MASS MEDIA

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

COMMUNICATE DE PRESĂ

Calendarul Burselor Locurilor de Muncă organizate în anul 2005

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru Femei

Rezultatele Bursei Generale a Locurilor de Muncă

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru persoane cu handicap

Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru studenţi

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu luna mai

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu luna iunie

Caravana Ocupării în comunităţile de romi

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu luna iulie

Sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu luna august

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

Ofertă bogată la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

Facilitarea accesului pe piaţa muncii a femeii roma

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

Întruniri de lucru comune

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu luna septembrie

Dezbaterea Dezvoltarea locală şi regională durabilă

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu luna octombrie

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea şomerilor care mai au 3 ani până la pensie

Înscriere în banca de date a solicitanţilor de locuri de muncă în Spania

Conferinţă de presă 29.11.2005

Modificările şi completările aduse Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj  şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin OUG nr. 144/2005

Preselecţie  pentru  solicitanţi de locuri de muncă în Germania

Ziua Porţilor Deschise la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu  

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru ocuparea temporară a forţei de muncă pentru dezvoltarea comunităţilor locale

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu luna noiembrie

 

 

MATERIALE PROMOŢIONALE

 

 

 

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

*    Bursa locurilor de muncă pentru femei                                     18.03.2005

*    Bursa generală a locurilor de muncă                                         15.04.2005

*    Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă    13.05.2005

*    Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi     17.06.2005

*    Bursa locurilor de muncă pentru studenţi                                 30.06.2005

*    Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi                             23.09.2005

 

 

 

COMUNICATE DE PRESA

 

Calendarul Burselor Locurilor de Muncă organizate în anul 2005

 

             

În anul 2005 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu va organiza 5 Burse ale locurilor de muncă.

Prin aceste burse, tuturor celor care solicită şi celor care oferă forţă de muncă li se oferă posibilitatea de a se întâlni în mod direct şi de a-şi prezenta oferta, de a avea discuţii preliminare înaintea interviului propriu-zis (concurs, proba de lucru).

Întrucât bursele se vor desfăşura la aceleaşi date în toate judeţele, conform ultimei comunicări a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă programarea burselor în acest an este următoarea:

1.      Bursa locurilor de muncă pentru femei – 18.03.2005;

2.      Bursa generală a locurilor de muncă – 15.04.2005;

3.      Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă – 13.05.2005;

4.      Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu handicap – 17.06.2005;

5.      Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi – 23.09.2005;

6.      Burse speciale ale locurilor de muncă – organizate în situaţia în care piaţa muncii va lansa o cerere stringentă.

Prin organizarea burselor locurilor de muncă ne adresăm atât persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor creând cadrul necesar întâlnirii cererii cu oferta de forţă de muncă din judeţul Sibiu. De aceea, obiectivul final al acestor acţiuni este satisfacerea ambelor părţi, respectiv angajarea şomerilor şi acoperirea necesarului de forţă de muncă al angajatorilor. Pentru a obţine un rezultat cât mai bun la finalul burselor rugăm persoanele în căutarea unui loc de muncă să răspundă invitaţiei noastre de participare şi, totodată, invităm agenţii economici să ne contacteze şi să folosească această oportunitate de a-şi ocupa locurile de muncă disponibile” a declarat Gabriela Kriska, director executiv al AJOFM Sibiu.

Femeile, romii, persoanele cu handicap şi absolvenţii de învăţământ reprezintă grupuri ţintă, cu dificultăţi în integrarea pe piaţa muncii, acesta fiind şi motivul pentru care AJOFM Sibiu organizează burse speciale ale locurilor de muncă destinate acestor grupuri.

În anul 2004, prin organizarea celor 8 burse ale locurilor de muncă şi-au găsit un loc de muncă peste 1.200 persoane. 

 

La inceput

 

 

Rezultatele

Bursei Locurilor de Muncă pentru Femei

 

 

Astăzi, vineri 18 Martie 2005, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Locurilor de Muncă pentru Femei, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu, Mediaş şi Cisnădie.

La această acţiune au participat ca invitaţi domnul prefect Ion ARITON, membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, ai sindicatelor şi patronatelor.

Cele 1066 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 1364 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 89 agenţi economici: la Sibiu 59 firme au oferit 850 locuri de muncă, Mediaş 20 agenţi economici – 370 locuri şi Cisnădie 10 firme – 144 locuri.      

Dintre persoanele intervievate 691 au fost selectate în vederea încadrării (432 la Sibiu, 227 la Mediaş şi 32 la Cisnădie), alte 12 persoane fiind încadrate pe loc în meseriile: ţesător, confecţioner, psiholog, cameristă, cofetar şi muncitor necalificat.

 

 

Sibiu, 18 Martie 2005

 

La inceput

 

 

Rezultatele

Bursei Generale a Locurilor de Muncă

 

 

Astăzi, vineri 15 Aprilie 2005, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu, Mediaş şi Cisnădie.

La această acţiune au participat ca invitaţi domnul prefect Ion ARITON, membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, ai sindicatelor şi patronatelor.

Cele 2190 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 1879 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 157 agenţi economici: la Sibiu 110 firme au oferit 1350 locuri de muncă, Mediaş 37 agenţi economici – 437 locuri şi Cisnădie 10 firme – 92 locuri.  

 Din punctul de vedere al numărului de locuri de muncă oferite judeţul Sibiu s-a clasat pe locul 4 pe ţară.   

