MASS MEDIA

          A.M.O.F.M. Bucuresti organizeaza selecţie  pentru studentii care doresc să lucreze în Germania

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie 2009

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie 2009

          Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2009

          Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane peste 45 de ani

          Peste 300 de locuri de muncă vacante puse la dispoziţie în cadrul bursei de vineri

          Bursa locurilor de muncă pentru şomerii peste 45 de ani

          Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi

          Peste 500 de locuri de muncă puse la dispoziţia absolvenţilor la Bursa dedicată acestora

          Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august 2009

            Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tineri postinstitutionalizaţi

            Peste 100 locuri de muncă oferite la Bursa pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc centrele de plasament

            Situaţia concedierilor colective în judeţul Sibiu

            Noi locuri de muncă oferite la bursa pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc centrele de plasament

            Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc centrele de plasament

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie 2009

            Angajatorii germani, mulţumiţi de activitatea lucrătorilor sezonieri din Sibiu, la culesul căpşunilor

            Clubul şomerilor

            Minibursă la cerere pentru consilieri în asigurări

            Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru persoane de etnie romă

            Bursa locuri de muncă pentru persoanele de etnie romă

            Noi locuri de muncă oferite la Bursa pentru persoanele de etnie romă

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2009

            Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

            Situaţia concedierilor colective în judeţul Sibiu

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2009

            Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru studenţi

            Ofertă variată la Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

            Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

            Rezultatele Bursei Generale a Locurilor de Muncă

            Ofertă variată la Bursa generală a locurilor de muncă

            Creşte oferta de locuri de muncă puse la dispoziţie vineri

            Bursa generală a locurilor de muncă

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie 2009

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2009

            Rezultatele Minibursei locurilor de muncă de vineri 20 martie

            Minibursă a locurilor de muncă în domeniul comerţului

            Rezultatele Minibursei pentru domeniul comerţului

            O nouă minibursă a locurilor de muncă organizată la cererea unui agent economic sibian

            O nouă minibursă a locurilor de muncă organizată la cererea unui agent economic

Rezultatele celei de a doua Miniburse din această săptămână

Rezultatele Minibursei din 4 martie

            Miniburse ale locurilor de muncă organizate la cererea angajatorilor

            Concedieri colective SOMETRA

            Situaţia concedierilor colective în anul 2009 în judeţul Sibiu

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2009

            Rezultatele Minibursei la cererea angajatorului

            Încadrarea în muncă a persoanelor care au fost condamnate penal

            Minibursă la cererea angajatorului

            O nouă disponibilizare colectivă la Mediaş

            Locuri de muncă în sectorul agricol din Danemarca

            Peste 11.700 de persoane încadrate în 2008 prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu

            Acreditarea furnizorilor de servicii specializate

            Înscrierea în baza de date a persoanelor care doresc să lucreze în Danemarca şi Marea Britanie

            Rezultatele Minibursei la cererea angajatorului

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie 2008

            Minibursă la cererea angajatorului

            Informaţii referitoare la concedierile colective          

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

COMUNICATE DE PRESĂ

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

*    Bursa generală a locurilor de muncă                                                    

*    Bursa locurilor de muncă pt. persoane de etnie romă                      

*    Bursa locurilor de muncă pt. studenţi                                                   

*    Bursa locurilor de muncă pt. tinerii care părăsesc

 sistemul de protecţie a copilului                                                           

*    Bursa locurilor de muncă pt. absolvenţii de învăţământ                  

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ

           

       

 

A.M.O.F.M. Bucuresti organizeaza selecţie  pentru studentii care doresc să lucreze în Germania

 

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti anunţă organizarea selecţiei pentru studenţii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanţei de vară.

            Condiţii de participare:

·        vârsta cuprinsa intre 18 – 35 ani;

·        studenţi înscrişi la o facultate de stat sau particulara, acreditata conform legii, la cursuri de zi (cu excepţia studenţilor din ultimul an de facultate);

·        cunoştinţe bune şi foarte bune de limba germană;

Documente necesare:

·        copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);

·        opţional copie paşaport (cu o valabilitate de minim 6 luni);

·        adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează (tipizat facultate);

·        adeverinţă de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum şi instrucţiunile de completare le găsiţi pe site-ul A.M.O.F.M. Bucureşti, www.bucuresti.anofm.ro )

·        dovada acreditării, în cazul unei facultăţi particulare;

·        copie de pe foaia matricolă;

·        recomandare de la unul din profesorii de la facultate;

·        3 poze tip paşaport;

·        copie carnet de conducere (dacă este cazul).

            Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limbă germană va avea loc în perioada 06.01–20.01.2010, orele 10.00–15.00, la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, din strada Spătarul Preda nr. 12, sector 5, Bucureşti, etaj 2, camera 22, telefon 021.316.55.08, 021.316.81.42, 021.316.92.50 int. 233 sau 0758.102.129.   

 

SIBIU, 21 decembrie 2009

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie 2009

 

 

            La sfârşitul lunii noiembrie 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 14.722 şomeri, din care 6.422 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 7,9%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 598 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 6.893 persoane, ALOFM Mediaş – 4.180, Unitatea Locală Avrig – 1.019, Unitatea Locală Agnita – 1.298, Unitatea Locală Dumbrăveni – 724 şi Unitatea Locală Cisnădie – 608 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 10.196 muncitori, 3.231 persoane cu studii medii şi 1.295 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 10.484 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 4.238 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (3.967) au între 40-50 ani, urmează apoi grupa de vârstă 30-40 ani cu 3.959 şomeri înregistraţi, în timp ce cei mai puţini şomeri (833) au peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 8.649 aparţin mediului urban în timp ce 6.073 provin din mediul rural.

În luna noiembrie 2009 un număr de 439 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 249 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 11 persoane s-a angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională, iar alţi 57 şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 90 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului, alţi 2 şomeri au fost angajaţi prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar, 8 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă şi 22 absolvenţi de instituţii de învăţământ au beneficiat de prima de încadrare în muncă.

 

SIBIU, 21 decembrie 2009

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie 2009

 

 

            La sfârşitul lunii octombrie 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 14.124 şomeri, din care 6.261 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 7,6%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 277 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,1 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 6.681 persoane, ALOFM Mediaş – 4.082, Unitatea Locală Avrig – 967, Unitatea Locală Agnita – 1.132, Unitatea Locală Dumbrăveni – 672 şi Unitatea Locală Cisnădie – 590 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 9.772 muncitori, 3.129 persoane cu studii medii şi 1.223 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 9.946 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 4.178 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (3.784) au între 30-40 ani, în timp ce cei mai puţini şomeri (806) sunt în categoria de vârstă peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 8.330 aparţin mediului urban în timp ce 5.794 provin din mediul rural.

În luna octombrie 2009 un număr de 832 persoane au fost încadrate în muncă prin măsurile active implementate de agenţie, din care 633 şomeri s-au angajat ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 4 persoane s-a angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională, iar alţi 8 şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 44 şomeri au fost angajaţi prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar, alţi 133 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului şi 5 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă.

 

SIBIU, 11 noiembrie 2009

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2009

 

            La sfârşitul lunii septembrie 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 13.847 şomeri, din care 6.179 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 7,5%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 690 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,4 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 6.356 persoane, ALOFM Mediaş – 4.238, Unitatea Locală Avrig – 944, Unitatea Locală Agnita – 1.077, Unitatea Locală Dumbrăveni – 642 şi Unitatea Locală Cisnădie – 590 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 9.543 muncitori, 3.081 persoane cu studii medii şi 1.223 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 9.562 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 4.285 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (3.632) au între 30-40 ani, urmează 3.623 persoane cu vârsta între 40-50 ani, 2.389 persoane au sub 25 ani, 2.034 persoane între 50-55 ani, 1.388 persoane între 25-30 ani, în timp ce 781 sunt în vârstă de peste 55 ani; de asemenea, din punct de vedere al mediului de provenienţă 8.151 aparţin mediului urban în timp ce 5.696 provin din mediul rural.

În luna septembrie 2009 un număr de 494 persoane au fost încadrate în muncă ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 1 persoană s-a angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională, iar alţi 15 şomeri s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 29 şomeri au fost angajaţi prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar, alţi 79 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului şi 2 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă.

 

SIBIU, 20 octombrie 2009

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane peste 45 de ani

 

Astăzi, vineri 16 octombrie 2009, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru persoane peste 45 de ani, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în două locaţii din judeţ, respectiv la Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai sindicatelor, patronatelor şi ai serviciilor publice deconcentrate.

Cele 523 persoane aparţinând acestui grup ţintă participante (337 la Sibiu şi 186 la Mediaş) au avut de ales dintr-un număr total de 349 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 35 agenţi economici din judeţ; la Sibiu 25 firme au oferit 233 locuri de muncă, iar la Mediaş 10 agenţi economici cu 116 posturi.

Dintre persoanele intervievate 174 au fost selectate în vederea încadrării (146 la Sibiu şi 28 la Mediaş), în meserii precum economist, confecţioner, lucrător comercial, montator electromecanic, inginer electronist, muncitor necalificat, agent pază, inginer electronist, vânzător, dulgher şi altele, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.

 

SIBIU, 16 octombrie 2009

 

La inceput

Peste 300 de locuri de muncă vacante puse la dispoziţie în cadrul bursei de vineri

 

La Bursa locurilor de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, organizată vineri, 16 octombrie 2009, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 300 locuri de muncă puse la dispoziţie de 31 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se desfăşoară în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) începând cu ora 11 şi Mediaş (sediul ALOFM Mediaş, str. C. Brâncoveanu nr. 17), începând cu ora 9.

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de către AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante, au confirmat participarea la bursă 31, care oferă 323 locuri de muncă vacante (la Sibiu 22 firme oferă 215 locuri şi la Mediaş 9 firme – 108 posturi). Din totalul locurilor de muncă majoritatea (295) se adresează persoanelor fără studii superioare, calificate în meserii precum – confecţioner încălţăminte, tâmplar, operator maşini automate, agent asigurări, personal pentru curăţenie, agent pază, confecţioner textile, muncitor necalificat, bucătar, ospătar, lucrător în comerţ, iar pentru persoanele cu studii superioare oferta cuprinde 28 posturi (inginer electronist, inginer calitate, director marketing, manager şi inginer mecanic).

Pe lângă oferirea de posibilităţi de angajare persoanelor aparţinând acestui grup ţintă, în cadrul bursei sunt amenajate standuri speciale unde sunt prezentate prevederi ale actelor normative de interes pentru participanţii: facilităţi oferite de Legea 76/2002,  informare şi consiliere profesională, medierea muncii, EURES, cursuri de calificare/recalificare şi altele.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

La această dată sunt înregistrate în evidenţele AJOFM Sibiu un număr de 4.141 persoane peste 45 de ani.

 

SIBIU, 15 octombrie 2009

 

La inceput

 

 

Bursa locurilor de muncă pentru şomerii peste 45 de ani

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 16 octombrie 2009, „Bursa locurilor de muncă pentru şomerii peste 45 de ani”  în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) începând cu ora 11 şi Mediaş (la sediul ALOFM Mediaş, str. C. Brâncoveanu nr. 17), începând cu ora 9. Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în mod deosebit şomerilor în vârstă de peste 45 de ani, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă şi doresc să se angajeze.

 

Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită.

 

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 60 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 18 (10 la Sibiu şi 8 la Mediaş), care au pus la dispoziţie 205 locuri de muncă vacante. Cele mai multe locuri de muncă (180) sunt pentru persoane fără studii superioare – confecţioner încălţăminte, tâmplar, operator maşini automate, agent asigurări, personal pentru curăţenie, agent pază, confecţioner textile, muncitor necalificat, bucătar, ospătar, lucrător în comerţ oferta fiind completată de 25 posturi pentru persoane cu studii superioare (inginer electronist, inginer calitate, director marketing, manager şi inginer mecanic).

