COMUNICATE DE PRESĂ

 

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

„Investeşte în oameni!”

 

SIBIU,6 decembrie 2010

AJOFM SIBIU ARE 17 AGENŢI DE OCUPARE, CERTIFICAŢI CNFPA

 

Începând de luna aceasta, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, va pune la dispoziţia sibienilor serviciile a 17 funcţionari publici certificaţi CNFPA ca şi agenţi de ocupare care, prin prestaţia lor post certificare vor contribui la creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite clienţilor agenţiei.

Cursul de perfecţionare  „Agent de Ocupare” s-a derulat în perioada iulie-decembrie 2010 în cadrul proiectului “Modernizarea serviciului public de ocupare (SPO) - Formarea personalului propriu al SPO - Excelenţă în ocupareimplementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, în parteneriat cu Fundaţia Româno - Germană şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Perfecţionarea şi certificarea personalului propriu SPO în acordarea serviciilor de medierea muncii va asigura furnizarea de servicii specializate de calitate superioară, implementarea unui management al calităţii real şi eficient, precum şi continuitate în activitate după 2010 conform normelor europene.

Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea personalului propriu al SPO - Excelenţă în ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire ale personalului propriu al SPO. Prin atingerea acestor obiective, proiectul urmăreşte eficientizarea serviciilor furnizate de către personalul SPO pentru a asigura corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă.

 

 Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi  contacta : AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, etaj 1 cam 113, responsabil mediatizare proiect, Greşanu Cristina 0735537048 ,tel/fax 0269-210 995 

e-mail: proiectSPO@yahoo.com

 

 

Sibiu,3 decembrie 2010

 

Personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare şi-a  certificat cunoştinţele

în limba engleză prin accesare de fonduri europene

 

Cursul de comunicare în limba engleză s-a  derulat pe durata a trei luni începând cu luna octombrie în acelaşi context de pregătire profesională a angajaţilor Serviciului Public de Ocupare (SPO).

Până în prezent  angajaţii AJOFM şi-au îmbunătăţit abilităţile în comunicare în limbi străine cu două cursuri de limba germană şi limba italiană. Cursul de limba engleză este al treilea curs organizat în cadrul proiectului “Modernizarea serviciului public de ocupare (SPO)-Formarea personalului propriu al SPO- Excelenţă în ocupareimplementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu care a urmărit perfecţionarea comunicării într-o limbă străină şi obţinerea certificării CNFPA.

Fundaţia Româno - Germană din Sibiu ca partener în proiect este implicată direct în organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire a personalului SPO în domeniul comunicării în limbile germană, italiană şi engleză.

        Specializarea şi certificarea personalului SPO în domeniul comunicării în limbi străine va asigura furnizarea de servicii specializate de calitate superioară, o mai mare deschidere spre informare şi o mai bună colaborare cu instituţii similare din Europa.

 Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea personalului propriu al SPO - Excelenţă în ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire ale personalului propriu al SPO. Prin atingerea acestor obiective, proiectul nostru urmăreşte eficientizarea serviciilor furnizate de către personalul SPO pentru a asigura corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă.

 

 Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi  contacta : AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, etaj 1 cam 113, responsabil mediatizare proiect, Greşanu Cristina -0743648334,  tel/fax 0269-210 995, e-mail: proiectSPO@yahoo.com

 

 

SIBIU,  24.09. 2010

 

AJOFM Sibiu are 15 formatori de formatori proprii

 

 

Cursul de Formator de Formatori s-a derulat în perioada iulie-septembrie 2010 în acelaşi context de pregătire profesională a angajaţilor Serviciului Public de Ocupare (SPO) ca o activitate distinctă în implementarea proiectului „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea personalului propriu al SPO - Excelenţă în ocupare”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire ale personalului propriu al SPO. Prin atingerea acestor obiective, proiectul nostru urmăreşte eficientizarea serviciilor furnizate de către personalul SPO pentru a asigura corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă.

Cei 15 participanţi la cursul de Formatori de Formatori  au dobândit certificare pe competenţe profesionale noi privind pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare. Prin dobândirea acestor cunoştinţe specifice calităţii de formatori de formatori, personalul propriu SPO se va putea auto-informa şi implicit  auto-forma asigurând astfel sustenabilitatea proiectului.

