă încetate în baza unor articole din Codul Muncii care nu le dădeau dreptul la indemnizaţie de şomaj; dintre aceste dosare 680 erau de fapt corecte, restul de 40 urmând a fi analizate de către AJOFM şi, eventual, constituite debite. Din cei 689 şomeri ce apăreau în baza de date a ITM cu contracte de muncă active, un număr de 234 au fost arhivaţi, 371 necesită reanalizare din partea ITM, iar 84 dintre cazuri vor fi analizate şi, eventual, constituite debite de către AJOFM

 „Întrucât a fost necesară o verificare detaliată a fiecărui dosar, am preferat să finalizăm analiza urmând ca doar ulterior să prezentăm concluziile” a concluzionat domnul Hămbăşan.

 

SIBIU, 15 martie 2010

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2010

 

            La sfârşitul lunii februarie 2010 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 15.965 şomeri, din care 6.336 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 8,6%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 240 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,2 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 7.588 persoane, ALOFM Mediaş – 4.060, Unitatea Locală Avrig – 1.222, Unitatea Locală Agnita – 1.457, Punctul de lucru Dumbrăveni – 1.029 şi Punctul de lucru Cisnădie – 609 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 11.552 muncitori, 3.170 persoane cu studii medii şi 1.243 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 11.671 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 4.294 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (4.503) au între 40-50 ani, urmează apoi grupa de vârstă 30-40 ani cu 4.437 şomeri înregistraţi, iar cei mai puţini şomeri (969) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 9.149 aparţin mediului urban în timp ce 6.816 provin din mediul rural.

În luna februarie 2010 un număr de 629 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 171 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 328 persoane s-a angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională iar alţi 14 şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 97 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului şi 16 absolvenţi de instituţii de învăţământ au beneficiat de prima de încadrare în muncă.

Pentru luna martie AJOFM Sibiu a primit înştiinţări privind intenţia de a efectua disponibilizări colective din partea a 4 agenţi economici, urmând a fi astfel afectate în total un număr de 132 persoane. Domeniile de activitate ale acestor firme cuprind reparare, întreţinere, instalare maşini şi echipamente, fabricarea produselor ceramice, transporturi terestre şi fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

 

SIBIU, 15 martie 2010

 

La inceput

 

Continuă seria de întâlniri cu angajatorii

 

Joi, 11 martie 2010, ora 14, continuă seria de întâlniri cu agenţii economici demarată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu săptămâna trecută la sediul Centrului Propriu de Formare Profesională a Adulţilor din str. Gladiolelor nr. 2-6, de această dată fiind aşteptaţi să participe angajatorii de la literele D, E şi F. 

Această iniţiativă face parte dintr-un program mai larg de eficientizare a relaţiilor cu angajatorii, implementat la nivelul Agenţiei Locale Sibiu unde a fost creat un sistem de repartizare a firmelor în funcţia de litera cu care începe denumirea fiecăreia, astfel încât timpul necesar rezolvării diverselor aspecte din activitatea lor curentă, ce ţin de domeniul de competenţă al agenţiei de ocupare, să fie utilizat în mod optim şi cât mai eficient.

Participarea la aceste întâlniri este gratuită şi sunt aşteptaţi toţi reprezentanţii agenţilor economici care doresc să se informeze direct despre facilităţile de care pot beneficia din partea AJOFM Sibiu pentru încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane, de drepturile şi obligaţiile pe care le au în raport cu agenţia, noutăţile legislative, precum şi să expună dificultăţile cu care se confruntă sau propunerile pe care le au privitor la domeniul ocupării forţei de muncă.

