MASS MEDIA

           

        Modificări aduse Legii 76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

        Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie 2008

        Verificarea firmelor care au anunţat concedieri colective

        Seminar de informare privind serviciile EURES

        Rezultatele Minibursei la cererea angajatorului

        Minibursă la cererea angajatorului

        Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie 2008

        Rezultatele Bursei Locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi

        Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi

        Festivalul Şanselor Tale

        Săptămâna persoanelor cu dizabilităţi

        Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 22 – 29 octombrie 2008

        Peste 4.000 de femei încadrate prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu

        Minibursă la cererea angajatorului

        Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2008

        Minibursă la cererea angajatorului

        Formare profesională pentru proprii angajaţi

        Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 01 – 08 octombrie 2008

        Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi

        Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi

        Elevi şi studenţi angajaţi în vacanţa de vară 2008

        AJOFM SIBIU participă la Festivalul Zilele Tineretului Medieşean

        „AJOFM Sibiu – Serviciul public de ocupare la nivel european”

        Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august 2008

        Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada  03 – 10 septembrie 2008

        Peste 8.000 de persoane încadrate prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu

        Ziua Porţilor Deschise

        Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 20 - 27 august 2008

        Stimularea mobilităţii forţei de muncă

        Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie 2008

        Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 06 - 13 august 2008 şi oferta de locuri de muncă în străinătate

            Elevi şi studenţi angajaţi în vacanţa de vară 2008

            Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 30 iulie – 06 august 2008

            Subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea şomerilor confruntaţi cu  dificultăţi de integrare pe piaţa muncii

            Implicarea AJOFM Sibiu în proiectul CONFORM

            Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 09 - 16 iulie 2008

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iunie 2008

            Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 02 - 09 iulie 2008

            Primii elevi angajaţi în vacanţa de vară 2008

            Informaţii în sprijinul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

            Agenţii economici sunt stimulaţi să angajeze elevi şi studenţi în perioada vacanţelor

            Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 18 - 25 iunie 2008

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2008

            Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului

            Locuri de muncă vacante Mediaş

            Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 04 – 11 iunie 2008

            Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

            Contracte de muncă pentru Germania

            Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru studenţi

            Bursa Locurilor de Muncă pentru Studenţi

            Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 21 – 28 mai 2008

            Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

            Sibienii de la selecţia pentru Germania

            Încadrarea în muncă a persoanelor sub 25 de ani si a celor peste 45 de ani

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2008

Rezultatele selecţiei pentru Germania

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

Târgul de cariere

Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

Selecţie angajatori germani

Rezultatele Bursei Generale a Locurilor de Muncă

Examen curs bucătari

Bursa generală a locurilor de muncă

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie 2008

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 2 – 9 aprilie 2008

Selecţie Germania

Rezultat prima acţiune ca urmare a protocolului încheiat cu ANES

Prima acţiune ca urmare a protocolului încheiat cu ANES

Locuri de muncă în Germania

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 19 – 26 martie 2008

Protocol de colaborare

Rezultatele Bursei cursurilor de (re)calificare 2008 „Şansă a ocupării depline” Sibiu şi Mediaş

Rezultatele Bursei cursurilor de (re)calificare 2008 „Şansă a ocupării depline”

Selecţii pentru munca în străinătate

Bursa cursurilor de (re)calificare 2008 „Şansă a ocupării depline”

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2008

Rezultatele selecţiei  organizate de angajatorii spanioli in domeniul agricol la culesul şi îngrijirea fructelor

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 27 februarie – 05 martie 2008

Angajatorii spanioli organizează selecţia persoanelor care doresc să lucreze în agricultură la culesul şi îngrijirea fructelor

Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii vor avea obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală

Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă

Calendarul de desfăşurare a burselor locurilor de muncă pentru anul 2008

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2008

Oferte noi de locuri de muncă în Germania

Oferta cursurilor de formare profesională prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu

Oferte de locuri de muncă în Spania pentru persoanele din judeţul Sibiu

Oferte noi de locuri de muncă în Germania în agricultură şi menaj

Contribuţiile la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj în anul 2008 s-au diminuat

Oferte noi de locuri de muncă în Germania pentru persoanele din judeţul Sibiu

Peste 16.000 de persoane încadrate în 2007 prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie 2007

Locuri de muncă în străinătate pentru studenţi

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

*    Bursa generală a locurilor de muncă                                                     18 aprilie 2008

*    Bursa locurilor de muncă pt. persoane de etnie romă                         9 mai 2008

*    Bursa locurilor de muncă pt. studenţi                                                   23 mai 2008

*    Bursa locurilor de muncă pt. tinerii care părăsesc

 sistemul de protecţie a copilului                                                              6 iunie 2008

*    Bursa locurilor de muncă pt. absolvenţii de învăţământ                   26 septembrie 2008

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ

 

Modificări aduse Legii 76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

 

            Ordonanţa de urgenţă nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 815/0412.2008,  aduce modificări şi Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Astfel OUG 163/2008 introduce un nou articol în legea 76/2002, respectiv art.84^3 cu următorul cuprins:

"Art. 84^3. - (1) Angajatorii care creează noi locuri de muncă şi care încadrează în muncă, pe locurile de muncă nou-create, şomeri aflaţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni consecutive de la data înregistrării în evidenta acestor agenţii, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 3 ani.

    (2) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligaţi să restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană încadrată în condiţiile alin. (1), plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, daca încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).

    (3) Nu beneficiază de măsura de stimulare prevăzută la alin. (1) angajatorii care într-o perioada de un an anterioara datei încadrării în muncă în condiţiile alin. (1) au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoria prevăzută la respectivul alineat."

 

Aceeaşi ordonanţă precizează faptul că angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea măsurilor de stimulare referitoare la încadrarea absolvenţilor, a persoanelor peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau a şomeri aflaţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni consecutive de la data înregistrării în evidenta acestor agenţii pe un loc de muncă nou creat, pot beneficia numai de una dintre măsurile de stimulare prevăzute de legea 76/2002 pentru aceste categorii.

De asemenea angajatorii care încetează raporturile de muncă a persoanelor încadrate pentru care au beneficiat de subvenţii, nu mai pot  beneficia de o noua subvenţie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioada de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Reamintim că valoarea indicatorului social de referinţă în prezent este de 500 lei.

Prevederile acestei ordonanţa referitoare la legea 76/2002 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.

 

SIBIU, 09 decembrie 2008

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie 2008

 

            La sfârşitul lunii noiembrie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 5.479 şomeri, din care 2.654 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 3,0%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 391 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de luna anterioară. În luna noiembrie rata şomajului în rândul femeilor a rămas nemodificată înregistrând valoarea de 3,1% însă a crescut rata şomajului în rândul bărbaţilor fiind de 2,9%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât în luna anterioară.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.222 persoane (respectiv 1.113 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.589 (respectiv 627 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 368, Unitatea Locală Agnita – 831, Unitatea Locală Dumbrăveni – 288 şi Unitatea Locală Cisnădie – 181 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 3.883 muncitori, 1.056 persoane cu studii medii şi 540 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.630 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.849 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 2.957 persoane, în timp ce 2.522 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii octombrie 2008 sunt: Iacobeni – 12,5%, Alţâna – 11,5%, Brădeni – 11,1%, Mihăileni – 9,4%,Chirpăr – 8,9%, Şeica Mică – 8,9%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Marpod – 0,2%, Sălişte – 0,6%, Poiana Sibiului – 0,7%, Ocna Sibiului – 0,8%, Ludoş – 0,8%, Cristian – 0,9%, Sibiu – 1%, Tilişca – 1%.

În luna noiembrie 2008, 164 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 305 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 12 persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

52 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 77 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 90 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alţi 19 absolvenţi au fost angajaţi şi au beneficiat de prima de încadrare. 7 persoane cu handicap şi-au găsit un loc de muncă pe parcursul lunii noiembrie prin subvenţionarea locului de muncă.

 

SIBIU, 08 decembrie 2008

 

La inceput

Verificarea firmelor care au anunţat concedieri colective

 

Serviciul de preconcediere constituie o măsură de prevenire a şomajului şi este reglementată de articolele 49, 50, 51 şi 52 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

În cazul unor restructurări ale activităţii care pot conduce la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, angajatorii din judeţul Sibiu au obligaţia să înştiinţeze Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurări.

La nivelul judeţul Sibiu începând cu luna noiembrie a acestui an şi până în prezent 18 agenţi economici au anunţat AJOFM Sibiu că intenţionează sau chiar au disponibilizat personal prin măsura de concediere colectivă. Biroul control măsuri active din cadrul AJOFM Sibiu a demarat verificarea celor 18 firme şi ca urmare a acţiunii de control până la această dată două firme au fost sancţionate cu amenda maximă de 5000 lei. Cele două firme nu au respectat termenul prevăzut de lege pentru a anunţa agenţia în cazul concedierilor colective, respectiv cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.

Serviciile de preconcediere se acordă în perioada de preaviz şi cuprind în principal următoarele activităţi:

    a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională;

    b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

    c) reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată;

    d) sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

 

SIBIU, 03 decembrie 2008

 

La inceput

 

Seminar de informare privind serviciile EURES

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, va organiza luni, 24 noiembrie 2008, seminarul cu tema „Informare privind serviciile EURES oferite agenţilor economici şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”.

Seminarul este o importantă activitate a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cuprinsă în „Planul de Acţiune EURES România 2007-2010”, şi se va desfăşura la sediul Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, din strada Gladiolelor nr. 2 – 6, începând cu orele 10şş.

Obiectivele urmărite de către AJOFM Sibiu prin realizarea acestui seminar sunt:

-         încetăţenirea unei culturi a mobilităţii în rândul populaţiei active,

-         informarea grupurilor ţintă despre posibilităţile oferite de reţeaua EURES.

            Scopul întâlnirii dintre personalul EURES şi grupurile ţintă – căutători de loc de muncă, şomeri, angajatori, studenţi, absolvenţii diverselor instituţii de învăţământ, persoane vârstnice care doresc să îşi prelungească activitatea – este informarea cât mai bună asupra mobilităţii forţei de muncă.

            Mobilitatea forţei de muncă - naţională sau europeană – va fi o temă abordată atât prin prisma facilităţilor prevăzute de cadrul legal naţional cu privire la stimularea ocupării (Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare) cât şi prin prisma serviciilor EURES care pot fi oferite, dacă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă decid să îşi caute un loc de muncă într-un stat european.

            EURES este reţeaua formată din Serviciile de Publice de Ocupare din ţările Spaţiului Economic European inclusiv Elveţia, sub auspiciile  Comisiei Europene.

 

SIBIU, 18 noiembrie 2008

 

La inceput

 

Rezultatele Minibursei la cererea angajatorului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Mediaş a organizat astăzi, 14 noiembrie 2008, o minibursă a locurilor de muncă la cererea agentului economic SC Trident Trans Tex SRL Mediaş, în municipiul Mediaş, la sediul agenţiei.

Cele 58 persoane participante au avut la dispoziţie 35 de locuri de muncă pentru următoarele meserii: lucrător comercial, operator casă de marcat, manipulant marfă, agent pază, administrator IT şi administrator societate. Dintre persoanele intervievate 26 au fost selecţionate în vederea încadrării în  meseriile solicitate de angajator.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

 

SIBIU, 14 noiembrie 2008

 

La inceput

 

Minibursă la cererea angajatorului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Agenţia Locală Mediaş organizează vineri, 14 noiembrie 2008, o minibursă a locurilor de muncă la cererea agentului economic SC Trident Trans Tex SRL Mediaş, în municipiul Mediaş, la sediul agenţiei din strada C-tin Brâncoveanu, nr. 17 şi va începe la ora 9.

Minibursa este deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi celor care doresc să îşi schimbe actualul loc de muncă. Persoanele interesate au la dispoziţie 34 de locuri de muncă pentru următoarele meserii: lucrător comercial (15 locuri), operator casă de marcat (10 locuri), manipulant marfă (5 locuri), agent pază (3 locuri), administrator IT (1 loc).

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

            Această minibursă este a doua din acest an organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu la cererea unui agent economic din judeţ. Reamintim că prima minibursă de acest fel din anul 2008 s-a desfăşurat în luna octombrie, în municipiul Sibiu, la cererea firmei Carrefour.

 

SIBIU, 11 noiembrie 2008

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie 2008

 

            La sfârşitul lunii octombrie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 5.088 şomeri, din care 2.583 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 2,8%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 303 persoane iar rata şomajului a înregistrat o creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de luna anterioară. În luna octombrie rata şomajului în rândul femeilor a înregistrat valoarea de 3,1% iar rata şomajului în rândul bărbaţilor a urcat la 2,6%.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 2.058 persoane (respectiv 1.044 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.434 (respectiv 627 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 312, Unitatea Locală Agnita – 825, Unitatea Locală Dumbrăveni – 277 şi Unitatea Locală Cisnădie – 182 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 3.499 muncitori, 1.052 persoane cu studii medii şi 537 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.404 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.684 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 2.640 persoane, în timp ce 2.448 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii octombrie 2008 sunt: Alţâna – 11,2%, Iacobeni – 10,7%, Chirpăr – 10,6%, Brădeni – 8,9%, Şeica Mică – 8,8%, Nocrich -  8,2%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Marpod – 0,4%, Sălişte – 0,6%, Ocna Sibiului – 0,7%, Poiana Sibiului – 0,7%, Ludoş – 0,8%, Axente Sever – 0,9%, Sibiu – 1%.

În luna octombrie 2008, 251 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 318 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 50 persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

48 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 43 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 82 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alţi 14 absolvenţi au fost angajaţi şi au beneficiat de prima de încadrare. Alte 34 persoane şi-au găsit un loc de muncă pe parcursul lunii septembrie prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

 

SIBIU, 10 noiembrie 2008

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei Locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat astăzi, 07 noiembrie 2008, bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, în municipiile Sibiu şi Mediaş.

Cele 114 persoane participante au avut la dispoziţie 105 de locuri de muncă pentru următoarele meserii: agent pază, paznic, montator subansamble, inginer electronist, confecţioner textile, confecţioner tricotaje, tâmplar, muncitor necalificat, masor, agent comercial, electrician, instalator şi altele. La Sibiu 9 firme au oferit celor interesaţi 75 de locuri de muncă.

La Sibiu în cadrul bursei au participat 89 de persoane dintre care 68 cu dizabilităţi. Dintre acestea 35 au fost selectate în vederea încadrării, iar din acest total 29 au fost persoane cu dizabilităţi.

La Mediaş 6 firme au oferit 30 de locuri de muncă. Aici au participat la Bursa 25 de persoane dintre care 24 cu dizabilităţi. Dintre acestea 9 au fost selectate în vederea încadrării, toate fiind persoane cu dizabilităţi

Bursa Locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi a încheiat campania Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu „Săptămâna persoanelor cu dizabilităţi”, campanie ce a urmărit să dezvolte capacitatea agenţiei de ocupare de a furniza servicii de consiliere şi mediere unui grup ţintă, cu nevoi speciale, precum şi servicii de consultanţă agenţilor economici care urmează să angajeze persoane din această categorie. S-a urmărit de asemenea sporirea şanselor de ocupare ale persoanelor cu dizabilităţi prin valorificarea abilităţilor, experienţelor şi cunoştinţelor fiecărei persoane asistate. Acţiunea şi-a propus să determine şi o modificare a atitudinii societăţii, în general, şi a reprezentanţilor ei cu privire la integrarea sau reintegrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi.

 

SIBIU, 07 noiembrie 2008

 

La inceput

 

Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi

 

            În cadrul măsurilor active de combatere a şomajului, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 07 noiembrie 2008,Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi” în Sibiu la sediul AJOFM Sibiu, strada Morilor nr. 51 A şi la Mediaş, în sala de sport a Asociaţiei Phoenix Speranţa, începând cu ora 10:00.

Până la această dată au fost contactaţi 100 agenţi economici (70 la Sibiu şi 30 la Mediaş) dintre care 17 au confirmat participarea (12 firme la Sibiu şi 5 firme la Mediaş), oferind 100 locuri de muncă în meserii ca: agent pază, paznic, montator subansamble, inginer electronist, confecţioner textile, confecţioner tricotaje, tâmplar, muncitor necalificat, masor, agent comercial, electrician, instalator şi altele (la Sibiu 80 de locuri de muncă, iar la Mediaş 20 locuri de muncă).

Reamintim angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, că vor beneficia, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent, de o sumă lunară egală cu de 1, 1,2 sau 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, cu condiţia să menţină raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 3 ani de la data încheierii acestora.

            De asemenea angajatorii, care în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, şi încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată persoane cu handicap, beneficiază lunar de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe o perioadă de 12 luni, de o subvenţie egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pentru fiecare persoană cu handicap angajată.

Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax: 210882 sau 230089.

 

SIBIU, 05 noiembrie 2008

 

La inceput

 

FESTIVALUL ŞANSELOR TALE

 

Asociaţia Universităţilor Populare Germane – Proiect România şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizează ediţia a IX-a a Festivalului Şanselor Tale în perioada 3 – 9 noiembrie 2008.

            Manifestarea promovează educaţia adulţilor prin variate activităţi de formare permanentă, stimulând cooperarea între instituţii din sectorul guvernamental şi cel al societăţii civile şi are ca scop atragerea unui număr cât mai mare de beneficiari adulţi în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii.

            Festivalul Şanselor Tale – 2008 se adresează, cu o bogată ofertă de servicii culturale, educative şi de formare profesională continuă, tuturor adulţilor din România, inclusiv persoanelor defavorizate social, economic şi cultural (ca de exemplu: categorii de minorităţi, refugiaţi, şomeri, persoane de vârsta treia.)

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu va participa la acest eveniment găzduit de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Ilie Micu” Sibiu şi va prezenta oferta educaţională pentru adulţii care doresc să se califice / recalifice într-o anumită meserie, şi locurile de muncă vacante la nivelul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

            În cadrul ediţiei a IX-a a Festivalului Şanselor Tale, Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu va organiza în data de 5 noiembrie Ziua Porţilor Deschise. Astfel între orele 10 şi 14 sibienii interesaţi pot vizita laboratoarele şi atelierele de practică ale Centrului, sălile de curs şi aparatura modernă de care dispune Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, strada Gladiolelor nr. 2 – 6. Vor fi prezentate de asemenea şi facilităţile oferite participanţilor la cursurile de formare profesională, facilităţile oferite angajatorilor care derulează programe de formare profesională pentru proprii angajaţi dar şi noutăţile legislative în domeniu.

 

SIBIU, 04 noiembrie 2008

 

La inceput

 

Săptămâna persoanelor cu dizabilităţi

 

În perioada 03 - 07 noiembrie 2008, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează Săptămâna persoanelor cu dizabilităţi. Acţiunea se desfăşoară în Sibiu, la sediul Agenţiei din strada Morilor nr. 51A, zilnic începând cu ora 09:00. 

Scopul acestei acţiuni îl reprezintă dezvoltarea capacităţii agenţiei de ocupare de a furniza servicii de consiliere şi mediere unui grup ţintă, cu nevoi speciale, precum şi servicii de consultanţă agenţilor economici care urmează să angajeze persoane din această categorie. Se urmăreşte sporirea şanselor de ocupare ale persoanelor cu dizabilităţi prin valorificarea abilităţilor, experienţelor şi cunoştinţelor fiecărei persoane asistate. De asemenea, acţiunea şi-a propus să determine o modificare a atitudinii societăţii, în general, şi a reprezentanţilor ei cu privire la integrarea sau reintegrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, primesc, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară egală cu de 1, 1,2 sau 1,5 valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, cu condiţia să menţină raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 3 ani de la data încheierii acestora.

            Angajatorii, care în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, şi încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată persoane cu handicap, beneficiază lunar de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe o perioadă de 12 luni, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

La sfârşitul lunii septembrie 2008 în evidenţele AJOFM Sibiu erau înregistrate în vederea ocupării 79 persoane cu dizabilităţi.

De la începutul acestui an şi până la sfârşitul lunii septembrie 2008 - 32 de persoane cu dizabilităţi au fost consiliate de psihologul AJOFM Sibiu, Mihaela Ciucu. Dintre persoanele consiliate cele mai multe, respectiv 14 persoane suferă de dizabilitate de tip somatic, 8 persoane suferă de handicap locomotor, alte 4 persoane suferă de handicap auditiv, iar 3 persoane de dizabilitate mentală. Cele mai multe persoane cu dizabilităţi care au fost consiliate  au vârsta peste 45 de ani – respectiv 11 persoane, alte 9 persoane cu dizabilităţi care au fost consiliate au vârsta sub 25 de ani, 7 persoane au vârsta cuprinsă între 35 – 45 ani, 5 persoane cu vârsta între 25 – 35 ani şi 5 persoane cu vârsta peste 50 de ani. Cele mai multe persoane cu dizabilităţi care au fost consiliate în acest an provin din mediul urban – respectiv 28 de persoane, iar 4 persoane cu dizabilităţi care au fost consiliate provin din mediul rural.

