MASS MEDIA

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

COMUNICATE DE PRESĂ

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie

Activitatea ANOFM în domeniul relaţiilor internaţionale în perioada 2003-2006

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie

Peste 11.000 de persoane încadrate prin măsurile promovate de AJOFM Sibiu

Deplasări în localităţi din mediul rural şi în comunităţile de romi

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie

În săptămâna 09 - 16 noiembrie AJOFM Sibiu pune la dispoziţie peste 1500 locuri de muncă vacante  

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

Completarea veniturilor salariale

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului

Oferta bogată la Bursa locurilor de muncă de vineri

Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2006

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea şomerilor confruntaţi cu  dificultăţi de integrare pe piaţa muncii

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru absolvenţi

Ofertă bogată la bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi
Absolvenţii au de ales din peste 1300 locuri de muncă
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august

Rezultatele Mini-bursei locurilor de muncă pentru vânzători

Mini-bursă a locurilor de muncă pentru vânzători

O nouă posibilitate pentru agenţii economici din judeţ de a depune declaraţiile lunare privind plata obligaţiilor la  Bugetul asigurărilor pentru şomaj

Rezultatele mini-bursei locurilor de muncă pentru muncitori necalificaţi

Mini-bursă a locurilor de muncă pentru muncitori necalificaţi

Cursuri de calificare gratuite prin AJOFM Sibiu

MESAJUL MINISTRULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI CATRE TINERII ABSOLVENTI

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna iulie 2006

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna iunie 2006

Informaţii în sprijinul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu acordă credite cu dobândă redusă

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane cu handicap

Peste 450 locuri de muncă oferite persoanele cu handicap

Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu handicap

Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna mai 2006

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru studenţi

Ofertă bogată la Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

Peste 450 locuri de muncă oferite studenţilor

Bursa locurilor de muncă pentru studenţi

Promovarea angajării persoanelor cu dizabilităţi

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

375 locuri de muncă oferite în judeţul Sibiu la bursa locurilor de muncă
Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu in luna aprilie 2006

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu in luna martie 2006

            Rezultatele Bursei Generale a Locurilor de Muncă

Ofertă bogată de locuri de muncă
Noi locuri de muncă
Bursa generală a locurilor de muncă

Cofinanţarea programelor de formare profesională organizate de către angajatori pentru proprii salariaţi

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna februarie 2006

Cursuri de calificare gratuite prin AJOFM Sibiu

Propuneri privind ucenicia la locul de muncă

Întâlnire cu reprezentantul Institutului de Formare Profesională BAQ Bremen

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu luna ianuarie 2006

Noul calendar de plată a indemnizaţiei

Program de microcreditare

Înscriere în baza de date a OMFM pentru locuri de muncă în Spania

Rezultatele obţinute de AJOFM Sibiu în anul 2005 şi obiectivele propuse pentru 2006

            Situaţia şomajului în judeţul Sibiu luna decembrie 2005

 

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

*    Bursa generală a locurilor de muncă                                         07.04.2006

*    Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă   19.05.2006

*    Bursa locurilor de muncă pentru studenţi                                09.06.2006

*    Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi    30.06.2006

*    Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi                            22.09.2006

*    Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului                                                                        20.10.2006

 

 

COMUNICATE DE PRESĂ

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii decembrie

 

 

            La sfârşitul lunii decembrie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.168 şomeri, dintre care 3.810 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,2%. Faţă de sfârşitul lunii anterioare atât numărul şomerilor, cât şi rata şomajului au rămas la nivel constant.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 2.891 persoane, Mediaş – 3.730, Avrig – 478, Agnita – 1.254, Dumbrăveni – 522 şi Cisnădie – 293; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.529 sunt muncitori, 1.299 persoane cu studii medii şi 340 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.554 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.073 provin din mediul urban şi 5.095 din mediul rural.  

În aceeaşi lună 51 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 84 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alte 50 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 179 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna decembrie  au fost angajate 28 persoane iar alţi 12 şomeri au fost încadraţi ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională.

Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc încadrarea prin stimularea mobilităţii forţei de muncă (3 şomeri angajaţi), încadrarea prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri (8 persoane încadrate), precum şi acordarea de prime absolvenţilor care se încadrează în muncă (27 persoane beneficiare în luna decembrie).

 

SIBIU, 11 ianuarie 2007

 

La inceput

 

Activitatea ANOFM în domeniul relaţiilor internaţionale

în perioada 2003-2006

 

                                                                                                                   

În perioada 2003-2006, unul dintre obiectivele principale urmărite de conducerea ANOFM a fost realizarea unei deschideri internaţionale a instituţiei, precum şi consolidarea relaţiilor de colaborare cu Serviciile Publice de Ocupare din alte ţări.

 

1. Afilierea la AMSPO

Astfel, în anul 2003, ca urmare a demersurilor întreprinse de ANOFM, Parlamentul României a aprobat afilierea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Asociaţia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO). În calitatea sa de membru cu drepturi depline, ANOFM a participat, în ultimii ani, la o serie de evenimente organizate de AMSPO, inclusiv la  Adunarea Generală şi la Congresul Mondial al Asociaţiei Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare, în mai 2006.

 

2. Dezvoltarea de relaţii de colaborare bilaterală

ANOFM a urmărit să dezvolte, de asemenea, relaţii de colaborare bilaterală cât mai strânse atât cu Serviciile Publice de Ocupare din Statele membre UE, cât şi cu cele din ţările vecine.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a continuat şi intensificat relaţiile de colaborare stabilite prin Protocoale bilaterale încheiate cu instituţiile omoloage din Franţa, Germania, Portugalia, Ungaria şi Bulgaria, materializate într-o serie de schimburi de experienţe şi specialişti pe teme precum organizarea şi funcţionarea Serviciilor Publice de Ocupare, gestionarea resurselor umane, măsuri active de stimulare a ocupării, formare profesională, sistemul informatic, etc. În prezent se poartă discuţii pentru încheierea unor Protocoale similare cu Serviciile Publice de Ocupare din Serbia, Bosnia şi Herţegovina şi Republica Moldova.

 

3. Participarea la proiecte internaţionale

ANOFM a participat, în ultimii ani, într-o serie de proiecte cu finanţare din fonduri de preaderare, dintre care menţionăm următoarele:

·            Proiectul Phare de înfrăţire instituţională „Sprijin pentru întărirea capacităţii instituţionale a ANOFM”, implementat cu asistenţă tehnică italiană, a avut ca şi obiectiv principal crearea unui sistem coerent de formare a personalului propriu şi înfiinţarea unui Centru Naţional de pregătire a personalului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la Râşnov.

·            Proiectul Phare de înfrăţire instituţională „Securitate socială pentru lucrătorii migranţi, implementat în cooperare cu Ministerul Afacerilor Sociale, Muncii şi Solidarităţii din Franţa.

·            Proiectul Phare de înfrăţire instituţională „Susţinere pentru MMSSF pentru Formare Profesională Continuă”, cu asistenţă daneză.

·            Proiectul Phare de twinning light „Sprijin pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru adaptarea indicatorilor statistici privind piaţa muncii in conformitate cu cei utilizaţi la nivelul UE”, cu asistenţă tehnică daneză.

·            Proiectul Phare de twinning „Sprijin pentru Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru întărirea capacităţii administrative în vederea implementării activităţilor de tip Fond Social European”, implementat cu sprijin german.

 

În cadrul proiectului „Dezvoltarea Sectorului Social”, finanţat dintr-un împrumut al Băncii Mondiale:

·        au fost create în structura ANOFM, cu asistenţă tehnică din partea Canadei, un număr de 6 Centre Regionale de Formare Profesională a Adulţilor, alte 7 centre judeţene de formare profesională, fiind, de asemenea, modernizate centrele judeţene existente;

 

În continuarea proiectului sus-menţionat, finalizat în aprilie 2004, ANOFM a participat în cadrul noului proiect „Dezvoltarea Vieţii Active”, finanţat, de asemenea, de Guvernul Suedez, la activităţi de colaborare pe următoarele teme:

 1. Analize şi prognoze privind piaţa muncii

-         dezvoltarea de analize şi prognoze privind piaţa muncii

 1. Programe pentru piaţa muncii

-         lucrul cu grupuri de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

-         metode de lucru axate pe soluţii

-         evaluarea programelor privind piaţa muncii

-         înfiinţarea unei unităţi de consiliere

-         planuri individuale de acţiune

 

În prezent, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă participă la un proiect iniţiat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din Italia şi finanţat de Comisia Europeană, având ca temă „Serviciile publice şi private: către un sistem pentru asigurarea calităţii”. Proiectul are ca parteneri Serviciile Publice de Ocupare din 7 ţări – Italia, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România şi Slovacia - şi se va finaliza, în primăvara anului 2007, prin elaborarea unui set de linii directoare privind sistemul de asigurare a calităţii totale în ce priveşte selecţia, evaluarea şi monitorizarea serviciilor private de ocupare.

 

4. Integrarea europeană

ANOFM a avut o contribuţie importantă la închiderea capitolelor de negociere cu Uniunea Europeană nr.13 - „Politica socială şi ocuparea forţei de muncă”, şi nr.2 – „Libera circulaţie a persoanelor”, precum şi la elaborarea Rapoartelor privind progresele în implementarea angajamentelor din Documentul Comun de Evaluare a priorităţilor politicii de ocupare (JAP), convenit în octombrie 2002 cu Comisia Europeană.

Agenţia a participat, cu contribuţii specifice domeniului său de activitate, la elaborarea următoarelor documente cu relevanţă pentru integrarea în UE:

ü      Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013

ü      Programul Economic de Prederare

ü      Raportul anual asupra progreselor înregistrate de România în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană

ü      documentele suport pentru reuniunile Comitetului de Asociere România-UE, a Subcomitetului de Asociere România-UE nr.2 „Libera circulaţie a lucrătorilor”, nr.4 „Aspecte economice şi monetare, Circulaţia capitalurilor şi Statistică” şi Subcomitetului nr. 7 „Dezvoltarea regională, ocuparea forţei de muncă şi politici sociale”.

După semnarea Tratatului de aderare la Luxemburg în aprilie 2005, preşedintele ANOFM a participat, în calitate de observator, la reuniunile Şefilor Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană. Reprezentanţi ai ANOFM au mai participat, alături de personele nominalizate din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în calitate de membri observatori, la lucrările unor comitete şi grupuri de lucru ce funcţionează la nivelul Uniunii Europene: Comitetul pentru  Ocupare, Grupul Ad-hoc, Grupul pentru Indicatori. ANOFM a fost reprezentată, de asemenea, la reuniunile grupului de experţi care fac parte din Sistemul Mutual de Informare asupra Politicilor de Ocupare din Europa (MISEP).

De asemenea, responsabilul EURES nominalizat de către ANOFM a participat la întâlnirile organizate pentru managerii EURES de către Comisia Europeană. Pregătirea pentru participarea ANOFM la reţeaua EURES a continuat, începând cu anul 2005 fiind selecţionaţi şi instruiţi în domeniul limbilor străine şi al legislaţiei privind încadrarea în muncă a străinilor în România şi a lucrătorilor români în străinătate viitorii consilieri EURES.

 

 

Provocări din perspectiva integrării europene

 

Odată cu încheierea negocierilor de aderare, România a intrat într-o nouă etapă, în care europenizarea va trebui să consolideze instituţiile şi reglementările preluate din acquis-ul comunitar pe parcursul negocierilor.

Într-un mediu în continuă schimbare, Serviciile Publice de Ocupare se confruntă cu provocări pe mai multe fronturi. Pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a-şi atinge obiectivele, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va trebui să continue modernizarea structurilor şi a furnizării serviciilor sale, venind în întâmpinarea provocărilor asumate la nivelul Serviciilor Publice de Ocupare europene, pe următoarele direcţii:

§                     Orientarea către client. Nevoile clienţilor - atât a personalelor aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri şi persoane care îşi schimbă locul de muncă) cât şi a angajatorilor - reprezintă cu siguranţă punctul de început pentru SPO pentru a-şi dezvolta serviciile adaptate. În viitor, ANOFM va trebui să îşi consolideze analizele pieţei muncii - anticiparea schimbărilor şi dezvoltarea unor relaţii de lucru mai strânse cu angajatorii. Feedback-ul sistematic şi continuu din partea clienţilor ar trebui să constituie o parte importantă a acestei dezvoltări a serviciilor pentru ambele categorii de clienţi.

§                     Identificare şi intervenţie timpurie. ANOFM va trebui să se asigure de faptul că asistenţa pe care o furnizează este disponibilă rapid şi gratuit tuturor clienţilor şi că necesităţile sunt identificate şi rezolvate cât mai curând posibil. Aceasta permite scăderea duratei şomajului, ocuparea rapidă a locurilor de muncă vacante şi furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru clienţi încă de la început. Măsurile de activare, inclusiv orientare, ar trebui relaţionate cu primirea indemnizaţiei de şomaj pentru a încuraja căutarea unui loc de muncă în mod activ, care va fi facilitată prin accesul la orientare, formare şi alte măsuri adecvate de sprijin într-un cadru de angajament mutual între SPO şi persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.

§                     Modernizarea livrării serviciilor. Modelul de prestare a serviciilor ar trebui să fie bazat pe utilizarea livrării de servicii pe cât mai multe căi. Pentru aceasta, ar trebui ca, acolo unde este posibil, să se amenajeze în cadrul agenţiilor judeţene şi locale pentru ocuparea forţei de muncă spaţii de tip auto-servire. Înfiinţarea şi utilizarea sistematică şi eficientă a call-centrelor şi auto-servirea prin internet poate ajuta ANOFM să ofere servicii profesionale, de înaltă calitate şi adaptate angajatorilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi acelor clienţi care au nevoie de mai mult ajutor pentru a găsi un loc de muncă. O creştere a facilităţilor de tip self-service va permite alocarea resurselor de personal pentru acordarea unui sprijin mai intens pentru persoanele cele mai dezavantajate dintre cele aflate în căutarea unui loc de muncă.

§                     Parteneriate şi Reţele: pentru a satisface necesităţile în schimbare ale clienţilor, ANOFM ar trebui să lucreze mai eficient şi cu alţi actori şi furnizori de servicii pe piaţa muncii. Scopul nostru trebuie să fie să colaborăm cu alte organizaţii, de exemplu cu domeniul educaţiei, asistenţei sociale, agenţiile private de ocupare, etc. pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor noştri.

§                     Având în vedere creşterea interdependenţei dintre pieţele muncii din UE/SEE, cooperarea strânsă între SPO în cadrul reţelei SPO europene, şi în special participarea acestora în calitate de membru în reţeaua EURES, au o importanţă strategică tot mai mare. Pentru întărirea acestei colaborări, ANOFM va căuta în mod activ să promoveze implementarea şi utilizarea cât mai eficientă a reţelei EURES în ţara noastră.