 

SIBIU, 10 martie 2010

 

La inceput

 

 

Întâlniri săptămânale cu angajatorii

 

Începând cu luna martie 2010 AJOFM Sibiu va organiza întâlniri săptămânale cu angajatorii pentru a se discuta pe teme ce ţin de ocuparea forţei de muncă, cu scopul de a fi găsite, prin colaborare, modalităţi de îmbunătăţire a situaţiei pieţei muncii din judeţul nostru. Întâlnirile se vor desfăşura la sediul Centrului Propriu de Formare Profesională a Adulţilor al AJOFM Sibiu din str. Gladiolelor nr. 2-6, prima dintre acestea urmând a avea loc joi, 4 martie 2010, ora 14, cu firmele de la literele A, B, şi C. 

Această iniţiativă face parte dintr-un program mai larg de eficientizare a relaţiilor cu angajatorii, implementat la nivelul Agenţiei Locale Sibiu unde a fost creat un sistem de repartizare a firmelor în funcţia de litera cu care începe denumirea fiecăreia, astfel încât timpul necesar rezolvării diverselor aspecte din activitatea lor curentă, ce ţin de domeniul de competenţă al agenţiei de ocupare, să fie utilizat în mod optim şi cât mai eficient.

Participarea la aceste întâlniri este gratuită şi sunt aşteptaţi toţi angajatorii care doresc să se informeze direct despre facilităţile de care pot beneficia din partea AJOFM Sibiu pentru încadrarea anumitor categorii de persoane, de drepturile şi obligaţiile pe care le au în raport cu agenţia, noutăţile legislative, precum şi să expună dificultăţile cu care se confruntă sau propunerile pe care le au privitor la domeniul ocupării forţei de muncă.

 

SIBIU, 03 martie 2010

 

La inceput

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 1. Eficientizarea relaţiilor AJOFM Sibiu cu angajatorii 

 

Pentru eficientizarea relaţiilor cu angajatorii, la nivelul Agenţiei Locale Sibiu a fost creat un sistem de repartizare a acestora în funcţia de litera cu care începe denumirea fiecăruia, astfel încât timpul necesar rezolvării diverselor aspecte din activitatea sa curentă ce ţin de domeniul de competenţă al agenţiei de ocupare să fie utilizat în mod optim şi cât mai eficient.

Prin noul sistem de gestionare a relaţiilor cu partenerii săi – instituţii, companii, firme – AJOFM Sibiu îşi propune o fluidizare a întregii game de activităţi. Astfel fiecare angajat al agenţiei va avea un „portofoliu” de agenţi economici. Fiecare angajator va fi consiliat de la momentul în care contactează agenţia de către un singur consilier care va veni cu soluţii optime adaptate nevoilor punctuale ale fiecăruia şi va urmări în continuare stadiul rezolvării situaţiei pentru care acesta i s-a adresat (declararea locurilor de muncă vacante, eliberarea de repartiţii, acordarea de subvenţii etc.).

În plus, începând din luna martie vor fi organizate întâlniri săptămânale cu angajatorii pentru a se discuta pe o tematică stabilită din domeniul ocupării forţei de muncă, cu scopul de a fi găsite, prin colaborare, modalităţi de îmbunătăţire a situaţiei ocupării în judeţul nostru. Întâlnirile se vor desfăşura la sediul Centrului Propriu de Formare Profesională a Adulţilor al AJOFM Sibiu din str. Gladiolelor nr. 2-6, după un program ce va fi comunicat ulterior, atât prin afişare la sediul agenţiei cât şi prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă. 

 

 

 1. Întâlnire cu furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi din judeţ

 

În cursul săptămânii trecute AJOFM Sibiu a organizat o întâlnire cu furnizori de servicii de ocupare (medierea muncii) din judeţ, ocazie cu care au fost abordate subiecte precum:

-          Organizarea de burse ale locurilor de muncă la cerere pentru furnizorii de servicii acreditaţi – în cazul în care o firmă care oferă mai multe locuri de muncă vacante apelează la o firmă de furnizori de servicii acreditaţi

-          Găsirea unei soluţii de accesare a bazei de date a AJOFM de către firmele de furnizori acreditaţi

-          Obligativitatea legală de anunţare a locurilor de muncă vacante şi obligativitatea anunţării încadrărilor în muncă

-          Organizarea de programe de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii; este aşteptat un feed–back din partea furnizorilor de servicii acreditaţi.