Dintre persoanele intervievate 780 au fost selectate în vederea încadrării (412 la Sibiu, 343 la Mediaş şi 25 la Cisnădie), alte 27 persoane fiind încadrate pe loc în meseriile: dulgher, mecanic utilaje, zidar, zugrav, tehnician constructor, lăcătuş montator, contabil, economist, vânzător şi altele.

 

Sibiu, 15 Aprilie 2005

 

La inceput

 

 

Rezultatele

Bursei locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă

 

 

Astăzi, vineri 13 Mai 2005, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru persoane de etnie romă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai Serviciului Public de asistenţă socială, ai sindicatelor şi patronatelor şi ai etniei rome.

Cele 482 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 350 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 23 agenţi economici: la Sibiu 18 firme au oferit 320 locuri de muncă iar la Mediaş 5 agenţi economici – 30 locuri. De asemenea, la fel ca şi la alte burse, Oficiul de Informare Recrutare Sibiu şi-a prezentat oferta, punând la dispoziţie 237 locuri din care: 112 ofiţeri, 105 maiştri militari şi 20 subofiţeri.   

Dintre persoanele intervievate 32 au fost selectate în vederea încadrării (17 la Sibiu şi 15 la Mediaş), alte 17 persoane fiind încadrate pe loc în meseriile: încărcător – descărcător, măturător stradă şi muncitori necalificaţi.

 

Sibiu, 13 Mai 2005

 

La inceput

 

 

Rezultatele

Bursei locurilor de muncă pentru persoane cu handicap

 

 

Astăzi, vineri 17 Iunie 2005, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu handicap, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu concomitent în Sibiu şi Mediaş.

La această acţiune au participat ca invitaţi membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai prefecturii, ai serviciilor publice deconcentrate, ai sindicatelor şi patronatelor precum şi organizaţii nonguvernamentale care activează în acest domeniu.

Cele 501 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 676 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 41 agenţi economici: la Sibiu 27 firme au oferit 537 locuri de muncă iar la Mediaş 14 agenţi economici – 139 locuri.

Din punctul de vedere al numărului de locuri de muncă oferite judeţul Sibiu s-a situat pe locul 5 la nivel naţional, fiind devansat de municipiul Bucureşti şi judeţele Braşov, Buzău şi Ilfov. 

Dintre persoanele intervievate 50 au fost selectate în vederea încadrării (29 la Sibiu şi 21 la Mediaş), urmând a fi angajate după susţinerea unui interviu sau probe de lucru la sediul angajatorului.  

 

Sibiu, 17 iunie 2005

 

La inceput

 

Rezultatele

 

Bursei locurilor de muncă pentru studenţi

 

 

 

Astăzi, joi 30 Iunie 2005, începând cu ora 09:00, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru studenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în colaborare cu Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu.

La deschiderea oficială a bursei au participat membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai prefecturii, ai Universităţii Lucian Blaga, ai serviciilor publice deconcentrate, ai sindicatelor şi patronatelor.

Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa a mai avut ca scop şi familiarizarea studenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a selecta tineri pe care să-i formeze profesional, astfel încât la finalizarea studiilor să-i încadreze în muncă.

Cei peste 900 studenţi participanţi au avut de ales dintr-un număr de 450 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 33 agenţi economici.

Dintre persoanele intervievate, 340 au fost selectate în vederea încadrării, alte 20 persoane fiind încadrate pe loc în meseriile: 13 – inginer mecanic şi 7 – economist.

 

Sibiu, 30 iunie 2005

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu

 

 

          La sfârşitul lunii mai 2005 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.748 şomeri (faţă de 9.244 înregistraţi în luna aprilie), dintre care 3.687 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5 % (cu 0,3 mai mică decât luna trecută). La nivel naţional rata şomajului este de 5,5%, fapt ce situează Sibiul pe locul 14 pe ţară.   

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: zona Sibiu – 3.435, Mediaş – 3.142, Agnita – 968, Avrig – 615, Cisnădie – 205 şi Dumbrăveni – 383; din punct de vedere socio-profesional 7.100 sunt muncitori, 1.398 persoane cu studii medii şi 250 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.482 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 3.772 provin din mediul urban şi 4.976 din mediul rural.    

În cursul lunii mai AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă sau să-l schimbe pe cel actual, un număr de 2.295 locuri de muncă vacante, dintre care 203 pentru persoane cu studii superioare, 377 pentru persoane cu studii medii şi 1.715 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 21 persoane s-au încadrat pe locuri de muncă nou create ca urmare a acordării de credite cu dobândă avantajoasă de către AJOFM Sibiu; 74 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă şi alte 107 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 841 persoane, 69 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării în muncă a şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt întreţinători unici de familie iar prin  absolvirea cursurilor de formare profesională în luna mai au fost angajate 32 persoane.

            Alte măsuri promovate de către agenţie privesc ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar (62 şomeri angajaţi), acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (34 persoane încadrate) precum şi stimularea mobilităţii forţei de muncă (3 persoane angajate în luna mai).

 

 

SIBIU, 22 iunie 2005

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu

 

 

          La sfârşitul lunii iunie 2005 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 8.866 şomeri (faţă de 8.748 înregistraţi în luna mai), dintre care 3.964 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5 %. La nivel naţional rata şomajului este de 5,5%, Sibiul situându-se astfel pe locul 16 pe ţară.   

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: zona Sibiu – 2.961, Mediaş – 3.487, Agnita – 823, Avrig – 908, Cisnădie – 243 şi Dumbrăveni – 444; din punct de vedere socio-profesional 7.197 sunt muncitori, 1.424 persoane cu studii medii şi 245 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.502 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.472 provin din mediul urban şi 4.394 din mediul rural.    