          La finalul implementării proiectului, solicitantul va beneficia de o echipă de profesionişti cu competenţe certificate şi totodată cu multă experienţă în activitate, care vor disemina cunoştinţele lor  angajaţilor mai tineri, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra relaţiilor între generaţii, combinându-se avantajele competenţelor diferitelor grupe de vârstă.

          Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi  contacta : AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, etaj 1 cam 113, responsabil mediatizare proiect, Greşanu Cristina 0735537048,  tel/fax 0269-210 995, e-mail: proiectSPO@yahoo.com

 

 

 

SIBIU, 23.07.2010

 

AJOFM Sibiu îşi continuă programul de modernizare a serviciului public de ocupare cu un nou curs certificat CNFPA : Medierea Muncii „Agent de Ocupare”

 

În perioada iulie-decembrie 2010,  se va derula cursul de Medierea Muncii –„Agent de Ocupare” în cadrul proiectului “Modernizarea serviciului public de ocupare (SPO)- Formarea personalului propriu al SPO- Excelenţă în ocupareimplementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, în parteneriat cu Fundaţia Româno - Germană şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Cursul de perfecţionare Medierea Muncii –„ Agent de Ocupare” îşi propune o contribuţie eficientă la dezvoltarea profesională a personalului propriu al SPO având ca principal  obiectiv creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite clienţilor agenţiei.

La finalul cursului, cei 18 participanţi care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, vor obţine prin certificare următoarele competenţe profesionale: întocmirea rapoartelor, stabilirea cuantumurilor băneşti, adoptarea deciziilor, evaluarea globală a solicitantului de loc de muncă, ofertarea locurilor de muncă vacante, selectarea şi integrarea forţei de muncă, administrarea şi prelucrarea informaţilor cu ajutorul tehnicii de calcul, lucrul în echipă, perfecţionarea profesională, negocierea criteriilor de angajare, promovarea serviciilor agenţiei, prospectarea pieţei muncii, comunicarea interpersonală, furnizarea informaţiilor de specialitate.

Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea personalului propriu al SPO- Excelenţă în ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire ale personalului propriu al SPO. Prin atingerea acestor obiective, proiectul nostru urmăreşte eficientizarea serviciilor furnizate de către personalul SPO pentru a asigura corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă.

 

 Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi  contacta : AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, etaj 1 cam 113, responsabil mediatizare proiect, Greşanu Cristina 0735537048 ,tel/fax 0269-210 995, e-mail: proiectSPO@yahoo.com

 

SIBIU, 23.07.2010

 

Curs de Formatori de Formatori pentru personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare

 

În perioada iulie-septembrie 2010, se va derula cursul de “Formatori de Formatori” în cadrul proiectului “Modernizarea serviciului public de ocupare (SPO)- Formarea personalului propriu al SPO- Excelenţă în ocupareimplementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, în parteneriat cu Fundaţia Româno - Germană şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

          Cursul  se adresează personalului propriu al SPO, grupul ţină al acestui proiect şi are drept scop  dobândirea de noi cunoştinţe specifice calităţii de formatori de formatori şi obţinerea certificării CNFPA.

       La finalul cursului, cei 15 participanţi vor dobândi certificare pe competenţe profesionale noi privind pregatirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare ,organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

          Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare-Formarea personalului propriu al SPO-Excelenţă în ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire ale personalului propriu al SPO. Prin atingerea acestor obiective, proiectul nostru urmăreşte eficientizarea serviciilor furnizate de către personalul SPO pentru a asigura corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă.

 

 Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi  contacta : AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, etaj 1 cam 113, responsabil mediatizare proiect, Greşanu Cristina -0743648334,  tel/fax 0269-210 995, e-mail: proiectSPO@yahoo.com

 

SIBIU, 30 iunie 2010

 

Abilităţi de comunicare în limba italiană dobândite de personalul propriu al AJOFM Sibiu

 

Începând cu luna iulie AJOFM Sibiu va avea personal certificat în comunicare în limba italiană. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului“Modernizarea serviciului public de ocupare (SPO)- Formarea personalului propriu al SPO- Excelenţă în ocupareimplementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, în parteneriat cu Fundaţia Româno - Germană şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Cursul de limba italiană are drept scop perfecţionarea comunicării într-o limbă străină şi obţinerea certificării CNFPA pentru grupul ţintă al proiectului: personalul propriu al SPO.

Fundaţia Româno - Germană din Sibiu ca partener în proiect este implicată direct în organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire a personalului SPO în domeniul comunicării în limbile germană, italiană şi engleză.

Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea personalului propriu al SPO- Excelenţă în ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire ale personalului propriu al SPO. Prin atingerea acestor obiective, proiectul nostru urmăreşte eficientizarea serviciilor furnizate de către personalul SPO pentru a asigura corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă.

 

 Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi  contacta : AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, etaj 1 cam 113, responsabil mediatizare proiect, Greşanu Cristina -0743648334,  tel/fax 0269-210 995, e-mail: proiectSPO@yahoo.com

 

 

 

 

SIBIU, 28.05.2010

 

15 angajaţi ai AJOFM Sibiu au absolvit cursul de comunicare în limba germană, curs acreditat CNFPA

 

 Începând cu luna iunie AJOFM Sibiu va avea personal certificat în comunicare în limba germană. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului“Modernizarea serviciului public de ocupare (SPO)- Formarea personalului propriu al SPO- Excelenţă în ocupareimplementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, în parteneriat cu Fundaţia Româno - Germană şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.  În acelaşi context, personalul SPO va participa la un curs de limba italiană care se va desfăşura în perioada mai-iunie.

Cursul de limba germană precum şi cursul de limba italiană au drept scop perfecţionarea comunicării într-o limbă străină şi obţinerea certificării CNFPA pentru grupul ţintă al proiectului: personalul propriu al SPO.

Fundaţia Româno - Germană din Sibiu ca partener în proiect este implicată direct în organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire a personalului SPO în domeniul comunicării în limbile germană, italiană şi engleză.

Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - Formarea personalului propriu al SPO - Excelenţă în ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire ale personalului propriu al SPO. Prin atingerea acestor obiective, proiectul nostru urmăreşte eficientizarea serviciilor furnizate de către personalul SPO pentru a asigura corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă.

 

 Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi  contacta : AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, etaj 1 cam 113, responsabil mediatizare proiect, Greşanu Cristina -0743648334,  tel/fax 0269-210 995, e-mail: proiectSPO@yahoo.com

 

 

 

 

 

AJOFM SIBIU ARE 16 CONSILIERI INFORMARE ŞI ORIENTARE PRIVIND CARIERA, ACREDITAŢI CNFPA

 

Începând de luna aceasta, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, va pune la dispoziţia sibienilor serviciile a 16 consilieri informare şi orientare privind cariera, acreditaţi CNFPA. Aceştia fac parte din personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare şi au absolvit de curând cursul de Consilier informare şi orientare privind cariera”, organizat în cadrul proiectului de grant „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) – Formarea personalului propriu al SPO – Excelenţa în Ocupare”, proiect implementat de AJOFM Sibiu în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Fundaţia Româno – Germană din Sibiu.

 

Cursul de Consilier informare şi orientare privind cariera”, derulat în perioada Decembrie 2009 – Martie 2010, a avut ca principal obiectiv creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu al SPO şi obţinerea certificării CNFPA. În organizarea cursului a fost implicată direct Universitatea  “Lucian Blaga” din Sibiu, partener în proiect, contribuind la specializarea personalului Serviciului Public de Ocupare prin prisma experienţei în activitatea teoretică şi practică deţinută de cadrele didactice universitare specializate care au susţinut cursul.

 

În cadrul proiectului „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) – Formarea personalului propriu al SPO – Excelenţa în Ocupare”, vor fi organizate în perioada următoare alte cinci cursuri acreditate CNFPA: cursul de comunicare în limba germană (aprilie – mai 2010), cursul de comunicare în limba italiană (mai – iunie 2010), cursul de medierea muncii « agent de ocupare » (iulie – decembrie 2010), cursul de formare profesională pentru formatori de formatori (iulie – septembrie 2010) şi cursul de comunicare în limba engleză (octombrie – decembrie 2010).

 

Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – Formarea personalului propriu al SPO – Excelenţa în ocupare” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea

 

 

domeniilor de pregătire a personalului propriu SPO (dobândirea competenţelor de formatori de formatori acreditate CNFPA).