Pe parcursul anului 2008 2 persoane cu dizabilităţi au participat la un curs de formare profesională – curs de operator calculatoare.

În anul 2008 prin măsurile  active promovate de AJOFM Sibiu au fost angajate 74 de persoane cu dizabilităţi în meserii precum sortator produse - 5 persoane, vânzător - 5 persoane, muncitor necalificat confecţii - 11 persoane, muncitor necalificat produse solide 11 - persoane sau operator confecţii - 5 persoane

Săptămâna persoanelor cu dizabilităţi se va încheia vineri, 07 noiembrie 2008, cu o Bursă a locurilor de muncă dedicată persoanelor cu dizabilităţi.

 

SIBIU, 29 octombrie 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 22 – 29 octombrie 2008

           

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 22 – 29 octombrie 2008 un număr de 660 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de 117 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 123 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 130 de locuri de muncă; Mediaş – 214, Avrig – 37, Agnita – 224, Dumbrăveni - 27 şi Cisnădie – 28 de locuri muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 55 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare, dintre care 7 locuri sunt disponibile în municipiul Sibiu, 32 la Mediaş, 2 locuri la Avrig, 2 la Agnita, 4 la Dumbrăveni şi 8 la Cisnădie. Cei mai căutaţi rămân inginerii în diferite domenii (16 locuri de muncă), dar se mai caută: contabil şef (6 locuri), profesori în învăţământul primar şi gimnazial (4 locuri), cercetători în tehnologia compuşilor macromoleculari (4 locuri), asistenţi de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari şi în biologie chimie (5 locuri), administrator de reţea de calculatoare, chimist, fizician, asistent social, consilier juridic, sau psiholog în specialitatea psihologie clinică.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 605 locuri de muncă. Dintre acestea jumătate, respectiv 300 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor să angajeze muncitori calificaţi şi necalificaţi în domeniul textil şi marochinărie – muncitori necalificaţi în industria confecţiilor, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, confecţioner ansamblor articole textile, operator maşini de tricotat rectiliniu etc. De asemenea sunt căutaţi muncitorii necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide, agenţi securitate, electricieni, lucrători comerciali, muncitori necalificaţi în contrucţii, patiseri, zidari, şoferi şi camionagii, paznici, femei de serviciu, tâmplari etc.

Şi în această perioadă cea mai mare cerere de forţă de muncă se înregistrează în zona de est a judeţului Sibiu, respectiv la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă Agnita. Agenţii economici din această zonă se confruntă cu probleme de personal în domeniul textil şi marochinărie, fiind solicitaţi 192 muncitori calificaţi şi necalificaţi numai în acest domeniu.

De la începutul acestui an şi până la această dată oferta locurilor de muncă vacante din judeţ înregistrate la AJOFM Sibiu este de 14.775 de locuri de muncă. Din acest total 36% (- respectiv 5308) sunt locuri de muncă destinate tinerilor fără experienţă în câmpul muncii sau cu o experienţă minimă de 1 sau 2 ani. Cea mai bogată ofertă de locuri de muncă este pentru tinerii fără studii superioare – mai exact 92% dintre locurile de muncă destinate tinerilor, şi doar 8% sunt locuri disponibile pentru tinerii care au studii superioare. 

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 22 octombrie 2008

 

La inceput

 

Peste 4.000 de femei încadrate prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu

 

În primele 9 luni ale anului 2008, prin programul de ocupare a forţei de muncă al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, au fost angajate un număr de 4.031 de femei. Dintre acestea 2.566 provin din mediul urban, în timp ce 1.465 provin din mediul rural. Cele mai multe femei, respectiv 1.275, care au reuşit să ocupe un loc de muncă au vârsta sub 25 de ani. În funcţie de tipul de învăţământ absolvit cele mai multe femei angajate – 1.559 – sunt absolvente de învăţământ gimnazial. Din total femeilor angajate de la începutul acestui prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu 40 femei provin din rândul persoanelor cu handicap, 94 sunt femei de etnie romă iar 2 sunt femei care au părăsit sistemul de protecţie a copilului.

În perioada ianuarie – septembrie 2008, cele mai bune rezultate au fost obţinute prin acordarea serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante, reuşindu-se încadrarea a 2.574 de femei. O alta măsură de succes o reprezintă acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională, măsură prin care au fost încadrate 632 de femei şomere.

Prin celelalte măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au fost obţinute următoarele rezultate:

 • 135 absolvente a instituţiilor de învăţământ încadrate prin subvenţionarea locului de muncă;
 • 51 absolvente au beneficiat de prima de încadrare;
 • acordarea de alocaţii pentru 182 şomere care s-au încadrat înainte de expirarea şomajului;
 • 94 persoane de sex feminin încadrate prin subvenţionarea locului de muncă pentru şomerii peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;
 • 212 şomere încadrate prin organizarea cursurilor de formare profesională;
 • 9 femei încadrate prin stimularea mobilităţii forţei de muncă;
 • 3 persoane încadrate prin încheierea de contracte de solidaritate conform Legii nr. 116/2002;
 • 3 femei încadrate prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
 • încadrarea a 3 şomere care mai au trei ani până la pensie;
 • 130 femei încadrate prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

Rezultatele acestor măsuri pot fi evidenţiate şi urmărind evoluţia ratei şomajului în rândul femeilor. Astfel, numărul femeilor şomere înscrise în evidenţele AJOFM Sibiu la sfârşitul lunii septembrie este de 2464, în scădere cu 260 persoane faţă de începutul anului, iar rata şomajului în rândul femeilor înregistrează valoarea de 2,9%, diminuându-se cu 0,3 puncte procentuale (faţă de 3,2% la 1 ianuarie 2008).

 

SIBIU, 14 octombrie 2008

 

La inceput

 

Minibursă la cererea angajatorului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat astăzi, 10 octombrie 2008, o minibursă a locurilor de muncă la cererea agentului economic Carrefour, în Sibiu, la sediul agenţiei din strada Morilor, nr. 51A şi va începe la ora 10.

Cele 60 persoane participante au avut la dispoziţie 120 de locuri de muncă pentru următoarele meserii: lucrător comercial, vânzător, casier, ambalator, bucătar sau patiser. Dintre persoanele intervievate 50 au fost selecţionate în vederea încadrării în următoarele meserii : vânzător, lucrător comercial, ambalator, casier.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

 

SIBIU, 10 octombrie 2008

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2008

 

            La sfârşitul lunii septembrie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 4.785 şomeri, din care 2.464 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 2,6%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut aproape nesemnificativ cu 12 persoane şi rata şomajului a rămas astfel nemodificată. De asemenea în luna septembrie atât rata şomajului în rândul femeilor (2,9%)cât şi rata şomajului în rândul bărbaţilor (2,4%) a rămas valoric aceeaşi.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.953 persoane (respectiv 1.052 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.317 (respectiv 605 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 291, Unitatea Locală Agnita – 775, Unitatea Locală Dumbrăveni – 280 şi Unitatea Locală Cisnădie – 169 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 3.205 muncitori, 1.027 persoane cu studii medii şi 553 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.352 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.433 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 2.435 persoane, în timp ce 2.350 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii august 2008 sunt: Alţâna – 15,1%, Chirpăr – 11,3%, Iacobeni – 10,8%, Şeica Mică – 9,3%, Brădeni – 7,3%, Merghindeal – 6,6%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Marpod – 0,4%, Ludoş – 0,5%, Sălişte – 0,6%, Ocna Sibiului – 0,6%, Poiana Sibiului – 0,7%, Sibiu – 1%, Copşa Mică – 1,1%.

„Deşi din punct de vedere cantitativ fenomenul şomajului stagnează, AJOFM Sibiu trebuie să găsească soluţii la o mare diversitate de probleme, mai ales în ceea ce priveşte asigurarea cu forţă de muncă pregătită pentru sectoarele economice care se confruntă cu deficit de lucrători”, a declarat directorul executiv al AJOFM Sibiu, Mircea Dorin Creţu.

În luna septembrie 2008, 520 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 274 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 36 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

35 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 26 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 53 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alţi 32 de absolvenţi au fost angajaţi şi au beneficiat de prima de încadrare. Alte 12 persoane şi-au găsit un loc de muncă pe parcursul lunii septembrie prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

 

SIBIU, 07 octombrie 2008

 

La inceput

 

Minibursă la cererea angajatorului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 10 octombrie 2008, o minibursă a locurilor de muncă la cererea agentului economic Carrefour, în Sibiu, la sediul agenţiei din strada Morilor, nr. 51A şi va începe la ora 10.

Minibursa este deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi celor care doresc să îşi schimbe actualul loc de muncă. Persoanele interesate au la dispoziţie aproximativ 120 de locuri de muncă pentru următoarele meserii: lucrător comercial, vânzător, casier, operator vânzări, ambalator, bucătar, patiser sau lucrător la recepţie.

AJOFM Sibiu organizează burse ale locurilor de muncă, atât pentru categorii de persoane defavorizate, cât şi pentru meserii cerute pe piaţa muncii de către agenţii economici la nivel local, ori de câte ori există o solicitare foarte bine fundamentată.

Organizarea de burse ale locurilor de muncă este una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate şi urmăreşte diminuarea ratei şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp.

De asemenea bursele locurilor de muncă reprezintă o oportunitate pentru toţi participanţii de a cunoaşte mai bine piaţa muncii, pentru a putea astfel să aleagă din varietatea ofertelor, ori să se reorienteze spre alte profesii cu mai mari posibilităţi de angajare în viitor. Participarea la toate aceste acţiuni este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 06 octombrie 2008

 

La inceput

 

Formare profesională pentru proprii angajaţi

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu dă posibilitatea angajatorilor de a-şi califica proprii angajaţi.

Astfel, în scopul prevenirii şomajului şi consolidării locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează, în baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, li se acordă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de suma prevăzută mai sus pentru derularea unui singur program de formare profesională în cursul unui an. Suma prevăzută se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor selectaţi anual de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

În urma realizării acestor programe de formare profesională, angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat suma prevăzută mai sus, cel puţin 3 ani de la data acordării sumei.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au urmat un program de formare profesională pentru care s-a efectuat plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a 50% din cheltuielile de şcolarizare, anterior termenului de 3 ani, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiei subvenţia acordată, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, şi nu mai pot beneficia de această subvenţie o perioada de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.

În aplicarea acestor prevederi din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, AJOFM Sibiu va organiza selecţii pentru angajatorii care au încheiat contracte cu furnizorii de formare profesională, precum şi pentru cei care au finalizat programul de formare profesională din anul în curs.

Angajatorii interesaţi de aceste prevederi legale, pot obţine informaţii suplimentare la sediul Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, Str. Gladiolelor, Nr. 2 - 6, sau la telefon: 0269/231416.

 

SIBIU, 03 octombrie 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 01 – 08 octombrie 2008

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 01 – 08 octombrie 2008 un număr de 400 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de 99 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 107 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 102 de locuri de muncă; Mediaş – 53, Avrig – 6, Agnita – 197, Dumbrăveni - 24 şi Cisnădie – 18 de locuri muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 38 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare, dintre care 10 locuri sunt disponibile în municipiul Sibiu, 19 la Mediaş, 1 loc la Avrig, 5 la Dumbrăveni şi 3 la Cisnădie. Cei mai căutaţi rămân inginerii în diferite domenii însă numărul solicitărilor au scăzut ( 8 locuri de muncă), dar se mai caută: profesori în învăţământul primar (5 locuri), cercetători în tehnologia compuşilor macromoleculari (4 locuri), asistenţi de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari (3 locuri), consilier/expert/inspector/referent/economist în economia generală (3 locuri), chimist, fizician, asistent social, consilier juridic, contabil şef, medic de medicină generală, director comercial sau proiectant sisteme informatice.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 362 locuri de muncă. Dintre acestea peste 200 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor să angajeze muncitori calificaţi şi necalificaţi în domeniul textil şi marochinărie – muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (41 locuri), confecţioner articole din piele şi înlocuitori (30 locuri), confecţioner ansamblor articole textile (28 locuri), operator maşini de tricotat rectiliniu (23) etc. De asemenea sunt căutaţi muncitorii necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide (23 locuri), agent securitate (20 locuri), învăţător (8 locuri), lucrător comercial (8 locuri), paznic (8 locuri), educatoare, educator în penitenciare, femeie de serviciu, tâmplari, zidar  etc.

Şi în această perioadă cea mai mare cerere de forţă de muncă se înregistrează în zona de est a judeţului Sibiu, respectiv la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă Agnita. Agenţii economici din această zonă se confruntă cu probleme de personal în domeniul textil şi marochinărie, fiind solicitaţi 187 muncitori calificaţi şi necalificaţi în acest domeniu.

De asemenea se constată o lipsă de forţă de muncă în învăţământ în zona de nord-est a judeţului, respectiv în zona Dumbrăveni unde sunt solicitaţi 8 învăţători, 5 profesori în învăţământul primar şi un educator în penitenciare.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 01 octombrie 2008

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi

 

Astăzi, vineri 26 septembrie 2008, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu şi Mediaş.

Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa şi-a propus şi familiarizarea proaspeţilor absolvenţi cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a-şi selecta personal din rândul tinerilor. 

Cele 1233 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 982 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 99 agenţi economici: la Sibiu 72 firme au oferit 642 locuri de muncă şi la Mediaş 27 agenţi economici au pus la dispoziţia celor interesaţi 340 locuri de muncă.

Dintre persoanele intervievate 630 au fost selectate în vederea încadrării (480 la Sibiu şi 150 la Mediaş), urmând a fi angajate după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului în meserii precum inginer mecanic, inginer calculatoare, consilier financiar, inspector de asigurări, contabil, economist, agent pază, agent vânzări, lucrător comercial, casier, operator calculatoare şi altele.

La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi din acest an la Sibiu au participat şi elevii claselor terminale de la Colegiul Naţional „Octavian Goga”, Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna”, Grupul Şcolar Construcţii şi Arhitectură „Carol I” şi Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate. Elevii au fost alături de absolvenţii prezenţi la Bursă oferindu-le materiale informative şi sprijinindu-i în alegerea unui loc de muncă îndrumându-i spre angajatori.

Cu ocazia Bursei AJOFM Sibiu a prezentat tuturor participanţilor materialele informative ale Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, mai exact au fost prezentate informaţii referitoare la drepturile egale ale cetăţenilor de a participa la viaţa economică, de familie, dar şi la oportunităţile egale pe care le au la angajare, promovare şi formare profesională, cu adresabilitate atât  tinerilor cât şi angajatorilor.

 

SIBIU, 26 septembrie 2008

 

La inceput

 

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 26 septembrie 2008, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi în Sibiu (la Cercul Militar din Sibiu) şi Mediaş (la Casa Schuller), începând cu ora 0900.

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special absolvenţilor de orice formă de învăţământ, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Până la această dată, dintre cei 197 agenţi economici din judeţ contactaţi, au confirmat participarea la bursă un număr de 55, care au pus la dispoziţie 171 locuri de muncă vacante (la Sibiu 40 firme oferă 112 locuri şi la Mediaş 15 firme – 59 locuri). Dintre acestea 47 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 124 sunt pentru persoane fără studii superioare. Meseriile solicitate sunt următoarele: pentru persoane cu studii superioare: inginer electronist, inginer producţie, programator, inginer mecanic şi inginer automatist, iar pentru persoane fără studii superioare: lucrător comercial, brutar, patiser, lucrător gestionar, zidar, zugrav, vopsitor, instalator apa canal, lăcătuş mecanic, sudor, electrician de întreţinere, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide.

Dat fiind faptul că unul dintre principiile de bază în aplicarea politicilor de ocupare a forţei de muncă este egalitatea de şanse pe piaţa muncii atât la angajare cât şi la locul de muncă - lucru pe care ANOFM il promovează în activitatea sa -  ANES, în virtutea bunelor relaţii de colaborare dintre cele două instituţii, va avea în locurile de desfăşurare a bursei atât la Sibiu cât şi la Mediaş  puncte de informare.

În cadrul acestora, vor fi prezentate informaţii referitoare la drepturile egale ale cetăţenilor de a participa la viaţa economică, de familie, dar şi la oportunităţile egale pe care le au la angajare, promovare şi formare profesională, cu adresabilitate atât  tinerilor cât şi angajatorilor.

„Participarea ANES la această ediţie a bursei locurilor de muncă pentru absolvenţii de învăţâmânt, unde nu este exclusă participarea oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, este cu atât mai benefică cu cât majoritatea celor care vin la eveniment sunt la început de drum în carieră şi este foarte important să cunoască faptul că au dreptul la tratament egal în ceea ce priveşte angajarea”, a declarat Ionel Muscalu, preşedintele ANOFM. 

Datele sunt preliminarii, urmând ca până la data desfăşurării bursei pentru absolvenţi numărul locurilor de muncă şi al agenţilor economici participanţi să crească.

Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax: 210882 sau 230089.

 

SIBIU, 22 septembrie 2008

 

La inceput

 

Elevi şi studenţi angajaţi în vacanţa de vară 2008

 

            Conform prevederilor Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, agenţii economici care au încadrat în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţei de vară din anul 2008, au beneficiat de un stimulent financiar lunar egal cu 250 lei (50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată), pentru fiecare elev şi student. Stimulentul financiar s-a acordat la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar perioadă maximă de acordare este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

            De la începutul vacanţei de vară şi până la această dată au fost încheiate 91 convenţii între agenţii economici din judeţ şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi au fost angajate pe perioada vacanţei 273 persoane, din care 223 elevi şi 50 studenţi în domeniul fast-food, prelucrare mase plastice, ambalare produse solide, turism şi comerţ ca şi personal necalificat. 

            Stimulentul financiar prevăzut de lege se acordă lunar angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de elevii sau studenţii în cauză pe perioada de vacanţă din luna respectivă fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanţei a fost suportat de către agentul economic din fonduri proprii.

            Dacă pentru anul 2008 AJOFM Sibiu şi-a propus să încadreze în muncă în perioada vacanţelor, în baza Legii nr. 72/2007, 100 de elevi şi 50 de studenţi, obiectivul a fost depăşit cu peste 100% în ceea ce priveşte numărul de elevi angajaţi si a fost realizat în proporţie de 100% în ceea ce priveşte numărul studenţilor angajaţi.

 

SIBIU, 17 septembrie 2008

 

La inceput

 

AJOFM SIBIU participă la Festivalul Zilele Tineretului Medieşean

 

 

            În perioada 19 – 20 septembrie 2008, AJOFM Sibiu participă la Festivalul “Zilele Tineretului Medieşean. Specialiştii EURES din cadrul AJOFM Sibiu în colaborare cu reprezentanţii EUROPASS vor fi prezenţi în această perioadă în municipiul Mediaş pentru a prezenta tinerilor posibilităţile de a-şi găsi un loc de muncă în străinătate, precum şi oferta locurilor de muncă vacante în acest moment în ţările Uniunii Europene pentru care pot opta şi cetăţenii români.

            EUROPASS reprezintă portofoliul personal de documente pe care cetăţenii îl pot folosi voluntar pentru a-şi face cunoscute calificările şi competenţele în Europa, în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii sau al accesului la programe de educaţie şi formare.

            Portofoliul EUROPASS cuprinde cinci documente:

-         Curriculum vitae Europass,

-         Paşaportul lingvistic Europass,

-         Suplimentul Europass la Certificatul Profesional,

-         Suplimentul Europass la Diplomă,

-         Mobilitatea Europass.

Utilizarea Portofoliului Europass este utilă în cazul în care persoana doreşte să se angajeze într-o alta ţară europeană, doreşte să urmeze programe de educaţie sau de formare într-o altă ţară europeană sau doreşte să aibă o imagine mai clară cu privire la cunoştinţele, calificările şi competenţele sale, în vederea unei mai bune administrări a propriului parcurs de educaţie / formare, sau în vederea unei mai bune promovări a acestora.

 

SIBIU, 15 septembrie 2008

 

La inceput

 

„AJOFM Sibiu – Serviciul public de ocupare la nivel european”

 

          Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a depus luni, 08 septembrie 2008, Organismului Intermediar pentru POS DRU Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, primul proiect pentru accesarea Fondurilor Social Europene - „AJOFM Sibiu – Serviciul public de ocupare la nivel european”.

            În cadru POSDRU, Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, proiectul nostru îşi propune să vină în sprijinul clienţilor AJOFM Sibiu în scopul satisfacerii nevoilor acestora şi a acordării de servicii de calitate. Obiectivul general al proiectului este să relaţionam oferta Serviciului Public de Ocupare cu aşteptările clienţilor, persoane în căutarea unui loc de muncă şi angajatori.