            În cursul lunii iunie AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 3.118 locuri de muncă vacante oferite de agenţi economici din judeţ, dintre care 208 pentru persoane cu studii superioare, 389 pentru persoane cu studii medii şi 2.521 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 32 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 80 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi 3 beneficiari ai Legii 116/2002 au fost angajaţi prin încheierea de contracte de solidaritate. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 951 persoane, 42 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării în muncă a şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt întreţinători unici de familie iar prin  absolvirea cursurilor de formare profesională în luna iunie au fost angajate 21 persoane.

            Alte măsuri promovate de către agenţie privesc ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar (57 şomeri angajaţi), acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (37 persoane încadrate) precum şi stimularea mobilităţii forţei de muncă (3 persoane angajate în luna iunie).

 

 

SIBIU, 14 IULIE 2005

 

La inceput

 

Caravana Ocupării în comunităţile de romi

 

Întrucât persoanele de etnie romă se confruntă cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă o atenţie deosebită acestui grup ţintă, prin organizarea unor acţiuni ce li se adresează în mod special. De asemenea, unul dintre principalele aspecte urmărite în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană este îndeplinirea planurilor şi măsurilor menite să conducă la îmbunătăţirea situaţiei persoanelor aparţinând acestei etnii.

Astfel, în săptămâna 15-19 august se va desfăşura acţiunea „Caravana Ocupării” – în comunităţile de romi. Concret, în această perioadă persoane din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Sibiu se vor deplasa în localităţi din judeţ pentru a prezenta celor interesaţi serviciile de care pot beneficia din partea agenţiei (formare profesională, medierea muncii, informare şi consiliere profesională, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, locurile de muncă vacante din judeţ) după următorul program: Copşa Mică - 16 august, Nocrich - 18 august şi Roşia - 19 august.

 În cadrul acestei acţiuni se va avea în vedere pe de o parte diseminarea informaţiilor cu privire la drepturile şi serviciile de care beneficiază persoanele aparţinând acestei etnii conform prevederilor legale în vigoare, iar pe de altă parte se va face şi o identificare a problemelor cu care se confruntă romii, pentru a putea fundamenta mai bine programele viitoare.

Pentru anul 2005 AJOFM Sibiu şi-a propus, prin Programul anual de Ocupare a Forţei de Muncă, încadrarea unui număr de 160 persoane de etnie romă prin intermediul diferitelor măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă. În primele 7 luni au fost deja angajaţi 181 romi – 51 prin acordarea serviciilor de mediere a muncii, 20 ca urmare a absolvirii cursurilor de calificare organizate şi 110 prin încadrarea temporară în servicii publice de interes comunitar. De asemenea prin organizarea ediţiei din acest an a Bursei locurilor de muncă pentru romi 20 persoane aparţinând acestei etnii s-au angajat în diverse meserii: măturător stradă, muncitor necalificat şi încărcător/descărcător.

 

SIBIU, 11 august 2005

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu

 

 

          La sfârşitul lunii iulie 2005 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.296 şomeri (faţă de 10.949 înregistraţi în luna iulie a anului trecut), dintre care 3.863 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,3% (faţă de 6,1% în aceeaşi perioadă a anului 2004).

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: zona Sibiu – 3.821, Mediaş – 3.316, Agnita – 853, Avrig – 763, Cisnădie – 236 şi Dumbrăveni – 307; din punct de vedere socio-profesional 7.673 sunt muncitori, 1.309 persoane cu studii medii şi 314 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.338 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.049 provin din mediul urban şi 5.247 din mediul rural.    

            În cursul lunii iulie AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 2.694 locuri de muncă vacante oferite de agenţi economici din judeţ, dintre care 213 pentru persoane cu studii superioare, 352 pentru persoane cu studii medii şi 2.129 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 29 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 76 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi 2 beneficiari ai Legii 116/2002 au fost angajaţi prin încheierea de contracte de solidaritate. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 778 persoane, 51 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt întreţinători unici de familie iar prin  absolvirea cursurilor de formare profesională în luna iulie au fost angajate 47 persoane. 

            Alte măsuri promovate de către agenţie privesc acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (27 persoane încadrate), ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar (21 şomeri angajaţi), subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea a 12 persoane cu handicap, precum şi stimularea mobilităţii forţei de muncă (7 persoane angajate în luna iulie).

 

 

SIBIU, 18 august 2005

 

La inceput

 

 

Sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ

 

Proaspeţii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, se pot prezenta la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu pentru a fi luaţi în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. La întocmirea dosarului sunt necesare: actul de identitate, actele de studii şi de calificare şi adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Serviciile sunt oferite în mod gratuit şi constau în informare şi consiliere profesională, medierea muncii, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi individuale, formare profesională şi sunt menite să îi ajute să-şi găsească mai uşor un loc de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, care într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj dacă fac dovada că în această perioadă s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Actele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj sunt:

1. acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj;

2. declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj;

3. actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;

4. declaraţie pe proprie răspundere a absolvenţilor că nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului.

Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioada de 6 luni şi este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data stabilirii acesteia.

Pentru a uşura accesul persoanelor aparţinând acestei categorii pe piaţa muncii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează, în data de 23 septembrie 2005, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

 

Sibiu, 08 septembrie 2005

 

La inceput

 

 

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a

absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a subvenţionat locurile de muncă pentru 393 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ încadraţi în primele 8 luni ale acestui an. Din bugetul asigurărilor pentru şomaj au fost cheltuiţi până acum 1.890.000 RON din cei 3.025.720 RON prevăzuţi pentru acest tip de subvenţie în anul 2005. De asemenea în anul 2004 pentru cei 841 absolvenţi încadraţi pe locuri de muncă subvenţionate s-au cheltuit circa 20 miliarde lei vechi.  