 

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax: 0269/210882 sau Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, str. C. Brâncoveanu nr. 17, tel: 0269/843731.

 

SIBIU, 14 octombrie 2009

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

Astăzi, vineri 25 septembrie 2009, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în două locaţii din judeţ, respectiv la Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune au participat ca invitaţi reprezentanţi ai instituţiei prefectului, inspectoratului şcolar, ai serviciilor publice deconcentrate, membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.

Cei 850 absolvenţi participanţi (568 la Sibiu şi 282 la Mediaş) au avut de ales dintr-un număr total de 558 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 47 agenţi economici din judeţ; la Sibiu 28 firme au oferit 281 locuri de muncă, iar la Mediaş 19 agenţi economici cu 277 posturi.

Dintre persoanele intervievate 384 au fost selectate în vederea încadrării (234 la Sibiu şi 150 la Mediaş), în meserii precum inginer mecanic, agent comercial, tehnician electronist, operator montare manuală şi automată, confecţioner asamblor, agent de asigurare, lucrător comercial, ospătar, confecţioner îmbrăcăminte şi altele, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.

Pe lângă punerea faţă în faţă efectiv a cererii cu oferta de forţă de muncă, bursa a încercat şi o familiarizare a proaspeţilor absolvenţi cu practicile de căutare a unui loc de muncă, cu participarea la interviuri de angajare precum şi cu tendinţele actuale ale pieţei muncii.

 

SIBIU, 25 septembrie 2009

 

La inceput

 

 

Peste 500 de locuri de muncă puse la dispoziţia absolvenţilor la Bursa dedicată acestora 

 

În cadrul Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată vineri, 25 septembrie 2009, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de 560 locuri de muncă puse la dispoziţie de 49 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se desfăşoară concomitent în Sibiu (la Cercul Militar) şi Mediaş (Casa Schuller), începând cu ora 09.

Această măsură activă promovată de AJOFM Sibiu se adresează în special absolvenţilor de orice formă de învăţământ, dar este deschisă oricărei persoane care se află în căutarea unui loc de muncă. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de către AJOFM Sibiu în vederea identificării cererii de forţă de muncă, au confirmat participarea la bursă 49, care oferă 560 locuri de muncă vacante (la Sibiu 28 firme oferă 283 locuri şi la Mediaş 21 firme – 277 posturi). Dintre acestea 51 se adresează persoanelor cu studii superioare şi 509 persoanelor fără studii superioare.

Printre meseriile cele mai solicitate se numără – pentru persoanele cu studii superioare: manager, inginer electronist, inginer producţie, inginer construcţii analist resurse umane şi inginer mecanic, iar pentru persoanele fără studii superioare oferta este formată din: agent comercial, tehnician electronist, operator montare manuală şi automată, confecţioner asamblor, agent de asigurare, şofer, lucrător comercial, bucătar, ospătar, strungar, confecţioner încălţăminte, confecţioner îmbrăcăminte, asistent medical şi altele.

La această dată în evidenţele AJOFM Sibiu sunt înregistraţi un număr de 1074 absolvenţi (606 femei) dintre care 540 sunt neindemnizaţi şi 534 indemnizaţi; din punctul de vedere al nivelului de pregătire 230 sunt absolvenţi de învăţământ primar, 444 persoane au studii medii şi 400 studii superioare.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

 

SIBIU, 24 septembrie 2009

 

La inceput

 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 25 septembrie 2009, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi” în Sibiu (la Cercul Militar) şi Mediaş (la Casa Schuller), începând cu ora 9.

Această  măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special absolvenţilor de orice formă de învăţământ, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă şi doresc să se angajeze. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

 Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită.  

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 130 agenţi economici din judeţ. Până la această dată 18 dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă, (10 la Sibiu şi 8 la Mediaş) punând la dispoziţie 109 locuri de muncă vacante. Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru persoane fără studii superioare şi se adresează meseriilor/calificărilor următoare: confecţioner asamblor, agent de asigurare, şofer, lucrător comercial, bucătar, ospătar, strungar, asistent medical şi altele, oferta fiind completată de 6 posturi pentru persoane cu studii superioare (manager şi inginer mecanic)

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089.

La bursa dedicată absolvenţilor organizată anul trecut şi-au găsit un loc de muncă 107 persoane în diverse meserii, 84 dintre acestea având studii superioare şi 23 persoane fără studii superioare.

 

SIBIU, 21 septembrie 2009

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august 2009

 

            La sfârşitul lunii august 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 13.157 şomeri, din care 5.842 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 7,1%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 736 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,4 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 6.072 persoane, ALOFM Mediaş – 3.912, Unitatea Locală Avrig – 938, Unitatea Locală Agnita – 1.014, Unitatea Locală Dumbrăveni – 650 şi Unitatea Locală Cisnădie – 571 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 9.133 muncitori, 2.944 persoane cu studii medii şi 1.080 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 8.854 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 4.303 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (3.528) au între 30-40 ani, urmează apoi 3.480 persoane cu vârsta între 40-50 ani, 2.155 persoane au sub 25 ani, 1.918 persoane între 50-55 ani, 1.326 persoane între 25-30 ani, în timp ce 750 sunt în vârstă de peste 55 ani.

În luna august 2009 un număr de 304 persoane au fost încadrate în muncă ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 5 persoane s-au angajat în urma beneficierii de servicii de informare şi consiliere profesională, iar alte 4 persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 4 şomeri au fost încadraţi în muncă prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar, alţi 89 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 6 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă, iar 6 absolvenţi de instituţii de învăţământ au beneficiat de prima de încadrare în muncă.

 

SIBIU, 17 septembrie 2009

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tineri postinstituţionalizaţi

 

Astăzi, vineri 11 septembrie 2009, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tineri postinstitutionalizaţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în două locaţii din judeţ, respectiv la Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune au participat ca invitaţi doamna subprefect Amalia Cindrea, domnul inspector şcolar general Constantin Catrina, directori ai serviciilor publice deconcentrate, membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai sindicatelor, patronatelor şi ai asociaţiilor implicate în problematica persoanelor cu handicap şi a tinerilor din centrele de plasament.

Cele 152 persoane aparţinând acestor categorii participante (120 la Sibiu şi 32 la Mediaş) au avut de ales dintr-un număr total de 126 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 16 agenţi economici din judeţ; la Sibiu 9 firme au oferit 61 locuri de muncă, iar la Mediaş 7 agenţi economici cu 65 posturi.

Dintre persoanele intervievate 61 au fost selectate în vederea încadrării (51 la Sibiu şi 10 la Mediaş), în meserii precum recepţioner hotel, agent pază, dispecer, muncitor necalificat, programator, contabil şi montator subansamble, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului iar o persoana a fost încadrată ca muncitor necalificat în domeniul aparataj electric .  Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa a avut ca scop şi familiarizarea persoanelor aparţinând acestor categorii greu încadrabile cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare şi cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă, precum şi determinarea angajatorilor de a-i angaja.

 

SIBIU, 11 septembrie 2009

 

La inceput

 

Peste 100 locuri de muncă oferite la Bursa pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc centrele de plasament

 

La Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc centrele de plasament, organizată vineri, 11 septembrie 2009, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 100 locuri de muncă puse la dispoziţie de 16 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se desfăşoară în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) începând cu ora 11 şi Mediaş (la sediul Asociaţiei Phoenix Speranţa, str. G. Topârceanu, nr. 14), începând cu ora 9.

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de către AJOFM Sibiu în vederea identificării cererii de forţă de muncă, au confirmat participarea la bursă 16, care oferă 139 locuri de muncă vacante (la Sibiu 9 firme oferă 64 locuri şi la Mediaş 7 firme – 75 posturi). Pentru persoanele fără calificare sunt puse la dispoziţie posturi în domenii precum îngrijire spaţii verzi, confecţionare încălţăminte, confecţionare îmbrăcăminte, cofetărie/patiserie sau aparataj electric, oferta fiind completată de posibilităţi de încadrare pentru persoane cu calificări precum confecţioner, montator subansamble, jurist, programator, cameristă, operator-dispecer, recepţioner, agent pază şi ordine sau lăcătuş mecanic.

Pe lângă oferirea de posibilităţi de angajare persoanelor aparţinând acestor grupuri ţintă, în cadrul bursei sunt amenajate standuri speciale unde sunt prezentate prevederi ale actelor normative de interes pentru participanţii: Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi altele.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 10 septembrie 2009

 

La inceput

 

Situaţia concedierilor colective în judeţul Sibiu

 

Conform legislaţiei române în vigoare, concedierea colectivă înseamnă concedierea, într-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:

    a) cel puţin 10 salariaţi, daca angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;

    b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;

    c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

Angajatorul care intenţionează să efectueze concedieri colective trebuie să iniţieze, în scopul punerii de acord, consultări cu sindicatul, sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, referitoare la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi afectaţi şi de atenuare a consecinţelor.

Dacă ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris ITM - ul, AJOFM - ul şi Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. 

Obligaţia de a înştiinţa AJOFM cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere se impune în scopul adoptării de către agenţie a măsurilor pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestuia, măsuri ce constau în acordarea serviciilor de preconcediere. Neîndeplinirea acestei obligaţii de a înştiinţa agenţia în termenul prevăzut de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3000 la 5000 lei.

Serviciile de preconcediere se acorda în perioada de preaviz şi cuprind în principal următoarele activităţi:

    a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesională;

    b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

    c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată;

    d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

În luna septembrie 2009 un număr de 4 agenţi economici din judeţ au comunicat Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu intenţia de a disponibiliza 264 persoane. De asemenea pentru luna octombrie 2 firme vor renunţa la 94 angajaţi.  Domeniile de activitate ale acestor firme sunt: fabricarea articolelor de marochinărie, tăbăcirea şi finisarea pieilor, activităţi de jocuri de noroc, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente şi construcţii clădiri. Dintre aceste persoane 143 sunt femei şi 215 bărbaţi.

De la începutul acestui an au fost afectate de disponibilizările colective un număr de 2712 persoane din judeţul nostru. La acest moment în judeţul Sibiu rata şomajului înregistrează valoarea de 6,7%.

 

SIBIU, 10 septembrie 2009

 

La inceput

 

Noi locuri de muncă oferite la bursa pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc centrele de plasament

 

La Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc centrele de plasament, organizată vineri, 11 septembrie 2009, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 100 locuri de muncă puse la dispoziţie de 15 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se desfăşoară concomitent în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) începând cu ora 11 şi Mediaş (la sediul Asociaţiei Phoenix Speranţa, str. G. Topârceanu, nr. 14), începând cu ora 9.

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de către AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante, au confirmat participarea la bursă 15, care oferă 115 locuri de muncă vacante (la Sibiu 9 firme oferă 50 locuri şi la Mediaş 6 firme – 65 posturi). Din totalul locurilor de muncă majoritatea se adresează muncitorilor necalificaţi în diverse domenii – confecţionare încălţăminte, confecţionare îmbrăcăminte, cofetărie/patiserie, îngrijire spaţii verzi, aparataj electric, oferta fiind completată de posturi pentru persoane cu calificări precum montator subansamble, cameristă, operator-dispecer, recepţioner sau agent pază şi ordine.

Pe lângă oferirea de posibilităţi de angajare persoanelor aparţinând acestor grupuri ţintă, în cadrul bursei sunt amenajate standuri speciale unde sunt prezentate prevederi ale actelor normative de interes pentru participanţii: Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi altele.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 10 septembrie 2009

 

La inceput

 

 

Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc centrele de plasament

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 11 septembrie 2009, „Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi tinerii care părăsesc centrele de plasament” în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) începând cu ora 11 şi Mediaş (la sediul Asociaţiei Phoenix Speranţa, str. G. Topârceanu, nr. 14), începând cu ora 9. Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în mod deosebit persoanelor cu nevoi speciale, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă şi doresc să se angajeze. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită.  