            Implicarea autorităţilor locale (Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu – parteneri în proiect) dar şi a celorlalţi parteneri în proiect (Asociaţia Phoenix – Speranţa şi Asociaţia PRO VITA) permit o legătură directă între AJOFM şi potenţialii clienţi cu acces limitat (de spaţiu şi timp). Implementarea unui soft privind circuitul şi arhivarea documentelor va reduce timpul de rezolvare a acestora, îmbunătăţind astfel eficienţa şi promptitudinea de răspuns a serviciilor de ocupare.

            AJOFM Sibiu îşi propune să devină furnizor permanent de servicii de ocupare. Astfel Agenţia se aliniază la Memorandumul adoptat de Uniunea Europeană în anul 2000, care subliniază că promovarea învăţării permanente este un proces esenţial pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. Ca urmare prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu dorim să ne autorizăm pentru următoarele cursuri: formator de formatori, formator, agent ocupare.

            De asemenea proiectul vine şi în întâmpinarea angajatorilor prin implementarea unor sisteme touch-screen care facilitează depunerea declaraţiilor lunare privind evidenţa nominală a salariaţilor, ceea ce va contribui la reducerea timpului de aşteptare.

            Necesarul total de resurse financiare pentru acest proiect este de 1.337.076 lei, din care 1.002.807 lei reprezintă finanţare de la bugetul Fondului Social European şi 334.269 lei este valoarea contribuţiei noastre în calitate de solicitant.

Proiectul „AJOFM Sibiu – Serviciul public de ocupare la nivel european” a fost elaborat de echipa Direcţiei managamentul pieţei muncii din cadrul AJOFM Sibiu, sub îndrumarea directorul executiv adjunct al AJOFM Sibiu, Gabriela Teodorescu.

 

SIBIU, 10 septembrie 2008

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august 2008

 

            La sfârşitul lunii august 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 4.773 şomeri, din care 2.427 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 2,6%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 172 persoane, nivelul ratei şomajului înregistrând de asemenea o uşoară creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii iulie 2008. În luna august rata şomajului în rândul femeilor a crescut cu 0,2 puncte procentuale, înregistrând valoarea de 2,9%, şi rămâne în continuare mai mare decât rata şomajului în rândul bărbaţilor, aceasta fiind de 2,4%.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.838 persoane (respectiv 967 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.293 (respectiv 598 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 274, Unitatea Locală Agnita – 933, Unitatea Locală Dumbrăveni – 276 şi Unitatea Locală Cisnădie – 159 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 3.306 muncitori, 964 persoane cu studii medii şi 503 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.055 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.718 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 2.471 persoane, în timp ce 2.302 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii august 2008 sunt: Alţâna – 17%, Chirpăr – 13,6%, Iacobeni – 11%, Merghindeal – 9,2%, Brădeni – 8%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Marpod – 0,4%, Sălişte – 0,5%, Ocna Sibiului – 0,6%, Şeica Mare – 0,7%, Ludoş – 0,8%, Cristian – 0,9%, Sibiu – 0,9%, Şeica Mică – 0,9%.

În luna august 2008, 256 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 134 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 83 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

40 şomeri au beneficiat de alocaţii pentru că s-au angajat înainte de expirarea şomajului, un număr de 28 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 5 persoane s-au încadrat în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă şi au beneficiat de primele de încadrare şi instalare cuvenite şi 30 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă. Alte 220 persoane s-au încadrat pe parcursul lunii august prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

 

SIBIU, 09 septembrie 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada  03 – 10 septembrie 2008

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 03 – 10 septembrie 2008 un număr de 671 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de 145 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 158 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 201 de locuri de muncă; Mediaş – 150, Agnita – 285, Dumbrăveni - 4 şi Cisnădie – 31 de locuri muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 62 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare, dintre care 27 de locuri sunt disponibile în municipiul Sibiu, 34 la Mediaş şi unul la Agnita. Cei mai căutaţi rămân inginerii în diferite domenii (13 locuri de muncă), dar se mai caută: inspector de specialitate administraţie publică (8 locuri), consilieri administraţie publică (5 locuri), asistenţi de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari (4 locuri), cercetători în tehnologia compuşilor macromoleculari (4 locuri), chimişti, fizicieni, traducători, consilieri juridici etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 609 locuri de muncă. Dintre acestea aproximativ 300 locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor să angajeze muncitori calificaţi şi necalificaţi în domeniul textil şi marochinărie – muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (65 locuri), confecţioner articole din piele şi înlocuitori (62 locuri), operator confecţii, îmbrăcăminte şi ţesături (32 locuri), confecţioner ansamblor articole textile (26 locuri) etc. De asemenea sunt căutaţi muncitorii necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide (74 locuri), femeie de serviciu (13 locuri), tâmplari (12 locuri),sofer autobuz (10), zidar (9), muncitori necalificaţi la întreţinere drumuri, şosele, poduri şi baraje, sudori, şoferi de autoturisme şi camionete, etc.

În această perioadă cea mai mare cerere de forţă de muncă se înregistrează în zona de est a judeţului Sibiu, respectiv la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă Agnita. Agenţii economici din această zonă se confruntă cu probleme de personal în domeniul textil şi marochinărie, fiind solicitaţi 224 muncitori calificaţi şi necalificaţi în acest domeniu.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 03 septembrie 2008

 

La inceput

 

Peste 8.000 de persoane încadrate prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu

 

În primele 7 luni ale anului 2008, prin programul de ocupare a forţei de muncă al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, au fost angajate un număr de 8.026 persoane.

În această perioadă, cele mai bune rezultate au fost obţinute prin acordarea serviciilor de mediere a muncii, reuşindu-se încadrarea a 5.315 persoane. O alta măsură de succes o reprezintă acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională, măsură prin care au fost încadraţi 1.060 şomeri.

Prin celelalte măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au fost obţinute următoarele rezultate:

 • 182 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ încadraţi prin subvenţionarea locului de muncă;
 • 54 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare;
 • acordarea de alocaţii pentru 255 şomeri care s-au încadrat înainte de expirarea şomajului;
 • 281 persoane încadrate prin subvenţionarea locului de muncă pentru şomerii peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;
 • 223 persoane încadrate prin organizarea cursurilor de formare profesională;
 • 10 persoane încadrate prin stimularea mobilităţii forţei de muncă;
 • 8 persoane încadrate prin încheierea de contracte de solidaritate conform Legii nr. 116/2002;
 • 4 persoane încadrate prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
 • 5 persoane încadrate prin subvenţionarea locurilor pentru persoanele cu handicap;
 • încadrarea a 3 şomeri care mai au trei ani până la pensie;
 • 626 persoane încadrate prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

De asemenea, prin intermediul celor 4 burse organizate până acum (generală, pentru persoane de etnie romă, pentru studenţi şi pentru tineri postinstituţionalizaţi) şi-au găsit un loc de muncă 436 persoane.

Rezultatele acestor măsuri pot fi evidenţiate şi urmărind evoluţia ratei şomajului. Astfel, numărul şomerilor înscrişi în evidenţele AJOFM Sibiu la sfârşitul lunii iulie este de 4.601, în scădere cu 1.205 persoane faţă de începutul anului, iar rata şomajului înregistrează valoarea de 2,5%, diminuându-se cu 0,8 puncte procentuale (faţă de 3,3% la 1 ianuarie 2008).

 

SIBIU, 27 august 2008

 

La inceput

 

Ziua Porţilor Deschise

           

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 29 august 2008, Ziua Porţilor Deschise, la sediul din Sibiu, strada Morilor, nr. 51A. Acţiunea se va desfăşura între orele 9:30 – 14:30.

            Evenimentul oferă posibilitatea tuturor beneficiarilor serviciilor oferite de către AJOFM Sibiu să cunoască din interior modul în care îşi desfăşoară activitatea agenţia. Astfel angajatorii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, reprezentanţii societăţii civile, ai organizaţiilor neguvernamentale, elevi sau studenţi vor face cunoştinţă îndeaproape cu toate serviciile oferite de instituţia noastră, iar funcţionarii AJOFM Sibiu vor răspunde întrebărilor acestora.

            Prin acţiunea „Ziua Porţilor Deschise” conducerea AJOFM Sibiu îşi doreşte să răspundă la diverse întrebări referitoare la informarea şi consilierea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, consultanţă pentru începerea unei afaceri, servicii de preconcediere, completarea veniturilor, medierea muncii, cursuri de formare profesională, stimularea mobilităţii forţei de muncă, posibilitatea de a beneficia de ajutor de şomaj, informaţii despre procedurile prin care se poate beneficia de un contract de muncă sezonieră sau de lungă durată în una din ţările Uniunii Europene. Angajatorii se pot informa asupra beneficiilor pe care le pot obţine în situaţiile în care oferă locuri de muncă categoriilor de persoane defavorizate, precum şi elevilor sau studenţilor angajaţi pe timpul vacanţelor.

 

SIBIU, 25 august 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 20 - 27 august 2008

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 20 - 27 august 2008 un număr de 871 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de 157 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 171 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 393 de locuri de muncă; Mediaş – 177, Avrig – 17 locuri de muncă vacante, Agnita – 189, Dumbrăveni - 18 şi Cisnădie – 77 de locuri muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 93 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare, dintre care 48 de locuri sunt disponibile în municipiul Sibiu, 39 la Mediaş, 4 locuri în Cisnădie şi câte un loc de muncă la Avrig şi Dumbrăveni. Cei mai căutaţi rămân inginerii în diferite domenii, numărul de cereri de astfel de specialişti pe piaţa muncii dublându-se în judeţ (33 locuri de muncă), dar se mai caută: consilieri (14 locuri), inspector de specialitate administraţie publică (8 locuri), manageri (4), analist cumpărări, programatori, traducători, tehnoredactori etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 778 locuri de muncă. Dintre acestea 233 locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor să angajeze muncitori calificaţi şi necalificaţi în domeniul textil. De asemenea sunt căutaţi muncitorii necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide (104 locuri), muncitori necalificaţi la demolare clădiri, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet (37 locuri), tâmplari (26 locuri), muncitori necalificaţi la întreţinere drumuri, şosele, poduri şi baraje, zidari, sudori, asistenţi medicali, şoferi de autoturisme şi camionete, autobuz etc.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 20 august 2008

 

La inceput

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

 

Una dintre măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute de Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ce vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se referă la stimularea mobilităţii forţei de muncă.

Astfel, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a două salarii minime brute pe ţară în vigoare la data acordării (la această dată salariul minim este de 500 RON).

De asemenea, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a 7 salarii minime brute pe ţară în vigoare la data instalării.

Beneficiază de drepturile prevăzute mai sus numai persoanele care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni, iar aceste drepturi pot fi solicitate în termen de maximum 12 luni de la data încadrării în muncă.

Pentru acordarea acestor drepturi persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană unde se află în evidenţă următoarele documente:

1.      cerere tip;

2.      actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

3.      dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

4.      angajament tip.

În primele 7 luni ale acestui an AJOFM Sibiu a acordat prime de instalare sau încadrare unui număr de 10 persoane, dintre care 2 s-au încadrat într-o localitate situată la peste 50 km de domiciliu, iar alte 8 persoane şi-au schimbat domiciliul ca urmare a încadrării.

 

SIBIU, 18 august 2008

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iulie 2008

 

            La sfârşitul lunii iulie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 4.601 şomeri, din care 2.282 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 2,5%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a scăzut cu 41 persoane, nivelul ratei şomajului înregistrând de asemenea o uşoară scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii iunie 2008. În luna iulie rata şomajului în rândul femeilor nu s-a modificat, înregistrând valoarea de 2,7%, şi rămâne în continuare mai mare decât rata şomajului în rândul bărbaţilor, aceasta fiind de 2,4%, în scădere cu 0,1% puncte procentuale, faţă de sfârşitul lunii iunie.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.743 persoane (respectiv 845 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.355 (respectiv 544 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 317, Unitatea Locală Agnita – 764, Unitatea Locală Dumbrăveni – 279 şi Unitatea Locală Cisnădie – 143 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 3.394 muncitori, 894 persoane cu studii medii şi 313 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 1.994 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.607 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 2.544 persoane, în timp ce 2.057 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii aprilie 2008 sunt: Alţâna – 11,4%, Chirpăr – 10,8%, Iacobeni – 10,7%, Şeica Mică – 9,8%, Bruiu – 9,0%, Brădeni – 7,5%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Sălişte – 0,4%, Marpod 0,6%, Ocna Sibiului – 0,7%, Cristian – 0,7%, Sibiu – 0,8%, Ludoş – 0,8%, Selimbăr – 0,9%, Şeica Mare – 0,9%, Valea Viilor – 0,9%.

În luna iulie 2008, 515 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 385 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 21 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

Un număr de 56 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 8 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi 16 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă. Alte 218 persoane s-au încadrat pe parcursul lunii iulie prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

 

SIBIU, 11 august 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada

06 - 13 august 2008 şi oferta de locuri de muncă în străinătate

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 06 - 13 august 2008 un număr de 704 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de 121 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 139 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 174 de locuri de muncă; Mediaş – 125, Avrig – 39 locuri de muncă vacante, Agnita – 264, Dumbrăveni - 26 şi Cisnădie – 76 de locuri muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă doar 37 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare, dintre care 23 de locuri sunt disponibile în municipiul Sibiu, 8 la Mediaş, 5 locuri în Cisnădie şi 1 loc de muncă la Avrig. Cei mai căutaţi rămân inginerii în diferite domenii (15 locuri de muncă), dar se mai caută: farmacist, analist cumpărări, kinetoterapeut, bibliotecar, consilier juridic, şef serviciu marketing, programatori, consilier expert/ inspector/ referent/ economist în management etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 667 locuri de muncă. Dintre acestea 204 locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor să angajeze muncitori calificaţi şi necalificaţi în domeniul textil. De asemenea sunt căutaţi muncitori necalificaţi la întreţinere drumuri, şosele, poduri şi baraje (116 locuri), muncitorii necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide (101 locuri), muncitori necalificaţi la demolare clădiri, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet (20 locuri), tâmplari (18 locuri), sudori (16 locuri), asistent medical generalist (14 locuri), zidari (16 locuri), şoferi de autoturisme şi camionete, autoambulanţă, autobuz etc.

Şi în această perioadă cea mai mare cerere de forţă de muncă se înregistrează în zona de est a judeţului Sibiu, respectiv la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă Agnita. Agenţii economici din această zonă se confruntă cu probleme de personal în domeniul textil şi marochinărie, fiind solicitaţi muncitori calificaţi şi necalificaţi în acest domeniu – 119 de locuri de muncă vacante. De asemenea se caută în zonă 99 de muncitori necalificaţi la întreţinere drumuri, şosele, poduri şi baraje şi 31 de muncitori necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide. 

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

Pentru cei care doresc să ocupe un loc de muncă în străinătate oferta este destul de limitată. Există doar 4 solicitări din partea angajatorilor germani, toate cele patru oferte se adresează femeilor şi sunt în domeniul menaj şi comerţ. Salariul brut oferit este de aproximativ 1200 euro pe lună, iar contractele se pot desfăşura pe o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni.

 

SIBIU, 06 august 2008

 

La inceput

 

 

Elevi şi studenţi angajaţi în vacanţa de vară 2008

 

            Conform prevederilor Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat 57 de convenţii cu agenţii economici din judeţ în perioada 25 iunie – 30 iulie 2008. Aceştia beneficiază, conform legii, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student angajat. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar perioadă maximă de acordare este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

            De la începutul vacanţei de vară şi până la această au fost angajate pe perioada vacanţei 204 persoane, dintre care 189 elevi (122 fete şi 67 băieţi) şi 15 studenţi (14 fete şi un băiat) în domeniul fast-food, prelucrare mase plastice, ambalare produse solide, turism şi comerţ, ca şi muncitori necalificaţi. 

            Stimulentul financiar prevăzut de lege se acordă lunar angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de elevii sau studenţii în cauză pe perioada de vacanţă din luna respectivă fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanţei se suportă de către agentul economic din fonduri proprii.

 

SIBIU, 31 iulie 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 30 iulie – 06 august 2008

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 30 iulie – 06 august 2008 un număr de 735 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de 143 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 165 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 196 de locuri de muncă; Mediaş – 221, Avrig – 26 locuri de muncă vacante, Agnita – 241, Dumbrăveni - 2 şi Cisnădie – 49 de locuri muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 61 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cei mai căutaţi rămân inginerii în diferite domenii (23 locuri de muncă), dar şi programatori, proiectanţi sisteme informatice, asistenţi de cercetare în tehnologia substanţelor organice,  consilier expert/ inspector/ referent/ economist în management, director de hotel/ motel/ hotel pentru tineret/ hostel/ camping/ sat de vacanţă/ popas turistic, consilieri juridici, traducători, fizician, chimist, cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 674 locuri de muncă. Dintre acestea 163 locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor să angajeze muncitori calificaţi şi necalificaţi în domeniul textil. De asemenea sunt căutaţi muncitorii necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide (127 locuri), muncitori necalificaţi la întreţinere drumuri, şosele, poduri şi baraje (65 locuri), asistent medical generalist şi fizioterapie (19 locuri), zidari (16 locuri), şoferi de autoturisme şi camionete, autoambulanţă, autobuz, troleibuz, autocamion (14 locuri), muncitori calificaţi şi necalificaţi în construcţii, tâmplari etc.

În această perioadă cea mai mare cerere de forţă de muncă se înregistrează în zona de est a judeţului Sibiu, respectiv la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă Agnita. Agenţii economici din această zonă se confruntă cu probleme de personal în domeniul textil şi marochinărie, fiind solicitaţi muncitori calificaţi şi necalificaţi în acest domeniu – 127 de locuri de muncă vacante. De asemenea se caută în zonă 65 de muncitori necalificaţi la întreţinere drumuri, şosele, poduri şi baraje şi 25 de muncitori necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide. 

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 30 iulie 2008

 

La inceput

 

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea şomerilor confruntaţi cu  dificultăţi de integrare pe piaţa muncii

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu sprijină încadrarea în muncă a şomerilor în vârstă de peste 45 de ani, a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau care mai au 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, grupuri ţintă spre care AJOFM Sibiu îşi îndreaptă în mod special atenţia, iar Legea 76/2002 (privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă), cu modificările şi completările ulterioare, prevede subvenţionarea locurilor de muncă ale acestora. 

            Astfel, în scopul creşterii gradului de ocupare, angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o perioada de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

            De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială  sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o suma egală cu un salariu de baza minim brut pe ţară în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 Reducerea şomajului în rândul persoanelor cu nevoi speciale, prin măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă şomeri aparţinând acestor categorii constituie o prioritate a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi un obiectiv important al Programului naţional pentru ocuparea forţei de muncă pentru anul 2008.

În perioada ianuarie – iunie 2008 au fost angajaţi în judeţul Sibiu prin subvenţionarea locurilor de muncă un număr de 222 şomeri în vârstă de peste 45 de ani, 3 persoane unici susţinători ai familiilor monoparentale şi 3 şomeri care mai au trei ani până la pensie.

 

SIBIU, 21 iulie 2008

 

La inceput

Implicarea AJOFM Sibiu în proiectul CONFORM

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu este unul dintre asociaţii firmei SC Brahms Internaţional SRL în Proiectul „CONFORM – Consiliere şi Formare profesională pentru dobândirea competenţelor cerute pe piaţa forţei de muncă” şi îşi propune în primul rând să se ridice la standardele unui partener european şi să fie un sprijin real pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, categorie ce constituie grupul ţintă al acestui proiect.

            Conform Legii 116/2002 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are obligaţia de a realiza un acompaniament social personalizat pentru tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de munca. Astfel pe parcursul anului 2007, 33 de tineri postinstituţionalizaţi sau aflaţi în dificultate au solicitat ajutorul AJOFM Sibiu pentru găsirea unui loc de muncă. Dintre aceştia 28 de tineri au fost încadraţi în muncă, fiind încheiate 18 convenţii cu angajatorii din judeţ. Dintre persoanele angajate, 18 tineri şi-au găsit un loc de muncă ca urmare a organizării Bursei locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

            În primul semestru al anului 2008, 11 tineri au cerut ajutorul AJOFM Sibiu, iar dintre aceştia 8 au fost angajaţi. La Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului din acest an, organizată la începutul lunii iunie, au participat 65 tineri, dintre aceştia 28 fiind selectaţi în vederea încadrării, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului în meseriile: spălător auto, muncitor necalificat pentru curăţenie, paznic şi montator subansamble.