§                     Eficacitate şi calitate. Satisfacerea nevoilor clienţilor, administrarea presiunilor resurselor şi lucrul cu un număr crescând de furnizori de servicii va determina ANOFM să-­şi dezvolte în continuare atât eficacitatea cât şi calitatea serviciilor. Măsurile active de pe piaţa muncii, serviciile şi satisfacţia clienţilor ar trebui să fie evaluate şi estimate periodic pentru a corespunde nevoilor clienţilor precum şi ale pieţei muncii tot mai extinse.

§                     Prevederile europene asigură protecţia socială a lucrătorilor migranţi aflaţi în şomaj, mai exact totalizarea perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei a două sau mai multe State Membre în vederea deschiderii dreptului şi stabilirii duratei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, precum şi exportul prestaţiei de şomaj, pentru o anumită perioadă, destinată căutării unui loc de muncă într-un alt Stat Membru decât statul responsabil cu acordarea prestaţiei. ANOFM va trebui să îşi consolideze capacitatea astfel încât, de la momentul aderării, să îndeplinească în mod eficient rolul de organism de legătură în vederea aplicării prevederilor comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate socială, mai exact pentru prestaţia de şomaj.

 

SIBIU, 19 decembrie 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii noiembrie

 

 

            La sfârşitul lunii noiembrie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.166 şomeri, dintre care 3.897 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,2%. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut numărul şomerilor prezintă o scădere cu 608 persoane, nivelul ratei şomajului diminuându-se cu 0,3 puncte procentuale (5,5% în noiembrie 2005).

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 2.871 persoane, Mediaş – 3.753, Avrig – 479, Agnita – 1.242, Dumbrăveni – 523 şi Cisnădie – 298; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.426 sunt muncitori, 1.363 persoane cu studii medii şi 377 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.630 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.088 provin din mediul urban şi 5.078 din mediul rural.  

În aceeaşi lună 51 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 130 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alte 94 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 551 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna noiembrie  au fost angajate 78 persoane iar alţi 36 şomeri au fost încadraţi ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională.

Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc încadrarea prin stimularea mobilităţii forţei de muncă (6 şomeri angajaţi), încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate conform Legii nr. 116/2002 (4 persoane încadrate), precum şi acordarea de prime absolvenţilor care se încadrează în muncă (40 persoane beneficiare în luna noiembrie).

 

SIBIU, 19 decembrie 2006

 

La inceput

 

Peste 11.000 de persoane încadrate prin măsurile promovate de

AJOFM Sibiu

 

În primele 10 luni ale acestui an, prin programul de ocupare a forţei de muncă al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, au fost angajate un număr de 11.315 persoane.

În această perioadă, cele mai bune rezultate au fost obţinute prin acordarea serviciilor de mediere a muncii, reuşindu-se încadrarea a 6.984 persoane. O alta măsură de succes o reprezintă ocuparea temporară a forţei de muncă pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Prin această măsură au fost încadraţi 1.363 şomeri, în urma încheierii de convenţii cu 49 primării din judeţ.

Prin celelalte măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au fost obţinute următoarele rezultate:

De asemenea, prin intermediul celor 14 burse organizate (generală, pentru persoane de etnie romă, pentru absolvenţi, mini-burse etc) şi-au găsit un loc de muncă 811 persoane.

Rezultatele acestor măsuri pot fi evidenţiate şi urmărind evoluţia ratei şomajului. Astfel, numărul şomerilor înscrişi în evidenţele AJOFM Sibiu la sfârşitul lunii octombrie este de 8.961, în scădere cu 1.558 persoane faţă de începutul anului, iar rata şomajului înregistrează valoarea de 5,1%, diminuându-se cu 0,8 puncte procentuale (faţă de 5,9% la 1 ianuarie 2006).

 

SIBIU, 29 noiembrie 2006

 

La inceput

 

Deplasări în localităţi din mediul rural şi în comunităţile de romi

 

Întrucât problematica integrării persoanelor defavorizate, respectiv cele din mediul rural şi cele aparţinând minorităţii romă reprezintă o prioritate, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi-a sporit acţiunile de integrare socio-profesională a acestor categorii. Printre acestea deplasările în cadrul comunităţilor rurale şi comunităţilor de romi se înscriu ca măsuri principale.      

Ca acţiuni concrete, persoane din cadrul AJOFM Sibiu organizează întâlniri în localităţile din mediul rural din judeţ pentru a prezenta celor interesaţi serviciile pe care le oferă agenţia: formare profesională, medierea muncii, informare şi consiliere profesională, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, locurile de muncă vacante din judeţ şi altele. În cadrul acestei activităţi se are în vedere pe de o parte oferirea de  informaţii cu privire la drepturile şi serviciile de care pot beneficia aceste persoane conform prevederilor legale în vigoare, iar pe de altă parte se face şi o identificare a problemelor cu care se confruntă fiecare comunitate locală în parte, pentru a putea fundamenta mai bine programele viitoare.

În urma acestor acţiuni, în primele 10 luni ale acestui an au fost înregistrate în baza de date a agenţiei un număr de 2.465 persoane din mediul rural, au fost identificate 1445 locuri de muncă vacante şi au fost angajate 514 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

La întâlnirile organizate au participat 2.458 persoane de etnie romă (1115 femei), 1.978 dintre aceste persoane au fost programate să fie cuprinse în diverse măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, 1.279 au fost înregistrate în baza de date a agenţiei, iar 208 persoane au fost încadrate în muncă.

Cele mai multe angajări s-au realizat prin încadrarea temporară a forţei de muncă în lucrări de dezvoltare locală, un număr de 952 de persoane ocupând un loc de muncă în urma încheierii de convenţii cu primării din mediul rural. O altă măsură implementată cu succes se referă la organizarea de cursuri de calificare, 357 de persoane din mediul rural participând la programe de formare profesională pentru meserii precum: lucrător în creşterea animalelor, zidar, dulgher, vânzător, bucătar, agent pază, sudor şi altele.

 

SIBIU, 23 noiembrie 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii octombrie

 

 

            La sfârşitul lunii octombrie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.961 şomeri, dintre care 3.886 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,1%. Faţă de luna trecută numărul şomerilor prezintă o scădere cu 201 persoane, nivelul ratei şomajului diminuându-se cu 0,1 puncte procentuale (5,2% în septembrie).

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 2.951 persoane, Mediaş – 3.624, Avrig – 546, Agnita – 1.101, Dumbrăveni – 460 şi Cisnădie – 279; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.216 sunt muncitori, 1.356 persoane cu studii medii şi doar 389 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.563 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.147 provin din mediul urban şi 4.814 din mediul rural.  

În aceeaşi lună 50 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 83 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alte 58 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 638 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna octombrie  au fost angajate 93 persoane iar alţi 43 şomeri au fost încadraţi ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională.

Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (96 şomeri angajaţi prin încheierea de convenţii cu primării din judeţ), încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate conform Legii nr. 116/2002 (3 persoane încadrate), precum şi acordarea de prime absolvenţilor care se încadrează în muncă (17 persoane beneficiare în luna octombrie).

 

SIBIU, 14 noiembrie 2006

 

La inceput

 

În săptămâna 09 - 16 noiembrie AJOFM Sibiu pune la dispoziţie

peste 1500 locuri de muncă vacante 

 

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu oferă un număr de 1565 locuri de muncă vacante în săptămâna 09 - 16 noiembrie. Acestea sunt puse la dispoziţie de către 202 agenţi economici din judeţ şi se adresează unui număr de 199 de meserii şi calificări.

            Situaţia locurilor de muncă disponibile în evidenţele agenţiilor locale din cadrul Agenţiei Judeţene Sibiu este: Sibiu – 900, Mediaş – 310, Avrig – 110, Agnita – 82 şi Cisnădie – 163.

Din totalul locurilor de muncă 140 sunt oferite pentru persoane cu studii superioare. Cele mai multe locuri sunt pentru inginer construcţii civile, industriale si agricole (12), inginer textile, pielărie (12), inginer mecanic (7), inspector asigurări, economist, şef departament de mărfuri alimentare-nealimentare, contabil, programator, inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii etc. 

Pentru persoane fără studii superioare AJOFM Sibiu oferă 1425 locuri de muncă. Principalele ocupaţii sunt: muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide, operator confecţioner îmbrăcăminte, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, confecţioner - asamblor articole din textile, montator subansamble, agent de pază, tâmplar universal, vânzător, ţesător, ospătar (chelner), zidar rosar – tencuitor, lucrător comercial şi altele.

Persoanele care doresc mai multe informaţii privind oferta de locuri de muncă, atât din judeţul Sibiu cât şi la nivel naţional, pot accesa site-ul www.ajofm.sibiu.rdsnet.ro sau se pot adresa direct Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, la sediile agenţiilor locale din judeţ: Sibiu, Str. Morilor nr. 51 A, tel: 230089 sau 210882; Mediaş, Str. C-tin Brîncoveanu 17, tel: 843731; Avrig Str. Gheorghe Lazăr 41 A, tel: 524546; Agnita Str. Spitalului Bl. 16, tel: 512216; Cisnădie str. Ţesătorilor 1 tel: 564532 şi Dumbrăveni str. Timotei Cipariu 2 tel: 866060.

 

 

SIBIU, 09 noiembrie 2006

 

La inceput

 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

 

Una dintre măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute de Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ce vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se referă la stimularea mobilităţii forţei de muncă.

Astfel, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a două salarii minime brute pe ţară în vigoare la data acordării (la această dată salariul minim este de 330 RON).

De asemenea, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a 7 salarii minime brute pe ţară în vigoare la data instalării.

Beneficiază de drepturile prevăzute mai sus numai persoanele care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni, şi pot fi solicitate în termen de maximum 12 luni de la data încadrării în muncă.

Pentru acordarea acestor drepturi persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană unde se află în evidenţă următoarele documente:

1.      cerere tip;

2.      actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

3.      dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

4.      angajament tip.

În primele 9 luni ale acestui an AJOFM Sibiu a acordat prime de instalare sau încadrare unui număr de 36 persoane, care fie s-au încadrat într-o localitate situată la peste 50 km de domiciliu, fie şi-au schimbat domiciliul ca urmare a încadrării.

 

Sibiu, 02 noiembrie 2006

 

La inceput

 

Completarea veniturilor salariale

 

 

Persoanele care se angajează în muncă în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj, beneficiază, din momentul încadrării în muncă şi până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj, de o sumă lunară, neimpozabilă, în cuantum de 30% din indemnizaţia de şomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

În primele 9 luni ale acestui an Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a stimulat în acest fel încadrarea în muncă a 734  şomeri, urmând ca până la sfârşitul anului numărul acestora să crească la peste 780.

Unul din obiectivele noastre pentru anul 2006 îl reprezintă reducerea şomajului de lungă durată, iar acordarea acestor alocaţii reprezintă una din măsurile active prin care putem interveni în acest sens” a declarat domnul Mircea Dorin Creţu, directorul executiv al AJOFM Sibiu. 

De asemenea, pentru stimularea încadrării cât mai rapide a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, la începutul acestui an au intrat în vigoare modificări legislative care prevăd ca aceştia să beneficieze din bugetul asigurărilor pentru şomaj de o primă neimpozabilă, egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data angajării, dacă se încadrează cu program normal de lucru şi pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

            Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a acestui drept beneficiază de o sumă neimpozabilă, egală cu indemnizaţia de şomaj pe care ar fi primit-o până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Suma cuvenită se acordă după 12 luni de la data angajării.

 

Sibiu,  25 octombrie 2006

 

La inceput

 

 

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului 

 

 

Astăzi, vineri 20 octombrie 2006, începând cu ora 10:00, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Sibiu, ai Instituţiei Prefectului, ai  sindicatelor şi patronatelor precum şi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM.

Cele 276 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 578 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 28 agenţi economici: la Sibiu 19 firme au oferit 553 locuri de muncă şi la Mediaş 9 agenţi economici cu 25 locuri de muncă.

Din totalul persoanelor intervievate 11 au aparţinut grupului ţintă căruia i s-a adresat în mod special bursa, respectiv tineri postinstituţionalizaţi, dintre aceştia 3 fiind angajaţi pe loc ca muncitori necalificaţi, iar alţi 4 au fost selectaţi în vederea încadrării, urmând a ocupa un loc de muncă după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.  

 

 Sibiu, 20 octombrie 2006

 

La inceput

 

 

 

Oferta bogată la Bursa locurilor de muncă de vineri

 

În cadrul Bursei locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu vineri, 20 octombrie 2006, în Sibiu (la sediul AJOFM) şi Mediaş (la Asociaţia Phoenix Speranţa), persoanele care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 400 locuri de muncă vacante. Această manifestare se adresează în special tinerilor proveniţi din centre de plasament, dar este deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Dintre agenţii economici din judeţ contactaţi de AJOFM Sibiu în cadrul acţiunilor de identificare a cererii de forţă de muncă au confirmat participarea la bursă un număr de 21, care au pus la dispoziţie 408 locuri vacante (la Sibiu 14 firme oferă 383 locuri şi la Mediaş 7 firme – 25 locuri). Acestea se adresează atât persoanelor cu studii superioare cât şi persoanelor fără studii superioare, iar solicitările acoperă o gamă largă de meserii şi calificări, precum: inginer mecanic, şef departament, instructor – preparator formare, agent pază, montator subansamble, vânzător, operator confecţii, îngrijitor clădiri, operator confecţii, operator maşini de tricotat, presator metale la rece,  muncitor necalificat etc.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul locurilor de muncă şi al agenţilor economici participanţi să crească. În acest sens agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax: 210882 sau 230089.

Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

 Sibiu, 18 octombrie 2006

 

La inceput

 

 

Bursa locurilor de muncă pentru

 tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 20 octombrie 2006, „Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului” în Sibiu (sediul AJOFM, str. Morilor nr. 51 A) şi Mediaş (la sediul asociaţiei Phoenix Speranţa), începând cu ora 10:00. Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special tinerilor proveniţi din centre de plasament, dar este deschisă tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Până la această dată sunt oferite peste 350 locuri de muncă vacante de către 17 agenţi economici din judeţ (la Sibiu 12 firme oferă 350 locuri şi la Mediaş 5 firme – 12 locuri). Posturile vacante cele mai solicitate se adresează persoanelor calificate în următoarele meserii: operator confecţii, agenţi pază, îngrijitor clădiri, muncitor necalificat, inginer textile, inginer mecanic, inginer construcţii, confecţioner - asamblor articole din textile, ţesător, zidar, dulgher şi altele.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, AJOFM Sibiu realizează un acompaniament social personalizat pentru tineri cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă. Aceste persoane au dreptul la consiliere profesionala şi mediere din partea personalului specializat al agenţiei, prin întocmirea unui plan individual de mediere iar în scopul integrării în muncă pot beneficia de plasare în muncă la un angajator avizat de agenţie, în baza unui contract de solidaritate. Contractul de solidaritate poate fi încheiat pe o durată de până la 2 ani, dar nu mai puţin de un an. În baza contractului de solidaritate angajatorul va încheia cu tânărul un contract individual de muncă pe durata determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate.