            „Acest tip special de bursă a locurilor de muncă reprezintă o importantă acţiune de mediere a muncii şi face parte dintr-o serie de acţiuni pe care AJOFM Sibiu le promovează în vederea sporirii şanselor de ocupare ale persoanelor cu dizabilităţi şi ale tinerilor care părăsesc centrele de plasament prin valorificarea abilităţilor, experienţelor şi cunoştinţelor fiecărei persoane. Finalitatea acestei acţiuni constă în integrarea pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând acestor categorii prin punerea în legătură directă a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii relaţiilor de muncă. De asemenea este necesară şi o modificare a atitudinii societăţii în general, şi a reprezentanţilor ei cu privire la integrarea sau reintegrarea socio-profesională a acestor persoane” a declarat domnul Gheorghe Suditu, director coordonator al AJOFM Sibiu.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 65 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 10 (5 la Sibiu şi 5 la Mediaş), care au pus la dispoziţie 85 locuri de muncă vacante. Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru muncitori necalificaţi în diverse domenii – în cofetărie/patiserie, confecţionare încălţăminte, confecţionare îmbrăcăminte, în aparataj electric, dar sunt oferte şi pentru cameristă, operator-dispecer, recepţioner sau agent pază şi ordine.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089.

Reamintim angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, că vor beneficia, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent, de o sumă lunară egală cu de 1, 1,2 sau 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, cu condiţia să menţină raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 3 ani de la data încheierii acestora. De asemenea angajatorii, care în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap (sau şi-au îndeplinit această obligaţie), şi încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată persoane cu handicap, beneficiază lunar de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe o perioadă de 12 luni, de o subvenţie egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pentru fiecare persoană cu handicap angajată.

 

SIBIU, 07 septembrie 2009

 

La inceput

 

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie 2009

 

            La sfârşitul lunii iulie 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 12.421 şomeri, din care 5.492 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 6,7%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 1.150 de persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,6 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 5.700 persoane, ALOFM Mediaş – 3.630, Unitatea Locală Avrig – 845, Unitatea Locală Agnita – 998, Unitatea Locală Dumbrăveni – 665 şi Unitatea Locală Cisnădie – 583 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 8.805 muncitori, 2.720 persoane cu studii medii şi 896 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 8.476 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.945 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (3.457) au între 30-40 ani, urmează apoi 3.351 persoane cu vârsta între 40-50 ani, 1.858 persoane între 50-55 ani, 1.770 persoane au sub 25 ani, 1.261 persoane între 25-30 ani, în timp ce 724 sunt în vârstă de peste 55 ani.

În luna iulie 2009 un număr de 444 persoane au fost încadrate în muncă ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 11 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională, iar alte 5 persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea, 28 şomeri au fost încadraţi în muncă prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar, alţi 176 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului şi nici un absolvent de instituţii de învăţământ nu a fost încadrat prin subvenţionarea locului de muncă.

 

SIBIU, 31 august 2009

 

La inceput

 

Angajatorii germani, mulţumiţi de activitatea lucrătorilor sezonieri din Sibiu, la culesul căpşunilor

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a primit recent un feedback pozitiv pentru activitatea desfăşurată prin Compartimentul pentru ocuparea forţei de muncă în străinătate, care, în baza Convenţiei bilaterale cu Germania, a mediat munca a 10 persoane din judeţul Sibiu în agricultură, la culesul căpşunilor în Germania.

În luna martie a anului în curs, 10 persoane au acceptat o ofertă de muncă sezonieră în agricultură, la culesul căpşunilor, în localitatea Ludersfeld din landul Niedersachsen, Germania. Acestea au beneficiat de contracte cu durata de 2 luni, începând cu data de 15 iunie 2009. Salariul net oferit de angajator a fost de 800 de euro pe lună, iar cazarea şi întreţinerea au fost gratuite.

La revenirea în ţară, cele 10 persoane, dintre care 4 din Sibiu, 2 din Mediaş şi 4 din comuna Vurpăr, au contactat AJOFM Sibiu pentru a-şi exprima mulţumirea pentru felul în care au fost trataţi de angajatorul german. În semn de mulţumire pentru munca depusă de lucrătorii romani, angajatorul german a organizat o slujbă oficiată de un preot roman în data de 7 iunie, zi în care romanii ortodocşi au sărbătorit Rusaliile.

Totodată, AJOFM Sibiu a primit şi o dovadă certă a faptului că angajatorul german a fost la rândul său mulţumit de munca celor 10 români. Este vorba despre un articol publicat în cotidianul Schaumburger Nechrichten în data de 10 iulie 2009, articol întitulat “Foarte mulţumiţi de recolta de căpşuni”. Articolul este însoţit şi de o fotografie în care apar lucrători români şi polonezi, culegând căpşuni.

Conform angajatorului german, recolta de căpşuni de anul acesta a fost bogată, ajungând la 150 de tone. În continuare, angajatorul menţioneză : “Având în vedere acest volum, este evident că fără muncitorii sezonieri nu am fi putut recolta. De aceea, am angajat în total 45 de muncitori din Polonia şi România pentru sezonul actual de căpşuni şi, astfel, ca şi în anii precedenţi am avut <<exclusiv experienţe pozitive>>”.

 

SIBIU, 27 august 2009

 

La inceput

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu

inaugurează Clubul şomerilor

 

Astăzi, 21 august 2009, la ora 11, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu inaugurează Clubul şomerilor („JOB CLUB”), în imobilul de pe strada 9 Mai numărul 16.

Înfiinţarea Clubului şomerilor a apărut ca o necesitate în condiţiile în care numărul şomerilor a crescut foarte mult în ultimul an. În plus, clubul presupune o readaptare a activităţilor agenţiei la afluxul mare de şomeri existent în acest moment pe piaţă.

Prin ,,JOB CLUB” se activează un program constituit din două părţi: una cuprinzând informaţii teoretice şi alta privind aplicaţiile practice utile şomerilor ce îşi propun să găsească un loc de muncă într-un timp cât mai scurt.

Obiectivul principal al Clubului Şomerilor este acela de a oferi membrilor săi cât mai multe şanse de a obţine un loc de muncă. Pentru aceasta clubul încurajează motivaţia pentru un loc de muncă şi descurajează tendinţa de a lucra pe piaţa ilegală a forţei de muncă, stimulează atitudinea activă faţă de căutarea unui loc de muncă, sprijină concret căutarea unui loc de muncă prin transferarea de cunoştinţe teoretice şi practice.

În urma serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională, cei aflaţi în căutare unui loc de muncă vor învăţa unde şi cum pot găsi locurile de muncă, vor recăpăta încrederea în sine şi vor avea posibilitatea de a exersa tehnicile de căutare necesare pentru a reuşi. Accentul va fi pus pe capacitatea persoanei de „a se ajuta singură” - fără a aştepta soluţii de la alţii, făcându-se tot posibilul pentru a i se dezvolta autonomia, a i se transmite deprinderile şi motivaţia de a urmări orice filieră posibilă de angajare, toate acestea pentru a-şi spori şansele de a obţine un loc de muncă.

Clubul şomerilor se adresează tuturor persoanelor care necesită consiliere în vederea ocupării unui loc de muncă, indiferent dacă figurează sau nu în evidenţele agenţiei. Programul de activitate al clubului va fi de luni până vineri, între orele 11 – 14.

 

SIBIU, 21 august 2009

 

La inceput

 

Minibursă la cerere pentru consilieri în asigurări

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu a organizat astăzi, 18 august 2009, ora 11, o minibursă a locurilor de muncă la cererea angajatorului.

Minibursa, organizată la solicitarea BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ, a fost deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și celor care intenţionează să îşi schimbe actualul loc de muncă. Participanţii au avut la dispoziţie 15 locuri de muncă în domeniul asigurărilor de viaţă - consilieri în asigurări. Criteriile de recrutare ale angajatorului au fost: absolvenţi de studii superioare, cu experienţă în muncă şi deschidere către domeniul asigurărilor de viaţă.

La această acţiune au fost invitate 70 de persoane aflate în evidenţa AJOFM Sibiu, din care 50 au fost prezente. În urma interviului de selecţie derulat în cadrul bursei, 9 persoane au fost selectate în vederea încadrării.

Minibursa pentru consilieri în asigurări este cea de-a opta minibursă organizată în 2009 de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la cererea angajatorului şi, totodată, a patra în domeniul asigurărilor.

În perioada următoare, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Sibiu va organiza alte trei burse ale locurilor de muncă, respectiv: Bursa pentru persoanele cu dizabilităţi şi persoanele care părăsesc Sistemul de Protecţie Socială (11 septembrie), Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi (25 septembrie) şi o Bursă pentru unici întreţinători ai familiilor monoparentale (luna octombrie).

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

 

SIBIU, 18 august 2009

 

La inceput

 

 

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru persoane de etnie romă

 

Astăzi, vineri 19 iunie 2009, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Locurilor de Muncă pentru persoane de etnie romă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu, Mediaş, Avrig şi Agnita.

La această acţiune au participat ca invitaţi domnul deputat Ioan Cindrea, domnul subprefect Florin Orlăţan, directori ai serviciilor publice deconcentrate, membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai sindicatelor, patronatelor şi ai etniei rome.

Cele 343 persoane participante (173 la Sibiu, 80 la Mediaş, 32 la Avrig şi 58 la Agnita) au avut de ales dintr-un număr total de 255 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 22 agenţi economici din judeţ; la Sibiu 8 firme au oferit 155 locuri de muncă, Mediaş 4 agenţi economici – 47 locuri, Avrig 4 angajatori – 23 posturi şi Agnita 6 agenţi economici – 30 locuri.

Dintre persoanele intervievate 97 au fost selectate în vederea încadrării (42 la Sibiu, 17 la Mediaş, 13 la Avrig şi 25 la Agnita), iar alte 57 persoane au fost încadrate pe loc: 24 muncitori necalificaţi la întreţinere drumuri, 19 muncitori necalificaţi în confecţii, 8 ambalatori, 3 agenţi asigurări, 2 femei de serviciu şi 1 agent pază.

 

SIBIU, 19 iunie 2009

 

La inceput

Bursa locuri de muncă pentru persoanele de etnie romă

 

La Bursa locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă, organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 250 locuri de muncă puse la dispoziţie de 23 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se desfăşoară concomitent în 4 locaţii din judeţ, respectiv Sibiu (la Restaurant Plazza – Piaţa Cibin nr. 5), Mediaş, Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale), începând cu ora 09.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 100 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 23, care oferă 258 locuri de muncă vacante (la Sibiu 10 firme oferă 178 locuri, Mediaş 4 firme – 47 posturi, Avrig 4 agenţi economici – 19 locuri de muncă şi Agnita 5 firme cu 14 locuri). Din totalul locurilor de muncă majoritatea se adresează muncitorilor necalificaţi în diverse domenii (marochinărie, confecţii, construcţii) oferta fiind completată şi de muncitori calificaţi în marochinărie, femei de serviciu, frezor, vopsitor, fierar-betonist, zidar şi dulgher.