În cadrul acestui parteneriat AJOFM Sibiu va susţine activitatea de plasare a tinerilor prin furnizarea de informaţii despre oportunităţile de angajare şi oferă asistenţă în identificarea locurilor de muncă vacante, va organiza întâlniri cu angajatorii, va organiza burse ale locurilor de muncă pentru tinerii postintituţionalizaţi şi va participa la activităţile de mediere şi plasare a absolvenţilor cursurilor de calificare şi specializare.   

 

SIBIU, 15 iulie 2008

 

La inceput

  

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 09 - 16 iulie 2008

 

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 09 – 16 iulie 2008 un număr de 646 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de peste 135 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 143 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 170 de locuri de muncă; Mediaş – 241, Avrig – 13 locuri de muncă vacante, Agnita – 93, Dumbrăveni - 47 şi Cisnădie – 82 de locuri muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 72 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cei mai căutaţi rămân inginerii în diferite domenii (17 locuri de muncă), dar şi inspectori de specialitate administraţie publică – 9 locuri de muncă vacante, consilier administraţie publică, consilier juridic, proiectant sisteme informatice, consilier / expert / inspector /referent / economist în economia generală, traducător, fizician, chimist, cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari, asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 574 locuri de muncă. Dintre acestea 138 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor sa angajeze muncitori necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide. De asemenea sunt căutaţi muncitorii calificaţi şi necalificaţi în domeniul textil (74 locuri), muncitori calificaţi şi necalificaţi în construcţii (45 locuri), muncitori necalificaţi la întreţinere drumuri, şosele, poduri şi baraje (30 locuri), asistente medicale (22 locuri), şoferi autoturisme şi camionete etc.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 10 iulie 2008

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii iunie 2008

 

 

            La sfârşitul lunii iunie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 4.642 şomeri, din care 2.252 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 2,6%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut cu 68 persoane, nivelul ratei şomajului înregistrând de asemenea o uşoară creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii mai 2008. În luna iunie rata şomajului în rândul femeilor s-a modificat înregistrând valoarea de 2,7%, în urcare cu 0,1 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii mai, şi este mai mare decât rata şomajului în rândul bărbaţilor, aceasta fiind de 2,5%, tot în creştere cu 0,1% puncte procentuale. Este pentru prima dată când rata şomajului în judeţul Sibiu are un trend crescător în perioada de vară, respectiv în luna iunie, fenomen ce se datorează prezentării la sediul agenţiei a persoanelor neindemnizate pentru solicitarea unui loc de muncă dar şi datorită stagnării angajării şomerilor indemnizaţi.  

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.622 persoane (respectiv 700 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.432 (respectiv 565 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 354, Unitatea Locală Agnita – 726, Unitatea Locală Dumbrăveni – 296 şi Unitatea Locală Cisnădie – 212 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 3.633 muncitori, 824 persoane cu studii medii şi 185 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 1.936 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.706 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 2.610 persoane, în timp ce 2.032 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii aprilie 2008 sunt: Iacobeni – 10,6%, Şeica Mică – 10,4%, Alţâna – 10,3%, Tilişca 8,3%, Bruiu – 8%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Sălişte – 0,4%, Ocna Sibiului – 0,5%, Sibiu – 0,6%, Marpod 0,6%, Cristian – 0,7%, Şeica Mare – 0,8%, Ludoş – 0,8%, Selimbăr – 0,9%.

În luna iunie 2008, 727 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 147 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 48 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

Un număr de 65 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului, 20 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 13 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alţi 2 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 09 iulie 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 02 - 09 iulie 2008

 

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 02 - 09 iulie 2008 un număr de 531 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de peste 145 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 120 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 187 de locuri de muncă; Mediaş – 154, Avrig – 25 locuri de muncă vacante, Agnita – 77, Dumbrăveni - 8 şi Cisnădie – 80 de locuri de muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 66 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cei mai căutaţi sunt inginerii în diferite domenii (17 locuri de muncă), dar şi inspectori de specialitate administraţie publică – 9 locuri de muncă vacante, consilier administraţie publică – 4 locuri, proiectant sisteme informatice, consilier juridic, analist de calitate, consilier / expert / inspector /referent / economist în economia generală, psiholog, traducător, fizician, chimist, referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj, etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 465 locuri de muncă. Dintre acestea 80 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor sa angajeze muncitori necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide. De asemenea sunt căutaţi muncitorii necalificaţi şi calificaţi în domeniul textil (73 locuri), ambalatori manuali (29 locuri), zidari (21 locuri), muncitori necalificaţi la demolare clădiri, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet (15 locuri), dulgheri (12 locuri), montatori subansamble (12 locuri), şoferi autoturisme şi camionete, lăcătuş mecanici, vânzători etc.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 02 iulie 2008

 

La inceput

 

Primii elevi angajaţi în vacanţa de vară 2008

 

 

            Conform prevederilor Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, agenţii economici care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar perioadă maximă de acordare este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

            De la începutul vacanţei de vară şi până la această dată au fost încheiate 5 convenţii între agenţii economici din judeţ şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi au fost angajaţi pe perioada vacanţei 18 elevi (10 fete şi 8 băieţi) în domeniul fast-food, prelucrare mase plastice, ambalare produse solide, turism şi comerţ. 

            Stimulentul financiar prevăzut de lege se acordă lunar angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de elevii sau studenţii în cauză pe perioada de vacanţă din luna respectivă fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanţei se suportă de către agentul economic din fonduri proprii.

În anul 2008 AJOFM Sibiu îşi propune să încadreze în muncă în perioada vacanţelor, în baza Legii nr. 72/2007, 100 de elevi dintre care 75 din mediul urban şi 25 din mediul rural, dar şi 50 de studenţi, dintre care 40 din mediul urban şi 10 din mediul rural, urmărind astfel să încheie 75 de convenţii cu angajatorii din judeţul Sibiu.

 

SIBIU, 01 iulie 2008

 

La inceput

 

Informaţii în sprijinul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

 

Pentru a beneficia de serviciile oferite de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu proaspeţii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, se pot prezenta la sediul agenţiei pentru a fi luaţi în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. La întocmirea dosarului sunt necesare: actul de identitate, actele de studii şi de calificare şi adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă.

Serviciile oferite în mod gratuit constau în informare şi consiliere profesională, medierea muncii, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, formare profesională şi sunt menite să îi ajute să-şi găsească mai uşor un loc de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, care într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj dacă fac dovada că în această perioadă s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Actele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj sunt:

1. acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată;

2. declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată;

3. actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;

4. declaraţie pe proprie răspundere a absolvenţilor că nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului.

Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioada de 6 luni şi este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data stabilirii acesteia.

Pentru stimularea încadrării cât mai rapide a absolvenţilor aceştia beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj de o primă neimpozabilă, egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data angajării, dacă se încadrează cu program normal de lucru şi pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

            De asemenea, absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a acestui drept beneficiază de o sumă neimpozabilă, egală cu indemnizaţia de şomaj pe care ar fi primit-o până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Suma cuvenită se acordă după 12 luni de la data angajării.

            În anul 2008 AJOFM Sibiu şi-a propus să încadreze 400 de absolvenţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alţi 150 de absolvenţi care să beneficieze de prima de încadrare.

 

SIBIU, 23 iunie 2008

 

La inceput

 

Agenţii economici sunt stimulaţi să angajeze elevi şi studenţi în perioada vacanţelor

 

            Conform prevederilor Legii 72/2007  privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, agenţii economici care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar perioadă maximă de acordare este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

            Potrivit normelor metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin H.G. 726/04.07.2007, pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorul trebuie sa încheie cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenţilor aflaţi în vacanţă, o convenţie. Pentru încheierea acesteia agenţii economici interesaţi trebuie să depună la AJOFM Sibiu o cerere însoţită de următoarele documente:

            a) tabel nominal cu elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada de vacanţă;

            b) adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev, sau după caz, student, şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii (în cuprinsul adeverinţei se precizează în mod expres perioada de vacanţă);

c) actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

d) copia contractului de muncă încheiat cu respectarea condiţiilor de vârstă şi a regimului legal al muncii tinerilor înregistrat, după caz, la Inspectoratul Teritorial de Muncă;

            e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că acesta nu se află în una din situaţiile care nu-i permit să beneficieze de această facilitate.

            Pentru a beneficia de prevederile Legii 72/2007 agenţii economici trebuie să încheie un contract individual de muncă pe durată determinată cu normă întreagă sau timp parţial cu elevii sau studenţii angajaţi sau un contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

Stimulentul financiar prevăzut de lege se acordă lunar angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de elevii sau studenţii în cauză pe perioada de vacanţă din luna respectivă fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanţei se suportă de către agentul economic din fonduri proprii.

            La nivelul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în perioada iulie – septembrie 2007 au fost încheiate 35 convenţii şi 88 de elevi şi studenţi au fost încadraţi în muncă pe perioada vacanţei.

            În anul 2008 AJOFM Sibiu îşi propune să încadreze în muncă în perioada vacanţelor, în baza Legii nr. 72/2007, 100 de elevi dintre care 75 din mediul urban şi 25 din mediul rural, dar şi 50 de studenţi, dintre care 40 din mediul urban şi 10 din mediul rural, urmărind astfel să încheie 75 de convenţii cu angajatorii din judeţul Sibiu.

 

SIBIU, 19 iunie 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 18 - 25 iunie 2008

 

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 18 - 25 iunie 2008 un număr de 547 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de peste 100 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 127 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 113 de locuri de muncă; Mediaş – 243, Avrig – 16 locuri de muncă vacante, Agnita – 113, Dumbrăveni - 3 şi Cisnădie – 59 de locuri de muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 57 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cei mai căutaţi sunt inginerii în diferite domenii (11 locuri de muncă), dar şi inspectori de specialitate administraţie publică – 9 locuri de muncă vacante, consilier administraţie publică – 4 locuri, proiectant sisteme informatice, consilier juridic, analist de calitate, consilier / expert / inspector /referent / economist în economia generală, psiholog, traducător, fizician, chimist, etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 490 locuri de muncă. Dintre acestea 94 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor sa angajeze muncitori necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide. De asemenea sunt căutaţi muncitorii necalificaţi în domeniul confecţiilor (42 locuri), confecţioneri articole din piele şi înlocuitori (24 locuri), confecţioneri încălţăminte ortopedică (23 locuri), tâmplari (20 locuri), portari (18), zidari, zugravi, şoferi autoturisme şi camionete etc.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 18 iunie 2008

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii mai 2008

 

            La sfârşitul lunii mai 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 4.574 şomeri, din care 2.216 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 2,5%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a scăzut cu 571 persoane, nivelul ratei şomajului înregistrând de asemenea o scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii aprilie 2008. În luna mai rata şomajului în rândul femeilor s-a modificat înregistrând valoarea de 2,6%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii aprilie, dar este mai mare decât rata şomajului în rândul bărbaţilor, aceasta fiind de 2,4%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.578 persoane (respectiv 674 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.450 (respectiv 549 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 334, Unitatea Locală Agnita – 739, Unitatea Locală Dumbrăveni – 305 şi Unitatea Locală Cisnădie – 168 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 3.106 muncitori, 794 persoane cu studii medii şi 179 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 1.941 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.633 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 2.636 persoane, în timp ce 1.938 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii aprilie 2008 sunt: Iacobeni – 11,8%, Alţâna – 11%, Şeica Mică – 10,9%, Bruiu – 9,7%, Chirpăr – 8,5%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Sălişte – 0,4%, Ocna Sibiului – 0,6%, Sibiu – 0,6%, Cristian – 0,6%, Miercurea Sibiului – 0,7%, Selimbăr – 0,8%.

În luna mai 2008, 650 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 223 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 14 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

Un număr de 39 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului, 28 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 19 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, alţi 4 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare, iar alte 18 de persoane s-au încadrat prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

 

SIBIU, 09 iunie 2008

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului

 

            Astăzi, vineri 6 iunie 2008, începând cu ora 10:00, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu la sediul din strada Morilor nr. 51 A.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai sindicatelor, patronatelor şi ai instituţiilor deconcentrate din judeţ.

Cele 127 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 114 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 11 agenţi economici din judeţ.

Din totalul persoanelor intervievate 65 au aparţinut grupului ţintă  căruia i s-a adresat în mod special bursa, respectiv tineri postinstituţionalizaţi, dintre aceştia 28 fiind selectaţi în vederea încadrării, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului în meseriile: spălător auto, muncitor necalificat pentru curăţenie, paznic şi montator subansamble.  

            Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa a avut ca scop şi familiarizarea tinerilor postinstituţionalizaţi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare şi cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri confruntaţi cu riscul marginalizării sociale.

 

SIBIU, 06 iunie 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante Mediaş

 

            În perioada 04 – 11 iunie 2008 Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş pune la dispoziţia celor interesaţi 292 de locuri de muncă vacante. Acestea sunt oferite de 35 de agenţi economici din zona Mediaş. Pentru persoanele cu studii superioare există 31 locuri de muncă, majoritatea pentru ingineri în diferite profile cum ar fi inginer automatist, inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie, inginer de cercetare în tehnica construcţiilor de maşini, inginer electrotehnist, inginer metalurgie neferoasă (13 locuri de muncă). Alte meserii solicitate pentru studii superioare sunt director societate comercială, fizician, chimist, kinetoterapeut, psiholog etc. Pentru persoanele fără studii superioare sunt disponibile 261 locuri de muncă în meseriile: muncitor necalificat la asamblarea produselor solide şi semisolide (84 locuri), portar (20 locuri), manipulant mărfuri (16 locuri), lăcătuş mecanic (14 locuri), cizmar – confecţioner încălţăminte după comandă (10 locuri), prelucrător topitură sticlă la ţeavă (8 locuri), şoferi de autoturisme şi camionete, lucrător comercial etc.

            De asemenea medieşenii care doresc să lucreze în străinătate au în acest moment o ofertă pentru Germania. Angajatorii străini solicită 9 persoane, atât femei cât şi bărbaţi, în domeniul agricol, la cules de afine şi strângerea fânului şi pentru asamblarea şi dezasamblarea diferitelor utilaje. Pachetul salarial se încadrează între 600 şi 900 de euro, iar contractele se desfăşoară pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 6 luni. Solicitanţii trebuie să aibă cel puţin cunoştinţe minime de limbă germană.    

            Persoanele interesate de aceste oferte de locuri de muncă se pot adresa ALOFM Mediaş pentru a solicita informaţii suplimentare, la sediul din strada C-tin Brâncoveanu, nr. 17 sau la telefon 0269/843731.

 

SIBIU, 04 iunie 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 04 – 11 iunie 2008

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 04 – 11 iunie 2008 un număr de 595 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de peste 110 meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 135 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 130 de locuri de munca; Mediaş – 292, Avrig – 27 locuri de muncă vacante, Agnita – 87, Dumbrăveni - 13 şi Cisnădie – 46 de locuri de muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 56 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cei mai căutaţi sunt inginerii în diferite domenii cum ar fi inginer construcţii civile, industriale si agricole, inginer automatist,  inginer electrotehnist, inginer metalurgie neferoasă, inginer instalaţii pentru construcţii, inginer producţie, inginer mecanic, inginer chimist, inginer tehnolog în zootehnie, inginer de cercetare în calculatoare, inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini (18 oferte de locuri de muncă pentru ingineri) dar şi consilier / expert / inspector /referent / economist în economia generală, director societate comercială, psiholog, traducător, fizician, chimist, etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 539 locuri de muncă. Dintre acestea 100 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor sa angajeze muncitori necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide. De asemenea sunt căutaţi manipulanţi mărfuri (29 locuri de muncă), muncitori necalificaţi în domeniul confecţiilor (23 locuri), lucrători comerciali (20), lăcătuşi mecanici (19 locuri), tâmplari (15 locuri), sudori (10), zidari, confecţioneri încălţăminte, şoferi autoturisme şi camionete etc.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

De asemenea sibienii care doresc să lucreze în străinătate au în acest moment o ofertă pentru Germania. Angajatorii străini solicită 9 persoane, atât femei cât şi bărbaţi, în domeniul agricol, la cules de afine şi strângerea fânului şi pentru asamblarea şi dezasamblarea diferitelor utilaje. Pachetul salarial se încadrează între 600 şi 900 de euro, iar contractele se desfăşoară pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 6 luni. Solicitanţii trebuie să aibă cel puţin cunoştinţe minime de limbă germană.    

 

SIBIU, 04 iunie 2008

 

La inceput

 

Bursa locurilor de muncă pentru

 tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 06 iunie 2008, „Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului” în Sibiu (sediul AJOFM, str. Morilor nr. 51 A), începând cu ora 10:00. Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special tinerilor proveniţi din centre de plasament, dar este deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Până la această dată AJOFM Sibiu a contactat 35 de agenţi economici din judeţ, dintre care 4 au confirmat deja prezenţa si oferă 50 de locuri de muncă vacante in meseriile: agent pază, paznic, montator subansamble, operator calculatoare şi ospătar. În conformitate cu prevederile Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, AJOFM Sibiu realizează un acompaniament social personalizat pentru tineri cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă. Aceste persoane au dreptul la consiliere profesionala şi mediere din partea personalului specializat al agenţiei, prin întocmirea unui plan individual de mediere iar în scopul integrării în muncă pot beneficia de plasare în muncă la un angajator avizat de agenţie, în baza unui contract de solidaritate.

Contractul de solidaritate poate fi încheiat pe o durată de până la 2 ani, dar nu mai puţin de un an. În baza acestui contract angajatorul va încheia cu tânărul un contract individual de muncă pe durata determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate. Angajatorii care încadrează tineri în condiţiile unui contract de solidaritate, denumiţi  angajatori de inserţie, vor încheia convenţii cu agenţia prin care aceasta se angajează să ramburseze lunar salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Prin încheierea de astfel de convenţii în judeţul Sibiu au fost încadrate în muncă, în anul 2007 un număr de 28 persoane, iar în primele 4 luni ale acestui an au fost angajate alte 6 persoane.

Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului urmăreşte sa acorde pe lângă şansa de integrare a acestora în câmpul muncii şi ameliorarea situaţiei tinerilor celor mai vulnerabili şi eradicarea sărăciei în rândul acestor persoane.

 

SIBIU, 03 iunie 2008

 

La inceput

 

Contracte de muncă pentru Germania

 

            Persoanele din judeţul Sibiu care au participat în perioada 05 – 09 mai 2008 la selecţia pentru Germania în domeniul agricol vor primi contractele de muncă de la sediul Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, strada Gladiolelor, nr. 2 – 6.

            Astfel la sosirea contractelor de muncă la Sibiu, titularii vor fi anunţaţi prin poştă sau telefonic şi nu vor mai fi nevoiţi să se deplaseze la Bucureşti pentru ridicarea acestor contracte.

Persoanele care au primit înştiinţare pentru ridicarea contractului de muncă trebuie să se prezinte personal şi să deţină asupra lor următoarele documente:

-         buletinul de identitate,

-         certificat medical eliberat de un cabinet de medicina muncii,

-         înştiinţarea primită.

Programul de lucru pentru eliberarea contractelor de muncă este de luni până vineri, între orele 10 şi 13. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0269/231416 sau la sediul Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, str. Gladiolelor, nr. 2 – 6.

 

SIBIU, 28 mai 2008

 

La inceput

 

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru studenţi

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat astăzi, 23 mai 2008, „Bursa locurilor de muncă pentru studenţi”.

„Această bursă a urmărit în primul rând să ofere locuri de muncă persoanelor tinere din judeţ, dar mai are ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare. În acelaşi timp încercăm să îi determinăm pe angajatori să încadreze tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i angajeze imediat. Această bursă s-a adresează cu precădere studenţilor în anii terminali, indiferent de forma de învăţământ, respectiv de stat sau privat”, a declarat domnul Mircea Dorin Creţu, director executiv al AJOFM Sibiu.

Cele 353 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 289 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 36 agenţi economici.

Dintre persoanele intervievate 98 au fost selectate în vederea încadrării  urmând a susţine un interviu sau o probă de lucru la sediul angajatorului pentru a fi angajate, alte 32 persoane fiind încadrate pe loc (11 persoane cu studii superioare şi 21 persoane fără studii superioare), în următoarele meserii: inginer electronist, consilier financiar, inginer textile, pielărie, inginer mecanic, inginer construcţii civile, reprezentant comercial, paznic, agent pază, operator de calitate flux, operator calculator şi montator subansamble.

 

SIBIU, 23 mai 2008

 

La inceput

 

Bursa Locurilor de Muncă pentru Studenţi

 

Astăzi, 23 mai 2008, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează Bursa locurilor de muncă pentru studenţi. Acţiunea se desfăşoară în Sibiu la sediul Facultăţii de Inginerie „Hermann Oberth”, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 09:00. 