Angajatorii care încadrează tineri în condiţiile unui contract de solidaritate, denumiţi  angajatori de inserţie, vor încheia convenţii cu agenţia prin care aceasta se angajează să ramburseze lunar salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Prin încheierea de astfel de convenţii în judeţul Sibiu au fost încadrate în muncă, în anul 2005 un număr de 63 persoane, iar în primele 9 luni ale acestui an au fost deja angajate alte 33 persoane.

 

Sibiu,  16 octombrie 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii septembrie 2006

 

 

            La sfârşitul lunii septembrie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.162 şomeri, dintre care 4.024 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,2%. Faţă de luna trecută numărul şomerilor prezintă o uşoară creştere cu 64 persoane, nivelul ratei şomajului crescând cu 0,1 puncte procentuale (5,1% în august).

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 3.139 persoane, Mediaş – 3.595, Avrig – 518, Agnita – 1.140, Dumbrăveni – 493 şi Cisnădie – 277; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.325 sunt muncitori, 1.417 persoane cu studii medii şi doar 420 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.745 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.490 provin din mediul urban şi 4.672 din mediul rural.  

În aceeaşi lună 42 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 90 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alte 131 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 506 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna septembrie au fost angajate 38 persoane iar alţi 34 şomeri au fost încadraţi ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională.

Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (127 şomeri angajaţi prin încheierea de convenţii cu primării din judeţ), încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate conform Legii nr. 116/2002 (3 persoane încadrate), precum şi încadrarea prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri (3 persoane beneficiare în luna septembrie).

 

Sibiu,  12 octombrie 2006

 

La inceput

 

 

 

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru ocuparea temporară

a forţei de muncă în lucrări publice

 

 

Una dintre măsurile active cu cele mai bune rezultate aplicate de AJOFM Sibiu se referă la subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Această măsură este prevăzută de Legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Subvenţiile se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

Astfel, în perioada 1 noiembrie - 31 martie, AJOFM finanţează încadrarea în muncă a şomerilor în lucrări comunitare cu un salariu minim brut pe economie, la care se adaugă contribuţiile sociale datorate de angajator, aferente acestuia. Pentru şomerii angajaţi prin această măsură activă în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, cuantumul subvenţiei este de 70% din salariul minim brut pe ţară.

Prin aplicarea acestei măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Sibiu a reuşit  încadrarea unui număr de 1.418 şomeri în 2005, iar în primele 9 luni ale anului curent au fost angajate în baza convenţiilor 1.267 persoane.

 

 

Sibiu,  10 octombrie 2006

 

La inceput

 

 

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea şomerilor confruntaţi cu  dificultăţi de integrare pe piaţa muncii

 

 

            Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu sprijină încadrarea în muncă a şomerilor în vârstă de peste 45 de ani, a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau care mai au 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, grupuri ţintă spre care AJOFM Sibiu îşi îndreaptă în mod special atenţia, iar Legea 76/2002 (privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă), cu modificările şi completările ulterioare, prevede subvenţionarea locurilor de muncă ale acestora. 

            Astfel, în scopul creşterii gradului de ocupare, angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o perioada de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

            De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială  sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o suma egală cu un salariu de baza minim brut pe ţară în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 „Reducerea şomajului în rândul persoanelor cu nevoi speciale, prin măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă şomeri aparţinând acestor categorii constituie o prioritate a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi un obiectiv important al Programului naţional pentru ocuparea forţei de muncă pentru anul 2006” a declarat domnul Mircea Dorin Creţu, directorul executiv al AJOFM Sibiu.

În perioada ianuarie – august 2006 au fost angajaţi în judeţul Sibiu prin subvenţionarea locurilor de muncă un număr de 471 şomeri în vârstă de peste 45 de ani, 11 persoane unici susţinători ai familiilor monoparentale şi 11 şomeri care mai au trei ani până la pensie.  

 

Sibiu,  28 septembrie 2006

 

La inceput

 

 

 

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru absolvenţi

 

Astăzi, vineri 22 septembrie 2006, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar, ai  sindicatelor şi patronatelor.

Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa şi-a propus şi familiarizarea proaspeţilor absolvenţi cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a-şi selecta personal din rândul tinerilor. 

Cele 1.330 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 1591 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 109 agenţi economici: la Sibiu 73 firme au oferit 1.050 locuri de muncă şi la Mediaş 36 agenţi economici cu 541 locuri de muncă.

Dintre persoanele intervievate 572 au fost selectate în vederea încadrării (410 la Sibiu şi 162 la Mediaş), urmând a fi angajate după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.  

 

Sibiu,  22 septembrie 2006

 

La inceput

 

Ofertă bogată la bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

În cadrul Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu vineri, 22 septembrie 2006, în Sibiu şi Mediaş, proaspeţii absolvenţi de învăţământ care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de peste 1500 locuri de muncă puse la dispoziţie de 100 agenţi economici.

Ediţia din acest an a Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi se desfăşoară sub egida “2006 – Anul European al Mobilităţii Forţei de Muncă”, principalul obiectiv al acestui an fiind creşterea gradului de cunoaştere de către cetăţenii europeni a drepturilor, beneficiilor, dar şi a costurilor pe care le implică ocuparea unui loc de muncă în străinătate şi schimbarea carierei.  

În vederea identificării ofertei de locuri de muncă pentru absolvenţi AJOFM Sibiu a contactat peste 200 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă un număr de 100, care au pus la dispoziţie 1.541 locuri de muncă vacante (la Sibiu 73 firme oferă 1050 locuri şi la Mediaş 27 firme – 491 locuri). Dintre acestea 287 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 1.254 sunt pentru persoane fără studii superioare. Meseriile cele mai solicitate sunt – pentru persoane cu studii superioare: consilier financiar, inginer calculatoare, inginer electronist, inginer mecanic, economist, consilier juridic, contabil, inginer textile etc; pentru persoanele fără studii superioare: montator subansamble, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, operator maşini de tricotat, muncitor necalificat, vânzător, electrician, tâmplar, dulgher, zugrav-vopsitor, sudor, agent pază, bucătar, lucrător comercial şi altele.

La bursa pentru absolvenţi organizată anul trecut şi-au găsit un loc de muncă un număr de 144 absolvenţi, încadraţi în meserii precum, pentru persoane cu studii superioare: ingineri (mecanic, economist, electroenergetic, de sistem, automatist, prelucrarea lemnului), economist, director societate, jurist consult; pentru persoane fără studii superioare: agent asigurări, croitor-confecţioner îmbrăcăminte, mecanic auto, agent vânzări, zidar, electrician şi altele.    

Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru absolvenţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

 

Sibiu,  21 septembrie 2006

 

La inceput

 

Absolvenţii au de ales din peste 1300 locuri de muncă

 

Proaspeţii absolvenţi de învăţământ care doresc să se angajeze au de ales dintr-un număr de 1313 locuri de muncă puse la dispoziţie de 85 agenţi economici. Acest lucru este posibil în cadrul Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu vineri, 22 septembrie 2006, în Sibiu (la Cercul Militar) şi Mediaş (la Casa Schuller), începând cu ora 0900.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării ofertei de locuri de muncă pentru absolvenţi au fost contactaţi 207 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă un număr de 85, care au pus la dispoziţie 1313 locuri de muncă vacante (la Sibiu 60 firme oferă 905 locuri şi la Mediaş 25 firme – 408 locuri). Dintre acestea 214 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 1099 sunt pentru persoane fără studii superioare. Meseriile cele mai solicitate sunt – pentru persoane cu studii superioare: consilier financiar, inginer calculatoare, inginer electronist, inginer mecanic, economist, consilier juridic, contabil, inginer textile etc; pentru persoanele fără studii superioare: montator subansamble, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, operator maşini de tricotat, muncitor necalificat, vânzător, electrician, tâmplar, dulgher, zugrav-vopsitor, sudor, agent pază, bucătar, lucrător comercial şi altele.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

    a) 1 salariu de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

    b) 1,2 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

    c) 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Aceşti angajatori beneficiază, pe lângă subvenţionarea locurilor de muncă destinate acestora, şi de scutirea, pe o perioadă de 12 luni, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă absolvenţilor respectivi.

Pentru stimularea încadrării cât mai rapide a absolvenţilor, la începutul acestui an au intrat în vigoare modificări legislative care prevăd ca aceştia să beneficieze din bugetul asigurărilor pentru şomaj de o primă neimpozabilă, egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data angajării, dacă se încadrează cu program normal de lucru şi pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

            De asemenea, absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a acestui drept beneficiază de o sumă neimpozabilă, egală cu indemnizaţia de şomaj pe care ar fi primit-o până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Suma cuvenită se acordă după 12 luni de la data angajării.

 

Sibiu,  20 septembrie 2006

 

La inceput

 

 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 22 septembrie 2006, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi” în Sibiu (la Cercul Militar) şi Mediaş (la Casa Schuller), începând cu ora 0900.

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special absolvenţilor de orice formă de învăţământ, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Ediţia din acest an a Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi se desfăşoară sub egida “2006 – Anul European al Mobilităţii Forţei de Muncă”, principalul obiectiv al acestui an fiind creşterea gradului de cunoaştere de către cetăţenii europeni a drepturilor, beneficiilor, dar şi a costurilor pe care le implică ocuparea unui loc de muncă în străinătate şi schimbarea carierei.  

Până la această dată, dintre cei 190 agenţi economici din judeţ contactaţi, au confirmat participarea la bursă un număr de 72, care au pus la dispoziţie 1.212 locuri de muncă vacante (la Sibiu 50 firme oferă 865 locuri şi la Mediaş 22 firme – 347 locuri). Dintre acestea 185 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 1027 sunt pentru persoane fără studii superioare. Meseriile cele mai solicitate sunt – pentru persoane cu studii superioare: consilier financiar (21), inginer calculatoare (20), inginer electronist (12), inginer mecanic (10), economist, consilier juridic, contabil etc; pentru persoanele fără studii superioare: montator subansamble, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, operator maşini de tricotat, muncitor necalificat, vânzător, electrician, tâmplar, dulgher, zugrav-vopsitor, sudor, agent pază, bucătar, lucrător comercial şi altele.

Datele sunt preliminarii, urmând ca până la data desfăşurării bursei pentru absolvenţi numărul locurilor de muncă şi al agenţilor economici participanţi să crească.

La bursa pentru absolvenţi organizată anul trecut şi-au găsit un loc de muncă un număr de 144 absolvenţi, încadraţi în meserii precum, pentru persoane cu studii superioare: ingineri (mecanic, economist, electroenergetic, de sistem, automatist, prelucrarea lemnului), economist, director societate, jurist consult; pentru persoane fără studii superioare: agent asigurări, croitor-confecţioner îmbrăcăminte, mecanic auto, agent vânzări, zidar, electrician şi altele.    

Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax: 210882 sau 230089.

 

Sibiu,  18 septembrie 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu la sfârşitul lunii august

 

 

            La sfârşitul lunii august 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.098 şomeri, dintre care 4.018 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,1%. Faţă de luna trecută numărul şomerilor prezintă o uşoară creştere cu 105 persoane, în timp ce nivelul ratei şomajului a rămas constant.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 3.343 persoane, Mediaş – 3.335, Avrig – 441, Agnita – 1.177, Dumbrăveni – 503 şi Cisnădie – 299; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.302 sunt muncitori, 1.391 persoane cu studii medii şi doar 405 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.505 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.412 provin din mediul urban şi 4.686 din mediul rural.  

În aceeaşi lună 50 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, 16 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alte 75 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 632 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna august au fost angajate 94 persoane iar alţi 6 şomeri au fost încadraţi ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională.

Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (242 şomeri angajaţi prin încheierea de convenţii cu primării din judeţ), încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate conform Legii nr. 116/2002 (1 persoană încadrată), precum şi încadrarea şomerilor care mai au 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare (2 persoane beneficiare în luna august).

 

Sibiu,  14 septembrie 2006

 

 

La inceput

 

Rezultatele

Mini-bursei locurilor de muncă pentru vânzători

 

 

Miercuri, 13 septembrie 2006, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu s-a desfăşurat o Mini-bursă a locurilor de muncă pentru vânzători. Această acţiune a fost organizată de către AJOFM Sibiu în baza ofertelor de locuri de muncă vacante comunicate de către agenţii economici sibieni.

Locurile de muncă oferite, în număr de 40, au fost puse la dispoziţie de către 8 firme din judeţ ce activează în domenii precum comercializare produse alimentare, comercializare produse nealimentare, distribuţie presă şi altele.

Au fost prezente circa 30 de persoane, atât şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi aflaţi în evidenţele AJOFM Sibiu, care au primit de la agenţie înştiinţări scrise prin care au fost anunţaţi de desfăşurarea acestei acţiuni cât şi alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea 3 au fost angajate pe loc, pentru alte 10 persoane eliberându-se repartiţii de încadrare în muncă, urmând a participa la interviuri şi probe de lucru ulterioare la sediile angajatorilor.

 Este a zecea mini-bursă pe care o organizăm de la începutul anului şi,  întrucât rezultatele obţinute în urma desfăşurării acestui tip de acţiune sunt pe măsura aşteptărilor noastre, ne propunem continuarea acestei practici în perioada următoare, pentru o gamă cât mai variată de meserii şi calificări.

Prin intermediul acestor burse realizăm practic o mediere pe piaţa forţei de muncă locale, activitate care, împreună cu celelalte măsuri active întreprinse de către agenţie, vor conduce la reducerea numărului de şomeri şi la creşterea gradului de ocupare în judeţul nostru” a declarat domnul Mircea Dorin Creţu, directorul executiv al AJOFM Sibiu.   

 

 

Sibiu,  13 septembrie 2006

 

La inceput

 

 

Mini-bursă a locurilor de muncă pentru vânzători 

 

 

La sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu din  Sibiu, strada Morilor nr. 51A, va avea loc miercuri, 13 septembrie 2006, o Mini-bursă a locurilor de muncă pentru persoane ce doresc să se angajeze ca vânzător.

 Acţiunea se va desfăşura începând cu ora 10 şi este organizată de către AJOFM Sibiu la cererea pieţei muncii, respectiv în baza ofertelor de locuri de muncă vacante depuse de către agenţi economici sibieni care doresc să angajeze personal în această meserie.

Cu această ocazie sunt puse la dispoziţie peste 40 locuri de muncă, iar firmele ofertante, în număr de opt, îşi desfăşoară activitatea în domeniile: comercializare produse alimentare, comercializare produse nealimentare şi distribuţie presă.

La mini-bursă au fost invitaţi şomerii indemnizaţi şi neindemnizaţi înscrişi în evidenţele AJOFM, care sunt calificaţi în meseria de vânzător, dar participarea este deschisă oricărei persoane aflată în căutarea unui loc de muncă care doreşte să se încadreze în această meserie. 

În cursul acestui an AJOFM Sibiu a organizat un număr de 9 astfel de mini-burse, pentru meserii precum brutar, patiser, vânzător, confecţioner articole textile, muncitor necalificat şi operatori maşini unelte semiautomate, reuşindu-se încadrarea pe loc a peste 25  persoane.  