Concluziile la care s-a ajuns în urma dezbaterilor au fost:

-  persoanele în căutarea unui loc de muncă să-şi dea acceptul în scris că doresc ca datele lor cu caracter personal să intre în posesia furnizorilor de servicii acreditaţi în cazul în care există un loc de muncă vacant care să corespundă specializării lor

-         organizarea de cursuri de formare profesională operator CNC, limbă germană etc.

-         angajarea persoanelor cu handicap prin intermediul art. 78 Legea 76/2002

-         consilierea persoanelor cu handicap (sau şomeri de lungă durată) de către furnizorii de servicii acreditaţi.

Prin această întâlnire AJOFM Sibiu a pus practic bazele unei colaborări pe termen lung în vederea creşterii şanselor de ocupare ale persoanelor din judeţul nostru şi implicit a diminuării ratei şomajului. Ca un prim aspect ce a fost deja stabilit constă în disponibilitatea agenţiei de a pune la dispoziţia furnizorilor autorizaţi şi a companiilor a unui spaţiu în sala de primire de la parterul sediului AJOFM în care să fie afişate oportunităţile de angajare existente la un moment dat în evidenţa acestora, precum şi a unor urne pentru depunerea de CV-uri.       

 1. Rezultatele aplicării chestionarelor de analiză a satisfacţiei clienţilor

 

În urma campaniei de analiză a satisfacţiei clienţilor demarată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu cu scopul de a îmbunătăţi serviciile oferite de către serviciul public de ocupare au fost centralizate  peste 1100 chestionare completate atât de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă cât şi de către agenţi economici din judeţ. 

Date statistice

Cei mai mulţi dintre şomerii care au răspuns au apelat la serviciile agenţiei pentru a solicita plata indemnizaţiei de şomaj (56%), urmaţi apoi de cei care se interesau de locurile de muncă vacante (12%), de cursurile de calificare (7%), sau doreau să beneficieze de informare şi consiliere profesională (6%), 2% - pentru a solicita adeverinţă pentru ajutor social iar 17% nu au răspuns.

Dintre agenţii economici care au răspuns solicitării noastre de a oferi un feed-back privind modul în care este percepută activitatea agenţiei cei mai mulţi activează în sfera serviciilor (61%), în construcţii (10%), sănătate (6), confecţii, textil, transport, turism etc.

Rezultate

Privitor la programul de lucru cu publicul 53% dintre respondenţi îl consideră bun, 29% foarte bun, 12% satisfăcător,  5% nesatisfăcător, în timp ce 1% nu au răspuns. Timpul de rezolvare a problemei: acceptabil – 61%, scurt – 31%, nu au răspuns – 8%, lung – 1%.

O situaţie aparte se înregistrează în rândul firmelor în ceea ce priveşte depunerea declaraţiilor lunare sau a situaţiei privind locurile de muncă vacante prin e-mail: deşi 88% cunosc faptul că au posibilitatea de a utiliza această modalitate 74% nu o folosesc, 11% uneori şi doar 10% de cele mai multe ori (5% nu au răspuns). 

Un aspect îmbucurător este relevat de răspunsurile la 3 dintre întrebări: aţi fost mulţumit de serviciile oferite - 92% dintre aceştia au răspuns da şi doar 1% nu (7% nu au răspuns), respectiv referitor la amabilitatea funcţionarului: 1% nesatisfăcătoare, 6% satisfăcătoare, 41% bună, 46% foarte bună (6% nu au răspuns) şi, nu în ultimul rând, la comunicarea personalului cu clientul: 1% nesatisfăcătoare, 9% satisfăcătoare, 46% bună, 38% foarte bună (6% nu au răspuns). Din punctul de vedere al modului în care agenţia oferă informaţii: 1% nesatisfăcător, 12% satisfăcător, 49% bun, 32% foarte bun (6% nu au răspuns). 