Pe lângă oferirea de posibilităţi de angajare persoanelor interesate, în cadrul bursei vor fi amenajate standuri speciale unde vor fi prezentate prevederi ale actelor normative de interes pentru participanţii: Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Anul trecut, în urma organizării acestui tip de bursă au fost angajate 60 persoane aparţinând etniei rome în meseriile: muncitori necalificaţi în construcţii şi în industria textilă şi pielărie, îngrijitor animale şi montator subansamble.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 18 iunie 2009

 

La inceput

Noi locuri de muncă oferite la Bursa pentru persoanele de etnie romă

 

La Bursa locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă, organizată vineri, 19 iunie 2009, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 160 locuri de muncă puse la dispoziţie de 19 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se va desfăşura concomitent în Sibiu (la Restaurant Plazza – Piaţa Cibin nr. 5), Mediaş, Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale), începând cu ora 09.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 100 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 19, care oferă 163 locuri de muncă vacante (la Sibiu 8 firme oferă 91 locuri, Mediaş 3 firme – 40 posturi, Avrig 3 agenţi economici – 18 locuri de muncă şi Agnita 5 firme cu 14 locuri). Din totalul locurilor de muncă majoritatea se adresează muncitorilor necalificaţi în diverse domenii (marochinărie, confecţii, construcţii) oferta fiind completată şi de muncitori calificaţi în marochinărie, femei de serviciu, frezor, vopsitor, fierar-betonist, zidar şi dulgher.

Pe lângă oferirea de posibilităţi de angajare persoanelor interesate, în cadrul bursei vor fi amenajate standuri speciale unde vor fi prezentate prevederi ale actelor normative de interes pentru participanţii: Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Anul trecut, în urma organizării acestui tip de bursă au fost angajate 60 persoane aparţinând etniei rome în meseriile: muncitori necalificaţi în construcţii şi în industria textilă şi pielărie, îngrijitor animale şi montator subansamble.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 17 iunie 2009

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2009

 

            La sfârşitul lunii mai 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 10.565 şomeri, din care 4.445 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,7%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 490 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 4.398 persoane, ALOFM Mediaş – 3.215, Unitatea Locală Avrig – 805, Unitatea Locală Agnita – 1.151, Unitatea Locală Dumbrăveni – 530 şi Unitatea Locală Cisnădie – 466 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 7.833 muncitori, 2.105 persoane cu studii medii şi 627 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 7.068 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.497 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (3.142) au între 30-40 ani, urmează apoi 2.910 persoane cu vârsta între 40-50 ani, 1.656 persoane între 50-55 ani, 1.134 persoane au sub 25 ani, 1.098 persoane între 25-30 ani, în timp ce 625 sunt în vârstă de peste 55 ani.

În luna mai 2009 un număr de 304 persoane au fost încadrate în muncă ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 24 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională, iar alte 13 persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 222 şomeri au fost încadraţi în muncă prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar, alţi 41 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 4 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă, iar un număr de 7 absolvenţi de instituţii de învăţământ au beneficiat de prima de încadrare în muncă.

 

SIBIU, 17 iunie 2009

 

La inceput

Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 19 iunie 2009, „Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă” în Sibiu (la Restaurant Plazza – Piaţa Cibin nr. 5), Mediaş, Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale), începând cu ora 09.

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special persoanelor de etnie romă, grup ţintă care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă şi doresc să se angajeze. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  

            Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă se înscrie în ciclul acţiunilor de mediere a muncii pe care AJOFM Sibiu le promovează şi în acest an prin punerea în legătură directă a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii relaţiilor de muncă. Finalitatea acestei acţiuni constă în creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în judeţul nostru şi implicit diminuarea ratei şomajului” a declarat domnul Gheorghe Suditu,  director coordonator al AJOFM Sibiu.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 100 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 10 (4 la Sibiu, 3 la Mediaș, 1 la Avrig și 2 la Agnita), care au pus la dispoziţie 83 locuri de muncă vacante în principal pentru muncitori calificaţi şi necalificaţi în marochinărie, femei de serviciu, muncitori necalificaţi în confecţii, aparatura electronică şi construcţii.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089.

 

SIBIU, 12 iunie 2009

 

La inceput

Situaţia concedierilor colective în judeţul Sibiu

 

Conform legislaţiei române în vigoare, concedierea colectivă înseamnă concedierea, într-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:

    a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;

    b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;

    c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

Angajatorul care intenţionează să efectueze concedieri colective trebuie sa iniţieze, în scopul punerii de acord, consultări cu sindicatul, sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, referitoare la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi afectaţi şi de atenuare a consecinţelor.

Dacă ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectiva, acesta are obligaţia de a notifica în scris ITM - ul, AJOFM - ul şi Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. 

Obligaţia de a înştiinţa AJOFM cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere se impune in scopul adoptării de către agenţie a măsurilor pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestuia, măsuri ce constau în acordarea serviciilor de preconcediere. Neîndeplinirea acestei obligaţii de a înştiinţa agenţia în termenul prevăzut de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3000 la 5000 lei.

Serviciile de preconcediere se acorda în perioada de preaviz şi cuprind în principal următoarele activităţi:

    a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesională;

    b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalităţi de căutare a unui loc de munca;

    c) reorientarea profesională in cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurta durata;

    d) sondarea opiniei salariaţilor si consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

De la începutul anului 2009 un număr de 32 firme cu sediul in Sibiu sau cu puncte de lucru în judeţul nostru şi-au anunţat intenţia de a face disponibilizări colective, fiind afectate un număr de 1877 persoane din judeţ. De asemenea pentru perioada următoare (iunie - august) 13 firme doresc să renunţe la un număr de 584 locuri de muncă. Domeniile de activitate ale acestor firme cuprind: prelucrare polimeri, producerea şi comercializarea de instalaţii pentru construcţii, fabricarea articolelor de marochinărie, tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea de piese şi componente auto, fabricarea de echipamente electrice, activităţi anexe transporturilor, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor textile şi altele. 

 

SIBIU, 11 iunie 2009

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2009

 

            La sfârşitul lunii aprilie 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 10.075 şomeri, din care 4.253 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,4%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 574 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 4.287 persoane, ALOFM Mediaş – 2.906, Unitatea Locală Avrig – 762, Unitatea Locală Agnita – 1094, Unitatea Locală Dumbrăveni – 599 şi Unitatea Locală Cisnădie – 427 şomeri înregistraţi. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 7.516 muncitori, 1.980 persoane cu studii medii şi 579 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 6.646 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.429 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.967) au între 30-40 ani, urmează apoi 2.760 persoane cu vârsta între 40-50 ani, 1.587 persoane între 50-55 ani, 1.122 persoane au sub 25 ani, 1.040 persoane între 25-30 ani, în timp ce 599 sunt în vârstă de peste 55 ani.

În luna martie 2009 un număr de 403 persoane au fost încadrate în muncă ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 22 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională, iar alte 10 persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 36 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 4 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă, iar un număr de 16 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă.

 

SIBIU, 02 iunie 2009

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru studenţi

 

Astăzi, vineri 29 mai 2009, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Locurilor de Muncă pentru studenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth.

La această acţiune au participat ca invitaţi reprezentanţi ai instituţiei prefectului judeţului Sibiu, membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, sindicatelor şi patronatelor.

Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa a mai avut ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze.

Cele 370 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 260 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 24 agenţi economici.

Dintre persoanele intervievate 128 au fost selectate în vederea încadrării în meserii precum: agent asigurare, consilier financiar, lucrător comercial, operator montare manuală şi automată, operator maşini cu comandă numerică, agent turism, reprezentant vânzări şi altele.

 

SIBIU, 29 mai 2009

 

La inceput

Ofertă variată la Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

 

În cadrul Bursei locurilor de muncă pentru studenţi organizată vineri, 29 Mai 2009, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 260 locuri de muncă puse la dispoziţie de 25 agenţi economici din judeţ. Acţiunea are loc la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth din Sibiu, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 09.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 100 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 25, care au pus la dispoziţie 263 locuri de muncă vacante. Din totalul locurilor de muncă 40 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 223 sunt pentru persoane fără studii superioare.

Printre meseriile cele mai solicitate se numără consultant financiar, consultant asigurări, jurist consult, agent pază, operator montare manuală şi automată, operator maşini cu comandă numerică, agent turism, reprezentant vânzări, inginer constructor, inginer calculatoare, inginer telecomunicaţii, inginer textil, inginer electromecanic, lucrător comercial, casier, programator şi altele. 

Conform prevederilor Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificări şi completări, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (în cuantum de 500 lei la această dată), pentru fiecare elev şi student angajat. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar perioada maximă de acordare este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 28 mai 2009

 

La inceput

Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 29 Mai 2009, „Bursa locurilor de muncă pentru studenţi” la sediul Facultăţii de Inginerie Hermann Oberth din Sibiu, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 9. Această măsură activă pentru prevenirea şi combaterea şomajului se adresează în special studenţilor dar este deschisă tuturor celor care doresc să ocupe un loc de muncă. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  

            „Vor fi oferite locuri de muncă atât în domeniul în care se pregătesc studenţii, cât şi în alte activităţi, care le permit încadrarea într-una din formele prevăzute de Codul Muncii, respectiv cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, cu timp parţial, la domiciliu sau cu program flexibil. Această acţiune se înscrie în cadrul măsurilor de prevenire a şomajului în rândul tinerilor, prin identificarea de posibilităţi de angajare a studenţilor înainte de finalizarea studiilor. Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa mai are ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze. Această bursă se adresează cu precădere studenţilor în anii terminali, indiferent de forma de învăţământ, respectiv de stat sau privat” a declarat domnul Gheorghe Suditu, Directorul coordonator al AJOFM Sibiu.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 50 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 15, care au pus la dispoziţie 120 locuri de muncă vacante. Meseriile cele mai solicitate sunt consultant financiar, consultant asigurări, jurist consult, agent pază, inginer constructor, inginer calculatoare, inginer telecomunicaţii, inginer textil, inginer electromecanic, lucrător comercial, casier, programator şi altele. 

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089.

 

SIBIU, 27 mai 2009

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei Generale a Locurilor de Muncă

 

Astăzi, vineri 24 Aprilie 2009, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu, Mediaş şi Agnita.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, sindicatelor şi patronatelor.

Cele 1138 persoane participante (783 la Sibiu, 250 la Mediaş şi 105 la Agnita) au avut de ales dintr-un număr de 593 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 76 agenţi economici: la Sibiu 48 firme au oferit 439 locuri de muncă, Mediaş 14 agenţi economici – 81 locuri şi Agnita 14 agenţi economici – 73 locuri.

Dintre persoanele intervievate 562 au fost selectate în vederea încadrării (350 la Sibiu, 144 la Mediaş şi 68 la Agnita), iar alte 112 persoane au fost încadrate pe loc (în Sibiu 59 persoane şi Agnita 53 persoane) în meseriile: inginer mecanic (2), cusător piese din piele (10), inginer constructor (2), lăcătuş construcţii (3), zidar (4), bucătar (5), agent securitate (15), paznic (7), agent asigurare (12), consilier financiar (7) şi muncitor necalificat (45).

 

SIBIU, 24 aprilie 2009

 

La inceput

Ofertă variată la Bursa generală a locurilor de muncă

 

În cadrul Bursei generale a locurilor de muncă organizată vineri, 24 Aprilie 2009, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 240 locuri de muncă puse la dispoziţie de 45 agenţi economici din judeţ. Acţiunea va avea loc concomitent în Sibiu (la Cercul Militar), Mediaş (Casa Schuller) şi Agnita (la sediul agenţiei), începând cu ora 09.

           În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 170 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 45 (30 la Sibiu, 10 la Mediaş şi 5 la Agnita), care au pus la dispoziţie 241 locuri de muncă vacante. Din totalul locurilor de muncă 12 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 229 sunt pentru persoane fără studii superioare.