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

    a) 1 salariu de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

    b) 1,2 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

    c) 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus pe o perioada de 18 luni.

Nu beneficiază de aceste prevederi angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, pentru absolvenţii din această categorie.

Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile prevăzute de Legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii. Absolvenţii pot fi încadraţi în aceste condiţii o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

În perioada celor 3 ani, absolvenţii pot urma o forma de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii. Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Pentru a înlesni contactul dintre angajatori şi absolvenţi, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează, în data de 23 septembrie 2005, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

 

Sibiu, 13 septembrie 2005

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu

 

 

          La sfârşitul lunii august 2005 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.489 şomeri, dintre care 3.995 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,4%.

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: zona Sibiu – 3.908, Mediaş – 3.500, Agnita – 746, Avrig – 790, Cisnădie – 251 şi Dumbrăveni – 294; din punct de vedere socio-profesional 7.716 sunt muncitori, 1.378 persoane cu studii medii şi 395 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.402 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.362 provin din mediul urban şi 5.127 din mediul rural.    

În cursul lunii august AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 2.311 locuri de muncă vacante oferite de agenţi economici din judeţ, dintre care 199 pentru persoane cu studii superioare, 353 pentru persoane cu studii medii şi 1.759 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 47 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 101 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 58 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt întreţinători unici de familie. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 685 persoane iar prin  absolvirea cursurilor de formare profesională în luna august au fost angajate 36 persoane. 

            Alte măsuri promovate de către agenţie privesc acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (28 persoane încadrate), ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (17 şomeri angajaţi), subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea a 4 şomeri care mai au 3 ani până la pensie, precum şi stimularea mobilităţii forţei de muncă (2 persoane angajate în luna august).

 

 

SIBIU, 16 septembrie 2005

 

 

La inceput

 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri, 23 septembrie 2005, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi” în Sibiu (la Cercul Militar) şi Mediaş (la Casa Schuller), începând cu ora 0900.

Această măsură activă pentru combaterea şi prevenirea şomajului se adresează în special absolvenţilor de orice formă de învăţământ, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau doresc să-l schimbe pe cel actual.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Până la această dată, dintre cei 133 agenţi economici din judeţ contactaţi, au confirmat participarea la bursă un număr de 46, care au pus la dispoziţie 418 locuri de muncă vacante (la Sibiu 25 firme oferă 185 locuri şi la Mediaş 21 firme – 233 locuri). Dintre acestea 55 sunt destinate persoanelor cu studii superioare iar 363 sunt pentru persoane fără studii superioare. Meseriile cele mai solicitate sunt – pentru persoane cu studii superioare: inspector asigurări (20 locuri), inginer mecanic (10), economist (6), inginer automatică (5), director vânzări, arhitect, inginer constructor; pentru persoanele fără studii superioare: confecţioner piele (82), agent asigurări (70), confecţioner îmbrăcăminte (44), şofer (32), muncitor necalificat (28), vânzător (27), operator introducere şi validare date (22), sudor (17), mecanic auto, casier, ospătar, contabil şi altele.

Datele sunt preliminarii, urmând ca până la data desfăşurării bursei pentru absolvenţi numărul locurilor de muncă şi al agenţilor economici participanţi să crească.

La bursa pentru absolvenţi organizată anul trecut şi-au găsit un loc de muncă un număr de 161 persoane, încadrate în meserii precum ingineri (construcţii, mecanic, textil, auto, economist, chimist, industrie alimentară), consilier juridic, programator, vânzător, confecţioner îmbrăcăminte, ambalator, asistent în relaţii publice şi comunicare, agent asigurări şi altele.    

Agenţii economici care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax: 237719 sau 230089.

 

Sibiu, 19 septembrie 2005

 

La inceput

 

Ofertă bogată la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

 

Proaspeţii absolvenţi de învăţământ care au dorit să se angajeze au avut de ales dintr-un număr de 1009 locuri de muncă puse la dispoziţie astăzi, 23 septembrie 2005, în cadrul Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu începând cu ora 9:00 în Sibiu şi în Mediaş.

La deschiderea oficială a bursei au participat membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Sibiu, reprezentanţi ai prefecturii, ai serviciilor publice deconcentrate, ai sindicatelor şi patronatelor.

Pe lângă oferirea de locuri de muncă, bursa a mai avut ca scop şi familiarizarea absolvenţilor cu modalităţile de căutare a unui loc de muncă şi cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare, precum şi determinarea angajatorilor de a selecta tineri pe care să-i angajeze şi să-i formeze profesional.

Cei peste 1650 absolvenţi participanţi - 1345 la Sibiu şi 310 la Mediaş - au avut de ales dintr-un număr de 1009 locuri de muncă puse la dispoziţie de către 88 agenţi economici. Astfel la Sibiu 60 firme au oferit 732 locuri vacante iar la Mediaş 28 firme - 277 locuri, atât pentru persoane cu studii superioare cât şi pentru absolvenţi de studii medii.

De asemenea, la fel ca şi la alte burse, Oficiul de Informare Recrutare Sibiu şi-a prezentat oferta punând la dispoziţie 227 locuri din care: 122 ofiţeri şi 105 maiştri militari.

Dintre persoanele intervievate, 706 au fost selectate în vederea încadrării (435 la Sibiu şi 271 la Mediaş), urmând a susţine interviuri sau probe de lucru ulterioare la sediul angajatorilor.   