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 150 agenţi economici din judeţ. 30 dintre aceştia au confirmat prezenţa la bursă şi oferă 226 locuri de muncă vacante în diferite domenii. Pentru persoane cu studii superioare sunt disponibile 66 locuri de muncă, meseriile solicitate fiind: inginer în construcţii, inginer mecanic, inginer textile – pielărie, inginer electronist, economist, consilier juridic, director societate şi altele. Pentru persoane cu studii medii oferta este de 160 locuri de muncă vacante în meseriile: contabil, lucrător comercial, adjunct şef raion, muncitori necalificaţi în domeniul construcţiilor şi în domeniul textil, montator subansamble etc.

„Această bursă urmăreşte în primul rând să ofere locuri de muncă persoanelor tinere din judeţ, dar mai are ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare. În acelaşi timp încercăm să îi determinăm pe angajatori să încadreze tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i angajeze imediat. Această bursă se adresează cu precădere studenţilor în anii terminali, indiferent de forma de învăţământ, respectiv de stat sau privat”, a declarat domnul Mircea Dorin Creţu, director executiv al AJOFM Sibiu.

Trebuie să amintim angajatorilor că şi în acest an pot beneficia de prevederile legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Astfel angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student angajat. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanţei se suportă de către angajator din fonduri proprii. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Participarea la această acţiune este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

SIBIU, 23 mai 2008

 

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 21 – 28 mai 2008

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 21 – 28 mai 2008 un număr de 636 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de peste 120 de meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 150 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 128 de locuri de munca; Mediaş – 280, Avrig – 19 locuri de muncă vacante, Agnita – 171, Dumbrăveni - 6 şi Cisnădie – 32 de locuri de muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 55 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cei mai căutaţi sunt inginerii în diferite domenii cum ar fi inginer construcţii civile, industriale si agricole, inginer automatist,  inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii, inginer instalaţii pentru construcţii, inginer industria alimentară, inginer electrotehnist, inginer producţie, inginer mecanic, inginer chimist, inginer tehnolog în zootehnie, inginer de cercetare în calculatoare, inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini (15 oferte de locuri de muncă pentru ingineri) dar şi consilier / expert / inspector /referent / economist în economia generală, medic veterinar, director societate comercială, proiectant sisteme informatice, traducător, fizician, chimist, etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 581 locuri de muncă. Dintre acestea 69 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor sa angajeze muncitori necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide. De asemenea sunt căutaţi portarii (27 locuri de muncă), muncitorii necalificaţi la asamblarea şi montarea pieselor (27 locuri), confecţioneri articole din piele şi înlocuitori (27 locuri), muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (24 locuri), manipulanţi mărfuri (21), lăcătuşi mecanici (18 locuri), tâmplari (14 locuri), sudori (12), zidari, confecţioneri încălţăminte, lucrători comerciali, etc.

            Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 21 mai 2008

 

La inceput

 

Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

 

Vineri, 23 mai 2008, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează Bursa locurilor de muncă pentru studenţi. Acţiunea se desfăşoară în Sibiu la sediul Facultăţii de Inginerie „Hermann Oberth”, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 09:00. 

Vor fi oferite locuri de muncă atât în domeniul în care se pregătesc studenţii, cât şi în alte activităţi, care le permit încadrarea într-una din formele prevăzute de Codul Muncii, respectiv cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, cu timp parţial, la domiciliu sau cu program flexibil. Această acţiune se înscrie în cadrul măsurilor de prevenire a şomajului în rândul tinerilor, prin identificarea de posibilităţi de angajare a studenţilor înainte de finalizarea studiilor.

Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa mai are ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze. Această bursă se adresează cu precădere studenţilor în anii terminali, indiferent de forma de învăţământ, respectiv de stat sau privat.

            În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante până în acest moment au fost trimise invitaţii unui număr de 55 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat prezenţa la bursă, până la această dată 7 firme, care au pus la dispoziţie 32 locuri de muncă vacante. Meseriile solicitate sunt: inginer calculatoare, programator, inginer mecanic, operator calculatoare, montator subansamble, operator roboţi industriali, muncitori necalificaţi în diferite domenii şi altele.

Trebuie să amintim angajatorilor că şi în acest an pot beneficia de prevederile legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Astfel angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student angajat. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanţei se suportă de către angajator din fonduri proprii. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

La bursa desfăşurată anul trecut, cei peste 530 studenţi participanţi au avut de ales dintr-un număr de 748 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 52 agenţi economici. Dintre persoanele intervievate, 129 au fost selectate în vederea încadrării, alte 72 persoane fiind încadrate pe loc în meserii precum agent marketing, casier, inspector asigurări, agent pază, operator calculator, montator subansamble, economist, consultant vânzări, inginer calculatoare, inginer mecanic, recepţioner şi altele. Locurile de muncă oferite au fost din domeniul tehnic, juridic şi economic iar din punctul de vedere al tipului de încadrare cele mai multe au fost cu încadrare pe durată nedeterminată, urmate de cele pe perioadă determinată, sezoniere şi alte posibilităţi de încadrare.

Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089. De asemenea studenţii ce doresc să participe sunt rugaţi să aibă asupra lor C.V.-uri actualizate.

 

SIBIU, 19 mai 2008

 

La inceput

 

Sibienii de la selecţia pentru Germania

 

În perioada 05 – 09 mai Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin AJOFM Sibiu, a organizat la Sibiu selecţia pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în sectorul agricol sau doresc să se angajeze ca şi personal oaspete în Germania.

La această selecţie au participat 53 de persoane din judeţul Sibiu. 3 dintre acestea au optat pentru un contract de lucrător oaspete şi toate au fost admise. 2 persoane au obţinut contract pentru ospătar şi o persoană un contract ca şi asistent medical pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire a contractului încă 6 luni. Celelalte 50 de persoane participante au fost selectate în agricultură pe o perioadă cuprinsă între 6 săptămâni şi 4 luni. Dintre cele 50 de persoane din judeţul Sibiu care au participat la selecţie în domeniul agricol, 20 de persoane provin din zona Mediaş şi şi-au depus dosarele pentru Germania la sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş.

Vă reamintim rezultatul final al selecţiei la nivel naţional în domeniul agricol: 710 participanţi dintre care 83 de persoane au primit contracte pe loc iar alte 627 au fost declarate admise şi vor primi contractele de muncă în următoarele 30 de zile. Aceste contracte vor fi ridicate de persoanele declarate admise de la sediul agenţiilor judeţene în a căror rază teritorială îşi au domiciliul.

În urma selecţiei organizate la Sibiu reprezentanţii angajatorilor germani s-au declarat mulţumiţi de prestaţia candidaţilor din întreaga ţară, în special a celor care au dorit să lucreze în agricultură şi care aveau experienţa necesară în acest domeniu.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu doreşte să mulţumească pentru sprijinul acordat în realizarea Selecţiei pentru Germania Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu, Facultăţii de Litere şi Arte, Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sibiu, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu.

 

SIBIU, 14 mai 2008

 

La inceput

 

Încadrarea în muncă a persoanelor

sub 25 de ani si a celor peste 45 de ani

 

            În primul trimestru al anului 2008, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) s-au înregistrat 262.000 persoane, care s-au adăugat la cele 367.838 persoane aflate deja în baza de date la finele anului trecut. Din totalul persoanelor intrate în evidenţe, 16,4% au fost tineri (cu vârsta sub 25 de ani), iar 31,1% persoane cu vârsta de peste 45 de ani. 

            Toate cele 262.000 persoane care s-au adresat Serviciului Public de Ocupare în primele 3 luni ale anului 2008 au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în baza de date ca şi căutători de loc de muncă. În aceeaşi perioadă, 239.628 persoane au participat la măsurile active de stimulare a ocupării, dintre acestea 130.911 fiind ocupate (gradul de ocupare a persoanelor din evidenţa ANOFM aflate în căutarea de loc de muncă a înregistrat valoarea de  55%).

            Fidelă dezideratului său de a se adresa tuturor  persoanelor înregistrate, fără nici un fel de discriminare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  a depus eforturi pentru integrarea sau reintegrarea acelor persoane care au mai multă nevoie de sprijin datorită barierelor legate de vârstă, respectiv, persoanelor peste 45 de ani, dar şi tinerilor lipsiţi de experienţă profesională.

            Structura şomajului înregistrat înclină  balanţa spre  cei din categoria de vârstă adultă, cei peste 40 de ani (circa 48% din totalul şomerilor, media în primul trimestru al a.c.). Procentul mediu de şomeri cu vârsta sub 25 de ani înregistraţi în evidenţele agenţiei, în perioada ianuarie – martie 2008, a fost  de circa 15 %.

             Numărul tinerilor activaţi în măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă în perioada primelor trei luni ale anului curent a fost de 42.118 (39 % din numărul tinerilor înregistraţi în evidenţe), iar a persoanelor peste 45 de ani de 71.310 (34 % din numărul persoanelor peste 45 de ani înregistrate în evidenţe).

            La nivelul judeţului Sibiu, în primul trimestru al anului 2008, în evidenţele AJOFM Sibiu s-au înregistrat 5.636 persoane, care s-au adăugat la cele 5.817 persoane aflate deja în baza de date la sfârşitul anului 2007. Din totalul persoanelor intrate în evidenţele AJOFM Sibiu în primele trei luni ale anului 2008, 24,9% au fost tineri (cu vârstă sub 25 de ani), iar 21,9% persoane cu vârstă peste 45 de ani.

            Toate cele 5.636 persoane care s-au adresat Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în primele 3 luni ale anului 2008 au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în baza de date ca şi căutători de loc de muncă. În aceeaşi perioadă 4.319 persoane au participat la măsurile active de stimulare a ocupării, dintre acestea 3.680 fiind ocupate (gradul de ocupare a persoanelor din evidenţa AJOFM Sibiu aflate în căutarea de loc de muncă a înregistrat valoarea de  85%).

            În judeţul Sibiu structura şomajului înregistrat în primele trei luni ale acestui an arată că 25,8% dintre şomeri sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 40 şi 50 de ani. Procentul mediu de şomeri cu vârsta sub 25 de ani înregistraţi în evidenţele agenţiei, în perioada ianuarie – martie 2008, a fost  de circa 13 %.

            Numărul tinerilor activaţi în măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă în cadrul AJOFM Sibiu în perioada primelor trei luni ale anului curent a fost de 1.321 iar a persoanelor peste 45 de ani de 822.

            Dincolo de statistici, se află omul, cei în slujba cărora ne aflăm fiind entităţi cu personalităţi distincte. Ceea ce este relevant pentru acţiunile întreprinse de agenţie este faptul că activarea în scopul ocupării pe piaţa muncii se face în mod personalizat în funcţie de caracteristicile socio-profesionale ale fiecărei persoane, pe de  o parte, dar şi de opţiunile acestora, pe de altă parte, ocuparea fiind, de multe ori, rezultatul aplicării unui complex de măsuri active. Astfel, o persoană se încadrează în muncă la finalul unui traseu care presupune informare privind piaţa muncii şi locurile de muncă vacante, instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă, cuprinderea într-un curs de formare profesională sau într-un curs antreprenorial, după caz, şi exemplele pot continua”, a declarat Ionel Muscalu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

SIBIU, 13 mai 2008

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii aprilie 2008

 

            La sfârşitul lunii aprilie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 5.145 şomeri, din care 2.437 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 2,8%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a scăzut cu 416 persoane, nivelul ratei şomajului înregistrând de asemenea o scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii martie 2008. În luna aprilie rata şomajului în rândul femeilor s-a modificat înregistrând valoarea de 2,9%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii februarie, dar este mai mare decât rata şomajului în rândul bărbaţilor, aceasta fiind de 2,8%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.666 persoane (respectiv 714 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.663 (respectiv 550 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 363, Unitatea Locală Agnita – 835, Unitatea Locală Dumbrăveni – 449 şi Unitatea Locală Cisnădie – 169 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 4.106 muncitori, 848 persoane cu studii medii şi 191 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.160 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 2.985 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 3.065 persoane, în timp ce 2.080 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii aprilie 2008 sunt: Iacobeni – 14,4%, Alţâna – 12,2%, Şeica Mică – 11,6%, Bruiu – 9,2%, Tilişca – 8,5%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Sălişte – 0,4%, Ocna Sibiului – 0,6%, Cristian – 0,6%, Sibiu – 0,7%, Selimbăr – 0,7%, Ludoş – 0,8%.

În luna aprilie 2008, 501 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere a locurilor de muncă vacante realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 119 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 38 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

Un număr de 37 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului, 59 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 35 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, alţi 5 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare, iar alte 299 de persoane s-au încadrat prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

Din analizele efectuate în cadrul AJOFM Sibiu se constată faptul că pe parcursul ultimilor ani rata şomajului în luna aprilie este inferioară celei din luna martie a fiecărui an. Odată cu luna aprilie se poate vorbi despre relansarea activităţilor economice cu caracter sezonier, ceea ce a influenţat evoluţia şomajului.

 

SIBIU, 12 mai 2008

 

La inceput

 

Rezultatele selecţiei pentru Germania

 

În perioada 05 – 09 mai Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin AJOFM Sibiu, a organizat la Sibiu selecţia pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în sectorul agricol sau doresc să se angajeze ca şi personal oaspete în Germania.

În primele patru zile ale selecţiei au fost invitate să participe 1600 de persoane din 34 judeţe, selecţia propriu-zisă fiind făcută de reprezentanţi ai angajatorilor din Germania.

Rezultatele selecţiei sunt următoarele:

 

ZIUA

Nr. persoane invitate

Nr. persoane participante

Nr. persoane cu contracte pe loc

Nr. persoane admise

Nr. persoane respinse

LUNI

407

142

23

119

0

MARŢI

407

231

38

193

0

MIERCURI

266

109

12

97

0

JOI

520

228

10

218

0

 

TOTAL

 

1600

710

83

627

0

 

Persoanele care au fost declarate admise în urma acestei selecţii vor primi contractul de muncă în următoarele 30 de zile, contract pe care îl vor ridica de la sediul agenţiilor judeţene în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, fără a mai fi nevoiţi să se prezinte la sediul ANOFM Bucureşti.

În ultima zi a selecţiei, respectiv în data de 9 mai, au fost programaţi 10 candidaţii care au optat pentru ofertele cu contracte de lucrători oaspeţi în următoarele meserii: ospătar, asistent medical, zidar, lăcătuş, vânzător şi bucătar. S-au prezentat la selecţie 8 candidaţi, dintre care 4 persoane au îndeplinit toate condiţiile pentru a beneficia de un contract de lucrător oaspete. Celelalte 4 persoane au fost admise ca şi lucrători sezonieri în agricultură.

Toţi candidaţii invitaţi să participe la această selecţie au fost înregistraţi în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, nici o persoană care nu a îndeplinit această condiţie minimală nu a putut participa la selecţie.

Angajatorii germani au oferit 1500 de locuri de muncă în domeniul agricol, locuri de muncă valabile pentru solicitanţii din întreaga ţară.  

 

SIBIU, 09 mai 2008

 

La inceput

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat astăzi, 9 mai 2008, „Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă în Sibiu, Mediaş şi Avrig.

            Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului s-a adresat în special persoanelor de etnie romă, grup ţintă care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii, dar a fost deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual.

            Cele 413 persoane participante în toate cele trei locaţii de desfăşurare a bursei (250 la Sibiu, 100 la Mediaş şi 63 la Avrig) au avut de ales dintr-un număr de 522 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 23 agenţi economici: la Sibiu 15 firme au oferit 272 locuri de muncă, la Mediaş 3 agenţi economici – 135 locuri iar la Avrig 5 firme – 115 locuri de muncă.

Dintre persoanele intervievate 101 au fost selectate în vederea încadrării (70 la Sibiu, 20 la Mediaş şi 11 la Avrig) urmând a susţine un interviu sau o probă de lucru la sediul angajatorului pentru a fi angajate, alte 18 persoane fiind încadrate pe loc (Sibiu – 11 persoane, Avrig – 7 persoane) ca montator subansamble, instalator, zidar, femeie de serviciu, fierar betonist, paznic, agent pază.

 

SIBIU, 09 mai 2008

 

La inceput

 

Târgul de cariere

 

            În perioada 7 – 8 mai 2008, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu participă la prima ediţie a Târgului de Cariere, desfăşurată în Sibiu. Timp de două zile, Târgul de Cariere va intermedia întâlnirea dintre tineri cu vârstă cuprinsă între 20 şi 30 de ani cu aspiraţii în carieră şi angajatori de renume.

             La Sibiu printre companiile prezente la acest eveniment se numără şi: Genpact, SNR Rulmenţi, E-On Gaz, Faurecia, Foreground, H&H Consulting, Indsoft, Mediasib, Metro, Opportunity, Real, Siemens, Terapia, Continental.

            Ediţiile anterioare ale Târgului de Cariere au însemnat aproximativ 70 de companii participante, multe dintre acestea bifând toate cele 3 ediţii ale evenimentului organizat până acum în Cluj-Napoca.

            Motivele extinderii Târgului de Cariere au fost numărul crescut al companiilor multinaţionale participante la fiecare ediţie (aproximativ 65%), numărul important de companii locale şi naţionale (35%), cât şi intenţia de a sprijini tinerii talentaţi din cât mai multe oraşe ale ţării. Acestora li se va oferi şi anul acesta posibilitatea de a se angaja într-unul dintre domeniile de activitate prezente la Târgul de Cariere: auto, construcţii, imobiliare, medical, farmaceutic, tehnologie, retail, consultanţă, producţie, servicii financiare, bunuri de larg consum, marketing.

Prezenţa AJOFM Sibiu şi a companiilor din judeţul Sibiu indiferent de domeniul de activitate, la un eveniment ca Târgul de Cariere reprezintă nu numai o posibilitate de recrutare de personal ci şi o metoda de creştere a notorietăţii de brand şi de intrare în contact cu potenţiali clienţi sau  companii concurente.

 

SIBIU, 05 mai 2008

                         

La inceput

Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 9 mai 2008, „Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă în Sibiu la Restaurant Plazza (str. Piaţa Cibin nr. 5), în Mediaş la sediul agenţiei locale (Constantin Brâncoveanu nr. 17) şi în Avrig la sediul punctului de lucru (str. Gheorghe Lazăr nr. 41 A) începând cu ora 0900.

            Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special persoanelor de etnie romă, grup ţintă care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual.

La bursă vor fi amenajate standuri speciale unde vor fi prezentate prevederi ale actelor normative de interes pentru participanţii la bursă: Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Anul trecut, în urma organizării acestui tip de bursă au fost angajate 153 persoane aparţinând etniei rome în meseriile: muncitori necalificaţi în construcţii şi în industria textilă şi pielărie, mecanic agricol, îngrijitor animale şi montator subansamble.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 165 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 23 agenţi economici, care au pus la dispoziţie 475 locuri de muncă vacante. Meseriile solicitate sunt: montator subansamble, agent pază, femeie de serviciu, lucrător comercial, ospătar, bucătar, sudor, muncitori necalificaţi pentru cablaje electrice, muncitori calificaţi şi necalificaţi în domeniul confecţiilor şi încălţăminte, muncitor necalificat în domeniul construcţiilor şi altele.

Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax: 210882 sau 230089.

 

SIBIU, 05 mai 2008

                         

La inceput

 

Selecţie angajatori germani

 

În perioada 05 – 08 mai angajatorii germani vor organiza la Sibiu o selecţie pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în sectorul agricol sau doresc să se angajeze ca şi personal oaspete în Germania.

Pentru a beneficia de această ofertă candidaţii trebuie să fie înregistraţi în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, nici o persoană care nu îndeplineşte această condiţie minimală nu va putea participa la selecţie.

Angajatorii germani pun la dispoziţia celor interesaţi 1500 de locuri de muncă în domeniul agricol, locuri de muncă valabile pentru solicitanţii din întreaga ţară. Până la această dată s-au înscris pentru selecţie 960 de persoane din 33 de judeţe. La nivelul judeţului Sibiu sunt înscrise 50 de persoane care doresc să lucreze în domeniul agricol din Germania. Judeţul cu cel mai mare număr de candidaţi este judeţul Olt – 127 solicitanţi, urmat de judeţul Vâlcea – 122 solicitanţi, judeţul Dolj – 113 solicitanţi, judeţul Iaşi – 66 solicitanţi. În domeniul agricol cunoaşterea limbii germane nu este obligatorie,

Oferta de locuri de muncă a angajatorilor germani se adresează şi persoanelor care doresc să ocupe un loc de muncă în Germania pentru lucrător oaspete în următoarele meserii: mecanic de maşini agricole, personal în domeniul asistenţei medicale, meşteşugari (zidar, electrician, zugrav, lăcătuş, sudor, strungar), măcelar, ajutor menaj, bucătar, chelner, specialişti în domeniul hotelier, specialişti în domeniul gastronomiei de sistem. În aceste domenii angajatorii germani solicită candidaţilor cel puţin cunoştinţe minime de limbă germană. De asemenea experienţa profesională în toate domeniile este obligatorie. Pentru acest sector s-au înscris 8 persoane, din 3 judeţe, respectiv: 3 candidaţi din judeţul Sibiu, 4 candidaţi din judeţul Neamţ şi 1 candidat din Harghita.