Printre meseriile cele mai solicitate se numără – pentru persoanele cu studii superioare – inginer textile pielărie, inginer mecanic, chimist, inginer constructor, economist şi consilier juridic, iar pentru persoanele fără studii superioare oferta este formată din: cusător piese de piele, croitor, agent asigurări, dulgher, fierar betonist, electrician, zidar, bucătar, ospătar, barman, femeie de serviciu, agent securitate, casier, lucrător gestionar, cameristă, şofer, instalator şi muncitori necalificaţi în domeniul construcţiilor şi în industria confecţiilor.     

Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  De asemenea tinerii provenind din centrele de plasament, beneficiari ai proiectului „CONFORM – Consiliere şi formare profesională pentru dobândirea competenţelor cerute pe piaţa forţei de muncă”, finanţat Phare 2006/018-174.04.02.03.01.01.702 sunt invitaţi să participe la această bursă.

 

SIBIU, 23 aprilie 2009

 

La inceput

Creşte oferta de locuri de muncă puse la dispoziţie vineri

 

În cadrul Bursei generale a locurilor de muncă ce va fi organizată vineri, 24 Aprilie 2009, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 240 locuri de muncă puse la dispoziţie de 45 agenţi economici din judeţ. Acţiunea va avea loc concomitent în Sibiu (la Cercul Militar), Mediaş (Casa Schuller) şi Agnita (la sediul agenţiei), începând cu ora 09.

           În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 170 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 45 (30 la Sibiu, 10 la Mediaş şi 5 la Agnita), care au pus la dispoziţie 241 locuri de muncă vacante. Din totalul locurilor de muncă 12 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 229 sunt pentru persoane fără studii superioare.

Printre meseriile cele mai solicitate se numără – pentru persoanele cu studii superioare – inginer textile pielărie, inginer mecanic, chimist, inginer constructor, economist şi consilier juridic, iar pentru persoanele fără studii superioare oferta este formată din: cusător piese de piele, croitor, agent asigurări, dulgher, fierar betonist, electrician, zidar, bucătar, ospătar, barman, femeie de serviciu, agent securitate, casier, lucrător gestionar, cameristă, şofer, instalator şi muncitori necalificaţi în domeniul construcţiilor şi în industria confecţiilor.     

Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  De asemenea tinerii provenind din centrele de plasament, beneficiari ai proiectului „CONFORM – Consiliere şi formare profesională pentru dobândirea competenţelor cerute pe piaţa forţei de muncă”, finanţat Phare 2006/018-174.04.02.03.01.01.702 sunt invitaţi să participe la această bursă.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089.

 

SIBIU, 22 aprilie 2009

 

La inceput

Bursa generală a locurilor de muncă

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 24 Aprilie 2009, „Bursa generală a locurilor de muncă” în Sibiu (la Cercul Militar), Mediaş (Casa Schuller), şi Agnita (la sediul agenţiei), începând cu ora 09. Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  

            „Bursa generală a locurilor de muncă reprezintă cea mai importantă acţiune de mediere a muncii pe care AJOFM Sibiu o promovează şi în acest an prin punerea în legătură directă a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii relaţiilor de muncă. Finalitatea acestei acţiuni constă în creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în judeţul nostru” a declarat domnul Mircea Dorin Creţu, Director Executiv al AJOFM Sibiu.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 90 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 14 (7 la Sibiu, 3 la Mediaş şi 4 la Agnita), care au pus la dispoziţie 103 locuri de muncă vacante. Din totalul locurilor de muncă 3 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 100 sunt pentru persoane fără studii superioare.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089

 

SIBIU, 15 aprilie 2009

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie 2009

 

            La sfârşitul lunii martie 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.501 şomeri, din care 3.902 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,1%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 2.083 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 1,1 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 4.006 persoane, ALOFM Mediaş – 2.645, Unitatea Locală Avrig – 787, Unitatea Locală Agnita – 1049, Unitatea Locală Dumbrăveni – 644 şi Unitatea Locală Cisnădie – 370 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 7.240 muncitori, 1.737 persoane cu studii medii şi 524 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 5.955 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.546 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.770) au între 30-40 ani, urmează apoi 2.573 persoane cu vârsta între 40-50 ani, 1.474 persoane între 50-55 ani, 1.136 persoane au sub 25 ani, 975 persoane între 25-30 ani, în timp ce 573 sunt în vârstă de peste 55 ani.

În luna martie 2009 un număr de 271 persoane au fost încadrate în muncă ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 79 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională, iar alte 49 persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 42 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 4 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă, 59 şomeri în vârstă de peste 45 ani au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă iar 13 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare ca urmare a angajării.

 

SIBIU, 14 aprilie 2009

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2009

 

            La sfârşitul lunii februarie 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 7.418 şomeri, din care 3.063 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 4,0%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 798 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,4 puncte procentuale. Comparând situaţia şomajului înregistrată la sfârşitul lunii februarie 2009 cu cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului anterior se constată că rata şomajului s-a depreciat (4% în februarie 2009 faţă de 3,2% în februarie 2008), respectiv numărul şomerilor înregistraţi a crescut cu 1.692 persoane.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 3.305 persoane, ALOFM Mediaş – 1.843, Unitatea Locală Avrig – 567, Unitatea Locală Agnita – 947, Unitatea Locală Dumbrăveni – 414 şi Unitatea Locală Cisnădie – 342 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 5.562 muncitori, 1.350 persoane cu studii medii şi 506 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 4.338 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.080 sunt şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  grupelor de vârstă cele mai multe persoane (2.122) au între 30-40 ani, urmează apoi 1.816 persoane cu vârsta între 40-50 ani, 1.185 persoane între 50-55 ani, 1.040 persoane au sub 25 ani, 773 persoane între 25-30 ani, în timp ce 482 sunt în vârstă de peste 55 ani.

În luna februarie 2009 un număr de 264 persoane au fost încadrate în muncă ca urmare a acordării serviciilor de mediere a muncii realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 113 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională, iar alte 19 persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

De asemenea 26 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 4 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate stimulării mobilităţii forţei de muncă iar 17 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare ca urmare a angajării.

 

SIBIU, 14 aprilie 2009

 

La inceput

Rezultatele Minibursei locurilor de muncă de vineri 20 martie

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat astăzi, vineri 20 martie 2009, o minibursă a locurilor de muncă la cererea unui agent economic din domeniul comerţului, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A.

La această bursa au participat pe lângă şomerii aflaţi în evidenţa AJOFM Sibiu şi alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Cele 110 persoane care s-au prezentat la sediul agenţiei au avut la dispoziţie un total de 74 locuri de muncă din domeniul comerţului, pentru următoarele meserii: casier-încasator (27 locuri), manipulant (11), şef raion (8), îngrijitori curăţenie (6 locuri), bucătar (3), electrician (3 locuri), şef tură casa marcat (3 locuri), adjunct şef raion (2), şef departament (2) şi câte un post de trezorier, şef departament administrativ, operator calculator, funcţionar informaţii clienţi, şef recepţie, măcelar, ambalator, vânzător şi şofer. Dintre persoanele intervievate 36 au fost selectate în vederea încadrării, urmând ca în perioada următoare să susţină interviuri şi probe de lucru la sediul angajatorului.

În acest an AJOFM Sibiu a mai organizat 5 miniburse la cererea unor agenţi economici din judeţ, prin intermediul cărora au fost selectate în vederea încadrării circa 250 persoane, urmând ca şi pe viitor agenţia să adopte o atitudine flexibilă faţă de situaţia actuală, răspunzând prompt solicitărilor firmelor din judeţ şi oferind cât mai multe oportunităţi de angajare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

SIBIU, 25 martie 2009

 

La inceput

Minibursă a locurilor de muncă în domeniul comerţului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu organizează vineri, 20 martie 2009, o minibursă a locurilor de muncă la cererea unui angajator din judeţ, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A, cu începere de la ora 10.

Această bursă se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, fiind vizate atât persoane cu studii medii cât şi persoane cu studii superioare iar participarea este gratuită.

Oferta constă într-un număr de 74 locuri de muncă din domeniul comerţului, pentru următoarele meserii: casier-încasator (27 locuri), manipulant (11), şef raion (8), îngrijitori curăţenie (6 locuri), bucătar (3), electrician (3 locuri), şef tură casa marcat (3 locuri), adjunct şef raion (2), şef departament (2) şi câte un post de trezorier, şef departament administrativ, operator calculator, funcţionar informaţii clienţi, şef recepţie, măcelar, ambalator, vânzător şi şofer,

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

            În acest an AJOFM Sibiu a mai organizat 5 miniburse la cererea unor agenţi economici din judeţ, prin care au fost selectate în vederea încadrării circa 250 persoane.

 

SIBIU, 20 martie 2009

 

La inceput

Rezultatele Minibursei pentru domeniul comerţului

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat astăzi, vineri 13 martie 2009, o nouă minibursă a locurilor de muncă la cererea unui agent economic din domeniul comerţului, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A.

La această bursa au participat pe lângă şomerii aflaţi în evidenţa AJOFM Sibiu, persoane care au absolvit cursurile de formare profesională şi alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Astfel cele 140 persoane care s-au prezentat la sediul agenţiei au avut la dispoziţie un total de 81 locuri de muncă pentru următoarele meserii: lucrător comercial (50 locuri), casier-încasator (10 locuri), paznic (5 locuri), îngrijitori curăţenie (5 locuri), manipulant (4), recepţioner (3), stivuitorist (2) şi contabil (2), fiind vizate în principal persoane cu experienţă în domeniul comercial. Dintre persoanele intervievate 50 au fost selectate în vederea încadrării, urmând ca în perioada imediat următoare să susţină interviuri şi probe de lucru la sediul angajatorului.

De la începutul anului 2009 AJOFM Sibiu a mai organizat patru miniburse ale locurilor de muncă la cererea agenţilor economici, în urma desfășurării cărora au fost selectate pentru încadrare un număr de circa 200 persoane, urmând ca şi pe viitor agenţia să adopte o atitudine flexibilă faţă de situaţia actuală, răspunzând prompt solicitărilor firmelor din judeţ şi oferind cât mai multe oportunităţi de angajare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 13 martie 2009

 

La inceput

O nouă minibursă a locurilor de muncă organizată la cererea unui agent economic sibian

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu organizează vineri, 13 martie 2009, o nouă minibursă a locurilor de muncă la cererea unui angajator din judeţ, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A, cu începere de la ora 10.

Această bursă se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  participarea fiind gratuită.

Persoanele interesate au la dispoziţie 81 locuri de muncă din domeniul comerţului, pentru următoarele meserii: lucrător comercial (50 locuri), casier-încasator (10 locuri), paznic (5 locuri), îngrijitori curăţenie (5 locuri), manipulant (4), recepţioner (3), stivuitorist (2) şi contabil (2).

La această acţiune au fost invitaţi să participe, pe lângă şomerii aflaţi în evidenţa AJOFM Sibiu şi un număr de 96 persoane care au absolvit cursurile de formare profesională obţinând astfel calificări în meseriile de operator calculator, lucrător în comerţ şi agent de pază.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă, a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

            În acest an AJOFM Sibiu a mai organizat patru miniburse la cererea unor agenţi economici din judeţ, prin care au fost selectate în vederea încadrării 200 persoane.

 

SIBIU, 13 martie 2009

 

La inceput

O nouă minibursă a locurilor de muncă organizată la cererea unui agent economic

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu organizează vineri, 13 martie 2009, o nouă minibursă a locurilor de muncă la cererea unui angajator, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A, cu începere de la ora 10.

Această acţiune se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  participarea fiind gratuită.