 

Sibiu,  23 septembrie 2005

 

La inceput

 

Facilitarea accesului pe piaţa muncii a femeii roma

 

 

Astăzi, 28 septembrie 2005, în organizarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a avut loc, la sediul instituţiei, o masă rotundă cu tema Facilitarea accesului pe piaţa muncii a femeii roma – obstacole şi direcţii de acţiune.

Această acţiune a avut ca scop crearea unui cadru pentru o mai bună colaborare cu factorii locali implicaţi în problematica etniei rome şi găsirea unor soluţii privind îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă, în special a femeii roma.

Au participat reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, Partidei Romilor şi ai administraţiei publice locale, primari, viceprimari şi consilieri pe problemele romilor din cadrul primăriilor (Roşia, Miercurea Sibiului, Moşna, Copşa Mică, Merghindeal, Nocrich şi Poiana Sibiului).

Persoane din cadrul compartimentelor specializate ale agenţiei au prezentat serviciile care pot fi oferite în mod gratuit beneficiarilor şi care constau în informare şi consiliere privind cariera, medierea muncii, cursuri de calificare/recalificare profesională pentru creşterea gradului de ocupare în cadrul etniei rome. Accentul a fost pus pe acestea din urmă deoarece este cunoscut faptul că un neajuns în cadrul comunităţilor de romi îl reprezintă lipsa de calificare profesională în meserii moderne, care asigură un acces mai uşor pe piaţa muncii.     

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice comunităţilor roma, în perioada următoare vor fi demarate de către agenţie o serie de acţiuni, începând cu deplasări în toate localităţile din mediul rural din judeţ, ce vor avea în vedere programele de lucrări publice de dezvoltare locală în comunităţile de romi prin angajarea persoanelor aparţinând acestei etnii,  precum şi realizarea unui sondaj pe teme de ocupare pe piaţa muncii în rândul femeilor de etnie roma.

 

Sibiu,  28 septembrie 2005

 

La inceput

 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

 

Una dintre măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute de Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ce vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se referă la stimularea mobilităţii forţei de muncă.

Astfel, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a două salarii minime brute pe ţară în vigoare la data acordării (la această dată salariul minim este de 310 RON).

De asemenea, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a 7 salarii minime brute pe ţară.

Beneficiază de drepturile prevăzute mai sus numai persoanele care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni, şi pot fi solicitate în termen de maximum 12 luni de la data încadrării în muncă.

Pentru acordarea acestor drepturi persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană unde se află în evidenţă următoarele documente:

1.      cerere tip;

2.      actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

3.      dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

4.      angajament tip.

În primele 9 luni ale acestui an AJOFM Sibiu a acordat prime de instalare sau încadrare unui număr de 32 persoane, care fie s-au încadrat într-o localitate situată la peste 50 km de domiciliu, fie şi-au schimbat domiciliul ca urmare a încadrării.

 

Sibiu, 25 octombrie 2005

 

La inceput

 

Întruniri de lucru comune

 

Marţi, 25 şi miercuri 26 octombrie 2005 au avut loc la Mediaş şi, respectiv, la Sibiu două întruniri de lucru comune organizate de Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Sibiu, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Casa judeţeană de Pensii la care au fost invitaţi reprezentanţi ai angajatorilor, sindicatelor (salariaţilor), societăţii civile, ONG-uri. Aceste întruniri fac parte din Programul de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Sibiu şi au ca scop dezbaterea interactivă a reglementărilor legale în domeniile de lucru ale celor 4 instituţii deconcentrate din sistem.

Reprezentanţii DMSSF au prezentat măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi, după caz, medierea/concilierea conflictelor de interese, acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor şi procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a evaluării standardelor generale de calitate a serviciilor sociale. Materialul prezentat de ITM a făcut referiri la armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă cu directivele UE precum şi consecinţele negative ale muncii fără forme legale. Din partea CJP au fost abordate aspecte practice privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi rezultatele primelor trei etape ale recalculării pensiilor din domeniul public. Specialiştii AJOFM au punctat obligaţiile ce revin angajatorilor în conformitate cu Legea nr. 76/2002, situaţia ocupării forţei de muncă şi evoluţia şomajului în anul 2005, stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi accesul la un loc de muncă al persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr. 116/2002, privind combaterea marginalizării sociale.

Organizarea acestor evenimente reprezintă un câştig pentru toate părţile implicate activ în piaţa muncii (angajatori, salariaţi, sindicate, patronate şi instituţii publice deconcentrate) care au astfel posibilitatea de a discuta despre problemele cu care se confruntă zilnic. Îmbucurător este faptul că la întâlnirea organizată la Mediaş au participat foarte mulţi angajatori din această zonă, ceea ce denotă atât un interes crescut pentru problematica abordată cât şi faptul că piaţa muncii locală este în dezvoltare ” a declarat domnul Mircea Dorin CREŢU, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

 

 

Sibiu,  27 octombrie 2005

 

La inceput

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu

 

 

            La sfârşitul lunii septembrie 2005 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.537 şomeri, dintre care 4.043 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,4%.

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: Sibiu – 3.899 persoane, Mediaş – 3.475, Agnita – 863, Avrig – 785, Cisnădie – 244 şi Dumbrăveni – 271; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.703 sunt muncitori, 1.420 persoane cu studii medii şi 414 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.668 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.674 provin din mediul urban şi 4.863 din mediul rural.    