 

 

Sibiu,  11 septembrie 2006

 

La inceput

 

 

O nouă posibilitate pentru agenţii economici din judeţ de a depune declaraţiile lunare privind plata obligaţiilor la  Bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

Începând cu luna octombrie 2006 agenţiile locale şi punctele de lucru din subordinea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu vor prelua şi înregistra declaraţiile lunare privind plata obligaţiilor la Bugetul asigurărilor pentru şomaj depuse sau transmise de către angajatori conform Ordinului nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după următoarea arondare:

1. La Agenţia Locală  Sibiu (Str. Morilor nr. 51 A) pot depune declaraţii privind plata obligaţiilor angajatorii care au sediul în localităţile: Sibiu, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Saliste, Talmaciu, Apoldu de Jos, Boita, Cristian, Gura Raului, Jina, Loamnes, Ludos, Orlat, Pauca, Poiana Sibiului, Poplaca, Rasinari, Rosia, Selimbar, Slimnic, Seica Mare, Sura Mare, Sura Mica, Tilisca, Turnu Rosu si Vurpar.

2. La Agenţia Locală Mediaş (Str. C-tin Brâncoveanu 17) pot depune declaraţii privind plata obligaţiilor angajatorii care au sediul în localităţile: Medias, Copsa Mica, Alma, Atel, Axente Sever, Bazna, Blajel, Brateiu, Darlos, Micasasa, Mosna,  Seica Mica, Tarnava si Valea Viilor.

3. La punctul de lucru Agnita (Str. Spitalului Bl. 16) pot depune declaraţii privind plata obligaţiilor angajatorii care au sediul în localităţile: Agnita, Altina, Barghis, Bradeni, Bruiu, Chirpar, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihaileni si Nocrich.

4. La punctul de lucru Avrig (Str. Gheorghe Lazăr 41 A) pot depune declaraţii privind plata obligaţiilor angajatorii care au sediul în localităţile: Avrig, Arpasu de Jos, Carta, Cartisoara, Porumbacu de Jos si Racovita.

5. La punctul de lucru Cisnădie (Str. Tesătorilor 1) pot depune declaraţii privind plata obligaţiilor angajatorii care au sediul în localităţile: Cisnadie, Rau Sadului si Sadu.

6. La punctul de lucru Dumbrăveni (Str. Timotei Cipariu 2) pot depune declaraţii privind plata obligaţiilor angajatorii care au sediul in localităţile: Dumbraveni, Biertan, Hoghilag si Laslea.

De asemenea declaraţiile pot fi depuse ca şi până acum prin poştă sau pe adresa de e-mail contabilitate@ajofm.sibiu.rdsnet.ro. 

Amintim agenţilor economici faptul că declaraţia lunară se depune până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale şi veniturile de natura acestora.

 

Sibiu,  06 septembrie 2006

 

La inceput

 

 

Rezultatele

Mini-bursei locurilor de muncă pentru muncitori necalificaţi

 

 

La sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu din  Sibiu, strada Morilor nr. 51A, s-a desfăşurat joi, 31 august 2006, începând cu ora 10, o Mini-bursă a locurilor de muncă pentru persoane necalificate.

 Această acţiune a fost organizată de către AJOFM Sibiu la cererea pieţei muncii, respectiv în baza ofertelor de locuri de muncă vacante depuse de către agenţi economici sibieni care doresc să angajeze şomeri în anumite meserii.

Locurile de muncă oferite, în număr de circa 80, au fost puse la dispoziţie de către 12 agenţi economici din judeţ cu domenii de activitate variate, cuprinzând marochinărie, prelucrarea lemnului, construcţii, industrie alimentară, tricotaje şi altele. Au fost prezente peste 60 de persoane, şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi aflaţi în evidenţele AJOFM Sibiu, care au primit înştiinţări scrise de la agenţie prin care au fost anunţaţi de desfăşurarea acestei acţiuni. Dintre aceştia 5 au fost angajaţi pe loc, pentru alte 53 persoane eliberându-se repartiţii de încadrare în muncă, urmând a participa la interviuri şi probe de lucru ulterioare la sediile angajatorilor.

 

Sibiu,  01 septembrie 2006

 

 

La inceput

 

 

Mini-bursă a locurilor de muncă pentru muncitori necalificaţi

 

 

La sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu din  Sibiu, strada Morilor nr. 51A, va avea loc joi, 31 august 2006, o Mini-bursă a locurilor de muncă pentru persoane necalificate.

 Această acţiune va începe la ora 10 şi este organizată de către AJOFM Sibiu la cererea pieţei muncii, respectiv în baza ofertelor de locuri de muncă vacante depuse de către agenţi economici sibieni care doresc să angajeze şomeri în anumite meserii.

Locurile de muncă oferite sunt în număr de peste 50, în domenii variate ce cuprind marochinărie, prelucrarea lemnului, industrie alimentară şi altele.

Pe lângă bursele locurilor de muncă pe care agenţia le desfăşoară în mod regulat, în situaţiile în care există firme din judeţ care doresc să încadreze în muncă un anumit număr de persoane pentru anumite meserii, organizăm aceste mini-burse la care invităm în principal şomerii indemnizaţi şi neindemnizaţi înscrişi în evidenţele AJOFM, dar la care, bineînţeles, poate participa orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă” a declarat domnul Mircea Dorin CREŢU, directorul executiv al AJOFM Sibiu.   

În cursul acestui an AJOFM Sibiu a organizat un număr de 8 astfel de mini-burse, pentru meserii precum brutar, patiser, vânzător, confecţioner articole textile, muncitor necalificat şi operatori maşini unelte semiautomate, reuşindu-se încadrarea pe loc a peste 20  persoane.  

 

Sibiu,  29 august 2006

 

La inceput

 

 

Cursuri de calificare gratuite prin AJOFM Sibiu

 

Una dintre cele mai importante măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă derulate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu priveşte creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin organizarea de cursuri de formare profesională.

În perioada următoare AJOFM Sibiu şi-a propus demararea cursurilor de calificare în meseriile şi calificările următoare: agent pază, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerţ (vânzător), ospătar, zidar şi altele.

Serviciile de formare profesională se asigura gratuit pentru şomeri şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:

a) persoanele încadrate în muncă la revenirea din concediul pentru creşterea copilului;

b) persoanele care şi-au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar;

c) persoanele care s-au pensionat pentru invaliditate şi îşi reiau activitatea;

d) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj şi care sunt înregistrate la AJOFM Sibiu;

e) cetăţenii străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

f) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate şi care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.

Cursurile se desfăşoară prin furnizori de servicii de formare profesională autorizaţi în condiţiile legii, iar diplomele eliberate la absolvire sunt emise de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înscrise la cursurile de formare profesională organizate de AJOFM beneficiază de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

Pentru înscrierea la cursuri sunt necesare următoarele acte:

1.      cerere din partea persoanei pentru tipul de curs organizat (model tipizat);

2.      certificat de naştere, în original şi în copie;

3.      actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie;

4.      actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi că aceasta este aptă pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;

5.      actul de identitate, în original şi în copie;

6.      recomandare din partea Centrului de informare şi consiliere privind cariera.

            La cursurile de formare profesională se pot înscrie persoane care au absolvit învăţământul obligatoriu, dar în cazul unor meserii simple pot participa la cursuri şi persoane care nu au absolvit 10 clase. 

De la începutul acestui an s-au înscris la cele 28 cursuri de calificare organizate de AJOFM Sibiu un număr de 524 persoane (dintre care 315 femei); până la această dată au ocupat un loc de muncă după absolvire 267 persoane (183 femei). Înscrierile se fac la sediul AJOFM Sibiu, strada Morilor nr. 51 A iar informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Formare Profesională.

 

 

SIBIU, 24 iulie 2006

 

La inceput

 

 

MESAJUL MINISTRULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

 CATRE TINERII ABSOLVENTI

 

 

Consider că este un moment important să transmit acest mesaj. Este sfârşitul anului şcolar şi mulţi tineri ies de pe băncile şcolilor şi vor dori să muncească. Tocmai de aceea vreau să vă informez că avem foarte multe măsuri care să vă ajute, care să vă sprijine în demersul de a găsi un loc de muncă. Este un pas extrem de important. De multe ori, începutul unei cariere determina întreaga viaţă profesională. Avem instituţii care să vă sprijine, avem prevederi legale prin care poate fi stimulată încadrarea voastră, avem personal calificat şi gata să vă îndrume.

Trebuie, în primul rând, să mergeţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi să vă înregistraţi. Numai înregistrându-vă veţi putea beneficia de toate prevederile şi facilităţile oferite de legislaţia în vigoare.

Conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, într-una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Concret, sunt beneficiari ai prevederilor Legii nr. 76/2002, persoanele în vârstă de minimum 16 ani, care în 60 de zile de la absolvire s-au înscris în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

 

Una din măsurile de stimulare a încadrării în muncă a absolvenţilor constă în acordarea de subvenţii de la 1 la 1,5 salarii de baza minime brute pe economie, timp de 12 luni, angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ şi îi menţin în activitate pe o perioada de cel puţin 3 ani. Astfel, angajatorii primesc:

- 1 salariu de baza minim brut pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii şcolilor profesionale sau ai şcolilor de arte şi meserii (330 RON);
- 1,2 salarii de baza minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ liceal sau de învăţământ postliceal (396 RON);
- 1,5 salarii de baza minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior (495 RON).

 

Angajatorii care încadrează in munca pe durata nedeterminata absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ beneficiază, pe lângă subvenţionarea locurilor de munca destinate acestora, si de scutirea, pe o perioada de 12 luni, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferenta absolvenţilor respectivi.

 

Pentru stimularea încadrării cat mai rapide, absolvenţii beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj si de o prima neimpozabila, egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat, in vigoare la data angajării, daca se încadrează cu program normal de lucru si pentru o perioada mai mare de 12 luni.

 

De asemenea, absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj si se angajează in perioada de acordare a acestui drept beneficiază de o suma neimpozabila, egala cu indemnizaţia de şomaj pe care ar fi primit-o pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Suma (cumulata) cuvenita se acorda după 12 luni de la data angajării.

 

Absolvenţii primesc si o serie de servicii pentru stimularea ocupării, după cum urmează:
Mediere - medierea muncii reprezintă punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate in căutarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Serviciile de mediere constau in: informaţii privind locurile de munca vacante si condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de munca; mediere electronica si preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de munca oferite. O forma speciala de mediere este bursa locurilor de munca, iar pe data de 26 septembrie 2006, agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de munca sau agenţia municipiului Bucureşti organizează o bursa pentru absolvenţi.

Informare si consiliere profesionala - constituie un ansamblu de servicii oferite in mod gratuit persoanelor in căutarea unui loc de munca, cum ar fi:
a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii si evoluţia ocupaţiilor;
b) evaluarea si autoevaluarea personalităţii in vederea orientării profesionale;
c) dezvoltarea abilitaţii si încrederii in sine a persoanelor in căutarea unui loc de munca in vederea luării de câtre acestea a deciziei privind propria cariera;
d) instruirea in metode si tehnici de căutare a unui loc de munca.
Formare profesionala - absolvenţii care se înscriu la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de munca beneficiază gratuit de toate masurile active, inclusiv de formare profesionala. După încadrare, in primii 3 ani, absolvenţii pot beneficia de formare profesionala organizata de angajatori si finanţata din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Pe lângă toate măsurile active mai sus amintite, există şi o formă de protecţie pasivă, în cazul în care nu vă găsiţi un loc de muncă. Înregistrându-vă, puteţi beneficia, ca şi persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj, de îndemnizaţie de şomaj. Cuantumul îndemnizaţiei de şomaj este o suma fixă, neimpozabilă, lunară, reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe ţară, în vigoare la data stabilirii dreptului şi se acordă pentru o perioada de 6 luni, de la data depunerii cererii.

 

Consider că toate aceste măsuri cresc şansele de angajare a tinerilor absolvenţi şi sunt deja mii de tineri care şi-au găsit, astfel, un loc de muncă. Fac un apel şi către agenţii economici care ar trebui să apeleze la aceste servicii.

 

În concluzie, toţi actorii implicaţi pe piaţa forţei de muncă au de câştigat. Pe de o parte angajatorul care poate să îşi diminueze cheltuielile cu forţa de muncă, iar pe de alta parte absolventul care îşi găseşte un loc de muncă şi dobândeşte experienţa necesară. Datoria noastră, ca instituţie publică, este să facem această întâlnire posibilă.

 

Doresc tuturor tinerilor mult succes în carieră!

 

 

 

 

Gheorghe Barbu

Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 

SIBIU, 18 iulie 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna iulie 2006

 

 

            La sfârşitul lunii iulie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.993 şomeri, dintre care 3.925 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,1%. Faţă de luna trecută numărul şomerilor prezintă o scădere cu 765 persoane, nivelul ratei şomajului diminuându-se de asemenea cu 0,4 puncte procentuale.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 3.307 persoane, Mediaş – 3.212, Avrig – 478, Agnita – 1.208, Cisnădie – 339 şi Dumbrăveni – 449; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 6.336 sunt muncitori, 2.365 persoane cu studii medii şi doar 292 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.729 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.306 provin din mediul urban şi 4.687 din mediul rural.  

În aceeaşi lună 8 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 48 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 45 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 864 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna iulie au fost angajate 63 persoane iar alţi 6 şomeri au beneficiat de primele de instalare sau încadrare prevăzute de măsura activă de stimulare a mobilităţii forţei de muncă. 

Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (3 şomeri angajaţi prin încheierea de convenţii cu primării din judeţ), încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate conform Legii nr. 116/2002 (6 persoane încadrate), precum şi încadrarea şomerilor care mai au 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare (2 persoane beneficiare în luna iulie).

 

SIBIU, 14 iulie 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna iunie 2006

 

 

            La sfârşitul lunii iunie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.758 şomeri, dintre care 4.074 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,5%. Faţă de luna trecută numărul şomerilor prezintă o uşoară scădere cu 32 persoane, nivelul ratei şomajului menţinându-se constant.

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 3.581 persoane, Mediaş – 3.582, Agnita – 1.293, Avrig – 516, Cisnădie – 323 şi Dumbrăveni – 463; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 8.202 sunt muncitori, 1.349 persoane cu studii medii şi doar 207 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.660 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.328 provin din mediul urban şi 5.430 din mediul rural.  

În aceeaşi lună 31 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 79 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 60 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 836 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna iunie au fost angajate 29 persoane iar alţi 3 şomeri au beneficiat de primele de instalare sau încadrare prevăzute de măsura activă de stimulare a mobilităţii forţei de muncă. 

Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (11 şomeri angajaţi prin încheierea de convenţii cu primării din judeţ), acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (4 persoane încadrate), precum şi acordarea de prime absolvenţilor care se încadrează în muncă (3 persoane beneficiare în luna iunie).