La sfârşitul anului vor fi distribuite din nou aceste chestionare, iar în urma analizei efectuate asupra datelor obţinute se va observa gradul în care s-a reuşit îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii, precum şi, dacă va fi cazul, domeniile care necesită intervenţii în continuare.

 

 

 1. Fond de garantare

 

Conform legii nr. 200/2006, privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, stabilirea cuantumului creanţelor salariale cuvenite salariaţilor şi efectuarea plaţii acestora se realizează de agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, la cererea scrisa a administratorului sau lichidatorului angajatorului in stare de insolvenţă sau în baza cererii salariaţilor sau a organizaţiilor legal constituite ce reprezintă interesele acestora.

În situaţia în care, în urma examinării documentelor depuse se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege, agenţia teritorială emite dispoziţia privind stabilirea cuantumului creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă şi efectuează plata acestora, fiecare salariat urmând să primească o copie a acesteia, însoţită de anexa corespunzătoare.

 

 1. Minibursă a locurilor de muncă la Mediaş 

 

Vineri, 19 februarie 2010, începând cu ora 09:00, se va desfăşura la sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada Constantin Brâncoveanu nr. 17 o minibursă a locurilor de muncă pentru 3 agenţi economici din zonă. Sunt puse la dispoziţie un număr de 89 locuri de muncă vacante după cum urmează:

 

Denumire societate

Denumire meserie

Număr locuri

SC ICPAO SA

Asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari

5

Cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari

5

SC DAFORA TURISM SA

Bucătar

10

Cameristă hotel

2

Ospătar

10

Recepţioner hotel

2

SC BACHMANN

Electrician montaje şi reparaţii aparate electrice

20

Manipulant marfă

5

Muncitor necalificat

30

TOTAL

89

 

 

SIBIU, 03 martie 2010

 

La inceput

 

Întâlniri săptămânale cu angajatorii

 

Începând cu luna martie 2010 AJOFM Sibiu va organiza întâlniri săptămânale cu angajatorii pentru a se discuta pe teme ce ţin de ocuparea forţei de muncă, cu scopul de a fi găsite, prin colaborare, modalităţi de îmbunătăţire a situaţiei pieţei muncii din judeţul nostru. Întâlnirile se vor desfăşura la sediul Centrului Propriu de Formare Profesională a Adulţilor al AJOFM Sibiu din str. Gladiolelor nr. 2-6, prima dintre acestea urmând a avea loc joi, 4 martie 2010, ora 14, cu firmele de la literele A, B, şi C. 

 

Această iniţiativă face parte dintr-un program mai larg de eficientizare a relaţiilor cu angajatorii, implementat la nivelul Agenţiei Locale Sibiu unde a fost creat un sistem de repartizare a firmelor în funcţia de litera cu care începe denumirea fiecăreia, astfel încât timpul necesar rezolvării diverselor aspecte din activitatea lor curentă, ce ţin de domeniul de competenţă al agenţiei de ocupare, să fie utilizat în mod optim şi cât mai eficient.

 

Participarea la aceste întâlniri este gratuită şi sunt aşteptaţi toţi angajatorii care doresc să se informeze direct despre facilităţile de care pot beneficia din partea AJOFM Sibiu pentru încadrarea anumitor categorii de persoane, de drepturile şi obligaţiile pe care le au în raport cu agenţia, noutăţile legislative, precum şi să expună dificultăţile cu care se confruntă sau propunerile pe care le au privitor la domeniul ocupării forţei de muncă.

 

SIBIU, 01 martie 2010

 

La inceput

Rezultatele Minibursei locurilor de muncă de vineri - Mediaş

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Mediaş, a organizat vineri, 19 februarie 2010, o minibursă a locurilor de muncă la cererea pieţei muncii locale, la sediul ALOFM Mediaş, str. Constantin Brâncoveanu nr. 17.