            În cursul lunii septembrie AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 2.476 locuri de muncă vacante oferite de agenţi economici din judeţ, dintre care 212 pentru persoane cu studii superioare, 338 pentru persoane cu studii medii şi 1.926 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 81 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 87 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 57 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt întreţinători unici de familie. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 647 persoane iar prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna septembrie au fost angajate 46 persoane. 

            Alte măsuri promovate de către agenţie privesc acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (30 persoane încadrate), ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (72 şomeri angajaţi), subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea a 3 şomeri care mai au 3 ani până la pensie, precum şi încadrarea în muncă a persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii 116/2002, prin încheierea de contracte de solidaritate (4 persoane angajate în luna septembrie).

 

 

SIBIU, 31 octombrie 2005

 

La inceput

 

DEZBATEREA „Dezvoltare locală şi regională durabilă

 

În data de 1 noiembrie 2005 în Alba Iulia, Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN, a organizat o dezbatere cu tema „Dezvoltare locală şi regională durabilă”. La această dezbatere, moderată de doamna Corina Dragotescu, directorul cotidianului ADEVĂRUL, au participat reprezentanţi ai instituţiilor centrale şi locale implicate în elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală şi regională, precum şi partenerii sociali.

Principalul obiectiv al acţiunii a fost reprezentat de comunicarea şi cooperarea între zonele locale şi regionale, în vederea identificării, extinderii şi valorificării ariei oportunităţilor, cu scopul dezvoltării economice şi sociale.

Importanţa conceptului economic de dezvoltare regională, rezultă din însăşi obiectivele urmărite prin politicile, strategiile şi instrumentele elaborate de Guvernul României, de a realiza standardele competitive la nivelul tuturor regiunilor din România comparabile cu cele din Uniunea Europeană.

Politica şi strategiile de dezvoltare regională a României sunt o componentă a reformei Guvernului corelată cu Planurile de dezvoltare regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.

În felul acesta se armonizează nevoile generale ale ţării cu interesele specifice regiunilor.

            Dezbaterea este o consecinţă a preocupărilor pe care C.S.N MERIDIAN le are în mod constant cu partenerii sociali, inclusiv cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu care are încheiat un Protocol de colaborare pe diverse teme de interes comun.

            Printre participanţi s-au numărat Ministrul economiei şi comerţului, domnul Codruţ Şereş, Ministrul Mediului şi gospodăririi apelor, doamna Sulfina Barbu, preşedintele ANOFM, secretar de stat Silviu Bian,  prefectul judeţului Sibiu, domnul Ion Ariton şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate din judeţele regiunii 7 centru.  

            Prezent la dezbatere, domnul Mircea Dorin Creţu, directorul AJOFM Sibiu a declarat: „Această acţiune a fost organizată în contextul lansării şi prezentării sub patronajul Domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, a Raportului Naţional de Dezvoltare Umană pentru România 2003-2005 «Guvernare Locală şi Dezvoltare Umană» şi a Raportului Global de Dezvoltare Umană 2005 «Cooperare Internaţională la Răscruce» şi a Reuniunii  consultative a Consiliului Economic şi Social, prezidată de Domnul Călin Popescu Tăriceanu, Prim Ministrul României - al cărei scop l-a constituit consolidarea dialogului social”.

 

 

Sibiu, 03 noiembrie 2005

 

La inceput

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu

 

 

            La sfârşitul lunii octombrie 2005 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.854 şomeri, dintre care 4.225 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,6%.

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: zona Sibiu – 3.914 persoane, Mediaş – 3.754, Agnita – 933, Avrig – 768, Cisnădie – 234 şi Dumbrăveni – 251; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.925 sunt muncitori, 1.486 persoane cu studii medii şi 443 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 3.952 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.804 provin din mediul urban şi 5.050 din mediul rural.    

            În cursul lunii octombrie AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 2.466 locuri de muncă vacante oferite de agenţi economici din judeţ, dintre care 213 pentru persoane cu studii superioare, 339 pentru persoane cu studii medii şi 1.914 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 108 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 88 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 30 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt întreţinători unici de familie. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 754 persoane,  prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna octombrie au fost angajate 47 persoane iar alţi 7 şomeri au beneficiat de primele de instalare sau încadrare prevăzute de măsura activă de stimulare a mobilităţii forţei de muncă. 

            Alte măsuri promovate de către agenţie privesc acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (32 persoane încadrate), ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (9 şomeri angajaţi), subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea a 2 şomeri care mai au 3 ani până la pensie, precum şi încadrarea în muncă a persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii 116/2002, prin încheierea de contracte de solidaritate (30 persoane angajate în luna octombrie).

 

 

Sibiu, 14 noiembrie 2005

 

La inceput

 

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru

 încadrarea şomerilor care mai au 3 ani până la pensie

 

Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă (dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială), beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Nu beneficiază de aceste facilităţile angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de munca sau de serviciu cu aceste persoane.

Pentru acordarea drepturilor, angajatorii vor încheia cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu o convenţie şi totodată vor depune o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate, precum şi următoarele documente ale persoanei:

a) actul de identitate;

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă;

c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării (eliberat de Casa Judeţeană de Pensii);

d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale, după caz;

e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date.

Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condiţiile existente la data angajării şi îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.

Sumele cuvenite se acordă lunar, de la data încheierii convenţiei, proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în aceste condiţii. Aceste sume vor fi deduse din contribuţia pe care angajatorul este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

În primele 10 luni ale anului 2005 prin această măsură activă au fost încadraţi în  muncă, în judeţul Sibiu, un număr de 25 şomeri.