 

SIBIU, 12 iulie 2006

 

La inceput

 

 

Informaţii în sprijinul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

 

Pentru a beneficia de serviciile oferite de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu proaspeţii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, se pot prezenta la sediul agenţiei pentru a fi luaţi în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. La întocmirea dosarului sunt necesare: actul de identitate, actele de studii şi de calificare şi adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă.

Serviciile oferite în mod gratuit constau în informare şi consiliere profesională, medierea muncii, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, formare profesională şi sunt menite să îi ajute să-şi găsească mai uşor un loc de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, care într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj dacă fac dovada că în această perioadă s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Actele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj sunt:

1. acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată;

2. declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată;

3. actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;

4. declaraţie pe proprie răspundere a absolvenţilor că nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului.

Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioada de 6 luni şi este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data stabilirii acesteia.

Pentru stimularea încadrării cât mai rapide a absolvenţilor, la începutul acestui an au intrat în vigoare modificări legislative care prevăd ca aceştia să beneficieze din bugetul asigurărilor pentru şomaj de o primă neimpozabilă, egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data angajării, dacă se încadrează cu program normal de lucru şi pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

            De asemenea, absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a acestui drept beneficiază de o sumă neimpozabilă, egală cu indemnizaţia de şomaj pe care ar fi primit-o până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Suma cuvenită se acordă după 12 luni de la data angajării.

 

            Sibiu, 10 iulie 2006

 

La inceput

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă

 

 

Având în vedere eforturile depuse de Guvernul României pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă este necesar ca şi în domeniul ocupării forţei de muncă să fie identificate şi implementate măsuri şi acţiuni, suplimentare faţă de cele întreprinse în mod curent, care să se finalizeze cu rezultate concrete şi care să crească eficienţa politicilor de integrare a romilor.

Pentru aceasta este nevoie ca permanent să ne îmbunătăţim modul de lucru şi să încheiem parteneriate cu diverşii actori implicaţi, în vederea abordării complementare a problemelor cu care comunităţile de romi se confruntă” a declarat domnul Mircea Dorin CREŢU, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

Ca acţiuni deosebite întreprinse de AJOFM Sibiu de la începutul acestui an, s-au efectuat deplasări în localităţi cu număr mare de etnici romi din judeţ, cu scopul de a prezenta persoanelor interesate serviciile pe care le oferă agenţia, oportunităţile de angajare pentru persoanele în căutare de loc de muncă precum şi planificarea acţiunilor care urmează a fi aplicate în cadrul fiecărei comunităţi. Cu aceste ocazii dintre cele 1634 persoane care au participat la întâlnirile desfăşurate la sediile primăriilor, au fost înscrise în baza de date a AJOFM 861 de persoane, un număr de 1346 au fost programate a fi cuprinse în măsuri active şi alte 179 au fost angajate.

            Una dintre măsurile care s-a dovedit a avea rezultate tot mai bune de la an la an este organizarea bursei locurilor de muncă pentru persoane aparţinând acestei etnii. Dacă în anul 2005 au participat 23 angajatori cu 350 locuri de muncă şi au fost încadrate un număr de 20 persoane, anul acesta cele 661 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 418 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 28 agenţi economici; dintre persoanele intervievate 109 au ocupat un loc de muncă în meserii precum vânzător, presator metale, montator subansamble, croitor-confecţioner, paznic, muncitori necalificaţi în construcţii, în industria textilă şi pielărie etc.   

De asemenea în cadrul programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2006 se acordă o atenţie deosebită persoanelor aparţinând acestui grup ţintă; în perioada ianuarie – mai a acestui an au fost încadraţi 297 romi prin diferite tipuri de măsuri active, cum ar fi: medierea muncii (41 persoane), acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională (5), ocuparea forţei de muncă în lucrări de dezvoltare a comunităţilor locale (242), alte 9 persoane ocupând un loc de muncă prin încheiere de contracte de solidaritate în baza Legii 116/2002.     

 

            Sibiu,  06 iulie 2006

 

La inceput

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu acordă

credite cu dobândă redusă

 

 

Agenţii economici interesaţi de obţinerea unui credit din bugetul asigurărilor pentru şomaj se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu. Contractul privind creditarea I.M.M.-urilor din bugetul pe anul 2006 al fondului asigurărilor pentru şomaj a fost semnat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi Banca Comercială Română.

Creditele sunt destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate, care creează noi locuri de muncă, persoanelor în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată, precum şi şomerilor care înfiinţează întreprinderi, care activează în sfera producţiei, serviciilor şi turismului.

Fondul de creditare, prevăzut în bugetul asigurărilor pentru şomaj, este administrat de către BCR, care preia riscul de creditare pe baza analizei fiecărei documentaţii prezentate în cadrul programului. Din acest fond, judeţului Sibiu i-a fost alocată suma de 1.013.488 RON.

Valoarea unui credit depinde de numărul locurilor de muncă nou create şi de aportul propriu al solicitantului, suma acordată pentru fiecare loc de muncă fiind de 10.000 RON (fără însă ca suma totala a creditului sa depăşească 1.000.000 RON, pentru fiecare beneficiar de credit). Agenţii economici care doresc să acceseze acest tip de credit au obligaţia ca pe cel puţin 60% din numărul locurilor de muncă nou create prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii ori de unităţi cooperatiste să încadreze personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

Creditele vor fi acordate pe o perioadă de până la 3 ani pentru investiţii şi de până la un an pentru finanţarea stocurilor de materii prime şi materiale, iar finanţarea poate acoperi 75% din valoarea proiectului de investiţii.

Dobânda la creditul acordat este de 50% din dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţionala a României. În judeţele în care se înregistrează o rata medie anuală a şomajului mai mare decât rata medie a şomajului la nivel naţional, dobânda va fi de 25% din dobânda de referinţă. Dobânda va fi revizuibilă în funcţie de nivelul dobânzii de referinţă comunicat de BNR, care, pentru luna iunie 2006, este 8,5% / an.

În ultimii cinci ani, AJOFM Sibiu a acordat credite cu dobândă avantajoasă în valoare totală de 80,644 miliarde lei unui număr de 62 întreprinderi mici şi mijlocii. În urma utilizării acestei sume au fost create 1.151 noi locuri de munca, dintre care 583 au fost ocupate de persoane provenind din rândul şomerilor.

 

 

SIBIU, 05 iulie 2006

 

La inceput

 

 

Rezultatele

Bursei locurilor de muncă pentru persoane cu handicap

 

 

Vineri, 30 Iunie 2006, începând cu ora 09:00, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu handicap.

La deschiderea oficială a bursei au participat membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai instituţiei prefectului şi ai sindicatelor şi patronatelor.

Cele 40 de persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 517 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 40 agenţi economici din judeţ.

Dintre persoanele intervievate, 13 au fost selectate în vederea încadrării urmând a fi angajate după susţinerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.  

 

Sibiu 30 iunie 2006

 

La inceput

 

 

Peste 450 locuri de muncă oferite persoanele cu handicap prin Bursa locurilor de muncă destinată acestora

 

 

Un număr de 40 agenţi economici din judeţ au pus la dispoziţie, până la această dată, 476 locuri de muncă vacante pentru a fi oferite la Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu handicap, ce se va  desfăşura vineri, 30 Iunie 2006. Acţiunea este organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi va avea loc în Sibiu la sediul AJOFM, strada Morilor nr. 51 A, începând cu ora 09:00.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării ofertei de locuri de muncă pentru persoane cu handicap au fost contactaţi 73 agenţi economici  din judeţ, dintre care un număr de 40 şi-au anunţat participarea la bursă. Aceştia pun la dispoziţie 476 locuri vacante, în meserii precum: croitor confecţioner îmbrăcăminte, economist, gestionar, vânzător, operator comercial, tâmplar, marochiner, brutar, patiser, asamblor manual etc.

Din totalul locurilor de muncă 10 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 35 – persoane cu studii medii, 420 – muncitori calificaţi şi 11 sunt pentru muncitori necalificaţi.

Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locuri de muncă sunt: servicii, industria confecţiilor textile şi a produselor textile, industria alimentară şi a băuturilor, comerţ şi industria pielăriei şi încălţămintei.

Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze AJOFM  Sibiu str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089, e-mail control@ajofm.sibiu.rdsnet.ro. Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Sibiu 28 iunie 2006

 

La inceput

 

 

Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu handicap

 

 

În cadrul măsurilor active de combatere a şomajului, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 30 Iunie 2006,Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu handicap” în Sibiu la sediul AJOFM, strada Morilor nr. 51 A, începând cu ora 09:00.

Până la această dată au fost contactaţi 49 agenţi economici dintre care 13 au confirmat participarea, oferind 167 locuri de muncă în meserii ca: economist, inginer, croitor confecţioner îmbrăcăminte, confecţioner încălţăminte, vânzător, inginer auto şi altele.

La bursa pentru persoane cu handicap organizată anul trecut au participat 41 firme care au pus la dispoziţie un număr de 676 locuri de muncă vacante, reuşindu-se încadrarea în muncă a 19 persoane cu diferite tipuri de handicap (somatic, locomotor, uşor, surdo-mut), în meserii precum contabil, croitor-confecţioner îmbrăcăminte, tâmplar şi muncitor necalificat. În cursul anului 2005 au fost încadrate 47 persoane aparţinând acestui grup ţintă, dintre care 23 prin acordarea serviciilor de mediere şi 24 prin subvenţionarea locurilor de muncă, iar în primele 5 luni ale acestui an au fost angajate 24 persoane (21 prin mediere şi 3 prin acordarea de subvenţii).

Amintim angajatorilor care au sub 75 angajaţi şi doresc să încadreze în muncă pe perioadă nedeterminată persoane cu handicap că beneficiază de prevederile Legii 76/2002, modificată şi completată, adică primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană din această categorie angajată, o sumă lunară reprezentând un salariu minim brut pe ţară în vigoare, cu condiţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. Subvenţionarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea în muncă, în aceste condiţii, a persoanelor cu handicap nu poate depăşi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap încadrate în muncă.

De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent:

a) 1 salariu de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

b) 1,2 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c) 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089, e-mail control@ajofm.sibiu.rdsnet.ro.

 

 SIBIU, 26 iunie 2006

 

La inceput

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă

 

 

Având în vedere eforturile depuse de Guvernul României pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă este necesar ca şi în domeniul ocupării forţei de muncă să fie identificate şi implementate măsuri şi acţiuni, suplimentare faţă de cele întreprinse în mod curent, care să se finalizeze cu rezultate concrete şi care să crească eficienţa politicilor de integrare a romilor.

Pentru aceasta este nevoie ca permanent să ne îmbunătăţim modul de lucru şi să încheiem parteneriate cu diverşii actori implicaţi, în vederea abordării complementare a problemelor cu care comunităţile de romi se confruntă” a declarat domnul Mircea Dorin CREŢU, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

Ca acţiuni deosebite întreprinse de AJOFM Sibiu de la începutul acestui an, s-au efectuat deplasări în localităţi cu număr mare de etnici romi din judeţ, cu scopul de a prezenta persoanelor interesate serviciile pe care le oferă agenţia, oportunităţile de angajare pentru persoanele în căutare de loc de muncă precum şi planificarea acţiunilor care urmează a fi aplicate în cadrul fiecărei comunităţi. Cu aceste ocazii dintre cele 1634 persoane care au participat la întâlnirile desfăşurate la sediile primăriilor, au fost înscrise în baza de date a AJOFM 861 de persoane, un număr de 1346 au fost programate a fi cuprinse în măsuri active şi alte 179 au fost angajate.

            Una dintre măsurile care s-a dovedit a avea rezultate tot mai bune de la an la an este organizarea bursei locurilor de muncă pentru persoane aparţinând acestei etnii. Dacă în anul 2005 au participat 23 angajatori cu 350 locuri de muncă şi au fost încadrate un număr de 20 persoane, anul acesta cele 661 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 418 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 28 agenţi economici; dintre persoanele intervievate 109 au ocupat un loc de muncă în meserii precum vânzător, presator metale, montator subansamble, croitor-confecţioner, paznic, muncitori necalificaţi în construcţii, în industria textilă şi pielărie etc.   

De asemenea în cadrul programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2006 se acordă o atenţie deosebită persoanelor aparţinând acestui grup ţintă; în perioada ianuarie – mai a acestui an au fost încadraţi 297 romi prin diferite tipuri de măsuri active, cum ar fi: medierea muncii (41 persoane), acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională (5), ocuparea forţei de muncă în lucrări de dezvoltare a comunităţilor locale (242), alte 9 persoane ocupând un loc de muncă prin încheiere de contracte de solidaritate în baza Legii 116/2002.     

 

            Sibiu,  20 iunie 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna mai 2006

 

 

            La sfârşitul lunii mai 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.790 şomeri, dintre care 4.014 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,5%. Faţă de luna trecută numărul şomerilor prezintă o scădere cu 721 persoane, rata şomajului diminuându-se de asemenea cu 0,4 puncte procentuale (valoarea înregistrată în aprilie fiind de 5,9%).

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 3.468 persoane, Mediaş – 3.586, Agnita – 1.404, Avrig – 580, Cisnădie – 315 şi Dumbrăveni – 437; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 8.311 sunt muncitori, 1.296 persoane cu studii medii şi doar 183 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.726 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.303 provin din mediul urban şi 5.487 din mediul rural.  

În aceeaşi lună 92 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 91 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 47 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 791 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna mai au fost angajate 29 persoane iar alţi 5 şomeri au beneficiat de primele de instalare sau încadrare prevăzute de măsura activă de stimulare a mobilităţii forţei de muncă. 

Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (139 persoane încadrate), ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (44 şomeri angajaţi prin încheierea de convenţii cu primării din judeţ) precum şi acordarea de prime absolvenţilor care se încadrează în muncă (10 persoane beneficiare în luna mai).

 

SIBIU, 13 iunie 2006

 

La inceput

 

Rezultatele

Bursei locurilor de muncă pentru studenţi

 

 

Vineri, 9 Iunie 2006, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru studenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu la sediul Facultăţii de Inginerie "Hermann Oberth" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu.

La deschiderea oficială a bursei au participat membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai Universităţii Lucian Blaga, ai serviciilor publice deconcentrate, ai sindicatelor şi patronatelor.

Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa a mai avut ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a selecta tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze în muncă.

Cei 950 studenţi participanţi au avut de ales dintr-un număr de 603 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 35 agenţi economici.

Dintre persoanele intervievate, 350 au fost selectate în vederea încadrării, alte 15 persoane fiind încadrate pe loc în meseriile: 10 – agent asigurări şi 5 – consultant asigurări.

 

 

Sibiu, 09 iunie 2006

 

 

La inceput

 

Ofertă bogată la Bursa locurilor de muncă
pentru studenţi

 

În cadrul Bursei locurilor de muncă pentru studenţi sunt puse la dispoziţie 603 locuri de muncă vacante oferite de către 35 agenţi economici din judeţ. Acţiunea se desfăşoară vineri, 09 Iunie 2006 la sediul Facultăţii de Inginerie „Hermann Oberth”, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 09:00. 