La această minibursă au fost invitate persoanele aflate în evidenţa ALOFM Mediaş care îndeplineau condiţiile solicitate de către cei 3 angajatori, dar, bineînţeles, ea a fost deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Cei 110 participanţi la minibursă au avut la dispoziţie 67 locuri de muncă pentru meseriile: asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari, cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari,  lăcătuş, electrician montaje şi reparaţii aparate electrice, manipulant marfă, muncitor necalificat, fiind vizate atât persoane cu studii superioare cât şi persoane fără studii superioare.

Dintre persoanele intervievate 55 au fost selecţionate în vederea încadrării, urmând ca în perioada imediat următoare să susţină un interviu sau o probă de lucru la sediul angajatorului, iar alte 3 persoane au fost înscrise la cursuri de calificare.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii ce întâmpină dificultăţi de încadrare, cât şi pentru meserii/ocupaţii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare bine fundamentată.

 

P.S.

Referitor la concediile medicale ale persoanelor aflate în şomaj în judeţul Sibiu, aspect menţionat în cadrul conferinţei de presă de miercuri, 17 februarie 2010, vă transmitem  numărul de şomeri aflaţi în această situaţie, lunar, în anul 2009.

 

2009

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Nr. şomeri în concediu medical

43

61

67

68

72

75

70

89

96

97

114

98

Număr total şomeri înregistraţi

6620

7418

9501

10075

10565

11271

12421

13157

13847

14124

14722

15315

 

SIBIU, 23 februarie 2010

 

La inceput

 

 

Selecţie de forţă de muncă pentru străinătate

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în data de 10 martie 2010 în localitatea Ploieşti, judeţul Prahova, o bursă a locurilor de muncă pentru sectorul agricol din Danemarca. Sunt oferite circa 200 de locuri de muncă pentru lucrători în agricultură, la recoltarea căpşunilor, mazării, zmeurii, cepei, dovlecilor. Vor exista şi câteva posturi pentru şoferi de tractor/camion/autobuz şi de motostivuitorişti care să lucreze la fermele respective pe timpul sezonului de vară 2010.

Un grup de angajatori şi consilieri EURES vor veni în localitatea sus menţionată pentru a intervieva candidaţii care au aplicat on line, în limba engleză, pe website - ul www.seasonalwork.dk.

Cerinţe: Vârsta minimă 18 ani, cunoştinţe de limba engleză nivel mediu, muncă fizică grea, pe perioade lungi de timp, experienţă în munca manuală.

De asemenea, reamintim persoanelor care au depuse dosare pentru un loc de muncă în străinătate că în această perioadă (15-18 februarie 2010) se desfăşoară în municipiul Teiuş, judeţul Alba, la sediul Casei de Cultură (Str. Decebal nr. 29) o bursă a locurilor de muncă în domeniul agricol, pentru o firmă din Spania. Angajatorul străin cere experienţă în agricultură şi pune la dispoziţie 530 locuri de muncă. În plus, cei interesaţi trebuie să fie apţi pentru muncă grea, în spaţiu neacoperit, minimum 6 ore/zi.

Pentru mai multe informaţii privind participarea la aceste selecţii (condiţii de participare şi modalităţi de aplicare), persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51A, cam. 440, telefon: 0269/210882 sau 0269/237719.

 

SIBIU, 15 februarie 2010

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2010

 

            La sfârşitul lunii ianuarie 2010 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 15.725 şomeri, din care 6.332 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 8,4%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 410 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,2 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 7.413 persoane, ALOFM Mediaş – 4.182, Unitatea Locală Avrig – 1.216, Unitatea Locală Agnita – 1.432, Punctul de lucru Dumbrăveni – 830 şi Punctul de lucru Cisnădie – 652 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 11.060 muncitori, 3.358 persoane cu studii medii şi 1.307 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 11.716 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 4.009 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (4.441) au între 40-50 ani, urmează apoi grupa de vârstă 30-40 ani cu 4.354 şomeri înregistraţi, iar cei mai puţini şomeri (935) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 9.168 aparţin mediului urban în timp ce 6.557 provin din mediul rural.