Persoanele interesate au la dispoziţie 274 locuri de muncă din domeniul comerţului. pentru următoarele meserii: lucrător comercial (100 locuri), casier (54 locuri), paznic (20 locuri), şef raion (16 locuri), vânzător (15 locuri), îngrijitori-curăţenie (10 locuri), măcelari (10), manipulant (8), recepţioner (6), operator calculator (6), patiser (4), funcţionar informaţii clienţi (4), director adjunct (4) şi altele.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă, a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

            În acest an AJOFM Sibiu a mai organizat două miniburse la cererea unui agent economic din judeţ.

 

SIBIU, 12 martie 2009

 

La inceput

 

Rezultatele celei de a doua Miniburse din această săptămână

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu, a organizat astăzi, vineri 06 martie 2009, o nouă minibursă a locurilor de muncă, de data aceasta la cererea unui agent economic din domeniul comerţului, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A.

La această bursă au participat pe lângă şomerii aflaţi în evidenţa AJOFM Sibiu şi alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, numărul de doritori să se angajeze fiind considerabil.

Astfel cele 250 persoane care s-au prezentat până la ora 14 la sediul agenţiei au avut la dispoziţie un total de 274 locuri de muncă pentru următoarele meserii: lucrător comercial (100 locuri), casier (54 locuri), paznic (20 locuri), şef raion (16 locuri), vânzător (15 locuri), îngrijitori-curăţenie (10 locuri), măcelari (10), manipulant (8), recepţioner (6), operator calculator (6), patiser (4), funcţionar informaţii clienţi (4), director adjunct (4) şi altele, fiind vizate atât persoane cu studii medii cât şi persoane cu studii superioare. Dintre persoanele intervievate peste 70 au fost selecţionate, urmând ca în perioada imediat următoare să susţină interviuri şi probe de lucru la sediul angajatorului în vederea încadrării.

Aceasta a fost a patra minibursă organizată de AJOFM Sibiu de la începutul anului 2009 (în urma desfăşurării primelor trei au fost selectate pentru încadrare un număr de peste 100 persoane), urmând ca şi pe viitor agenţia să adopte o atitudine flexibilă faţă de situaţia actuală, răspunzând prompt solicitărilor firmelor din judeţ şi oferind cât mai multe oportunităţi de angajare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 06 martie 2009

 

La inceput

 

Rezultatele Minibursei din 4 martie

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu a organizat astăzi, 04 martie 2009, o minibursă a locurilor de muncă la cererea unui agent economic din domeniul asigurărilor, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A.

Minibursa a fost deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi celor care doresc să îşi schimbe actualul loc de muncă.

Ca urmare a mediatizării acestei acţiuni încă 2 firme din judeţul Sibiu, având acelaşi domeniu de activitate au mai prezentat oferte de angajare. 

Astfel cele 90 persoane participante la minibursă au avut la dispoziţie un total de 53 locuri de muncă în domeniul asigurărilor: 45 locuri pentru consilieri financiari și 8 posturi de unit manager, fiind vizate atât persoane cu studii medii cât şi persoane cu studii superioare. Dintre persoanele intervievate 43 au fost selecţionate, urmând ca în perioada imediat următoare să susţină interviuri la sediile angajatorilor în vederea încadrării.

De asemenea, vineri, 06 martie 2009, AJOFM Sibiu va organiza o a doua minibursă, punându-se la dispoziţia persoanelor interesate 274 locuri de muncă din domeniul comerţului. Oferta cuprinde următoarele meserii: lucrător comercial (100 locuri), casier (54 locuri), paznic (20 locuri), şef raion (16 locuri), vânzător (15 locuri), îngrijitori-curăţenie (10 locuri), măcelari (10), manipulant (8), recepţioner (6), operator calculator (6), patiser (4), funcţionar informaţii clienţi (4), director adjunct (4) şi altele.

Minibursele sunt deschise tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  participarea fiind gratuită.

 

SIBIU, 04 martie 2009

 

La inceput

Miniburse ale locurilor de muncă organizate la cererea angajatorilor

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu organizează miercuri, 04 martie şi vineri, 06 martie 2009, două miniburse ale locurilor de muncă la cererea unor agenţi economici, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A, cu începere de la ora 11.

Minibursele sunt deschise tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  participarea fiind gratuită.

Prima minibursă este organizată la cererea unui agent economic din domeniul asigurărilor. Persoanele interesate au la dispoziţie 18 locuri de muncă în domeniul asigurărilor, dintre care 15 locuri sunt pentru consilieri financiari, iar 3 locuri pentru unit manager, fiind vizate atât persoane cu studii medii cât şi persoane cu studii superioare.

Cea de a doua minibursă, va fi organizată vineri, 06 martie, la cererea unui agent economic din domeniul comerţului. Persoanele interesate au la dispoziţie 274 locuri de muncă pentru următoarele meserii: lucrător comercial (100 locuri), casier (54 locuri), paznic (20 locuri), şef raion (16 locuri), vânzător (15 locuri), îngrijitori-curăţenie (10 locuri), măcelari (10), manipulant (8), recepţioner (6), operator calculator (6), patiser (4), funcţionar informaţii clienţi (4), director adjunct (4) şi altele.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă, a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

            În acest an AJOFM Sibiu a mai organizat două miniburse la cererea unui agent economic din judeţ.

 

SIBIU, 02 martie 2009

 

La inceput

 

Concedieri colective SOMETRA

 

Ca urmare a măsurii de concediere colectivă întreprinsă de societatea SOMETRA S.A. din Copşa Mică  773 angajaţi urmează să fie disponibilizaţi colectiv în data de 4 martie şi 10 aprilie 2009. Din cele 773 persoane 71 sunt din judeţele Alba şi Mureş iar 702 persoane din judeţul Sibiu. La nivelul judeţului cei mai mulţi angajaţi concediaţi sunt din Copşa Mică, respectiv 275 persoane, urmează localitatea Axente Sever cu 127 persoane, Mediaş – 117 persoane, Valea Viilor – 74 persoane, Micăsasa – 40 persoane, Şeica Mare – 19 persoane, etc.

Cele 117 persoane din Mediaş, ce urmează a fi disponibilizate colectiv sunt aşteptate în data de 18 februarie, la sediul Primăriei din Mediaş, la ora 12:00, unde Comisia privind coordonarea şi realizarea serviciilor de preconcediere din cadrul AJOFM Sibiu le va sta la dispoziţie cu toate informaţiile necesare în vederea reintegrării pe piaţa muncii.

Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, serviciile de preconcediere se acorda în perioada de preaviz şi cuprind în principal următoarele activităţi:

    a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională;

    b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

    c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurta durată;

    d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

 

SIBIU, 16 februarie 2009

 

La inceput

 

Situaţia concedierilor colective în anul 2009 în judeţul Sibiu

 

În anul 2009, până la această dată, la nivelul AJOFM Sibiu, 16 firme din judeţ au anunţat adoptarea măsurii de concediere colectivă pentru un număr de 1408 angajaţi.

Astfel în luna ianuarie 7 firme din judeţ au anunţat disponibilizarea colectivă a unui număr de 379 angajaţi. Cele 7 firme activează în următoarele domenii: industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii;  fabricare arcuri; proiectare şi execuţie construcţii civile şi industriale, amenajări interioare, închirieri utilaje pentru construcţii; industria textilă; construcţii maşini; construcţii.

În luna februarie au fost sau urmează să fie disponibilizate colectiv 147 persoane, angajaţi ce provin de la alte 5 firme din judeţul Sibiu. Acestea au ca şi domeniu de activitate următoarele: producţie de componente pentru turbosuflante, casete de direcţie, transmisii cardanice, coloane de direcţie, ştergătoare de parbriz, arcuri spirale, piese turnate şi ştanţate, ansamble mecano-sudate, corpi injectori; fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule; recuperare materiale reciclabile sortate; industria textilă; fabricarea de mobilă.

În luna martie alte 4 firme au fost nevoite să recurgă la măsura concedierii colective, urmând să disponibilizeze 836 angajaţi din următoarele domenii: producţie sticlă; comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate; producţia plumbului, zincului şi cositorului; fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice).

O situaţie diferită se înregistrează în luna martie. Două firme care au anunţat disponibilizarea colectivă a unui număr de angajaţi pe parcursul lunii ianuarie şi februarie, au revenit în luna martie cu o nouă concediere colectiva, urmând astfel să mai disponibilizeze şi alte 46 de persoane.

În cazul societăţii de la Copşa Mică, firmă care a realizat până la această dată cea mai mare disponibilizare colectivă din judeţul Sibiu, situaţia se prezintă astfel. Din numărul total de 1011 angajaţi firma va disponibiliza colectiv 773 persoane. Dintre acestea 735 vor fi disponibilizate cu data de 4 martie 2009, iar 38 persoane vor fi disponibilizate cu data de 10 aprilie 2009. Din cei 773 de angajaţi ce vor fi disponibilizaţi 702 persoane sunt din judeţul Sibiu, iar alte 71 persoane sunt din judeţele Alba şi Mureş. La nivelul judeţului Sibiu cei mai mulţi angajaţi concediaţi sunt din Copşa Mică, respectiv 275 persoane, urmează localitatea Axente Sever cu 127 persoane, Mediaş – 113 persoane, Valea Viilor – 74 persoane, Micăsasa – 40 persoane, Şeica Mare – 19 persoane, etc.

 

SIBIU, 10 februarie 2009

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2009

 

            La sfârşitul lunii ianuarie 2009 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 6.620 şomeri, din care 2.831 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 3,6%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 826 persoane, iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,4 puncte procentuale faţă de sfârşitul anului 2008. Valoarea de 3,6% reprezentând rata şomajului în sfârşitul lunii ianuarie 2009 a mai fost atinsă în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iunie 2007, în această perioada, rata şomajului având în general un trend descendent, coborând până la 2,5% pe parcursul anului 2008 în lunile mai şi iulie. În luna ianuarie 2009 rata şomajului în rândul femeilor a crescut cu 0,2 puncte procentuale, înregistrând valoarea de 3,3%, iar rata şomajului în rândul bărbaţilor a crescut cu 0,6 puncte procentuale, înregistrând  valoarea de 3,8%.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.857 persoane (respectiv 1.484 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.724 (respectiv 680 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 531 (respectiv 311 în localitatea Avrig), Unitatea Locală Agnita – 912 (respectiv 143 în localitatea Agnita), Unitatea Locală Dumbrăveni – 323 (respectiv 113 în localitatea Dumbrăveni) şi Unitatea Locală Cisnădie – 273 şomeri (respectiv 232 în localitatea Cisnădie). Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 4.930 muncitori, 1.170 persoane cu studii medii şi 520 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.651 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.969 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 3.327 persoane, în timp ce 3.293 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii ianuarie 2008 sunt: Iacobeni – 12,8%, Chirpăr – 10,2%, Brădeni – 10,1%, Alţâna – 9,9%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Marpod– 0,0%, Ludoş– 0,5%, Poiana Sibiului – 0,5%, Sălişte – 0,8%, Tilişca – 1%.

În luna ianuarie 2009, 87 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 127 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 49 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

Alte 45 de persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului, 29 de persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 24 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, iar alţi 23 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare. În luna ianuarie 2009, 387 persoane din judeţul Sibiu aflate în căutarea unui loc de muncă au fost încadrate în urma serviciilor oferite de AJOFM Sibiu, numărul acestora fiind în scădere. În luna ianuarie a anului 2008 au fost încadrate în muncă 1.163 persoane ca urmare a serviciilor acordate de AJOFM Sibiu.

„Creşterea numărului de şomeri şi implicit a valorii ratei şomajului la nivelul judeţul Sibiu se datorează disponibilizărilor colective şi a concedierilor curente din ultima perioadă. O altă cauză o constituie oferta din ce în ce mai mică a locurilor de muncă vacante şi implicit a numărului de angajări la nivelul judeţului”, a declarat directorul executiv al AJOFM Sibiu, Mircea Dorin Creţu.

