Consiliere şi mediere pentru persoane cu dizabilităţi

 

 

Activitatea de consiliere şi mediere pentru persoane cu dizabilităţi desfăşurată în cadrul Centrului de consiliere şi mediere pentru persoane cu dizabilităţi are la baza un proiect implementat de ANOFM în perioada 2004-2007 în 8 centre pilot din ţară.

          Proiectul „Servicii de consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi” s-a derulat în baza unui împrumut acordat de către Banca Mondială(Ro 4616) în valoare de 1.147.000 dolari, din care 267.000 dolari din partea Guvernului României. Scopul proiectului- dezvoltarea capacităţii agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă de a furniza servicii de consiliere şi mediere unui grup ţintă cu nevoi speciale, acordând atenţie simultan şi colaborării cu agenţii economici care urmează să angajeze persoane din această categorie, adresându-se, astfel, ambelor segmente ale pieţei muncii.

Persoana cu handicap, care se adresează AJOFM Sibiu, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de handicap în care este încadrată, beneficiază în mod gratuit de un pachet de servicii specializate, în vederea găsirii unui loc de muncă: activităţi de informare despre piaţa muncii, evoluţia şi dinamica ocupaţiilor, consiliere , mediere şi formare profesională.

 

 

Prevederi legale care reglementează protecţia şi promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, încadrate în muncă

 

          Legea nr. 448/06.12.2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,cu modificările şi completările ulterioare;

          Hotărârea Guvernului nr. 268/14.03.2007, pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

          Ordinul nr.1372/29.09.2010, privind aprobarea Procedurilor de Autorizare a unităţilor protejate.

          Ordin 432/2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12, alin 1, lit. b, e-g şi alin. 2 din Legea 448/2006;

          Ordin 590/2008 privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea 448/2006.

          Ordin 651/2008 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare  a implementării standardelor specifice de calitate în centrele pentru persoanele cu handicap. 

          Ordin 31/2007 privind aprobarea Metodologiei de control, inspecţie şi monitorizare aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap.

          Ghidul metodologic nr. 3741/17.05.2004 emis de către Comisia Superioară de Expertiză  Medicală a Persoanelor cu Handicap - Adulţi, cu privire la elementele de sprijin în integrarea profesională a persoanelor cu handicap.

          Facilităţile angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap prevăzute în Legea nr. 76/2002, art.85 alin(2) cu modificările şi completările ulterioare;

          Facilităţile angajaţilor din rândul persoanelor cu handicap prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

          Facilităţile angajatorilor care încadrează absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Formulare

 

            Model pentru comunicarea locurilor de muncă vacante pentru persoane cu handicap

                        Descarcă