Selecţia de la Sibiu din perioada 05 – 08 mai va fi organizată la sediul Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, strada Gladiolelor, nr. 2 – 6. 

Persoanele din judeţul Sibiu interesate de aceste oferte de muncă în străinătate şi care nu şi-au întocmit încă dosarul necesar se pot adresa până la sfârşitul lunii aprilie atât Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, din strada Morilor, nr. 51 A cât şi Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada C-tin Brâncoveanu nr. 17 pentru a solicita informaţii suplimentare dar şi pentru a se înscrie în baza de date a ANOFM ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

 

SIBIU, 21 aprilie 2008

                         

La inceput

 

 

Rezultatele Bursei Generale a Locurilor de Muncă

 

Astăzi, vineri 18 Aprilie 2008, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu, Mediaş, Avrig, Agnita, Cisnădie şi Dumbrăveni.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, sindicatelor şi patronatelor.

Cele 1661 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 1581 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 173 agenţi economici: la Sibiu 103 firme au oferit 820 locuri de muncă, Mediaş 33 agenţi economici – 390 locuri, Avrig 11 agenţi economici – 137 locuri, Agnita 11 agenţi economici – 89 locuri, Cisnădie 9 firme – 73 locuri, Dumbrăveni 6 firme – 72 locuri.  

Dintre persoanele intervievate 607 au fost selectate în vederea încadrării (315 la Sibiu, 155 la Mediaş, 49 la Avrig, 52 la Agnita, 22 la Cisnădie şi 14 la Dumbrăveni), iar alte 120 persoane au fost încadrate pe loc (în Sibiu – 66 persoane, Agnita – 49 persoane, Avrig – 5 persoane) în meseriile: montator, reglor, depanator aparate electronice (5), muncitor necalificat la asamblarea, montarea piese (22), inginer mecanic (3), inginer electronist (2), inginer producţie (1), asistent medical generalist (5), infirmieră (4), brancardier (4), ospătar (2), administrator (1), strungar (3), frezor (2), lăcătuş mecanic (3), inspector de asigurare (8), agent de asigurare (15), agent pază (12), paznic (8), muncitor necalificat în confecţii (10), muncitor necalificat la demolarea clădirilor şi zidărie (5),  mecanic auto (2),  zidar (3).

 

SIBIU, 18 aprilie 2008

                         

La inceput

Examen curs bucătari

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, găzduieşte mâine, 15 aprilie 2008, examenul practic pentru persoanele care au frecventat cursul de bucătar în perioada octombrie 2007 – aprilie 2008.

            Astfel cei 20 de cursanţi vor pregăti pentru examen diverse feluri de mâncare specifice Sărbătorilor Pascale, pe care le vor prezenta membrilor comisiei de examinare. Cursul de bucătar s-a desfăşurat pe o perioadă de 6 luni şi a cuprins 240 ore de teorie şi 480 ore de practică. Astăzi cei 20 de cursanţi au susţinut examenul teoretic sub formă de test grilă.

            După parcurgerea programului de formare şi absolvirea examenului, cursanţii primesc un certificat de absolvire / calificare emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului care garantează calitatea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului.

Examenul practic pentru cursul de bucătar se va desfăşura mâine, 15 aprilie 2008, începând cu ora 10, la sediul CFPA Sibiu, strada Gladiolelor nr. 2 – 6 (în curtea liceului LIA).

 

SIBIU, 14 aprilie 2008

                         

La inceput

 

Bursa generală a locurilor de muncă

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 18 Aprilie 2008, „Bursa generală a locurilor de muncă” în Sibiu (la Pavilionul Multifuncţional), Mediaş (Casa Schuller), Cisnădie (Casa de Cultură), Avrig (Restaurant Negoiu), Agnita şi Dumbrăveni (la sediile agenţiilor), începând cu ora 09. Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  

            Ediţia din acest an are în vedere asigurarea unei participări depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, indiferent de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. Astfel, au fost stabilite patru obiective care vor fi urmărite prin acţiunile şi programele care se vor desfăşura în acest cadru: drepturi (creşterea gradului de conştientizare asupra dreptului la egalitate şi nediscriminare, precum şi asupra problemei discriminării multiple), reprezentativitate (stimularea dezbaterilor asupra mijloacelor de creştere a participării în societate a grupurilor care sunt victime ale discriminării şi a participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor), recunoaştere (facilitarea şi celebrarea diversităţii şi egalităţii) şi respect (promovarea unei societăţi bazate mai mult pe coeziune).

Bursa generală a locurilor de muncă reprezintă cea mai importantă acţiune de mediere a muncii pe care AJOFM Sibiu o promovează şi în acest an prin punerea în legătură directă a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii relaţiilor de muncă. Finalitatea acestei acţiuni constă în creşterea gradului de ocupare în judeţul nostru. Deoarece în această perioadă a anului creşte oferta de locuri de muncă, inclusiv din zona activităţilor sezoniere, ne aşteptăm la o participare numeroasă atât din partea angajatorilor cât şi din partea persoanelor în căutarea unui loc de muncă” a declarat domnul Mircea Dorin CREŢU, director executiv al AJOFM Sibiu.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 89 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat deja participarea la bursă 22, care au pus la dispoziţie 356 locuri de muncă vacante. Din totalul locurilor de muncă 39 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 317 sunt pentru persoane fără studii superioare. Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei generale a locurilor de muncă numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089, putând astfel, să selecţioneze persoanele cu o pregătire optimă în vederea ocupării posturilor disponibile.

 

SIBIU, 08 aprilie 2008

                         

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii martie 2008

 

            La sfârşitul lunii martie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 5.561 şomeri, din care 2.499 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 3,1%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a scăzut cu 165 persoane, nivelul ratei şomajului înregistrând de asemenea o scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii februarie 2008. În luna martie rata şomajului în rândul femeilor s-a modificat înregistrând valoarea de 3%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de sfârşitul lunii februarie. Rata şomajului în rândul bărbaţilor rămâne la un nivel superior faţă de rata şomajului în rândul femeilor, dar este în scădere, înregistrând  valoarea de 3,1%.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.715 persoane (respectiv 692 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.840 (respectiv 535 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 357, Unitatea Locală Agnita – 990, Unitatea Locală Dumbrăveni – 501 şi Unitatea Locală Cisnădie – 158 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 4.545 muncitori, 833 persoane cu studii medii şi 183 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.009 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.552 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 3.438 persoane, în timp ce 2.123 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii martie 2008 sunt: Iacobeni – 13,9%, Alţâna – 12%, Tilişca – 12%, Bruiu 9,5%, Şeica Mică – 9,2%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Sălişte – 0,3%, Marpod – 0,5%, Ludoş – 0,6%, Sibiu – 0,7%, Poiana Sibiului – 0,7%, Cristian – 0,8%.

În luna martie 2008, 966 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 101 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 19 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

Un număr de 49 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului, 38 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 48 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, alţi 13 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare, iar alte 65 de persoane s-au încadrat prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar.

 

SIBIU, 07 aprilie 2008

                         

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 2 – 9 aprilie 2008

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 2 – 9 aprilie 2008 un număr de 679 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de peste 90 de meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 137 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 188 de locuri de munca; Mediaş – 138, Avrig – 36 locuri de muncă vacante, Agnita – 173, Dumbrăveni - 45 şi Cisnădie – 99 de locuri de muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 67 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cei mai căutaţi sunt inginerii în diferite domenii cum ar fi inginer construcţii civile, industriale si agricole, inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii, inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale, inginer industria alimentară (39 oferte de locuri de muncă pentru ingineri) dar şi manager resurse umane, consilier / expert / inspector /referent / economist în management, specialist în relaţii publice, economist, traducător, analist recrutare, programator etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 612 locuri de muncă. Dintre acestea 110 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor sa angajeze muncitori necalificaţi la întreţinere drumuri, şosele, poduri, baraje. De asemenea sunt căutaţi muncitorii calificaţi şi necalificaţi în domeniul confecţiilor (84 locuri de muncă), muncitorii necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide (82 locuri), lăcătuşii mecanici (31 locuri), şoferii de autocamion / maşină de mare tonaj şi şoferii de autobuz (15 locuri), tâmplarii (11 locuri), zidari, sudori, confecţioneri încălţăminte, lucrătorii comerciali, manipulanţi mărfuri etc.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 04 aprilie 2008

                         

La inceput

Selecţie Germania

 

În perioada 05 – 09 mai angajatorii germani vor organiza la Sibiu o selecţie pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în sectorul agricol sau doresc să se angajeze ca şi personal oaspete în Germania.

Pentru a beneficia de această ofertă candidaţii trebuie să fie înregistraţi în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi să aibă depusă la sediul AJOFM Sibiu o cerere prin care solicită să fie contactaţi şi invitaţi la toate selecţiile organizate de angajatorii străini în România pe parcursul anului 2008.

Angajatorii germani pun la dispoziţia celor interesaţi 1500 de locuri de muncă în următoarele meserii: agricultor, grădinar, lucrător forestier, mecanic de maşini agricole, personal în domeniul asistenţei medicale, meşteşugari (zidar, electrician, zugrav, lăcătuş, sudor, strungar), măcelar, ajutor menaj, bucătar, chelner, specialişti în domeniul hotelier, specialişti în domeniul gastronomiei de sistem.

În domeniul agricol cunoaşterea limbii germane nu este obligatorie, însă în celelalte domeniile, respectiv „muncitor oaspete”, angajatorii germani solicită candidaţilor cel puţin cunoştinţe minime de limbă germană. De asemenea experienţa profesională în toate domeniile este obligatorie.

Selecţia de la Sibiu din perioada 05 – 09 mai va fi organizată la sediul Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, strada Gladiolelor, nr. 2 – 6. La selecţie vor participa persoanele din toată ţara, aflate în căutarea unui loc de muncă în Germania, înscrise în baza de date a ANOFM-ului. 

Persoanele din judeţul Sibiu interesate de aceste oferte de muncă în străinătate şi care nu şi-au întocmit încă dosarul necesar se pot adresa până la sfârşitul lunii aprilie atât Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, din strada nr. 51 A cât şi Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada C-tin Brâncoveanu nr. 17 pentru a solicita informaţii suplimentare dar şi pentru a se înscrie în baza de date a ANOFM ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

 

SIBIU, 02 aprilie 2008

                         

La inceput

 

Rezultat prima acţiune ca urmare a protocolului încheiat cu ANES

 

            În baza protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse în luna martie 2008, care  are ca obiect general realizarea de acţiuni pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a forţei de muncă feminine aflate în situaţie de risc sau marginalizare, a fost organizată astăzi, 27 martie 2008, şi în judeţul Sibiu o primă acţiune .

Evenimentul a constat într-o vizită comună cu reprezentanţi ai ANES în localitatea Moşna, care în acest moment se confruntă cu şomaj ridicat în rândul femeilor, dar şi în care există potenţial de muncă feminin care poate fi integrat pe piaţa muncii. Întâlnirea a avut loca la Şcoala de Arte şi Meserii Stephen Ludwig Roth din Moşna.

Au participat la această acţiune peste 40 de femei din localitate, reprezentanţi ai AJOFM Sibiu şi ai Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, precum şi un angajator din Mediaş. Acţiunea a avut drept scop informarea privind egalitatea de şanse pe piaţa muncii şi promovarea ocupării în rândul femeilor supuse riscului marginalizării, prezentarea cursurilor de formare profesională la care pot participa, dar şi a celorlalte servicii de stimulare a ocupării de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare.

Pe parcursul anului 2008, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul judeţului Sibiu vor mai avea loc astfel de evenimente ce se vor desfăşura în principal în localităţile care se confruntă cu un număr mare de şomeri în special în rândul femeilor.

 

SIBIU, 27 martie 2008

                         

La inceput

 

Prima acţiune ca urmare a protocolului încheiat cu ANES

 

            În baza protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse în luna martie 2008, care  are ca obiect general realizarea de acţiuni pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a forţei de muncă feminine aflate în situaţie de risc sau marginalizare, urmează să se desfăşoare o primă acţiune .

Acţiunea constă într-o vizită comună cu reprezentanţi ai ANES în teritoriu, în una din localităţile rurale care se confruntă cu şomaj ridicat în rândul femeilor, dar şi în care există potenţial de muncă feminin care poate fi integrat pe piaţa muncii.

În judeţul Sibiu evenimentul va avea loc în data de 27 martie 2008, în localitatea Moşna, începând cu ora 11.00, la sediul primăriei din localitate.

Sunt aşteptaţi să participe, pe lângă reprezentanţii instituţiilor noastre, şi  reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, precum şi ai unor organizaţii non guvernamentale de profil. Acţiunea are drept scop informarea privind egalitatea de şanse pe piaţa muncii şi promovarea ocupării în rândul femeilor supuse riscului marginalizării,  prezentarea cursurilor la care pot participa, dar şi a celorlalte servicii de stimulare a ocupării de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare.

            Acţiunea se înscrie în ansamblul de măsuri prin care dorim să sensibilizăm comunitatea locală, în ansamblul său,  în dorinţa noastră de a creşte şansele de ocupare a femeilor pe piaţa muncii şi de a spori rolul acestora în societatea românească, de a realiza concilierea dintre viaţa de familie şi cea profesională”, a declarat preşedintele ANOFM Ionel MUSCALU.

Potrivit declaraţiei doamnei Claudia Sorina Vlaş, preşedintele ANES, „Acţiunile realizate în comun de cele două instituţii reprezintă premisa pentru dezvoltarea unor politici publice eficiente şi coerente în domeniul ocupării şi al egalităţii de şanse. Ne dorim să oferim mai multă vizibilitate acestui domeniu şi să prezentăm soluţii concrete pentru grupurile vulnerabile, care nu sunt integrate pe piaţa muncii. Este extrem de important ca, odată intrate pe piaţa muncii, aceste femei să îşi cunoască drepturile şi să ştie că există instituţii cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi combaterii discriminării.”

 

SIBIU, 26 martie 2008

                         

La inceput

 

Locuri de muncă în Germania

 

În perioada 24 martie – 29 aprilie 2008, persoanele din judeţul Sibiu interesate să ocupe un loc de muncă în Germania îşi pot depune dosarele pentru înscrierea în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Ofertele de muncă sunt pentru o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire încă 6 luni. Aceste contracte se obţin o singură dată pentru fiecare candidat.

Meseriile solicitate de angajatorii germani şi pentru care AJOFM Sibiu face înscrieri în perioada 24 martie – 29 aprilie 2008 sunt agricultor, grădinar, lucrător forestier, mecanic de maşini agricole, personal în domeniul asistenţei medicale, meşteşugari (zidar, electrician, zugrav, lăcătuş, sudor, strungar), măcelar, ajutor menaj, bucătar, chelner, specialişti în domeniul hotelier, specialişti în domeniul gastronomiei de sistem. În toate domeniile angajatorii germani solicită candidaţilor cel puţin cunoştinţe minime de limbă germană, cunoştinţele de limbă engleză fiind şi ele în avantajul candidaţilor. De asemenea experienţa profesională în toate domeniile este obligatorie.

Sunt acceptaţi la interviu candidaţii cu specializare de şcoală profesională, colegiu profesional cu o durată de minim 2 ani, în condiţiile în care studiul a fost încheiat. Pentru aceste două categorii nu este neapărat obligatoriu să se dovedească experienţa în domeniul calificării respective.

Candidaţii cu certificate în urma unor cursuri de calificare de 3 până la 6 luni au nevoie de minim un an experienţă profesională în meseria respectivă. Persoanele care nu au nici un certificat sau ale căror certificate de calificare nu sunt corespunzătoare ocupaţiei dorite, trebuie să dovedească minim 3 ani de experienţă profesională în domeniul respectiv.

Datele selecţiilor propriu-zise pentru aceste meserii vor fi anunţate de angajatorii străini începând cu luna mai 2008. Persoanele din judeţul Sibiu interesate de aceste oferte de muncă în străinătate şi care nu şi-au întocmit încă dosarul necesar se pot adresa atât Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, din strada nr. 51 A cât şi Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada C-tin Brâncoveanu nr. 17 pentru a solicita informaţii suplimentare dar şi pentru a se înscrie în baza de date a ANOFM ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

La selecţiile organizate de angajatorii străini în România nu pot participa decât persoanele care au dosarul complet înregistrat în baza de date a ANOFM.

 

SIBIU, 24 martie 2008

                         

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada 19 – 26 martie 2008

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 19 – 26 martie 2008 un număr de 596 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de peste 100 de meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 160 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 175 de locuri de munca; Mediaş – 245, Avrig – 14 locuri de muncă vacante, Agnita – 84 şi Cisnădie – 77 de locuri de muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 54 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cei mai căutaţi sunt inginerii în diferite domenii cum ar fi inginer construcţii civile, industriale si agricole, inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii, inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale, inginer industria alimentară, consilier / expert / inspector /referent / economist în management, cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari, asistent de cercetare în biologie, chimie, fizician, chimist, economist etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 542 locuri de muncă. Dintre acestea peste 110 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor sa angajeze muncitori necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide. De asemenea sunt căutaţi muncitorii necalificaţi la întreţinere drumuri, şosele, poduri, baraje (65 locuri), muncitori calificaţi şi necalificaţi în domeniul confecţiilor (60 locuri), şoferii de autocamion / maşină de mare tonaj şi şoferii de autobuz (30 locuri), tâmplari (18 locuri), zidari (12 locuri), muncitorii necalificaţi pentru demolare clădiri, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet (7 locuri), sudorii, confecţioneri încălţăminte, lucrătorii comerciali, mecanici auto, lăcătuş mecanic, manipulanţi mărfuri şi altele.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 19 martie 2008

                         

La inceput

Protocol de colaborare

 

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi (ANES) a semnat miercuri, 12 Martie 2008, un Protocol de colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Protocolul a fost semnat de către doamna Claudia Sorina VLAŞ, preşedinta ANES şi domnul Ionel MUSCALU, preşedintele ANOFM.

Obiectivul principal al acestui protocol este inserţia pe piaţa muncii a femeilor aflate în situaţie sau risc de marginalizare.

Acţiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea atingerii acestui scop vor consta în:

·        organizarea de seminarii sau campanii de informare având ca tematică asigurarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi;

·        organizarea de evenimente în vederea promovării măsurilor privind şansele de ocupare a persoanelor de sex feminin aflate în căutarea unui loc de muncă;

·        organizarea în comun a unei burse a locurilor de muncă şi a unor programe de formare profesională pentru femeile aflate în situaţie sau risc de marginalizare;

·        atragerea de parteneri locali în vederea atingerii obiectivelor propuse.

Prevederile acestui Protocol de colaborare vor fi implementate atât la nivel naţional de câtre cele două autorităţi publice centrale, cât şi la nivel local prin intermediul compartimentelor teritoriale aflate în subordinea ANES şi Agenţiile Judeţe de Ocuparea Forţei de Muncă din subordinea ANOFM.

„Cu sprijinul ANES, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va demara acţiuni de informare atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor, privind drepturile egale de pe piaţa muncii, despre accesul nemijlocit al amândurora la formare iniţială şi continuă, despre faptul că anumite locuri de muncă, din anumite domenii de activitate, nu trebuie să fie apanajul bărbaţilor, unele dintre ele putând fi ocupate cu succes şi de către femei”, a declarat domnul Ionel Muscalu, preşedintele ANOFM.

„Odată cu semnarea acestui protocol de colaborare aş dori să subliniez faptul că astăzi, 12 martie 2008, ANES a demarat implementarea a trei obiective principale din cadrul Strategiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi. Aceste obiective sunt: inserţia pe piaţa muncii a femeilor aflate în situaţie sau risc de marginalizare, concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională şi promovarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la procesul decizional. Parteneriatul cu ANOFM este prin urmare primul demers pe care ANES l-a iniţiat în atingerea unuia dintre cele trei obiective” a declarat Claudia Sorina VLAŞ, preşedinta ANES.

 

SIBIU, 17 martie 2008

                         

La inceput

 

 

Rezultatele Bursei cursurilor de (re)calificare 2008 „Şansă a ocupării depline” Sibiu şi Mediaş

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor a organizat astăzi, 14 martie 2008, „Bursa cursurilor de (re) calificare în 2008 – Şansă a ocupării depline”, în Sibiu şi Mediaş

 Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului s-a adresat în special şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi înscrişi în evidenţa AJOFM Sibiu dar şi tuturor persoanelor care doresc să se perfecţioneze sau să se califice / recalifice într-o meserie.