 

SIBIU, 06 februarie 2009

 

La inceput

 

Rezultatele Minibursei la cererea angajatorului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu a organizat astăzi, 06 februarie 2009, o minibursă a locurilor de muncă la cererea unui agent economic la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A.

Minibursa a fost deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi celor care doresc să îşi schimbe actualul loc de muncă. Persoanele interesate au avut la dispoziţie 23 de locuri de muncă în domeniul asigurărilor, dintre care 20 locuri pentru consilieri financiari, iar 3 locuri pentru unit manager, fiind vizate atât persoane cu studii medii cât şi persoane cu studii superioare. Ca urmare a mediatizării acestei acţiuni o firmă din judeţul Sibiu, având acelaşi domeniu de activitate ca şi agentul economic care a solicitat organizarea minibursei, a pus la dispoziţia celor interesaţi încă 10 locuri de muncă pentru consilieri financiari în domeniul asigurărilor. 

Astfel cele 83 persoane participante la minibursă au avut la dispoziţie 33 de locuri de muncă în domeniul asigurărilor. Dintre persoanele intervievate 37 au fost selecţionate în vederea încadrării, urmând ca în perioada imediat următoare să mai susţină un interviu la sediul angajatorului.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

 

SIBIU, 06 februarie 2009

 

La inceput

Încadrarea în muncă a persoanelor care au fost condamnate penal

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin AJOFM Sibiu sprijină proiectul fundaţiei Reforma Justiţiei Penale în parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Direcţia de Probaţiune din Ministerul Justiţiei, proiect ce are ca scop promovarea şanselor egale în procesul de încadrare în muncă a persoanelor care au fost condamnate penal şi care se află în căutarea unor oportunităţi de a se integra în societate.

Conform Legii 116/2002, în scopul integrării sau reintegrării în muncă, tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, pot beneficia de plasare în muncă la un angajator avizat de AJOFM Sibiu , în baza unui contract de solidaritate.

Contractul de solidaritate poate fi încheiat între tânărul beneficiar şi AJOFM Sibiu pe o durată de până la doi ani, dar nu mai puţin de 1 an.

În baza contractului de solidaritate, AJOFM Sibiu sprijină tânărul în calificare şi găsirea unui loc de muncă, iar angajatorul va încheia cu tânărul un contract individual de muncă pe durată determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate.

Angajatorii de inserţie care încadrează tineri în condiţiile unui contract de solidaritate, vor încheia convenţii cu AJOFM Sibiu prin care aceasta se angajează să ramburseze lunar salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe economie.

AJOFM Sibiu încheie contracte de solidaritate cu tinerii, potrivit următoarelor priorităţi: tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate  şi al organismelor private în domeniul protecţiei copiilor; tineri singuri cu copii în întreţinere, tineri familişti cu copii în întreţinere, tineri familişti fără copii în întreţinere, tineri familişti care au executat pedepse private de libertate, alte categorii de tineri aflaţi în dificultate (în cadrul acestei categorii pot fi incluşi tineri care execută sentinţe penale sub supraveghere în comunitate, precum şi alte categorii de tineri care au executat pedepse private de libertate).

Dacă agenţia a încheiat contracte de solidaritate pentru toate persoanele aflate în evidenţa acesteia în ultimele două luni ale anului bugetar, în limita sumelor disponibile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, poate încheia suplimentar contracte de solidaritate şi pentru alte persoane în vârstă de până la 35 de ani, cu respectarea priorităţilor.

În anul 2008, conform prevederilor Legii 116/2002, AJOFM Sibiu a încheiat contracte de solidaritate cu un număr de 27 persoane prevăzute de lege, tineri cu vârsta sub 25 de ani, dintre care 6 femei şi 21 de bărbaţi.

 

SIBIU, 03 februarie 2009

 

La inceput

 

Minibursă la cererea angajatorului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu organizează vineri, 06 februarie 2009, o minibursă a locurilor de muncă la cererea unui agent economic, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A şi va începe la ora 10.

Minibursa este deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi celor care doresc să îşi schimbe actualul loc de muncă. Persoanele interesate au la dispoziţie 23 de locuri de muncă în domeniul asigurărilor, dintre care 20 locuri sunt pentru consilieri financiari, iar 3 locuri pentru unit manager, fiind vizate atât persoane cu studii medii cât şi persoane cu studii superioare.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

            Această minibursă este a doua din acest an organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu la cererea unui agent economic din judeţ.

 

SIBIU, 02 februarie 2009

 

La inceput

O nouă disponibilizare colectivă la Mediaş

 

Serviciul de preconcediere constituie o măsură de prevenire a şomajului şi este reglementată de articolele 49, 50, 51 şi 52 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

În cazul unor restructurări ale activităţii care pot conduce la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, angajatorii din judeţul Sibiu au obligaţia să înştiinţeze Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurări.

O firmă din municipiul Mediaş a anunţat Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu că intenţionează să aplice măsura concedierii colective pentru a doua oară în acest an. Astfel agentul economic intenţionează să disponibilizeze colectiv 43 de persoane din 43 de angajaţi pe care îi are în prezent.

Motivele care determină aplicarea măsurii de concediere colectivă sunt „diminuarea drastică a comenzilor raportată la nivelul crizei globale din această perioadă. De asemenea contractele şi comenzile din această perioadă nu acoperă capacitatea de producţie a societăţii” - aceasta este explicaţia angajatorului în cauză.

Reamintim faptul că aceeaşi firmă, din industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii, a mai disponibilizat colectiv în acest an un număr de 27 de angajaţi.

Alte două firme, una din municipiul Sibiu iar cealaltă din Ocna Sibiului, au renunţat la disponibilizarea unui număr de 160 de angajaţi.

 

SIBIU, 23 ianuarie 2009

 

La inceput

 

Locuri de muncă în sectorul agricol din Danemarca

 

 

            Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în data de 25 martie 2009 în localitatea Slatina, judeţul Olt, şi în data de 27 martie 2009, în localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, două burse ale  locurilor de munca sezoniere în sectorul agricol din Danemarca.

Danemarca are nevoie de lucrători în agricultură pentru a recolta căpşuni, mazăre, zmeură, ceapă, dovleci şi altele. Un grup de angajatori şi consilieri  EURES vor veni în cele două localităţi menţionate pentru a intervieva candidaţii care au aplicat on line, în limba engleză, pe website-ul www.seasonalwork.dk.

De asemenea, se caută câţiva şoferi de tractor, camioane şi autobuze care să lucreze la fermele respective pe timpul sezonului de vară 2009.   

Sunt oferite în jur de 500 locuri de muncă.

 

Perioadele de lucru  pentru:  

 

Cazare:

            La recoltarea căpşunilor şi mazării, din luna mai până în luna august, în cele mai multe dintre oferte aplicanţii trebuie să îşi aducă un cort, ustensile de gătit şi haine groase. În ferme se vor asigura spaţii acoperite pentru prepararea mâncării, toalete şi TV. Taxa pentru cazare este între 2 şi 10 euro/zi, pentru a fi acoperite costurile serviciilor de electricitate, apă, internet, etc..

            Uneori angajatorul poate oferi cazare în spaţiu acoperit (contracost). Aceasta cazare se poate face fie în case ale angajatorului, fie în rulote cu 2 camere, toalete şi duş. De asemenea, la unele ferme şi corturile pot fi plasate în spaţiu acoperit .În cazul în care contractul începe înainte de luna mai şi după luna august angajatorul va oferi întotdeauna cazare în spaţiu acoperit.

 

Transport:

            Aplicanţii trebuie să îşi planifice şi plătească ei înşişi transportul către Danemarca şi înapoi, în România. Lucrătorii pot obţine o deducere din impozit dacă aduc biletele de avion, biletele de feribot sau biletele de autobuz şi comunică oficiilor daneze de impozitare câţi km au parcurs, vor primi 0,91 coroane daneze/km. Dacă lucrătorii stau o singură zi după ce au terminat contractul, nu vor obţine deducerea de impozit aferentă transportului.

 

Salariu: 

            Recoltatul căpşunilor şi mazării se plăteşte întotdeauna în funcţie de cantitate – 0,8-0,9 euro/kg (o medie de 10-15 euro pe oră). Aplicanţii trebuie să culeagă 17 kg./ora astfel încât să câştige 14 euro/oră – dacă nu îndeplinesc acest nivel, aplicanţii pot să-şi piardă locul de muncă după 2 săptămâni !

            Pentru alte feluri de muncă se plăteşte conform contractelor, în jur de 14 euro/oră (plus bani de concediu) sau conform calităţii recoltate (lucrătorii trebuie să fie capabili să câştige salariul minim pe oră).

 

Programul de lucru:

            Se lucrează 30-37 ore/săptămână, uneori câteva ore peste program. Deseori munca începe la ora 5 dimineaţa şi se lucrează până în jurul prânzului – 6 zile pe săptămână.

 

Impozitarea:

            Lucrătorii sezonieri plătesc doar 10-12% impozit, conform        regulilor speciale aplicate pentru munca de scurtă durată a lucrătorilor sezonieri. Candidaţii care vor fi acceptaţi trebuie să aducă în Danemarca un formular special (certificat de rezidenţă fiscală pentru aplicarea Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Danemarca, pentru persoane fizice române) care se eliberează de către administraţia finanţelor publice din fiecare judeţ.

 

Cerinţe:   

·        Vârstă minimă – 18 ani.

·        Cunoştinţe de limba engleză nivel mediu (în unele ferme se acceptă ca doar o persoană dintr-un grup de 2-3 aplicanţi –prieteni, rude – să vorbească bine engleza).

·        Motivaţie pentru muncă fizică grea, pe perioade lungi de timp.

·        Este preferată experienţa în munca manuală.

·        Pentru candidaţii pe posturile de şoferi se solicită:

-          Pentru şoferii de camioane, autobuze se solicită: experienţă; carnet de conducere C, D atestat ARR .

-          Pentru şoferii de tractor:  experienţă, carnet de conducere categoria F şi/sau calificarea de „Mecanic agricol” (experienţa în lucrări de întreţinere a culturilor: arat şi grapat, semănat, erbicidat–maşini de stropit prin pulverizare, etc.) se solicită. De asemenea, şoferii de tractor trebuie să facă dovada calificării/experienţei lor în pulverizarea erbicidelor (act solicitat de guvernul danez) printr-un certificat/o recomandare care se poate obţine de la direcţiile agricole judeţene, primarii, loc de muncă anterior. Acest certificat/recomandare trebuie tradus în limba engleză (nu este necesară legalizarea lui).

-          Pe lângă munca propriu zisă (condusul camionului/tractorului) aplicanţii trebuie să şi culeagă fructe/legume.

 

IMPORTANT !

           

           Este OBLIGATORIU ca fiecare candidat să îşi înregistreze on line CV-ul, în limba engleză, pe site-ul danez www.seasonalwork.dk. DATA ULTIMEI APLICAŢII PE   ACEST SITE ESTE  17 martie 2009 !

        Persoanele care nu se înregistrează pe acest site sau care nu completează corect aplicaţia=CV-ul nu vor fi invitate să participe la selecţie. Selecţia persoanelor care vor fi invitate să participe la interviu aparţine în totalitate angajatorilor/consilierilor EURES danezi !!!

            Înştiinţarea persoanelor selectate de către angajatorii danezi pentru a participa la interviu se va face de către consilierul EURES din cadrul AJOFM, din judeţul de domiciliu al candidatului.

Referitor la completarea aplicaţiei:

 

1.                           Toate datele personale trebuie completate corect (inclusiv nr. de telefon, fix sau mobil şi adresa de email). Nu uitaţi să vă înregistraţi o adresă de email validă, pe care ulterior veţi primi electronic contractul de muncă, dacă veţi fi acceptat de către angajatorii danezi. Toate datele care vor fi trecute în contract vor fi preluate din informaţiile înregistrate de candidat, prin urmare corectitudinea lor este esenţială.