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special studenţilor din anii terminali, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual.

În cadrul acţiunilor întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost contactaţi un număr de 114 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 35, care au pus la dispoziţie 603 locuri de muncă vacante în meserii precum: agent asigurări (30 locuri), montator subansamble (30 locuri), operator linie producţie (30), confecţioner piele (25), şofer, ospătar, inginer textile, asistent în relaţii publice şi comunicare, inginer electronist, economist, cameristă, inginer mecanic, recepţioner, agent turism, asistent manager, inginer construcţii, agent comercial, analist financiar, operator calculator, consilier vânzări etc. Din totalul locurilor de muncă 98 sunt destinate persoanelor cu studii superioare şi 505 sunt pentru persoane fără studii superioare.

Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locuri de muncă sunt turism – servicii, industria confecţiilor textile şi a produselor textile, construcţii, industria alimentară şi a băuturilor, comerţ şi industria pielăriei şi încălţămintei.

Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Sibiu, 08 iunie 2006

 

La inceput

 

 

Peste 450 locuri de muncă oferite studenţilor prin Bursa locurilor

de muncă destinată acestora

 

 

Un număr de 22 agenţi economici din judeţ au pus la dispoziţie, până la această dată, 470 locuri de muncă vacante pentru a fi oferite la Bursa locurilor de muncă pentru studenţi, ce se va  desfăşura vineri, 09 Iunie 2006. Acţiunea este organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu şi se va desfăşura în Sibiu la sediul Facultăţii de Inginerie „Hermann Oberth”, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 09:00. 

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării ofertei de locuri de muncă pentru studenţi au fost contactaţi 94 agenţi economici  din judeţ, dintre care un număr de 22 şi-au anunţat participarea la bursă. Aceştia pun la dispoziţie 470 locuri vacante, în meserii precum: montator subansamble (60 locuri), confecţioner textile (30), lucrător comercial (29), confecţioner piele (25), şofer, ospătar, inginer textile, asistent în relaţii publice şi comunicare, inginer electronist, economist, cameristă, inginer mecanic, recepţioner, agent turism, asistent manager, inginer construcţii, agent comercial, analist financiar, operator calculator, consilier vânzări etc.

Din totalul locurilor de muncă 85 sunt destinate persoanelor cu studii superioare şi 385 sunt pentru persoane fără studii superioare.

Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locuri de muncă sunt: turism – servicii, industria confecţiilor textile şi a produselor textile, construcţii, industria alimentară şi a băuturilor, comerţ şi industria pielăriei şi încălţămintei.

Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze AJOFM  Sibiu str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089, e-mail control@ajofm.sibiu.rdsnet.ro. Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Sibiu, 07 iunie 2006

 

La inceput

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU STUDENŢI

 

 

Vineri, 09 Iunie 2006, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează Bursa locurilor de muncă pentru studenţi. Acţiunea se desfăşoară în Sibiu la sediul Facultăţii de Inginerie „Hermann Oberth”, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 09:00. 

Vor fi oferite locuri de muncă atât în domeniul în care se pregătesc studenţii, cât şi în alte activităţi, care le permit încadrarea într-una din formele prevăzute de Codul Muncii, respectiv cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, cu timp parţial, la domiciliu sau cu program flexibil. Această acţiune se înscrie în cadrul măsurilor de prevenire a şomajului în rândul tinerilor, prin identificarea de posibilităţi de angajare a studenţilor înainte de finalizarea studiilor.

Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa mai are ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze. Această bursă se adresează cu precădere studenţilor în anii terminali, indiferent de forma de învăţământ, respectiv de stat sau privat.

La bursa desfăşurată anul trecut, cei peste 900 studenţi participanţi au avut de ales dintr-un număr de 450 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 33 agenţi economici. Dintre persoanele intervievate, 340 au fost selectate în vederea încadrării, alte 20 persoane fiind încadrate pe loc în meseriile: 13 – inginer mecanic şi 7 – economist. Locurile de muncă oferite au fost din domeniul tehnic, juridic şi economic iar din punctul de vedere al tipului de încadrare cele mai multe au fost cu încadrare pe durată nedeterminată, urmate de cele pe perioadă determinată, sezoniere şi alte posibilităţi de încadrare.

Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, , tel/fax 210882 sau 230089, e-mail control@ajofm.sibiu.rdsnet.ro. De asemenea studenţii ce doresc să participe sunt rugaţi să aibă asupra lor C.V.-uri actualizate.

 

Sibiu, 05 iunie 2006

 

La inceput

 

 

„Promovarea angajării persoanelor cu dizabilităţi

 

 

La sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, a avut loc luni, 22 mai a.c., întâlnirea cu tema Promovarea angajării persoanelor cu dizabilităţi, între reprezentanţi ai agenţiei şi ai organizaţiilor şi instituţiilor implicate în viaţa socio-profesională a persoanelor cu handicap. Au participat reprezentanţi din partea Autorităţii naţionale pentru persoane cu handicap, Serviciului public de asistenţă socială, Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, Asociaţiei de ajutor familial Pro Vita, Asociaţiei nevăzătorilor, Asociaţiei persoanelor cu handicap neuro-locomotor, Asociaţiei Phoenix Speranţa, Asociaţiei persoanelor cu handicap psihic şi Asociaţiei Surzilor.  

Principalul obiectiv al întâlnirii a constat în elaborarea unui protocol de colaborare în vederea cooperării şi schimbului de informaţii între aceste instituţii în domeniul identificării şi valorificării oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi la nivelul judeţului Sibiu.

“Cu prilejul acestei întâlniri au fost conturate o serie de metode de lucru, practici şi acţiuni pe care le urmează să le aplicăm în vederea facilitării încadrării persoanelor aparţinând acestui grup ţintă, ce întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii” a declarat domnul Mircea Dorin Creţu, directorul executiv al AJOFM Sibiu.

Amintim angajatorilor care au sub 75 angajaţi şi doresc să încadreze în muncă pe perioadă nedeterminată persoane cu handicap că beneficiază de prevederile Legii 76/2002, modificată şi completată, adică primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană din această categorie angajată, o sumă lunară reprezentând un salariu minim brut pe ţară în vigoare, cu condiţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. Subvenţionarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea în muncă, în aceste condiţii, a persoanelor cu handicap nu poate depăşi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap încadrate în muncă.

Prin această măsură activă de stimulare a angajatorilor au fost încadrate în anul 2005 un număr de 21 persoane, iar în primele patru luni ale acestui an alte 2 persoane au ocupat un loc de muncă.

           

Sibiu,  24 mai 2006

 

La inceput

 

Rezultatele

Bursei locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

 

 

 

Astăzi, vineri 19 Mai 2006, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Instituţiei prefectului judeţului Sibiu, membrii Consiliului Consultativ al AJOFM, reprezentanţi ai instituţiilor publice deconcentrate, sindicatelor, patronatelor şi ai etniei rome.

Cele 661 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 418 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 28 agenţi economici: la Sibiu 23 firme au oferit 383 locuri de muncă iar la Mediaş 5 agenţi economici – 35 locuri.

Dintre persoanele intervievate 159 au fost selectate în vederea încadrării (149 la Sibiu şi 10 la Mediaş) urmând a fi angajate după susţinerea unui interviu sau probe de lucru la sediul angajatorului, alte 36 persoane fiind încadrate pe loc ca muncitori necalificaţi în construcţii şi în industria textilă şi pielărie.

 

 

Sibiu, 19 mai 2006

 

La inceput

 

375 locuri de muncă oferite în judeţul Sibiu la
Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

 

 

Un număr de 32 agenţi economici din judeţ au pus la dispoziţie, până la această dată, 375 locuri de muncă vacante pentru a fi oferite la Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă, ce se va  desfăşura vineri, 19 Mai 2006. Acţiunea va începe la ora 0900 în Sibiu (la cantina Fotbal Club Universitatea – lângă Piaţa Cibin) şi Mediaş (la sediul agenţiei locale, strada Constantin Brâncoveanu nr. 17).

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special persoanelor de etnie romă, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual.

În cadrul acţiunilor întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost contactaţi, până la această dată, un număr de 205 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 32, care au pus la dispoziţie 375 locuri de muncă vacante (la Sibiu 28 firme cu 347 locuri şi la Mediaş 4 firme – 28 locuri). Majoritatea locurilor de muncă se adresează persoanelor fără studii superioare, meseriile solicitate fiind: croitor confecţioner îmbrăcăminte – 171, muncitor necalificat în industria confecţiilor – 40, lucrător comercial – 24, confecţioner piele – 20, şofer (13), muncitor necalificat în industria lemnului (12),lăcătuş, sudor, tâmplar, brutar, electrician şi altele, iar pentru persoane cu studii superioare sunt disponibile posturi vacante ca inginer textil, inginer mecanic şi contabil.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei pentru persoane de etnie romă, numărul locurilor de muncă şi al firmelor participante să crească. În acest sens, agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089.

Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Sibiu, 17 mai 2006    

 

La inceput

 

Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 19 Mai 2006, „Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă în Sibiu (la cantina Fotbal Club Universitatea – Piaţa Cibin nr. 5) şi în Mediaş la sediul agenţiei locale (Constantin Brâncoveanu nr. 17), începând cu ora 0900.

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special persoanelor de etnie romă, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual.

Aflată la cea de a patra ediţie, acest tip de bursă destinată unui grup ţintă care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii este organizată în colaborare cu instituţii şi organizaţii implicate în viaţa socio-economică a acestei comunităţi.

La bursă vor fi amenajate standuri speciale unde vor fi prezentate prevederi ale actelor normative de interes pentru participanţii la bursă: Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Anul trecut, în urma organizării acestui tip de bursă au fost angajate 20 persoane aparţinând etniei rome în meseriile: încărcător – descărcător, măturător stradă şi muncitori necalificaţi.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise invitaţii unui număr de 175 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă, până la această dată 9, care au pus la dispoziţie 150 locuri de muncă vacante (136 la Sibiu şi 14 la Mediaş). Meseriile solicitate sunt: tâmplar, confecţioner, muncitor necalificat în domeniul construcţiilor şi muncitor necalificat în industria confecţiilor.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei pentru romi numărul locurilor de muncă şi al agenţilor economici participanţi să crească.

Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax: 237719 sau 230089.

 

Sibiu, 15 mai 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna aprilie 2006

 

 

            La sfârşitul lunii aprilie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 10.511 şomeri, dintre care 4.139 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,9%. Faţă de luna trecută numărul şomerilor prezintă o scădere  cu 582 persoane, rata şomajului diminuându-se de asemenea cu 0,3 puncte procentuale (valoarea înregistrată în martie fiind de 6,2%).

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 3.722 persoane, Mediaş – 4.079, Agnita – 1.362, Avrig – 601, Cisnădie – 364 şi Dumbrăveni – 383; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 8.967 sunt muncitori, 1.327 persoane cu studii medii şi 217 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.669 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.478 provin din mediul urban şi 6.033 din mediul rural.  

În aceeaşi lună 88 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 101 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 83 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 717 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna aprilie au fost angajate 51 persoane iar alţi 7 şomeri au beneficiat de primele de instalare sau încadrare prevăzute de măsura activă de stimulare a mobilităţii forţei de muncă. 

În cadrul deplasărilor în localităţile din mediul rural şi comunităţile de romi din judeţ au fost identificate 89 locuri de muncă vacante, iar din totalul de 171 de persoane participante, un număr de 128 au fost programate a fi cuprinse în măsuri active şi 37 au fost angajate.

Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (31 persoane încadrate), ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (56 şomeri angajaţi prin încheierea de convenţii cu primării din judeţ) precum şi acordarea de prime absolvenţilor care se încadrează în muncă (20 persoane beneficiare în luna aprilie).

 

SIBIU, 10 mai 2006

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna martie 2006

 

 

            La sfârşitul lunii martie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 11.093 şomeri, dintre care 4.350 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 6,2%. Faţă de luna trecută numărul şomerilor prezintă o uşoară creştere cu 250 persoane, rata şomajului depreciindu-se de asemenea cu 0,1 puncte procentuale (valoarea înregistrată în februarie fiind de 6,1%).

În profil teritorial, pe zone, situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 3.947 persoane, Mediaş – 4.278, Agnita – 1.376, Avrig – 719, Cisnădie – 349 şi Dumbrăveni – 424; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 9.360 sunt muncitori, 1.448 persoane cu studii medii şi 285 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 4.130 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.921 provin din mediul urban şi 6.172 din mediul rural.    

În cursul lunii martie AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 3.298 locuri de muncă vacante oferite de către agenţi economici din judeţ, dintre care 159 pentru persoane cu studii superioare, 739 pentru persoane cu studii medii şi 2.400 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 60 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 62 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 82 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 868 persoane, prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna martie au fost angajate 45 persoane iar alţi 8 şomeri au beneficiat de primele de instalare sau încadrare prevăzute de măsura activă de stimulare a mobilităţii forţei de muncă. 

            Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (10 şomeri angajaţi prin încheierea de convenţii cu primării din judeţ) precum şi acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (60 persoane încadrate în luna martie).

Ca acţiuni deosebite în această luna s-au efectuat deplasări în localităţi din mediul rural şi comunităţi de romi din judeţ, cu scopul de a prezenta persoanelor interesate serviciile pe care le oferă agenţia, oportunităţile de angajare pentru persoanele în căutare de loc de muncă precum şi planificarea acţiunilor care urmează a fi aplicate în cadrul fiecărei comunităţi. Cu aceste ocazii au fost identificate 89 locuri de muncă vacante, iar din totalul de 171 de persoane participante, un număr de 128 au fost programate a fi cuprinse în măsuri active şi 37 au fost angajate.

 

SIBIU, 13 aprilie 2006

 

La inceput

 

Rezultatele

Bursei Generale a Locurilor de Muncă

 

 

Astăzi, vineri 07 Aprilie 2006, începând cu ora 08:30, s-a desfăşurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu, Mediaş, Avrig, Agnita şi Cisnădie.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, primăriilor, sindicatelor şi patronatelor.

Cele 1617 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 2403 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 141 agenţi economici: la Sibiu 75 firme au oferit 1637 locuri de muncă, Mediaş 35 agenţi economici – 364 locuri, Avrig 7 agenţi economici – 144 locuri, Agnita 13 agenţi economici – 126 locuri şi Cisnădie 11 firme – 132 locuri.  

Dintre persoanele intervievate 979 au fost selectate în vederea încadrării (472 la Sibiu, 381 la Mediaş, 39 la Avrig, 45 la Agnita şi 42 la Cisnădie), alte 138 persoane fiind încadrate pe loc în meseriile: inginer industria lemnului, designer industrial, operator calculator, mecanic agricol, muncitor necalificat, confecţioner, şef atelier transporturi, tâmplar, şofer, sudor, lăcătuş mecanic, secretară etc.