 

 

SIBIU, 25 noiembrie 2005

 

La inceput

 

Înscriere în banca de date a solicitanţilor de locuri de muncă în Spania

 

 

Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă organizează în perioada 23-30 noiembrie 2005, la sediul Oficiului, str. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sect. 1, Bucureşti, acţiunea de înscriere în banca de date a persoanelor de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 20 şi 45 ani, solicitante de locuri de muncă în domeniul agricol în Spania.


 
Pentru informaţii sunaţi la: 021/315.88.44, 021/312.46.70 şi 0788.15.88.44.

 

 

 

 

SIBIU, 25 noiembrie 2005

 

La inceput

 

 

MARŢI, 29 NOIEMBRIE 2005, ORA 10:00, AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SIBIU ORGANIZEAZĂ LA SEDIUL AGENŢIEI, STRADA MORILOR NR 51 A, CONFERINŢA DE PRESĂ CU TEMA MODIFICĂRILE ADUSE ANUL ACESTA LEGII 76/2002. 

 

SIBIU, 25 noiembrie 2005

 

 

La inceput

 

Modificările şi completările aduse Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

 şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin OUG nr. 144/2005

                                                               

 

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă au fost create premisele necesare pentru asigurarea unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii. Deşi unele măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă şi-au dovedit eficienţa pe piaţa muncii, s-a impus o abordare mai consistentă a unor obiective precum creşterea ratei de ocupare, reducerea ratei şomajului sau promovarea unei pieţe a muncii mai flexibile. Ţinându-se cont şi de angajamentele privind politica de protecţie socială cuprinse în Programul de Guvernare pe perioada 2005-2008, prin OUG nr.144/2005 s-a urmărit întărirea cadrului legal şi instituţional, în sensul adoptării unor noi masuri, precum şi al adaptării celor existente la realităţile societăţii româneşti aflată în permanentă schimbare.

Astfel, cea mai importantă modificare adusă Legii nr. 76/2002 se referă la acordarea indemnizaţiei de şomaj. Concret, indemnizaţia de şomaj va fi, începând cu data de 1 ianuarie 2006, o suma neimpozabilă lunară reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data stabilirii acesteia, la care se adaugă, pentru persoanele cu un stagiu mai mare de 3 ani, o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. Cotele procentuale se diferenţiază după cum urmează:

a)                 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

b)                 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c)                  7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;

d)                 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Trebuie menţionat faptul că indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a)                 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b)                 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c)                  12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

După cum se cunoaşte, acordarea dreptului la indemnizaţia de şomaj, ca măsură de protecţie socială pasivă, se efectua în acelaşi cuantum tuturor persoanelor pentru care intervenise riscul de şomaj şi fără a se ţine cont de stagiul de cotizare realizat şi de contribuţiile plătite la bugetul asigurărilor pentru şomaj. În acest sens, tocmai pentru a elimina inechităţile, se restabileşte principiul asigurării, în sensul că fiecare beneficiar al sistemului primeşte în funcţie de cât a contribuit. Trebuie ştiut şi faptul ca persoanele expuse la şomaj pot încheia un contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, sau, după caz, reşedinţa, dacă au cel puţin 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate”, a declarat domnul Silviu Bian, preşedintele ANOFM şi secretar de stat în cadrul MMSSF.

 

O altă modificare importantă adusă Legii nr. 76/2002, se referă la stimularea absolvenţilor, dar şi a angajatorilor care încadrează în muncă persoanele din acest grup ţintă. Astfel, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ beneficiază, pe lângă subvenţionarea locurilor de muncă destinate acestora, şi de scutirea, pe o perioada de 12 luni, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă absolvenţilor respectivi.

În ceea ce priveşte stimularea absolvenţilor, Ordonanţa prevede ca absolvenţii instituţiilor de învăţământ dar şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, să beneficieze din bugetul asigurărilor pentru şomaj de o prima neimpozabilă, egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încadrării în instituţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni.

De asemenea, absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a acestui drept beneficiază de o sumă neimpozabilă, egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Această sumă se acordă după 12 luni de la data angajării.

Tot in scopul creşterii gradului de ocupare, Ordonanţa mai prevede şi o noua serie de facilităţi pentru angajatorii care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale. Astfel, angajatorii beneficiază, pe lângă subvenţionarea locurilor de muncă destinate acestora, şi de scutirea, pe o perioada de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

 

 

SIBIU, 29 noiembrie 2005

 

 

La inceput

 

Preselecţie  pentru  solicitanţi de locuri de muncă în Germania

 

Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă organizează în perioada 07-09 decembrie 2005, la sediul Oficiului, str. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sect. 1, Bucureşti, acţiunea de preselectare a solicitanţilor de locuri de muncă în Germania – muncitori cu experienţă în domeniul agricol.

Condiţiile ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

 1. cunoaşterea limbii germane - nivel minim;
 2. femei şi bărbaţi cu vârsta maxim 55 ani;
 3. avantaj - carnet de conducere, experienţă în conducerea maşinilor agricole precum şi în lucrări uşoare de reparaţii.  

Documentele necesare sunt următoarele:

 1. Copie B.I. sau C.I. cu valabilitate de min. 6 luni ;
 2. Copie paşaport cu valabilitate de min. 6 luni;
 3. Fişă personală (tipizat OMFM);
 4. C.V. în limba română ( tipizat OMFM);
 5. Copie legalizată a certificatului de absolvire şi/sau calificare;
 6. Copie legalizată a cărţii de muncă (toate paginile scrise);
 7. Dovada experienţei în domeniul agricol (certificat de producător, adeverinţă din care să rezulte experienţa în domeniul agricol)
 8. Adeverinţa de la medicul de familie care să ateste că solicitantul este clinic sănătos;
 9. Cazierul judiciar în original care să ateste că solicitantul nu are antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
 10.  Declaraţie pe proprie răspundere legalizată notarial din care să rezulte că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate;
 11.   Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte numărul de copii minori aflaţi în întreţinerea acestuia, autentificată la notariat.
 12.  2 fotografii tip paşaport.