 

Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi contacta AJOFM Sibiu, Strada Morilor, nr. 51A, etaj I, cam. 113, responsabil mediatizare proiect Alina Ganea – 0740/272 979, tel./fax: 0269-210 995, e-mail proiectSPO@yahoo.com;

 

 

 

 

 

Sibiu, 30 martie 2010

 

 

CURS DE INFORMARE ŞI ORIENTARE PRIVIND CARIERA -

ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI  DE GRANT

IMPLEMENTAT DE AJOFM SIBIU

 

În perioada decembrie 2009 – martie 2010 se va derula cursul de Consilier informare şi orientare privind cariera, curs acreditat CNFPA, organizat în cadrul proiectului de grant ID 14015 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) – Formarea personalului propriu al SPO – Excelenţa în Ocupare” implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Fundaţia Româno - Germană.

 

Cursul de  Consilier informare şi orientare privind cariera are ca principal obiectiv creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu al SPO şi obţinerea certificării CNFPA. Cursul vizeză dobândirea următoarelor competenţe profesionale: întocmirea rapoartelor, întocmirea şi administrarea documentelor specifice, adoptarea deciziilor, elaborarea psihoprofesiogramelor, elaborarea studiilor sociologice, lucrul în echipă, administrarea şi prelucrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul, culegerea şi organizarea informaţiilor, perfecţionarea profesională, evaluarea psihoprofesională a clienţilor, instruirea clienţilor pentru automotivare, organizarea întâlnirilor de grup programate, planificarea activităţii proprii, comunicarea interpersonală, consilierea profesională.

 

Universitatea  “Lucian Blaga” din Sibiu, partener în cadrul proiectului,  este implicată direct în organizarea cursului pentru Consilier de informare şi orientare privind cariera, contribuind astfel la specializarea personalului implicat în astfel de activităţi. Acest curs de formare va fi susţinut de cadre didactice universitare specializate cu experienţă în activitatea teoretică şi practică.

 

Cursul de informare şi orientare privind cariera este cel de-al doilea organizat în cadrul proiectului implementat de AJOFM Sibiu şi se adresează întregului personal al Serviciului Public de Ocupare al AJOFM Sibiu. Acesta a fost precedat de cursul de formare profesională în domeniul ECDL (European Computer Driving License), curs derulat în perioada 6 octombrie – 6 noiembrie 2009. La cursul de ECDL au participat 25 de angajaţi ai SPO şi tot atâţia au absolvit cursul obţinând un punctaj cumulat de peste 81 de puncte la toate cele 7 module organizate în cadrul cursului. În cursul săptămânii trecute, joi 10 decembrie 2009, cei 25 de absolvenţi ai cursului de ECDL au primit Certificatele de absolvire ECDL Complet (ECDL Core Certificate),  obţinând astfel certificarea CNFPA.

 

Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – Formarea personalului propriu al SPO – Excelenţa în ocupare” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire a personalului propriu SPO (dobândirea competenţelor de formatori de formatori acreditate CNFPA).

 

 

Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi contacta AJOFM Sibiu, Strada Morilor, nr. 51A, etaj I, cam. 113, responsabil mediatizare proiect Alina Ganea - 0735 537046, email proiectSPO@yahoo.com

Sibiu, 15 decembrie 2009

 

 

 

“MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE – FORMAREA PERSONALULUI PROPRIU AL SPO – EXCELENŢA ÎN OCUPARE”

 

 

Beneficiar: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

 

Perioada de implementare a proiectului: 01.07.2009 – 31.12.2010

 

Valoarea eligibilă a proiectului este de 1.114.280 lei, din care valoarea cofinanţării asigurate de AJOFM Sibiu este de 278.570 lei şi valoarea finanţării nerambursabile FSE este de 835.710 lei.

 

Obiectivele proiectului:

  1. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare.
  2. Obiectivele specifice sunt:

2.1.            Creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu al SPO ;

2.2.            Diversificarea domeniilor de pregătire ale personalului propriu al SPO.

 

Partenerii în cadrul proiectului sunt : 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Fundaţia Româno – Germană Sibiu.

Ř      Prin activităţile pe care le derulează în cadrul proiectului, Universitatea  “Lucian Blaga” din Sibiu este implicată direct în organizarea cursului pentru Consilier de orientare privind cariera, contribuind astfel la specializarea personalului implicat în astfel de activităţi. Acest curs de formare va fi susţinut de cadre didactice universitare specializate cu experienţă în activitatea teoretică şi practică.

Ř      Ca partener în proiect, Fundaţia Româno – Germană din Sibiu este implicată direct în organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire a personalului propriu al SPO în domeniul comunicării în limbile germană, italiană şi engleză.