În luna ianuarie 2010 un număr de 643 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 284 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, alte 288 persoane s-a angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională iar alţi 24 şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 44 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului şi 3 absolvenţi de instituţii de învăţământ au beneficiat de prima de încadrare în muncă.

Pentru perioada următoare (februarie-aprilie) AJOFM Sibiu a primit înştiinţări privind intenţia de a efectua disponibilizări colective din partea a 9 agenţi economici, urmând a fi astfel afectate în total un număr de 219 persoane. Domeniile de activitate ale acestor firme cuprind reparare, întreţinere, instalare maşini şi echipamente, industria metalurgică, fabricarea produselor ceramice, transporturi terestre, fabricarea produselor şi substanţelor chimice, producerea şi comercializarea de instalaţii pentru construcţii.

 

SIBIU, 09 februarie 2010

 

La inceput

 

 

Peste 6.500 persoane încadrate în muncă în 2009 prin măsurile active promovate de AJOFM Sibiu

 

În cursul anului 2009, prin programul de ocupare a forţei de muncă al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, au fost angajate un număr de 6.642 persoane.

În această perioadă, cele mai bune rezultate au fost obţinute prin intermediul serviciilor de mediere a muncii, reuşindu-se încadrarea a 4.135 persoane. O altă măsură de succes în anul 2009 a reprezentat-o acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. Prin această măsură au fost încadraţi 409 şomeri.

Prin celelalte măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au fost obţinute următoarele rezultate:

De asemenea 2 persoane s-au angajat prin încheierea de contracte de solidaritate conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, iar 51 elevi şi studenţi au fost încadraţi în muncă la angajatori care au încheiat convenţii cu AJOFM Sibiu în baza Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

Pe lângă acestea, prin intermediul burselor locurilor de muncă organizate în anul 2009 (generală, pentru persoane de etnie romă, pentru studenţi, pentru persoanele cu dizabilităţi şi tineri postinstituţionalizaţi, pentru absolvenţi, pentru persoane peste 45 de ani  şi burse la cerere în diverse domenii de activitate) şi-au găsit un loc de muncă 542 persoane.

 

SIBIU, 26 ianuarie 2010

 

La inceput

 

Locuri de muncă disponibile în judeţ

 

Întrucât în ultima perioadă în judeţul nostru s-a înregistrat o creştere a numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă precum şi o diminuare a numărului de locuri de muncă vacante comunicate de către angajatori la AJOFM Sibiu, agenţia încercă să identifice nevoia de forţă de muncă actuală în scopul reducerii numărului de şomeri şi, implicit, a ratei şomajului.

Conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificată şi completată, angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror raza teritoriala îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.

Pentru a comunica oferta de locuri de muncă firmele din judeţul Sibiu pot opta acum pentru una dintre cele trei modalităţi disponibile: depunerea fizică la secretariatul agenţiei a formularului <<Situaţia locurilor de muncă vacante>> completat, transmiterea acestuia prin fax la nr. 0269210882 sau prin e-mail la adresa sb_lmv@ajofm.anofm.ro” a declarat domnul Ioan Hămbăşan, director coordonator al AJOFM Sibiu.

În această perioadă în evidenţa AJOFM Sibiu sunt înregistrate un număr de 268 locuri de muncă puse la dispoziţie de 70 agenţi economici din judeţ astfel: în zona Sibiu 77 locuri, Mediaş – 139, Avrig - 9, Agnita – 21, Dumbrăveni – 8 şi Cisnădie 14. Din totalul locurilor de munca 33 se adresează persoanelor cu studii superioare: director societate comercială, director vânzări, inginer producţie, inginer mecanic, profesor, specialist evaluare daune, asistent director (studii sup.), jurisconsult, economist în management şi altele, în timp ce 235 sunt pentru persoane fără studii superioare.