 

Persoanele care vor prezenta documente falsificate, fie prin ştergerea sau adăugarea în mod intenţionat a unor date din cuprinsul înscrisului, fie prin contrafacerea întregului înscris, la înregistrarea dosarului personal în banca de date a OMFM în scopul obţinerii dreptului de a beneficia de un contract de munca în străinătate vor fi denunţate de îndată organelor abilitate pentru cercetarea penală şi pedepsirea faptelor comise. Precizăm ca vor fi acceptate numai dosarele în care se prezintă toate documentele specificate mai sus, dosarul depus constituind primul pas în procesul de recrutare şi plasare a forţei de muncă în străinătate.

 

 

SIBIU, 06 decembrie 2005

 

 

La inceput

 

Ziua Porţilor Deschise la

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează în data de 09 decembrie 2005,Ziua Porţilor Deschise”, la sediul din Sibiu, strada Morilor nr. 51 A.

 

 

SIBIU, 06 decembrie 2005

 

La inceput

 

 

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru ocuparea temporară

a forţei de muncă pentru dezvoltarea comunităţilor locale

 

 

Una dintre măsurile active cu cele mai bune rezultate aplicate de AJOFM Sibiu conform prevederilor Legii 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, se referă la subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

Astfel, în perioada 1 noiembrie - 31 martie, ANOFM finanţează încadrarea în muncă a şomerilor în lucrări comunitare cu un salariu minim brut pe economie, la care se adaugă contribuţiile sociale datorate de angajator, aferente acestuia. Pentru şomerii angajaţi prin această măsură activă în perioada 1 aprilie-31 octombrie, cuantumul subvenţiei este de 70% din salariul minim brut pe ţară. Subvenţiile se acordă pentru maximum 12 luni.

Prin aplicarea acestei măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Sibiu a reuşit  încadrarea unui număr de 1.683 persoane în anul 2004.

În cursul anului 2005 au fost încheiate un număr de 141 convenţii cu 55 primării din judeţul Sibiu. Prin intermediul acestor convenţii au fost încadraţi, în perioada 01.01.2005 – 30.11.2005, un număr de 1.418 şomeri. Un număr de 135 convenţii s-au derulat până la 30.11.2005, în luna decembrie 2005 mai sunt în derulare 6 convenţii cuprinzând 114 persoane, majoritatea provenind din rândul etniei rome .  

            Până la data de 30.11.2005 au fost cheltuite fonduri în valoare de 2.316.936 RON, iar pentru luna decembrie sunt necesari 413.000 RON.

 

SIBIU, 15 decembrie 2005

 

La inceput

 

 

Situaţia şomajului în judeţul Sibiu

 

 

            La sfârşitul lunii noiembrie 2005 erau înscrişi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu 9.774 şomeri, dintre care 4.184 femei, rata şomajului înregistrând valoarea de 5,5%. Faţă de luna trecută rata şomajului prezintă o scădere cu 0,1 puncte procentuale (valoarea înregistrată în octombrie fiind de 5,6%).

În profil teritorial situaţia se prezintă astfel: zona Sibiu – 3.815 persoane, Mediaş – 3.838, Agnita – 960, Avrig – 671, Cisnădie – 252 şi Dumbrăveni – 238; din punctul de vedere al repartizării pe categorii socio-profesionale 7.794 sunt muncitori, 1.522 persoane cu studii medii şi 458 persoane cu studii superioare. Din totalul şomerilor 4.045 sunt persoane indemnizate, iar după mediul de provenienţă 4.771 provin din mediul urban şi 5.003 din mediul rural.    

În cursul lunii noiembrie AJOFM Sibiu a pus la dispoziţia celor interesaţi să ocupe un loc de muncă, un număr de 2.281 locuri de muncă vacante oferite de agenţi economici din judeţ, dintre care 208 pentru persoane cu studii superioare, 218 pentru persoane cu studii medii şi 1.855 pentru muncitori.

În aceeaşi lună 129 absolvenţi de instituţii de învăţământ au fost încadraţi prin subvenţionarea locurilor de muncă, 214 persoane au beneficiat de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului şi alte 45 persoane au ocupat un loc de muncă prin măsurile destinate încadrării şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau care sunt întreţinători unici de familie. De asemenea, prin activităţile de mediere realizate de agenţiile locale din cadrul AJOFM Sibiu s-a asigurat încadrarea în muncă a 613 persoane,  prin absolvirea cursurilor de formare profesională în luna octombrie au fost angajate 32 persoane iar alţi 5 şomeri au beneficiat de primele de instalare sau încadrare prevăzute de măsura activă de stimulare a mobilităţii forţei de muncă.  

            Alte măsuri promovate de către agenţie privesc acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională (40 persoane încadrate), ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de dezvoltare locală (57 şomeri angajaţi), încadrarea în muncă a persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii 116/2002, prin încheierea de contracte de solidaritate (4 persoane angajate), precum şi acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, măsură prin care în luna noiembrie au ocupat un loc de muncă 35 persoane.

 

 

SIBIU, 15 decembrie 2005

 

 

La inceput

 

 

MATERIALE PROMOTIONALE

 

 

La inceput