 

 

Sibiu, 07 aprilie 2006

 

La inceput

Ofertă bogată la Bursa generală
a locurilor de muncă din Sibiu
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au o şansă în plus vineri, 07 Aprilie 2006, la Bursa generală a locurilor de muncă, ce se va  desfăşura, începând cu ora 0830, în Sibiu (la cantina Fotbal Club Universitatea – lângă Piaţa Cibin), Mediaş (Casa Schuller), Cisnădie (Casa de Cultură), Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale).

Scopul acestei acţiuni este diminuarea şomajului în judeţ prin intermedierea întâlnirii directe, faţă în faţă, a cererii cu oferta de forţă de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea, în cel mai scurt timp. Această bursă reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii, care vor cunoaşte mai bine piaţa muncii, pentru a putea astfel să aleagă din varietatea ofertelor, ori să se reorienteze spre alte profesii cu mai mari posibilităţi de angajare în viitor.

În cadrul acţiunilor întreprinse de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost contactaţi 326 de agenţi economici, dintre care şi-au anunţat participarea la bursă 114, care au pus la dispoziţie un număr de 1658 locuri vacante astfel: la Sibiu 63 firme cu 1014 locuri de muncă, Mediaş 26 firme – 323 locuri, Avrig 7 firme – 144 locuri, Agnita – 10 agenţi economici cu 102 locuri şi la Cisnădie 8 firme oferă 75 locuri de muncă. Din totalul acestor locuri de muncă 165 sunt pentru persoane cu studii superioare şi 1493 pentru persoane fără studii superioare. Meseriile cele mai solicitate sunt: pentru persoane fără studii superioare – operator confecţii textile, zidar, muncitor necalificat, cusător, sudor, dulgher, confecţioner încălţăminte, şofer, lăcătuş mecanic, secretara, operator maşini cu comandă numerică, agent pază, montator subansamble, vânzător, agent asigurare, operator chimist, strungar, etc;  pentru persoane cu studii superioare – inginer mecanic, inspector asigurări, inginer electronist, economist, inginer chimist, inginer constructor, inginer metalurg, consilier juridic, inginer sistem, agent turism, asistent manager şi altele.

Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locuri de muncă sunt: industria confecţiilor textile şi a produselor textile, construcţii, turism, servicii, industria alimentară şi a băuturilor, agricultura si servicii auxiliare, comerţ, activităţi de asigurări şi industria pielăriei şi încălţămintei.

Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Sibiu, 05 aprilie 2006

 

La inceput

 

Peste 800 locuri de muncă oferite în judeţul Sibiu
la Bursa generală a locurilor de muncă

 

Pentru Bursa generală a locurilor de muncă, ce se va  desfăşura vineri, 7 aprilie 2006, un număr de 62 agenţi economici din judeţ au pus la dispoziţie, până la această dată, 840 locuri de muncă vacante.

Această acţiune se înscrie în cadrul măsurilor active pentru combaterea şi prevenirea şomajului promovate de AJOFM Sibiu, este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual şi va avea loc în Sibiu (la cantina Fotbal Club Universitatea – lângă Piaţa Cibin), Mediaş (Casa Schuller), Cisnădie (Casa de Cultură), Avrig şi Agnita (la sediile agenţiilor locale), începând cu ora 0900.

În cadrul Bursei vor fi organizate standuri de prezentare a serviciilor oferite de Agenţie, unde persoane din compartimentele specializate oferă informaţii privitoare la: creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii, informare şi consiliere profesională, medierea muncii, calificare/recalificare, subvenţionarea locurilor de muncă, SEMM.

Până la această dată au fost contactaţi 230 agenţi economici din judeţ, 62 dintre aceştia au confirmat deja participarea şi au pus la dispoziţie un număr de 840 locuri vacante astfel: la Sibiu 21 firme cu 337 locuri de muncă, Mediaş 24 firme – 315 locuri, Avrig 5 firme – 121 locuri, Agnita – 4 agenţi economici cu 52 locuri şi la Cisnădie 8 firme oferă 15 locuri de muncă. Din totalul acestor locuri de muncă 90 sunt pentru persoane cu studii superioare şi 750 pentru persoane fără studii superioare. Meseriile cele mai solicitate sunt: pentru persoane fără studii superioare – operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (102), confecţioner încălţăminte (70), zidar (59), muncitor necalificat (57), sudor (40), montator subansamble (30), dulgher (23), lăcătuş mecanic (23), operator chimist (20), agent pază (16), agent asigurare (16), şofer (13), patiser (12), cofetar (10) etc; pentru persoane cu studii superioare – inspector asigurări (18), inginer mecanic (17), inginer chimist (13), inginer electronist (11), inginer metalurg (10), economist (9), chimist (4) şi altele.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei generale a locurilor de muncă, numărul locurilor de muncă şi al firmelor participante să crească. În acest sens, agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089. Participarea este gratuită atât pentru firmele ce doresc să facă angajări, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Sibiu, 30 martie 2006

La inceput

 

Bursa generală a locurilor de muncă
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 07 Aprilie 2006, „Bursa generală a locurilor de muncă” în Sibiu, Mediaş, Cisnădie, Avrig şi Agnita, începând cu ora 09.

Aflată la a 12 ediţie (în anul 1995 a fost organizată prima Bursă generală a locurilor de muncă), această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este gratuită.  

În anul 2005 în urma organizării acestui tip de bursă s-au încadrat 416 persoane în meserii precum: dulgher, mecanic utilaje, zidar, zugrav, tehnician constructor, lăcătuş montator, contabil, economist, vânzător şi altele.

 Bursa generală a locurilor de muncă reprezintă cea mai importantă acţiune de mediere a muncii pe care AJOFM Sibiu o promovează şi în acest an prin punerea în legătură directă a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii relaţiilor de muncă. Finalitatea acestei acţiuni constă în creşterea gradului de ocupare în judeţul nostru. Deoarece în această perioadă a anului creşte oferta de locuri de muncă, inclusiv din zona activităţilor sezoniere, ne aşteptăm la o participare numeroasă atât din partea angajatorilor cât şi din partea persoanelor în căutarea unui loc de muncă” a declarat domnul Mircea Dorin CREŢU, director executiv al AJOFM Sibiu.

În cadrul acţiunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identificării locurilor de muncă vacante au fost trimise, până la această dată, invitaţii unui număr de 177 agenţi economici din judeţ. Dintre aceştia au confirmat participarea la bursă 42, care au pus la dispoziţie 510 locuri de muncă vacante (134 la Sibiu, 282 la Mediaş, 92 la Avrig şi 2 la Agnita). Din totalul locurilor de muncă 68 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 442 sunt pentru persoane fără studii superioare. Meseriile cele mai solicitate sunt: pentru persoane cu studii superioare – inspector asigurări (18 locuri), inginer mecanic (15), inginer chimist (13), inginer metalurg (10), economist (7), chimist (4) şi inginer produse alimentare (1); pentru persoane fără studii superioare – confecţioner încălţăminte, zidar, sudor, confecţioner îmbrăcăminte, lăcătuş mecanic, operator chimist, marochiner, asistent relaţii publice şi comunicare, agent pază, secretară şi altele.

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei generale a locurilor de muncă numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 210882 sau 230089, e-mail control@ajofm.sibiu.rdsnet.ro.

 

Sibiu, 27 martie 2006

 

La inceput

 

Cofinanţarea programelor de formare profesională

organizate de către angajatori pentru proprii salariaţi

 

 

Angajatorii care organizează, în baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi pot beneficia, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate. Această măsură are ca scop prevenirea şomajului şi consolidarea locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă.

Serviciile de formare profesională trebuie să fie derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională autorizaţi în condiţiile legii. Angajatorii pot beneficia de această sumă pentru derularea unui singur program de formare profesională în cursul unui an pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat; suma se acorda din bugetul asigurărilor pentru şomaj angajatorilor selectaţi anual de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

Selecţia angajatorilor se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în baza unor criterii administrative, de eligibilitate şi selecţie. Programele de formare sunt evaluate în baza unei note de fundamentare depuse de angajator conform cu următoarele criterii de evaluare:

1.      importanţa pentru angajator a derulării programului de formare profesională;

- nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, datorată schimbării domeniului de activitate sau a tehnologiei;

- nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, datorată dezvoltării activităţii prin crearea de noi locuri de muncă;

- nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, din alte motive decât cele prevăzute  anterior;

- ridicarea performanţelor resurselor umane;

2.      categoriile profesionale din rândul salariaţilor angajatorului, cărora li se adresează programul de formare profesională;

3.      costul derulării programului de formare profesională.

Angajatorii sunt obligaţi sa menţină raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională pentru care s-a acordat cofinanţarea cel puţin 3 ani.

Agenţii economici care doresc să beneficieze de această facilitate pot depune documentaţia la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu până la data de 8 mai 2006, ora 10, urmând ca selecţia propriu-zisă să se desfăşoare în data de 10 mai 2006.

 

Sibiu, 24 martie 2006

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu în luna februarie 2006

 

 

            La sfârşitul lunii februarie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 10.843 şomeri, dintre care 4.267 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 6,1%. Faţă de luna trecută numărul şomerilor prezintă o scădere cu 541 persoane, rata şomajului diminuându-se de asemenea cu 0,4 puncte procentuale (valoarea înregistrată în ianuarie fiind de 6,5%).

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: zona Sibiu – 3.864 persoane, Mediaş – 4.081, Agnita – 1.341, Avrig – 823, Cisnădie – 339 şi Dumbrăveni – 395; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 8.985 sunt muncitori, 1.522 persoane cu studii medii şi 336 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 4.409 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.871 provin din mediul urban şi 5.972 din mediul rural.    

            În cursul lunii februarie AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 3.070 locuri de muncă vacante oferite de către agenţi economici din judeţ, dintre care 146 pentru persoane cu studii superioare, 836 pentru persoane cu studii medii şi 2.088 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 68 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 146 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 115 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 340 persoane,  prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna februarie au fost angajate 39 persoane iar alţi 7 şomeri au beneficiat de primele de instalare sau încadrare prevăzute de măsura activă de stimulare a mobilităţii forţei de muncă. 

            Alte măsuri importante promovate de către agenţie privesc ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (774 şomeri angajaţi prin încheierea de convenţii cu primării din judeţ), acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (67 persoane încadrate) precum şi încheierea de contracte de solidaritate pentru încadrarea în muncă a persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii 116/2002, măsură prin care în luna februarie au ocupat un loc de muncă 13 persoane. 

 

 

SIBIU, 14 martie 2006

 

La inceput

 

 

Cursuri de calificare gratuite prin AJOFM Sibiu

 

Una dintre cele mai importante măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă derulate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu priveşte creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin organizarea de cursuri de formare profesională.

În perioada imediat următoare AJOFM Sibiu şi-a propus demararea cursurilor de calificare în meseriile şi calificările următoare: agent pază, bucătar, brutar, dulgher tâmplar parchetar, confecţioner îmbrăcăminte, fierar-betonist, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerţ (vânzător), marochiner, măcelar, ospătar, patiser, sudor, zidar.

Serviciile de formare profesională se asigura gratuit pentru şomeri şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:

a) persoanele încadrate în muncă la revenirea din concediul pentru creşterea copilului;

b) persoanele care şi-au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar;

c) persoanele care s-au pensionat pentru invaliditate şi îşi reiau activitatea;

d) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj şi care sunt înregistrate la AJOFM Sibiu;

e) cetăţenii străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

f) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate şi care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.

Cursurile se desfăşoară prin furnizori de servicii de formare profesională autorizaţi în condiţiile legii, iar diplomele eliberate la absolvire sunt emise de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înscrise la cursurile de formare profesională organizate de AJOFM beneficiază de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

Pentru înscrierea la cursuri sunt necesare următoarele acte:

1.      cerere din partea persoanei pentru tipul de curs organizat (model tipizat);

2.      certificat de naştere, în original şi în copie;

3.      actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie;

4.      actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi că aceasta este aptă pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;

5.      actul de identitate, în original şi în copie;

6.      recomandare din partea Centrului de informare şi consiliere privind cariera.

            La cursurile de formare profesională se pot înscrie persoane care au absolvit învăţământul obligatoriu, dar în cazul unor meserii simple pot participa la cursuri şi persoane care nu au absolvit 10 clase. 

Înscrierile se fac la sediul AJOFM Sibiu, strada Morilor nr. 51 A; informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Formare Profesională, tel. 210882 int. 213 sau direct la camera 113, zilnic între orele 8:30 – 15:00.

 

Sibiu, 09 martie 2006

 

La inceput

 

Propuneri privind ucenicia la locul de muncă 

 

 

Conform prevederilor articolului 20, aliniatul 1, din Legea nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, calificările sau competenţele profesionale pentru care se organizează programe de ucenicie se stabilesc, anual, prin ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  

 În acest sens Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu invită partenerii sociali (agenţi economici, sindicate, patronate, organizaţii nonguvernamentale etc.) să depună la sediul agenţiei din Sibiu, strada Morilor nr. 51 A, până la data de 27 februarie 2006, propuneri privind calificările / competenţele profesionale pe care le consideră oportune pentru organizarea programelor de ucenicie.

Aceste propuneri vor fi analizate şi sintetizate pentru a putea avea o imagine de ansamblu asupra solicitărilor de pe piaţa muncii de la nivel local din judeţul Sibiu precum şi numărului de persoane care vor beneficia de ucenicie la locul de muncă în anul 2006; lista astfel rezultată va fi trimisă spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale.     

Angajatorii care încadrează în muncă persoane, în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare persoană:

a) o sumă egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare;

b) o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a putea depăşi 20% din salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare.

Prevederile de mai sus nu se aplică pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă, precum şi pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate. Suma lunară prevăzută se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

 

            Sibiu,  24 februarie 2006

 

La inceput

 

 

Întâlnire cu reprezentantul

Institutului de Formare Profesională BAQ Bremen

 

Miercuri, 15 februarie 2006, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, a avut loc o întâlnire între reprezentanţi ai agenţiei, doamna Anca Muntean din cadrul departamentului Proiecte şi Programe al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu şi prof. dr. Gerhard Syben din partea Institutului de Formare Profesională  BAQ Bremen, coordonator metodologic al proiectului pilot de formare profesională pentru segmentul de middle management în cadrul programului „Leonardo da Vinci”, cu denumirea EUROSYSTEM, program de pregatire pentru domeniul constructiilor.

Principalul obiectiv al întâlnirii a fost reprezentat de cooperarea şi schimbul de informaţii între aceste instituţii în domeniul formării profesionale în vederea identificării şi valorificării oportunităţilor de calificare la nivelul judeţului Sibiu.

“Acest tip de întâlniri este benefic desfăşurării activităţii noastre, informaţiile pe care le obţinem cu aceste prilejuri ajutându-ne inclusiv la adaptarea la specificul nostru local a unor serii de practici, metode de lucru şi acţiuni ce şi-au dovedit deja eficienţa în state ale Uniunii Europene” a declarat domnul Mircea Dorin Creţu, directorul executiv al AJOFM Sibiu.