         O adresă de email este acceptată de sistemul informatic danez o singură dată, de ex. dacă  vor aplica mai mulţi prieteni sau rude, nu se poate folosi aceeaşi adresă de email,  pentru fiecare persoană în parte trebuie completată o altă adresă de email

2.            Perioada de lucru: Se va menţiona perioada în care lucrătorul e dispus să lucreze în Danemarca.

3.            Abilităţi / educaţie

-  carnetul de conducere pentru o anumită categorie (autobuz, tractor, camion), în cazul candidaţilor care vor să obţină un post de şofer

-  calificările pe care le deţine aplicantul (institutia de învăţământ, calificarea obţinută)

-  carnet de conducere, în general

4.            Experienţa anterioară

-  se va preciza experienţa de muncă din România dar şi din Europa

-  orice experienţă de muncă este importantă şi trebuie înregistrată

-  aplicantul trebuie să precizeze cel puţin ultimele 3 perioade/locuri de

  muncă,  dacă aplicanţii au avut atâtea locuri de muncă) 

5.            Abilităţi de limbă străină – Engleza, nivel minim cel puţin, nivel mediu -ideal. Dacă aplicantul poate vorbi în germană e bine de ştiut că doar câţiva angajatori danezi cunosc limba germană, deci şansele de ocupare sunt ceva mai mici.

6.            Dacă aplicantul doreşte să vină la fermă împreună cu altă persoană – trebuie să bifeze acest lucru în câmpul aferent prin precizarea codului sau numelui acelei persoane.

 

Completarea aplicaţiei nu înseamnă obţinerea automată a unui loc de muncă, este doar o condiţie obligatorie pentru a putea fi admis la interviu !

 

Actele ce  trebuie aduse de către persoanele cărora le-a fost făcută invitaţia de a participa la bursă, în ziua interviului:

 

            -    înştiinţarea scrisă de la AJOFM

-          o copie a aplicaţiei efectuate în limba engleză pe site-ul www.seasonalwork.dk

      ( este vorba de un CV on line)

-          copie a BI/CI/ Paşaport

-          cazierul judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale (termen de valabilitate şase luni)

-          în cazul persoanelor care candidează pe un post de şofer – actele menţionate mai sus, la cerinţe

           -    adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea apt pentru muncă

 

SIBIU, 22 ianuarie 2009

 

La inceput

 

 

Peste 11.700 de persoane încadrate în 2008 prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu

 

În anul 2008, prin programul de ocupare a forţei de muncă al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, au fost angajate un număr de 11.752 persoane.

În această perioadă, cele mai bune rezultate au fost obţinute prin acordarea serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante, reuşindu-se încadrarea a 6.595 persoane. O altă măsură de succes în anul 2008 a reprezentat-o acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. Prin această măsură au fost încadraţi 2.196 şomeri.

Prin celelalte măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au fost obţinute următoarele rezultate:

De asemenea, prin intermediul celor 9 burse organizate în anul 2008 (generală, pentru persoane de etnie romă, pentru studenţi, pentru tineri postinstituţionalizaţi, pentru absolvenţi şi pentru persoanele cu dizabilităţi şi burse la cerere în diverse domenii de activitate) şi-au găsit un loc de muncă 600 persoane.

 

SIBIU, 21 ianuarie 2009

 

La inceput

Acreditarea furnizorilor de servicii specializate

 

În vederea reintegrării cât mai rapide pe piaţa forţei de muncă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot apela la servicii specializate privind stimularea ocupării forţei de muncă, cum sunt servicii de informare şi consiliere profesională sau medierea muncii pe piaţa internă oferite atât de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, cât şi de furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi.

Potrivit legii, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pot să presteze serviciile respective numai dacă sunt acreditaţi.

Acreditarea furnizorilor de servicii se face de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în a căror rază îşi au sediul sau dupa caz domiciliul .

În vederea acreditării, furnizorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de  H.G. nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modificată prin H.G. nr. 790/2004 şi să plătească o taxă al cărei cuantum este stabilit anual de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru fiecare tip de serviciu prestat.

Nu se supun acreditării furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de origine sau de provenienţă.

Furnizarea fără acreditarea prevăzută de lege, a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

În perioada următoare AJOFM Sibiu şi-a propus efectuarea de controale privind îndeplinirea de către furnizorii de astfel de servicii din judeţul Sibiu a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor legislative menţionate.

 

SIBIU, 20 ianuarie 2009

 

La inceput

 

Înscrierea în baza de date a persoanelor care doresc să lucreze în Danemarca şi Marea Britanie

 

Persoanele din judeţul Sibiu interesate să ocupe un loc de muncă în agricultură în Danemarca şi Marea Britanie îşi pot întocmi acum dosarele pentru înscrierea în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

Dosarul va conţine următoarele documente:

1. copie B1 sau CI cu valabilitate de minim şase luni,

2. copie paşaport cu valabilitate de minim şase luni,

3. CV în limba română (model CV european),

4. copie legalizată a certificatului de absolvire, calificare sau dovada din care să rezulte experienţa în domeniul agricol,

5. copie legalizată a cărţii de muncă (toate paginile scrise) sau declaraţie pe proprie răspundere legalizată că nu deţine carte de muncă, copii legalizate a adeverinţelor de la locurile de muncă (daca este cazul),

6. certificat de sănătate eliberat de un medic de medicina muncii (termen de valabilitate şase luni),

7. cazier judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale (termen de valabilitate şase luni),

8. declaraţie pe proprie răspundere legalizată din care să rezulte că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate,

9. declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte numărul de copii minori aflaţi în întreţinerea acestuia şi persoana căreia îi vor rămâne în întreţinere minorii, autentificată la notariat,

10. dovada emisa de Serviciul Public pentru Asistenta Socială/Primărie, din care să rezulte că solicitantul de locuri de muncă în străinătate a notificat acestora intenţia de a lucra în străinătate (numai în cazul acelor persoane care au copii în întreţinere),

11. două fotografii tip paşaport.

12. fişa personală (tipizat întocmit la AJOFM Sibiu).

În judeţul Sibiu înscrierile se fac la sediul AJOFM Sibiu din strada Morilor nr. 51A, la parter, camera 4, zilnic între orele 8:30 – 14:00, iar pentru informaţii suplimentare persoanele interesate au la dispoziţie şi următoarele numere de telefon: 0269/224843 sau 0269/210882 int. 205.

În perioada următoare ANOFM împreună cu angajatorii din Danemarca şi Marea Britanie vor stabili programul şi locaţia Burselor locurilor de muncă vacante.

La aceste Burse nu pot participa decât persoanele care au dosarul înregistrat în baza de date a ANOFM / AJOFM Sibiu.

 

SIBIU, 19 ianuarie 2009

 

La inceput

Rezultatele Minibursei la cererea angajatorului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu a organizat astăzi, 16 ianuarie 2009, o minibursă a locurilor de muncă la cererea unui agent economic la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A.

Minibursa a fost deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi celor care doresc să îşi schimbe actualul loc de muncă. Persoanele interesate au avut la dispoziţie 12 de locuri de muncă pentru consilieri financiari, fiind vizate atât persoane cu studii medii cât şi persoane cu studii superioare. Ca urmare a mediatizării acestei acţiuni o firmă din judeţul Sibiu, având acelaşi domeniu de activitate ca şi agentul economic care a solicitat organizarea minibursei, a pus la dispoziţia celor interesaţi încă 10 locuri de muncă pentru consilieri financiari în domeniul asigurărilor. 

Astfel cele 78 persoane participante la minibursă au avut la dispoziţie 22 de locuri de muncă în domeniul asigurărilor. Dintre persoanele intervievate 25 au fost selecţionate în vederea încadrării, urmând ca în perioada imediat următoare să mai susţină un interviu la sediul angajatorului.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

 

SIBIU, 16 ianuarie 2009

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie 2008

 

            La sfârşitul lunii decembrie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 5.794 şomeri, din care 2.656 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 3,2%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 315 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de luna anterioară. În luna decembrie rata şomajului în rândul femeilor a rămas nemodificată înregistrând valoarea de 3,1% însă a crescut rata şomajului în rândul bărbaţilor fiind de 3,2%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât în luna anterioară.

Comparând numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2007 cu cel înregistrat la sfârşitul anul 2008 se constată că rata şomajului a rămas aceeaşi, de 3,2%, însă numărul şomerilor înregistraţi în decembrie 2008 este mai mic cu 12 persoane faţa de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.391 persoane (respectiv 1.186 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.598 (respectiv 616 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 403, Unitatea Locală Agnita – 906, Unitatea Locală Dumbrăveni – 281 şi Unitatea Locală Cisnădie – 215 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 4.242 muncitori, 1.051 persoane cu studii medii şi 501 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.861 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.933 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 3.082 persoane, în timp ce 2.712 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii decembrie 2008 sunt: Iacobeni – 12,7%, Alţâna – 12,2%, Brădeni – 11,1%, Chirpăr – 9,9%, Mihăileni – 9,2%, Nocrich – 9,1%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Marpod – 0,2%, Ludoş – 0,5%, Sălişte – 0,7%, Poiana Sibiului – 0,7%, Tilişca – 0,8%, Ocna Sibiului – 1%, Sibiu – 1,1%.

În luna decembrie 2008, 89 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 105 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 6 persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

            23 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 57 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 41 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alţi 17 absolvenţi au fost angajaţi şi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 13 ianuarie 2009

 

La inceput

Minibursă la cererea angajatorului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Sibiu organizează vineri, 16 ianuarie 2009, o minibursă a locurilor de muncă la cererea unui agent economic, la sediul agenţiei din strada Morilor nr. 51A şi va începe la ora 10.

Minibursa este deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi celor care doresc să îşi schimbe actualul loc de muncă. Persoanele interesate au la dispoziţie 12 de locuri de muncă pentru consilieri financiari, fiind vizate atât persoane cu studii medii cât şi persoane cu studii superioare.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

Această minibursă este prima din acest an organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu la cererea unui agent economic din judeţ.

 

SIBIU, 12 ianuarie 2009

 

La inceput

 

Informaţii referitoare la concedierile colective

 

Serviciul de preconcediere constituie o măsură de prevenire a şomajului şi este reglementată de articolele 49, 50, 51 şi 52 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

În cazul unor restructurări ale activităţii care pot conduce la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, angajatorii din judeţul Sibiu au obligaţia să înştiinţeze Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurări.

În luna ianuarie 2009 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a primit până la această dată două înştiinţări privind concedierile colective în judeţul Sibiu. Astfel o firmă din Copşa Mică care se ocupă cu recuperarea, colectare şi tratare materiale reciclabile sortate anunţă concedierea colectivă a unui număr de 36 angajaţi cu data de 6 februarie 2009. „Motivele care determină concedierea preconizată sunt următoarele: închiderea societăţii datorită lipsei de materii prime şi a dificultăţilor financiare” – aceasta este explicaţia angajatorului în cauză. Cea de a doua firmă are ca obiect principal de activitate fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule şi în perioada 18 – 23 februarie 2008 va concedia 28 persoane. Motivele care determină concedierea personalului în cazul acestui angajator sunt: scăderea bruscă şi de mari proporţii a producţiei de autovehicule pe plan mondial, inclusiv la beneficiarii producţiei proprii (Volvo şi Renault) care au redus comenzile.

În anul 2008, în judeţul Sibiu, au fost nevoite să facă disponibilizări colective 15 firme, fiind astfel concediate colectiv 548 persoane.

 

SIBIU, 08 ianuarie 2009

 

La inceput