 

SIBIU, 21 ianuarie 2010

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie 2009

 

            La sfârşitul lunii decembrie 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 15.315 şomeri, din care 6.458 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 8,2%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 593 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 7.335 persoane, ALOFM Mediaş – 4.105, Unitatea Locală Avrig – 1.066, Unitatea Locală Agnita – 1.250, Punctul de lucru Dumbrăveni – 935 şi Punctul de lucru Cisnădie – 624 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 10.685 muncitori, 3.303 persoane cu studii medii şi 1.327 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 11.154 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 4.161 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (4.201) au între 30-40 ani, urmează apoi grupa de vârstă 40-50 ani cu 4.182 şomeri înregistraţi, în timp ce cei mai puţini şomeri (890) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 9.030 aparţin mediului urban în timp ce 6.285 provin din mediul rural.

În luna decembrie 2009 un număr de 264 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 135 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu iar alte 10 persoane s-a angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională.

De asemenea 100 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, 1 persoană a ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă şi 17 absolvenţi de instituţii de învăţământ au beneficiat de prima de încadrare în muncă.

Pentru anul 2010 AJOFM Sibiu a primit înştiinţări privind intenţia de a efectua disponibilizări colective din partea a 2 agenţi economici din judeţ, care doresc să recurgă la aceste acţiuni în luna februarie. Unul dintre aceştia activează în domeniul industriei metalurgice şi va disponibiliza 25 persoane, iar cel de al doilea, care are ca obiect de activitate repararea, întreţinerea, instalarea de maşini şi echipamente, va concedia 20 angajaţi.

 

SIBIU, 08 ianuarie 2010

 

La inceput

 

AJOFM Sibiu va lansa o campanie de analiză a satisfacţiei clienţilor

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu va demara o campanie de analiză a satisfacţiei clienţilor, atât persoane aflate în căutarea unui loc de muncă cât şi agenţi economici din judeţ. Scopul îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor oferite de către AJOFM Sibiu clienţilor săi actuali sau potenţiali, în conformitate cu procedurile de certificare a calităţii serviciilor oferite.

Campania va debuta în luna ianuarie a acestui an prin distribuirea de chestionare către clienţi. Astfel, vor fi elaborate 2 tipuri de chestionare (unul pentru şomeri şi unul pentru angajatori) ce vor conţine pe de o parte întrebări referitoare la modul de organizare a activităţii agenţiei (program de lucru, acces, timpi de aşteptare), modul în care este perceput personalul direct implicat în relaţiile cu publicul (rapiditate, profesionalism, promptitudine) serviciile oferite de agenţie (informare şi consiliere, medierea muncii, formare profesională, subvenţionarea locurilor de muncă etc.), iar pe de altă parte menţionarea aspectelor care au condus la nemulţumiri precum şi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii.

Rugămintea noastră către agenţii economici este de a completa în număr cât mai mare aceste chestionare şi a ni le trimite pentru centralizare şi analiză, acest feed-back urmând a sta la baza măsurilor de îmbunătăţire a relaţiilor cu clienţii pe care le vom implementa în cel mai scurt timp pentru ridicarea standardelor privind calitatea serviciilor oferite” a declarat domnul Ioan Hămbăşan, director coordonator al AJOFM Sibiu.

De asemenea, la sfârşitul anului vor fi distribuite din nou aceste chestionare, iar în urma analizei efectuate asupra datelor completate se va observa gradul în care s-a reuşit îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii, precum şi, dacă va fi cazul, domeniile care necesită intervenţii în continuare.

 

 

SIBIU, 07 ianuarie 2010

 

La inceput