Programul "Leonardo da Vinci" a fost iniţiat şi lansat de Uniunea Europeană în anul 1994, ca un program comunitar de cooperare trans-naţională în domeniul formării profesionale a forţei de muncă. Comisia Europeană coordonează şi co-finanţează acest program, care este operaţional începând cu anul 1995. Ca urmare a rezultatelor favorabile obţinute şi pentru a asigura continuitatea în articularea şi completarea iniţiativelor ţărilor europene în formarea profesională, Consiliul Uniunii Europene a hotărât implementarea celei de-a doua faze a Programului "Leonardo da Vinci", care se desfăşoară între 1 ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2006.

Acest proiect pentru segmentul middle-management din sfera constructiilor se derulează în 10 ţări europene, fiecare dintre aceste ţări participând prin intermediul unei organizaţii reprezentative în domeniul formării profesionale. Reprezentantul României este C.C.I.A. Sibiu, activitatea principală pe care o promovează în cadrul proiectului fiind aceea de formare profesională la nivel de management mediu, în principal în domeniul construcţiilor.

 

SIBIU, 16 februarie 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu

 

 

            La sfârşitul lunii ianuarie 2006 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 11.384 şomeri, dintre care 4.467 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 6,5%. Faţă de sfârşitul anului trecut rata şomajului prezintă o creştere cu 0,6 puncte procentuale (valoarea înregistrată la 31.12.2005 fiind de 5,9%).

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: zona Sibiu – 4.155 persoane, Mediaş – 4.354, Agnita – 1.315, Avrig – 819, Cisnădie – 355 şi Dumbrăveni – 386; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 9.303 sunt muncitori, 1.656 persoane cu studii medii şi 425 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 4.923 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 5.300 provin din mediul urban şi 6.084 din mediul rural.    

            În cursul lunii ianuarie AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 2.592 locuri de muncă vacante oferite de către agenţi economici din judeţ, dintre care 178 pentru persoane cu studii superioare, 836 pentru persoane cu studii medii şi 1.578 pentru muncitori.

În aceeaşi lună prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 792 persoane, iar prin absolvirea cursurilor de formare profesională au fost angajate 27 persoane. Alte măsuri promovate de agenţie privesc acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (27 persoane încadrate), stimularea mobilităţii forţei de muncă (2 persoane) precum şi încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate conform prevederilor Legii nr. 116/2002 (2 persoane).

Ca acţiuni speciale întreprinse de AJOFM Sibiu în cursul lunii ianuarie, s-au efectuat deplasări în localităţi din mediul rural şi comunităţi de romi din judeţ, cu scopul de a prezenta persoanelor interesate serviciile pe care le oferă agenţia, oportunităţile de angajare pentru persoanele în căutare de loc de muncă precum şi planificarea acţiunilor care urmează a fi aplicate în cadrul fiecărei comunităţi.

 

 

SIBIU, 14 februarie 2006

 

La inceput

 

Noul calendar de plăţi

pentru drepturile prevăzute de Legea 76/2002 (privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă) 

 

 

 

Intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2006, a OUG 144/2005 a adus o schimbare în modul de calcul şi acordare a beneficiilor de şomaj, prin introducerea unei sume lunare acordate diferenţiat în funcţie de stagiul de cotizare. Îndeplinirea condiţiilor pentru punerea în plată a noilor tipuri de beneficii a determinat şi un nou calendar  de plăţi pentru persoanele care îşi încasează indemnizaţiile de şomaj prin mandat poştal.

Conform noului Contract cu Compania Naţională Poşta Română SA, începând cu luna februarie a acestui an, în care se achită drepturile aferente lunii ianuarie 2006, calendarul va fi următorul: 

Ř       Plata la domiciliu a indemnizaţiilor se va face în perioada 16 – 23 a fiecărei luni;

Ř       Plata prin oficiile poştale se va face în perioada 24 – 25 a fiecărei luni.

 

Reamintim faptul că indemnizaţia de şomaj este, începând cu data de 1 ianuarie 2006, o suma neimpozabilă lunară reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data stabilirii acesteia, la care se adaugă, pentru persoanele cu un stagiu mai mare de 3 ani, o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. Cotele procentuale se diferenţiază după cum urmează:

a)                 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

b)                 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c)                  7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;

d)                 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Trebuie menţionat faptul că indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a)                 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b)                 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c)                  12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

 

La inceput

 

 

În cadrul Proiectului RO 4616 - “Dezvoltarea Sectorului Social”

finanţat din împrumutul acordat de BIRD,

ANOFM demarează implementarea componentei de microcreditare

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în colaborare cu Centrul pentru Dezvoltare Economica (CDE) a lansat oficial componenta de microcreditare, din Proiectul privind dezvoltarea sectorului social, finanţat în baza acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).

Proiectul va fi implementat în şapte regiuni de dezvoltare, prin birourile CDE, din următoarele oraşe: Bucureşti (Regiunea Bucureşti - Ilfov), Iaşi (Regiunea Nord - Est), Alba Iulia (Regiunea Centru), Reşiţa (Regiunea Sud - Vest), Constanţa (Regiunea Sud - Est), Baia Mare (Regiunea Nord - Vest), şi Ploieşti (Regiunea Sud).

Microcreditele sunt împrumuturi acordate la cererea solicitanţilor având o valoare nominală de până la 10.000 Euro. Microcreditele au o dobândă de 9,5%, sunt rambursabile şi sunt acordate în lei, la cursul de schimb comunicat de CDE în ziua eliberării sumelor, cu o perioadă de rambursare de până la 36 de luni, în funcţie de destinaţia creditului. Microcreditele sunt destinate procurării de mijloace fixe, materii prime, materiale, energie, combustibil, precum şi de alte servicii necesare realizării proiectului în scopul dezvoltării unei activităţi comerciale pentru care a fost autorizat.

Solicitanţii microcreditelor pot fi persoane juridice (respectiv societăţi comerciale care au sub 15 salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă), persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente şi asociaţii familiale constituite potrivit legii, precum şi producători agricoli.

            Principalele condiţii de microcreditare sunt următoarele:

v      Valoarea minimă a unui microcredit este de 1.000 USD, iar cea maximă de cca. 12.000 USD (in funcţie de evoluţia ratei euro/dolar);

v      Durata microcreditului variază între 12 şi 36 luni de la data acordării, în funcţie de valoarea acestuia şi de caracteristicile afacerii creditate;

v      Dobânda corespunzătoare microcreditului este de 9,5%, fără alte comisioane suplimentare;

v      Beneficiarii de microcredite trebuie să desfăşoare activităţi economice generatoare de venituri în aria de operare a schemei de microcredite din regiunile respective şi să demonstreze abilitatea de a conduce o afacere.

Prin această metodologie de microcreditare s-a urmărit eliminarea birocraţiei (prin solicitarea un minim necesar de acte pentru întocmirea dosarului de credit) şi, implicit, atragerea clienţilor. De asemenea, s-a avut în vedere consolidarea afacerilor întreprinderilor mici şi mijlocii dar şi crearea de noi locuri de muncă, chiar dacă aceasta nu reprezintă o condiţie obligatorie pentru cei care vor accesa microcreditele.

În ceea ce priveşte rambursarea microcreditelor şi a dobânzilor, aceasta se face în lei, la cursul de schimb leu/dolar comunicat de CDE în ziua plăţii, în rate plătibile la intervale prestabilite, nu mai frecvent decât lunar.

Persoanele interesate din judeţul Sibiu sunt rugate să se adreseze Centrului pentru Dezvoltare Economică Alba Iulia, din strada Basarabiei, nr. 5, Alba Iulia, judeţul Alba, tel/fax: 0258/811813, e-mail: cdealba@cde.ro.

 

La inceput

 

 

Înscriere în banca de date a OMFM

pentru  solicitanţii de locuri de muncă în Spania

 

 

Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă organizează în perioada 31.01.-28.02.2006, la sediul Oficiului, str. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sect. 1, Bucureşti, acţiunea de preluare de dosare în banca de date pentru persoanele care doresc un loc de muncă în Spania, în domeniul agricol, femei cu vârsta cuprinsă între 20 – 40 ani. Acţiunea se va desfăşura în intervalul orar 09:00 – 16:00.

 

În vederea depunerii dosarului sunt necesare următoarele documente:

 1. Copie B.I. sau C.I.;
 2. Copie paşaport cu valabilitate de min. 6 luni;
 3. Fişă personală (tipizat OMFM);
 4. C.V. în limba română ( tipizat OMFM);
 5. Copie legalizată a certificatului de absolvire şi/sau calificare;
 6. Copie legalizată a cărţii de muncă (toate paginile scrise);
 7. Documente care să ateste experienţa în domeniul agricol;
 8. Adeverinţa de la medicul de familie care să ateste că solicitantul este clinic sănătos;
 9. Cazierul judiciar în original care să ateste că solicitantul nu are antecedente penale (valabilitate 6 luni);

10.  Declaraţie pe proprie răspundere legalizată notarial din care să rezulte că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate;

 1. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte numărul de copii minori aflaţi în întreţinerea acestuia, autentificată la notariat.
 2. 2 fotografii tip paşaport.

 

Precizăm ca vor fi acceptate numai dosarele în care se prezintă toate documentele specificate mai sus, dosarul depus constituind primul pas în procesul de recrutare şi plasare a forţei de muncă în străinătate.

 

 

SIBIU, 31 ianuarie 2005

 

La inceput

 

Rezultatele obţinute de AJOFM Sibiu în anul 2005

şi obiectivele propuse pentru 2006

 

În anul 2005 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a urmărit cu prioritate 2 obiective de importanţă majoră şi anume: satisfacerea operativă a unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă şi sprijinirea persoanelor neocupate pentru găsirea, în timp util a unui loc de muncă sau a unei posibilităţi de formare profesională. 

Rezultatele măsurilor active implementate de AJOFM Sibiu se observă prin urmărirea evoluţiei situaţiei şomajului în judeţ.

 

Indicator

2002

2003

2004

2005

Număr şomeri în evidenţă la 31.12.

13.032

12.426

11.253

10.519

Rata şomajului la 31.12.2005

7,1%

6,9%

6,4%

5,9%

 

Principalele acţiuni întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea reducerii şomajului se bazează pe prevederile Contractului - Angajament pentru realizarea Programului de ocupare a forţei de muncă semnat cu ANOFM pentru anul 2005, care s-a concretizat în următorii indicatori:

 

Tip de măsură

Total locuri de muncă ocupate efectiv

TOTAL PROGRAM

14.083

Încadrare prin acordarea serviciilor de mediere

9.065

Încadrare ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională

383

Încadrare în urma absolvirii de cursuri de formare profesională

345

Alocaţii pentru şomeri care se încadrează înainte de expirarea şomajului

1.214

Încadrarea şomerilor peste 45 de ani sau întreţinători unici de familie

555

Încadrarea şomerilor care mai au 3 ani până la pensie

26

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

45

Încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ

817

Încadrarea persoanelor cu handicap

21

Crearea de noi locuri de muncă prin creditarea IMM

96

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

35

Ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar

1.418

Încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate în baza legii 116/2002

63

 

Prin organizarea în anul 2005 a celor 6 burse ale locurilor de muncă şi-au găsit un loc de muncă 922 persoane.  A fost realizat un Incubator de afaceri pentru personalul disponibilizat din MApN (situat în Sibiu, Şoseaua Alba Iulia nr. 76), în cadrul căruia sunt incubate 16 firme, precum şi un Centru de mediere şi plasare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi care funcţionează la parterul sediului AJOFM Sibiu, dotările fiind primite de la Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED) SUA.

Pentru anul 2006 Programul de Ocupare a forţei de muncă în judeţul Sibiu cuprinde următoarele valori:   

 

            Tip de măsură

Total locuri de muncă

TOTAL PROGRAM

8.370

Încadrare prin acordarea serviciilor de mediere

4.635

Încadrare prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională

365

Încadrare în urma absolvirii de cursuri de formare profesională

415

Alocaţii pentru şomeri care se încadrează înainte de expirarea şomajului

785

Încadrarea şomerilor peste 45 de ani sau întreţinători unici de familie

365

Încadrarea şomerilor care mai au 3 ani până la pensie

20

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

35

Încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ

605

Încadrarea persoanelor cu handicap

10

Crearea de noi locuri de muncă prin creditarea IMM

50

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

10

Ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar

1.050

Încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate în baza legii 116/2002

25

 

Vor fi organizate Burse ale locurilor de muncă:

1.      Bursa generală a locurilor de muncă – 21.04.2006;

2.      Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă – termen limită 30 iunie;

3.      Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi – 22.09.2006;

4.      Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului 15.12.2006.

În acest an Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu îşi propune următoarele  obiective:

În cadrul programului de ocupare a forţei de muncă:

-         Combaterea şomajului de lungă durată astfel încât fiecare şomer să fie cuprins într-o măsură activă înainte de a atinge 6 luni în cazul tinerilor şi 12 luni în cazul adulţilor;

-         Implementarea măsurilor active şi preventive pentru şomeri şi pentru persoanele inactive.

În cadrul Planului naţional de formare profesională:

-         Punerea unui accent deosebit pe măsura activă de formare profesională prin cuprinderea a minim 8% din numărul de şomeri existenţi în evidenţă;

-         Orientarea formării profesionale către mediul rural.

De asemenea au fost elaborate programe speciale pentru ocuparea persoanelor marginalizate social, pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi precum şi pentru localităţi din mediul rural şi localităţi defavorizate, cu pondere mare a şomerilor în totalul populaţiei active.  

Un obiectiv important îl constituie realizarea Centrului de formare profesională a adulţilor în care vor fi iniţial pregătite persoane în următoarele meserii: operator introducere, prelucrare şi validare date, instalator, croitor-confecţioner îmbrăcăminte, bucătar, coafor, urmând ca pe măsură ce piaţa muncii o cere să diversificăm paleta de calificări.

 

SIBIU, 17 ianuarie 2006

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu

 

 

            La sfârşitul lunii decembrie 2005 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 10.519 şomeri, dintre care 4.366 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,9%. Faţă de luna noiembrie rata şomajului prezintă o uşoară creştere cu 0,4 puncte procentuale (valoarea înregistrată la 30.11.2005 fiind de 5,5%).

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: zona Sibiu – 3.859 persoane, Mediaş – 4.084, Agnita – 1.085, Avrig – 792, Cisnădie – 361 şi Dumbrăveni – 338; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 8.467 sunt muncitori, 1.604 persoane cu studii medii şi 448 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 4.595 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 5.012 provin din mediul urban şi 5.507 din mediul rural.    

În cursul lunii decembrie AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 1.361 locuri de muncă vacante oferite de agenţi economici din judeţ, dintre care 139 pentru persoane cu studii superioare, 134 pentru persoane cu studii medii şi 1.088 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 106 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 111 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 47 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau întreţinători unici de familie. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 133 persoane, iar prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna decembrie au fost angajate 24 persoane.

            Alte măsuri promovate de către agenţie privesc acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (20 persoane încadrate) precum şi ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (10 şomeri angajaţi)

 

 

SIBIU, 11 ianuarie 2005

 

La inceput