La evenimentul organizat în Sibiu, la sediul CFPA Sibiu au fost invitaţi să participe 330 de şomeri indemnizaţi. Au dat curs invitaţiei noastre 212 de persoane, iar 146 dintre acestea s-au înscris la un curs de (re)calificare. Cei mai mulţi şomeri au optat pentru cursul de operator introducere, prelucrare şi validare date – 31 de persoane, 22 de persoane s-au înscris la cursul de agent pază, 16 persoane la cursul de designer pagini web, 15 persoane s-au înscris la cursul de instalator tehnico-sanitare şi de gaz, 15 persoane au ales cursul de bucătar, frizer – coafor - manichiurist – pedichiurist – alte 15 persoane, 8 persoane au optat pentru cursul de comunicare în limba engleză, lucrător în comerţ – 6 persoane, ospătar – 4, cosmetică – 3, lucrător în creşterea animalelor – 3 persoane, asistent gestiune – 3, zidar – 2 persoane, cofetar - patiser - 2 persoane şi o persoană a optat pentru cursul de comunicare în limba germană. 

            La Mediaş Bursa cursurilor de (re)calificare s-a organizat la Casa Schuller. Din cei 300 de şomeri indemnizaţi invitaţi să participe la eveniment au fost prezenţi 140. Dintre aceştia 91 de persoane au optat pentru unul din cursurile oferite de CFPA Sibiu, respectiv: 20 persoane la cursul de operator introducere, prelucrare şi validare date, 17 persoane – agent pază, 15 persoane – lucrător în comerţ, 7 persoane – curs de zidar, 6 persoane – instalator tehnico-sanitare şi de gaz, 5 persoane – asistent gestiune, 5 persoane – îngrijitor la domiciliu, 5 persoane – cursul de bucătar, 3 persoane - frizer – coafor - manichiurist – pedichiurist şi câte o persoană la următoarele cursuri: tâmplar, brutar, şofer, lăcătuş, ospătar, operator chimist, protecţia muncii, designer pagini web.

După parcurgerea programului de formare, cursanţii vor primi un certificat de absolvire / calificare emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului care garantează calitatea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului.

De la începutul anului 2008 şi până la sfârşitul lunii februarie 83 de persoane din judeţul Sibiu au fost încadrate în muncă după ce au absolvit un curs de formare profesională.

 

SIBIU, 14 martie 2008

                         

La inceput

Rezultatele Bursei cursurilor de (re)calificare 2008 „Şansă a ocupării depline”

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor a organizat astăzi, 13 martie 2008, „Bursa cursurilor de (re) calificare în 2008 – Şansă a ocupării depline”, în localitatea Avrig.

 Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului s-a adresat în special şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi înscrişi în evidenţa AJOFM Sibiu dar şi tuturor persoanelor care doresc să se perfecţioneze sau să se califice / recalifice într-o meserie.

Ca urmare Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi 12 cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: instalator tehnico-sanitare şi de gaz, operator introducere, prelucrare şi validare date, designer pagini web, agent pază, ospătar, bucătar, zidar, frizer – coafor - manichiurist – pedichiurist, lucrător în comerţ, cosmetician, comunicare în limba engleză şi asistent gestiune. Aceste cursuri de calificare şi recalificare se organizează gratuit pentru persoanele aflate în evidenţa AJOFM Sibiu şi contra cost pentru persoanele care doresc să se perfecţioneze sau să se califice / recalifice într-o meserie. Durata cursurilor poate fi de 1 lună, 4 luni, 7 luni sau 9 luni în funcţie de meseria pentru care a optat cursantul în vederea calificării sau recalificării.

La evenimentul organizat în localitatea Avrig au fost invitaţi să participe 170 de şomeri indemnizaţi. Au dat curs invitaţiei noastre 110 de persoane, iar 82 dintre acestea s-au înscris la un curs de (re)calificare. Cei mai mulţi şomeri au optat pentru cursul de operator introducere, prelucrare şi validare date – 21 de persoane, 14 persoane s-au înscris la cursul de instalator tehnico-sanitare şi de gaz, 8 persoane au ales cursul de lucrător în comerţ, 8 persoane au optat pentru cursul de zidar, 7 persoane s-au înscris pentru cursul de marochiner, 7 persoane au ales cursul de designer pagini web, frizer – coafor - manichiurist – pedichiurist – 6 persoane, ospătar – 4, agent pază – 3, bucătar – 2 persoane, cofetar – patiser – 1 persoană, comunicare în limba engleză – 1 persoană. 

După parcurgerea programului de formare, cursanţii vor primi un certificat de absolvire / calificare emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului care garantează calitatea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului. De la începutul anului 2008 şi până la sfârşitul lunii februarie 83 de persoane din judeţul Sibiu au fost încadrate în muncă după ce au absolvit un curs de formare profesională.

 

SIBIU, 13 martie 2008

                         

La inceput

Selecţii pentru munca în străinătate

 

În perioada martie – aprilie 2008, persoanele din judeţul Sibiu interesate să ocupe un loc de muncă în străinătate pot participa la selecţiile organizate de angajatorii germani în România.

Pentru a beneficia de această ofertă candidaţii trebuie să fie înregistraţi în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi să aibă depusă la sediul AJOFM Sibiu o cerere prin care solicită să fie contactaţi şi invitaţi la toate selecţiile organizate de angajatorii străini în România pe parcursul anului 2008.

Meseriile solicitate de angajatorii germani în perioada martie – aprilie 2008 sunt agricultor, grădinar, lucrător forestier, mecanic de maşini agricole, personal în domeniul asistenţei medicale, meşteşugari (zidar, electrician, zugrav, lăcătuş, sudor, strungar), măcelar, ajutor menaj, bucătar, chelner, specialişti în domeniul hotelier, specialişti în domeniul gastronomiei de sistem. În toate domeniile angajatorii germani solicită candidaţilor cel puţin cunoştinţe minime de limbă germană, cunoştinţele de limbă engleză fiind şi ele în avantajul candidaţilor. De asemenea experienţa profesională în toate domeniile este obligatorie.

Sunt acceptaţi la interviu candidaţii cu specializare de şcoală profesională, colegiu profesional cu o durată de minim 2 ani, în condiţiile în care studiul a fost încheiat. Pentru aceste două categorii nu este neapărat obligatoriu să se dovedească experienţa în domeniul calificării respective.

Candidaţii cu certificate în urma unor cursuri de calificare de 3 până la 6 luni au nevoie de minim un an experienţă profesională în meseria respectivă. Persoanele care nu au nici un certificat sau ale căror certificate de calificare nu sunt corespunzătoare ocupaţiei dorite, trebuie să dovedească minim 3 ani de experienţă profesională în domeniul respectiv.

Datele selecţiilor anunţate de angajatorii străini nu au fost încă stabilite, însă persoanele din judeţul Sibiu interesate de aceste oferte de muncă în străinătate şi care nu şi-au întocmit încă dosarul necesar se pot adresa atât Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, din strada nr. 51 A cât şi Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada C-tin Brâncoveanu nr. 17 pentru a solicita informaţii suplimentare dar şi pentru a se înscrie în baza de date a ANOFM ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

 

SIBIU, 11 martie 2008

                         

La inceput

 

Bursa cursurilor de (re)calificare 2008 „Şansă a ocupării depline”

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor organizează în perioada 13 – 14 martie 2008 cea de a doua ediţie a „Bursei cursurilor de (re) calificare în 2008 – Şansă a ocupării depline”, în Avrig, Sibiu şi Mediaş.

 Bursa cursurilor de (re)calificare organizată în localitatea Avrig se va desfăşura joi, 13 martie 2008, ora 10:00, la sediul Primăriei Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr.10, iar vineri, 14 martie 2008 această bursă va fi organizată la Sibiu la sediul CFPA, str. Gladiolelor nr. 2 – 6 şi la Mediaş - Casa Schuller, P-ţa Ferdinand, nr. 16, cu începere de la ora 10:00.                   

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi înscrişi în evidenţa AJOFM Sibiu dar şi tuturor persoanelor care doresc să se perfecţioneze sau să se califice / recalifice într-o meserie.

Ca urmare Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu pune la dispoziţia celor interesaţi 12 cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: instalator tehnico-sanitare şi de gaz, operator introducere, prelucrare şi validare date, designer pagini web, agent pază, ospătar, bucătar, zidar, frizer – coafor - manichiurist – pedichiurist, lucrător în comerţ, cosmetician, comunicare în limba engleză şi asistent gestiune. Aceste cursuri de calificare şi recalificare se organizează gratuit pentru persoanele aflate în evidenţa AJOFM Sibiu şi contra cost pentru persoanele care doresc să se perfecţioneze sau să se califice / recalifice într-o meserie. Durata cursurilor poate fi de 1 lună, 4 luni, 7 luni sau 9 luni în funcţie de meseria pentru care a optat cursantul în vederea calificării sau recalificării.

Pentru evenimentul ce va fi organizat în perioada 13 – 14 martie au fost invitaţi deja peste 800 de şomeri indemnizaţi (180 persoane la Avrig, 330 persoane la Sibiu şi 300 persoane la Mediaş), urmând ca numărul persoanelor participante să mai crească.

După parcurgerea programului de formare, cursanţii primesc un certificat de absolvire / calificare emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului care garantează calitatea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului.

La bursa cursurilor de calificare organizată în anul 2007 au participat atât şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi înscrişi în evidenţa AJOFM Sibiu cât şi persoane din judeţ care au dorit să urmeze un curs de calificare sau recalificare. Dintre acestea 42 de persoane s-au înscris la cursuri, respectiv 20 de persoane au urmat cursuri organizate de CFPA Sibiu, iar alte 22 de persoane au optat pentru una dintre ofertele educaţionale ale furnizorilor de servicii de formare profesională.

De la începutul anului 2008 şi până la sfârşitul lunii februarie 83 de persoane din judeţul Sibiu au fost încadrate în muncă după ce au absolvit un curs de formare profesională. 

 

SIBIU, 10 martie 2008

                         

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii februarie 2008

 

            La sfârşitul lunii februarie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 5.726 şomeri, din care 2.578 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 3,2%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a scăzut cu 101 persoane, nivelul ratei şomajului rămânând însă neschimbată faţă de sfârşitul lunii ianuarie 2008. În această lună rata şomajului în rândul femeilor nu s-a modificat înregistrând valoarea de 3,1% ca şi la sfârşitul lunii ianuarie, dar rata şomajului în rândul bărbaţilor a scăzut uşor, înregistrând  valoarea de 3,2%.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.722 persoane (respectiv 757 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.886 (respectiv 587 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 369, Unitatea Locală Agnita – 956, Unitatea Locală Dumbrăveni – 638 şi Unitatea Locală Cisnădie – 155 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 4.586 muncitori, 894 persoane cu studii medii şi 246 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.207 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.519 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 3.440 persoane, în timp ce 2.286 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii ianuarie 2008 sunt: Iacobeni – 18%, Alţâna – 14,6%,  Hoghilag – 14,5%, Şeica Mică – 11,4%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Sălişte – 0,5%, Cristian – 0,6%, Ludoş – 0,6%, Sibiu – 0,7%, Şelimbăr – 0,7%, Ocna Sibiului – 0,7%.

În luna februarie 2008, 1.007 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 16 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 39 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

Un număr de 33 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului, 37 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 45 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, iar alţi 14 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 06 martie 2008

                         

La inceput

 

Rezultatele selecţiei  organizate de angajatorii spanioli in domeniul agricol la culesul şi îngrijirea fructelor

 

            Persoanele din judeţul Sibiu care s-au înscris în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu dosar pentru Spania în domeniul agricol au participat în data de 22 februarie 2008 la selecţia organizată de angajatorii spanioli la Râmnicu Vâlcea.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a invitat pentru această selecţie 21 de candidaţi din baza de date, persoane care au dreptul de a participa la selecţie în urma depunerii dosarului pentru Spania la AJOFM Sibiu şi a cererii de participare la selecţie.

            În urma acestei acţiuni, ce s-a desfăşurat la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, 1 persoană din judeţul Sibiu a fost angajată imediat, datorită faptului că a îndeplinit toate condiţiile solicitate de angajatorii străini şi candidatul este posesorul unui permis de conducere pentru tractoare. Alte 14 persoane au fost selectate în baza de date a angajatorilor şi au fost trecuţi ca şi rezerve, având astfel şansa de a fi solicitaţi ulterior pentru a lucra în Spania în domeniul agricol. 6 persoane au fost respinse, neîndeplinind cerinţele minime impuse de angajatorii spanioli.

La viitoarele selecţii organizate de angajatorii străini în diferite domenii vor putea participa doar persoanele care au dosarul depus în baza de date a ANOFM şi au întocmit o cerere pentru a fi invitaţi la aceste selecţii.

Persoanele din judeţul Sibiu interesate de ofertele de muncă în străinătate se pot adresa atât Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, din strada nr. 51 A cât şi Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada C-tin Brâncoveanu nr. 17 pentru a solicita informaţii suplimentare dar şi pentru a se înscrie în baza de date a ANOFM ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

 

SIBIU, 04 martie 2008

                         

La inceput

 

Locuri de muncă vacante în judeţul Sibiu în perioada

27 februarie – 05 martie 2008

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă în perioada 27 februarie – 5 martie 2008 un număr de 581 locuri de muncă vacante. Acestea se adresează unui număr de peste 100 de meserii şi calificări, fiind puse la dispoziţie de către 154 de agenţi economici din judeţ.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 196 de locuri de munca; Mediaş – 198, Avrig – 30 locuri de muncă vacante, Agnita – 84, Dumbrăveni – 18 şi Cisnădie – 55 de locuri de muncă vacante.

Din totalul locurilor de muncă 56 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cei mai căutaţi sunt inginerii în diferite domenii cum ar fi inginer construcţii civile, industriale si agricole, inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii, inginer textile, pielărie, cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari, asistent de cercetare în biologie, chimie, fizician, chimist etc.

Pentru persoane fără studii superioare sunt disponibile 525 locuri de muncă. Dintre acestea peste 70 de locuri sunt oferite de agenţii economici din judeţ care vor sa angajeze confecţioner-asamblor articole din textile, croitor – confecţioner îmbrăcăminte după comandă şi muncitori necalificaţi în industria confecţiilor. De asemenea sunt căutaţi muncitorii necalificaţi la ambalarea produselor solide şi semisolide (50 locuri), şoferii de autocamion / maşină de mare tonaj şi şoferii de autobuz (33 locuri), sudorii, tâmplarii, confecţioneri încălţăminte, lucrătorii comerciali, zidari, mecanici auto, lăcătuş mecanic, manipulanţi mărfuri şi altele.

Oferta de locuri de muncă este diversificată, iar persoanele interesate de această ofertă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brâncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060, sau pot accesa adresa de Internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

SIBIU, 27 februarie 2008

                         

La inceput

 

 

Angajatorii spanioli organizează selecţia persoanelor care doresc să lucreze în agricultură la culesul şi îngrijirea fructelor

 

            Persoanele din judeţul Sibiu care s-au înscris în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu dosar pentru Spania în domeniul agricol vor participa în data de 22 februarie la selecţia organizată de angajatorii spanioli la Râmnicu Vâlcea.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a invitat pentru această selecţie 21 de candidaţi din baza de date, persoane care au dreptul de a participa la selecţie în urma depunerii dosarului pentru Spania la AJOFM Sibiu şi a cererii de participare la selecţie.

            Selecţia va fi organizată la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea şi va începe la ora 8.30. Persoanele care nu au dosarul depus în baza de date a ANOFM şi nu au întocmit o cerere pentru a fi invitaţi la selecţiile angajatorilor străini nu se pot prezenta la aceste acţiuni.

 

SIBIU, 21 februarie 2008

                         

La inceput

 

 

Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii vor avea obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu

 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă au fost modificate prin H.G 149/2008.

 Până în prezent, angajatorii aveau obligaţia de a reţine şi de a vira lunar contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj aplicată asupra salariului de bază lunar brut. Conform ultimelor modificări baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira lunar contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu constituit, după caz, din următoarele elemente:

a) salariul de bază lunar brut, corespunzător timpului efectiv lucrat, la care se adaugă, după caz: indemnizaţia de conducere, salariul de merit, precum şi alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colective sau individuale de muncă, fac parte din salariul de bază;

b) indemnizaţia brută lunară, pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective precum şi pentru persoanele care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti;

c) solda brută lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari, acordate şi suportate, potrivit legii, de unităţi;

d) drepturile băneşti în valoare brută realizate lunar de persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

e) remuneraţia directorilor şi membrilor directoratului societăţilor pe acţiuni, numiţi în condiţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) sporurile, adaosurile şi drepturile băneşti, acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de muncă, sub formă de procent din elementele prevăzute la lit.a)-d) ori ca sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu;

g) indemnizaţiile pentru concedii, indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unităţi, conform legii, în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile, precum şi orice alte indemnizaţii acordate salariaţilor şi suportate de unităţi, potrivit legii;

h) sumele rezultate prin plata cu ora, gărzi, indemnizaţii clinice;

i) drepturile băneşti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de muncă sub formă de stimulente, premii şi prime;

j) orice alte sume plătite din fondul de salarii.

Nu se includ în baza de calcul sumele reprezentând:

a) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer;

c) drepturi de autor;

d) participarea salariaţilor la profit;

e) compensaţiile acordate în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă salariaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor;

f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regăsesc în situaţia de a fi asigurate obligatoriu, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au deţinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.

Astfel, Hotărârea Guvernului Nr. 149/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 stabileşte schimbarea bazei de calcul a contribuţiei individuale ale asigurărilor sociale prin includerea tuturor veniturilor brute realizate.

 

SIBIU, 20 februarie 2008

                         

La inceput

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă

 

Având în vedere eforturile depuse de Guvernul României pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă este necesar ca şi în domeniul ocupării forţei de muncă să fie identificate şi implementate măsuri şi acţiuni, suplimentare faţă de cele întreprinse în mod curent, care să se finalizeze cu rezultate concrete şi care să crească eficienţa politicilor de integrare a romilor.

Pentru aceasta este nevoie ca permanent să ne îmbunătăţim modul de lucru şi să încheiem parteneriate cu diverşii actori implicaţi, în vederea abordării complementare a problemelor cu care comunităţile de romi se confruntă” a declarat domnul Mircea Dorin CREŢU, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

Ca acţiuni deosebite ce vor fi întreprinse şi în acest an de AJOFM Sibiu putem enumera efectuarea de deplasări în localităţi cu număr mare de etnici romi din judeţ, cu scopul de a prezenta persoanelor interesate serviciile pe care le oferă agenţia, oportunităţile de angajare pentru persoanele în căutare de loc de muncă precum şi planificarea acţiunilor care urmează a fi aplicate în cadrul fiecărei comunităţi.

Zona Avrig este în acest moment o prioritate, iar deplasările în această zonă au debutat deja cu vizitarea a peste 160 de gospodării a persoanelor defavorizate de către angajaţii AJOFM Sibiu. Persoanele identificate ca având probleme în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, vor beneficia de ajutorul agenţiei. Mai exact, li se vor întocmi dosarele de şomaj şi vor fi cuprinşi la cursurile de formare profesională derulate prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu.

            Una dintre măsurile care s-a dovedit a avea rezultate tot mai bune de la an la an este organizarea bursei locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă. În anul 2007 în cadrul acestei burse au participat 34 angajatori cu 511 locuri de muncă, au fost încadrate un număr de 153 şi au ocupat un loc de muncă în meserii precum muncitori necalificaţi în construcţii şi în industria textilă şi pielărie, mecanic agricol, îngrijitor animale şi montator subansamble.

În acest an Bursa locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă se va desfăşura pe data de 9 mai la Sibiu, Mediaş, Agnita şi Avrig. De asemenea în cadrul programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2008 se acordă o atenţie deosebită persoanelor aparţinând acestui grup ţintă; în luna ianuarie a acestui an au fost încadraţi 30 romi ca urmare a acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante.

 

SIBIU, 19 februarie 2008

                         

La inceput

 

Calendarul de desfăşurare a burselor locurilor de muncă pentru anul 2008

 

Una dintre măsurile întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care înregistrează cele mai bune rezultate, o reprezintă organizarea de burse ale locurilor de muncă. Scopul acestor acţiuni este diminuarea şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă, a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp. Aceste burse reprezintă de asemenea o oportunitate pentru toţi participanţii de a cunoaşte mai bine piaţa muncii, pentru a putea astfel să aleagă din varietatea ofertelor, ori să se reorienteze spre alte profesii cu mai mari posibilităţi de angajare în viitor.

Prin organizarea în anul 2007 a celor 9 burse ale locurilor de muncă, atât a celor clasice, pe care le organizăm anual (bursa generală, pentru persoane de etnie romă, absolvenţi, studenţi, etc) cât şi a celor la cerere pentru diverse meserii, au fost angajate un număr de peste 1000 de persoane. 

În acest an AJOFM Sibiu va organiza următoarele burse:

§ Bursa generală a locurilor de muncă – 18 aprilie;

§ Bursa locurilor de muncă pentru studenţi – 23 mai;

§ Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului – 6 iunie;

§ Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă – 9 mai;

§ Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii de învăţământ – 26 septembrie.

 

De asemenea, pe lângă aceste burse pe care agenţia le desfăşoară în mod regulat, în situaţiile în care există firme din judeţ care doresc să încadreze în muncă personal pentru anumite meserii, AJOFM organizează mini-burse specializate la care sunt invitate persoanele aflate în baza de date, dar la care, bineînţeles, poate participa orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Participarea la toate aceste acţiuni este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

SIBIU, 11 februarie 2008

                         

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii ianuarie 2008

 

 

            La sfârşitul lunii ianuarie 2008 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 5.827 şomeri, din care 2.627 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 3,2%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a crescut uşor cu 21 de persoane, nivelul ratei şomajului rămânând însă neschimbată faţă de sfârşitul anului 2007. În această lună rata şomajului în rândul femeilor a scăzut înregistrând valoarea de 3,1%, iar rata şomajului în rândul bărbaţilor a crescut, înregistrând  valoarea de 3,3%.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.757 persoane (respectiv 771 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.853 (respectiv 640 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 354, Unitatea Locală Agnita – 957, Unitatea Locală Dumbrăveni – 764 şi Unitatea Locală Cisnădie – 142 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale datele statistice indică un număr de 4.639 muncitori, 908 persoane cu studii medii şi 280 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.323 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.504 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 3.408 persoane, în timp ce 2.419 aparţin mediului urban.

Localităţile din judeţul Sibiu cu cea mai mare pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 18 – 62 ani la sfârşitul lunii ianuarie 2008 sunt: Iacobeni – 19,1%, Hoghilag – 17,6%, Alţâna – 13,2%, Moşna – 10,5%. La polul opus, cu cea mai mică pondere a şomerilor în populaţia stabilă grupa de vârstă de 16 – 62 ani în aceeaşi perioadă se află localităţile: Sălişte – 0,5%, Cristian – 0,6%, Sibiu – 0,7%, Şelimbăr – 0,7%, Ocna Sibiului – 0,8%, Poplaca – 0,9%, Cisnădie – 0,9%, Loamneş – 1%.

În luna ianuarie 2008, 949 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 69 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 80 de persoane s-au încadrat ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.

Alte 24 de persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului, 33 de persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 26 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, iar alţi 15 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare.

 

SIBIU, 11 februarie 2008

                         

La inceput

 

 

Oferte noi de locuri de muncă în Germania

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu pune la dispoziţia persoanelor interesate 14 locuri de muncă disponibile în Germania, locuri de muncă valabile până în data de 15 februarie 2008.

            Sunt solicitate astfel 9 persoane pentru muncă în domeniul menaj în gospodărie inclusiv îngrijire la domiciliu. Majoritatea acestor oferte sunt adresate femeilor, un singur angajator solicitând un bărbat în acest domeniu. Contractul de muncă se va desfăşura pe o perioadă de 1 an, iar salariul brut depăşeşte 1100 euro pe lună. Cunoaşterea limbii germane, cel puţin nivel mediu, este necesară.

Alte oferte de locuri de muncă sunt în domeniul agricol, ca muncitor forestier şi prepararea laptelui de vacă. Solicitantul trebuie să aibă cunoştinţe minime de limbă germană, să aibă permis de conducere categoria B şi carnet pentru tractor, iar contractul de muncă se va desfăşura pe o perioadă de 3 luni, începând cu 1 martie 2008. Salariul brut oferit este de aproximativ 1000 de euro. Tot în agricultură se caută o femeie pentru activităţi de creştere a animalelor, inclusiv activităţi de curăţenie. Cunoştinţele minime de limbă germană sunt obligatorii, contractul se va desfăşura pe o perioadă de 4 luni, dar pe două intervale, respectiv 01.04.2008 – 31.05.2008 şi 01.07.2008 – 30.08.2008. Salariul brut lunar este şi aici de aproximativ 1000 euro.

            Angajatorii germani doresc să mai angajeze 3 persoane ca şi expozant la asamblarea şi dezasamblarea unui stand, care comercializează dulciuri precum şi pentru vânzarea dulciurilor, şi pentru asamblarea şi dezasamblarea unui carusel şi colectarea biletelor vândute. Carnetul de conducere categoria B prezintă o prioritate, iar cunoştinţele minimale de limbă germană sunt obligatorii. Contractul de muncă se va desfăşura pe o perioadă de 9 luni.

            Persoanele din judeţul Sibiu interesate de aceste oferte se pot adresa atât Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, din strada nr. 51 A cât şi Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada C-tin Brâncoveanu nr. 17 pentru a solicita informaţii suplimentare dar şi pentru a se înscrie în baza de date a ANOFM ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

 

SIBIU, 08 februarie 2008

                         

La inceput

 

 

Oferta cursurilor de formare profesională prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu

 

            Una dintre cele mai importante măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă derulate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu prin Centrul de Formare Profesională a Adulţilor, priveşte creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin organizarea de cursuri de formare profesională.

În perioada următoare Centrul de Formare Profesională a Adulţilor şi-a propus demararea a zece cursuri de calificare în meseriile de instalator, lucrător în comerţ, operator calculatoare, ospătar, bucătar, web designer, cosmetică, zidar, asistent gestiune şi agent pază, acestea fiind unele dintre cele mai solicitate meserii pe piaţa muncii în judeţul Sibiu. Din acest an Centrul de Formare Profesională a Adulţilor vine cu o ofertă nouă şi organizează cursuri de comunicare în limba engleză.

Serviciile de formare profesională se asigură gratuit atât pentru şomerii indemnizaţi cât şi pentru cei neindemnizati. Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi se înscriu la aceste cursuri de calificare / recalificare nu îşi pierd indemnizaţia de şomaj.

             Cele 10 cursuri de calificare/recalificare sunt deschise tuturor persoanelor interesate, chiar dacă au un loc de muncă, dar se desfăşoară contracost, preţul lor variind între 200 RON şi 1000 RON.

            După parcurgerea unui program de formare, toţi cursanţii primesc un certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului care garantează calitatea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului. În anul 2008 AJOFM Sibiu şi-a propus să încadreze în muncă 350 de persoane prin organizarea cursurilor de formare profesională.  

 

SIBIU, 04 februarie 2008

                         

La inceput

 

Oferte de locuri de muncă în Spania pentru persoanele din judeţul Sibiu

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu pune la dispoziţia persoanelor interesate oferta locurilor de muncă disponibile în această perioadă în Spania pentru cetăţenii români.

            Astfel sunt solicitate 232 persoane pentru muncă în agricultură. Persoanele interesate nu trebuie să aibă cunoştinţe de limbă spaniolă iar contractul se va desfăşura pe o perioadă de 5 sau 6 luni, începând cu luna martie 2008.

            Alte oferte de locuri de muncă sunt în domeniul forestier. Aici sunt solicitate 15 persoane, iar contractul de muncă se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, venitul brut oferit pe an depăşind 10.000 euro. Cunoştinţele de limbă spaniolă constituie un avantaj, candidaţii vor susţine o probă practică şi trebuie să aibă capacitate de muncă la înălţime.

            Angajatorii spanioli doresc să angajeze 16 persoane în domeniul hotelier ca şi cameriste. Contractul se desfăşoară pe o perioadă de 4 luni, începând cu luna iunie 2008, iar salariul net lunar este de aproximativ 925 euro. Alte 16 persoane sunt solicitate pentru curăţenie generală, pe o perioadă de 6 luni, iar salariul net lunar este de aproximativ 900 euro.

            Sibienii care doresc să ocupe unul dintre aceste locuri de muncă în Spania şi nu au încă dosarele în baza de date a ANOFM-ului, trebuie să se prezinte la AJOFM Sibiu pentru întocmirea acestui dosar. Ambele categorii de persoane trebuie să facă o cerere înscris prin care să solicite agenţiei să fie invitat să participe la toate selecţiile organizate în 2008 de angajatorii spanioli.

            Persoanele din judeţul Sibiu interesate de aceste oferte se pot adresa atât Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, din strada Morilor nr. 51 A cât şi Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada C-tin Brâncoveanu nr. 17 pentru a solicita informaţii suplimentare dar şi pentru a se înscrie în baza de date a ANOFM ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

 

SIBIU, 24 ianuarie 2008

                         

La inceput

 

 

Oferte noi de locuri de muncă în Germania în agricultură şi menaj

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu pune la dispoziţia persoanelor interesate aproximativ 30 de locuri de muncă disponibile în această perioadă în Germania pentru cetăţenii români.

            Astfel sunt solicitate 12 persoane pentru muncă în agricultură la culesul şi sortatul căpşunilor, ca ajutor la curăţatul pomilor şi la culesul şi curăţatul viei. Persoanele interesate nu trebuie să aibă obligatoriu cunoştinţe de limbă germană iar contractul se va desfăşura pe o perioadă de 7 săptămâni sau 4 luni, începând cu luna mai 2008.

            Alte oferte de locuri de muncă sunt în domeniul menaj în gospodărie inclusiv îngrijire la domiciliu. Aici sunt solicitate 6 persoane de sex feminin, iar salariul brut în toate ofertele de locuri de muncă depăşeşte 1100 euro. Contractul de muncă poate fi încheiat pe o perioadă de 1 an şi 1 an şi jumătate.

            Angajatorii germani doresc să mai angajeze o persoană ca şi expozant la asamblarea şi dezasamblarea unui stand, solicitantul trebuind să aibă cunoştinţe minime de limbă germană. Sunt solicitate alte două persoane ca şi ajutoare la circ, la asamblarea şi dezasamblarea circului înainte şi după reprezentaţie. Alte trei persoane sunt solicitate ca şi vânzător la un stand cu dulciuri şi îngheţată. Se caută de asemenea doi bărbaţi pentru angajare la asamblarea şi dezasamblarea unui autoscuter şi a unui labirint. Solicitanţii trebuie să aibă cunoştinţe de limbă germană iar contractele de muncă pot începe în luna martie 2008 pe o perioadă de 6 luni, 9 luni sau un an.

            Persoanele din judeţul Sibiu interesate de aceste oferte se pot adresa atât Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, din strada Morilor nr. 51 A cât şi Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada C-tin Brâncoveanu nr. 17 pentru a solicita informaţii suplimentare dar şi pentru a se înscrie în baza de date a ANOFM ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

 

SIBIU, 22 ianuarie 2008

                         

La inceput

 

Contribuţiile la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj în anul 2008 s-au diminuat

 

Contribuţiile la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj în anul 2008 s-au diminuat. Conform legii nr. 387/2007 a Bugetului Asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 contribuţiile datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj se vor diminua pe parcursul acestui an în doua etape şi au fost stabilite următoarele cote:

a)                           contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 1% în perioada ianuarie – noiembrie şi de 0,5% începând cu luna decembrie 2008;

b)                           contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%;

c)                           contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1,5% în perioada ianuarie – noiembrie şi de 1% începând cu luna decembrie 2008;

d)                           contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale este de 0,25%.

Aceste cote se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008, respectiv cu cele aferente lunii decembrie 2008.

Conform O.U.G nr. 91/2007, contribuţia individuală la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj se aplică asupra bazei lunare de calcul, reprezentată de venitul brut realizat lunar, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii. Angajatorilor le revine obligaţia de a plăti lunar contribuţia la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj a cărei cotă se aplică asupra sumei veniturilor ce constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la Bugetul Asigurărilor de Şomaj. Contribuţia pentru persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj se calculează asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

Conform legii nr. 76/2002, angajatorii din judeţul Sibiu au obligaţia să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoarei celei pentru care se datorează drepturile salariale la Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Termenul de depunere a declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj constituie şi termen de plată. Nedepunerea lunară a acestei declaraţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2500 şi 5000 lei. Sustragerea de la obligaţia privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un 1 an sau cu amendă. 

În anul 2007 contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj plătită de angajatorii din judeţul Sibiu a fost în cuantum de 2,%, iar pentru salariaţi a fost de 1%. Veniturile colectate astfel la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj la nivelul AJOFM Sibiu din aceste contribuţii în anul 2007 a fost de 41.661.562 lei. 

 

SIBIU, 16 ianuarie 2008

                         

La inceput

 

Oferte noi de locuri de muncă în Germania pentru persoanele din judeţul Sibiu

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu pune la dispoziţia persoanelor interesate oferta locurilor de muncă disponibile în această perioadă în Germania pentru cetăţenii români.

            Astfel sunt solicitate 15 persoane pentru muncă în agricultură la culesul căpşunilor în regiunea Renania de Nord Westfalia. Persoanele interesate nu trebuie să aibă cunoştinţe de limbă germană iar contractul se va desfăşura pe o perioadă de 6 săptămâni, începând cu data de 20 mai 2008.

            Alte oferte de locuri de muncă sunt în domeniul menaj în gospodărie inclusiv îngrijire la domiciliu. Aici sunt solicitate 3 persoane de sex feminin, iar salariul brut în toate cele trei oferte de locuri de muncă depăşeşte 1200 euro. Contractul de muncă poate fi încheiat pe o perioadă cuprinsă între 1 an şi 3 ani.

            Angajatorii germani doresc să mai angajeze 2 persoane, una ca şi expozant mobil pentru distracţia copiilor, solicitantul trebuind să aibă cunoştinţe în domeniul lăcătuşeriei pentru asamblarea şi dezasamblarea utilajului, primirea biletelor de acces, curăţenie la locul de muncă, iar oferta de lucru pentru cea de a doua persoană este în domeniul gastronomic – pizzerie, pentru prepararea pizzei, curăţenie la locul de muncă şi alte activităţi în bucătărie. În ambele cazuri solicitanţii trebuie să aibă cunoştinţe de limbă germană iar contractul de muncă va începe în luna martie 2008 şi se va încheia la sfârşitul anului 2008. 

            Persoanele din judeţul Sibiu interesate de aceste oferte se pot adresa atât Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, din strada Morilor nr. 51 A cât şi Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mediaş, strada C-tin Brâncoveanu nr. 17 pentru a solicita informaţii suplimentare dar şi pentru a se înscrie în baza de date a ANOFM ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

 

SIBIU, 15 ianuarie 2008

                         

La inceput

 

Peste 16.000 de persoane încadrate în 2007 prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu

 

În anul 2007, prin programul de ocupare a forţei de muncă al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, au fost angajate un număr de 16.123 persoane.

În această perioadă, cele mai bune rezultate au fost obţinute prin acordarea serviciilor de mediere a muncii, reuşindu-se încadrarea a 11.084 persoane. O alta măsură de succes în anul 2007 o reprezintă ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar. Prin această măsură au fost încadraţi 1.256 şomeri, în urma încheierii de convenţii cu 53 primării din judeţ.

Prin celelalte măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au fost obţinute următoarele rezultate:

 • 488 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ încadraţi prin subvenţionarea locului de muncă;
 • 152 absolvenţi au beneficiat de prima de încadrare;
 • acordarea de alocaţii pentru 804 şomeri care s-au încadrat înainte de expirarea şomajului;
 • 578 persoane încadrate prin subvenţionarea locului de muncă pentru şomerii peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;
 • 529 persoane încadrate prin organizarea cursurilor de formare profesională;
 • 34 persoane încadrate prin stimularea mobilităţii forţei de muncă;
 • 28 persoane încadrate prin încheierea de contracte de solidaritate conform Legii nr. 116/2002;
 • 14 persoane încadrate prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
 • 15 persoane încadrate prin subvenţionarea locurilor pentru persoanele cu handicap;
 • încadrarea a 21 şomeri care mai au trei ani până la pensie;
 • 1131 persoane încadrate prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională.

De asemenea, prin intermediul celor 8 burse organizate în anul 2008 (generală, pentru persoane de etnie romă, pentru studenţi, pentru tineri postinstituţionalizaţi şi pentru absolvenţi şi burse la cerere în diverse domenii de activitate) şi-au găsit un loc de muncă 1077 persoane.

Rezultatele acestor măsuri pe parcursul anului 2007 pot fi evidenţiate şi urmărind evoluţia ratei şomajului. Astfel, numărul şomerilor înscrişi în evidenţele AJOFM Sibiu la sfârşitul lunii decembrie 2007 este de 5806, în scădere cu 3.707 persoane faţă de începutul anului 2007, iar rata şomajului înregistrează valoarea de 3,2%, diminuându-se cu 2 puncte procentuale (faţă de 5,2% la 1 ianuarie 2007).

 

 

SIBIU, 14 ianuarie 2008

                         

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie 2007

 

 

            La sfârşitul lunii decembrie 2007 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 5.806 şomeri, din care 2.724 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 3,2%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare numărul şomerilor a scăzut cu aproximativ 160 de persoane, nivelul ratei şomajului înregistrând de asemenea mai puţin cu 0,1 puncte procentuale faţă de 3,3%, aceasta fiind rata şomajului în luna noiembrie.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu – 1.713 persoane (respectiv 830 şomeri în municipiul Sibiu), ALOFM Mediaş – 1.782 (respectiv 673 şomeri în municipiul Mediaş), Unitatea Locală Avrig – 299, Unitatea Locală Agnita – 1.007, Unitatea Locală Dumbrăveni – 850 şi Unitatea Locală Cisnădie – 155 şomeri. Din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 4.476 sunt muncitori, 989 persoane cu studii medii şi 341 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 2.436 sunt beneficiari de indemnizaţii şi 3.370 şomeri neindemnizaţi, iar din punctul de vedere al  mediului de provenienţă cei mai mulţi provin din mediul rural – 3.270 persoane, în timp ce 2.536 aparţin mediului urban. În luna decembrie a anului 2007 în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu valoarea ratei şomajului în rândul femeilor este egală cu valoarea ratei şomajului în rândul bărbaţilor, respectiv 3,2% în ambele cazuri.

În luna decembrie 2007 310 persoane au fost încadrate în muncă în urma activităţilor de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu, 134 persoane s-au angajat datorită serviciilor de informare şi consiliere profesională ale Agenţiei, iar alte 38 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului. De asemenea 38 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale şi 77 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă.

 

SIBIU, 8 ianuarie 2008

                         

La inceput

 

Locuri de muncă în străinătate pentru studenţi

 

          Studenţii din Sibiu au şansa să ocupe pe perioada vacanţei de vară din acest an un loc de muncă în Germania. Începând de luni, 7 ianuarie 2008 şi până pe data de 21 ianuarie 2008 va avea loc la sediul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, din strada Spătaru Preda, nr.12, sector 5, Bucureşti, între ora 9 şi 15, activitatea de depunere a dosarelor şi susţinerea testării de limbă germană pentru sudenţii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă în Germania pe perioada vacanţei de vară.

Studenţi interesaţi de această ofertă trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi să fie disponibili să lucreze o perioadă de 3 luni pe an, perioadă ce coincide oficial cu vacanţa de vară. De asemenea studenţii nu pot fi în primul sau în ultimul an de studiu şi trebuie să aibă cunoştinţe bune şi foarte bune de limbă germană, să fie foarte flexibili şi dispuşi să lucreze în orice localitate din Germania, iar experienţa în muncă constituie un avantaj.

            Pentru întocmirea dosarului de înscriere sunt necesare următoarele documente:

-         Copie buletin sau carte de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni),

-         Copie paşaport (cu o valabilitate de minim 6 luni),

-         Adeverinţă de la facultate, în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează,

-         Dovada acreditării facultăţii (în cazul facultăţilor particulare),

-         Foaia matricolă,

-         Recomandare de la unul dintre profesorii de cursuri,

-         3 poze tip paşaport.

 

Referitor la oferta locurilor de muncă, acestea sunt în special acolo unde alte persoane sunt în concediu, respectiv în regiunea Bavaria şi în Baden Wurttenberg. Majoritatea locurilor de muncă sunt în hoteluri şi în gastronomie, în gastronomia de sistem, în agricultură şi curăţenie de clădiri. În hotel şi gastronomie se poate obţine un loc de muncă în servire, în bucătărie, ca şi cameristă sau ca şi persoană care se ocupă de curăţenie.

Pentru a obţine informaţii suplimentare referitoare la această ofertă vă puteţi adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, strada Morilor, nr. 51 A sau la telefon 0269 / 224843 sau 0269 / 210882 int. 205.

 

SIBIU, 3 ianuarie 2008

                         

La inceput