 

Principalele activităţile derulate in cadrul proiectului sunt:

  1. cursuri de formare profesională în domeniul TIC ;
  2. cursuri de consiliere privind orientarea în carieră ;
  3. cursuri de comunicare în limba germană, limba italiană, engleză ;
  4. cursuri de mediere a muncii – “agent de ocupare” ;
  5.  cursuri de pregătire şi specializare pentru formatori de formatori;

 

Rezultatele anticipate ale proiectului:

Ř      Organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare este o activitate cu rezultat imediat în ceea ce priveşte dezvoltarea intelectuală, dar şi valorificarea potenţialului individual al fiecărui angajat al AJOFM Sibiu şi adoptarea unei atitudini profesionale dinamice, competente, orientate pe satisfacerea clienţilor.

Ř      Din cei 68 de angajaţi ce reprezintă personalul actual al SPO, 58 de persoane vor participa la cursurile derulate în cadrul proiectului. Astfel,  25 dintre angajaţii ai SPO vor urma cursuri de formare profesională în domeniul TIC (ECDL), 25 de persoane vor urma cursuri de limba engleză, 15 cursuri de limba germană şi tot 15 cursuri de limba italiană, 18 angajaţi ai SPO vor participa la cursul de agent de ocupare, 16 persoane vor urma cursul de consilier privind orientarea în carieră şi 15 persoane din rândul personalului propriu al SPO vor participa la cursul de formatori de formatori.

Ř      Rezultatul cursurilor desfăşurate a fost estimat printr-un procent de certificare exprimat de 98%, un indicator calitativ care prevede riscul ca unii dintre cursanţi, din motive obiective, să nu poată finaliza pregătirea şi să dobândească certificarea.

Ř      Specializarea şi certificarea personalului propriu SPO va asigura o nouă perspectivă în furnizarea de servicii specializate de calitate superioară, implementarea unui management al calităţii real şi eficient, precum şi continuitate în activitate după 2010, conform cu OG 129/2000 art.23 care reglementează formarea profesională continuă a adulţilor în conformitate cu cerinţele EQARF, care prevede că din 01.01.2010 toţi furnizorii de formare profesională autorizaţi trebuie să utilizeze formatori calificaţi.

 

 

Sustenabilitatea proiectului:

Ř      Activităţile proiectului au fost elaborate astfel încât să aibă continuitate şi după terminarea perioadei de finanţare, putând fi transferate la nivel sectorial, regional, instituţional.

Ř      Având personal propriu SPO cu competenţe certificate şi un Centru de Pregătire Profesională a Adulţilor care se va acredita, toate activităţile derulate în cadrul proiectului se vor putea realiza cu personalul propriu al SPO. Dobândind competenţe certificate, acesta va putea susţine activitatea de cursare şi certificare în cadrul CNFPA a noilor angajaţi ai solicitantului şi nu numai.

Ř      Având ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de personalul propriu al SPO, ca obiective specifice creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu al SPO şi extinderea domeniilor de pregătire a personalului propriu (dobândirea de formatori cu competenţe certificate) şi ca rezultate atinse : personal propriu SPO cu competenţe certificate, care ştie să se autoinformeze, să comunice în limbi străine şi capabil de a forma formatori, proiectul se va autosusţine.

 

 

Contact:

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu

Str. Morilor, nr. 51 A, etaj I, cam. 113

Manager proiect – 0735 537040

Responsabil mediatizare proiect - 0735 537046

 

 

 

25 DE ANGAJAŢI AI AJOFM SIBIU PARTICIPĂ LA CURSUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL ECDL

           

            În perioada 6 octombrie 2009 – 30 noiembrie 2009 se derulează cursul de formare profesională în domeniul ECDL (European Computer Driving License) /TIC (Tehnici Informaţionale Computerizate), în cadrul proiectului de grant „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) – Formarea personalului propriu al SPO – Excelenţa în Ocupare” implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Fundaţia Româno-Germană.

Cursul de formare profesională în domeniul ECDL are ca principal obiectiv creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu al SPO în domeniul tehnicilor informaţionale computerizate şi obţinerea certificării CNFPA.

Cursul este structurat pe 7 module (concepte generale ale tehnicii informaţionale, utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, procesarea de text, calcul tabelar, baze de date, prezentări, informaţie şi comunicare - internet şi poştă electronică) şi se adresează personalului propriu al SPO; 25 de persoane vor urma cursul de ECDL şi vor avea posibilitatea de a obţine certificarea CNFPA, în urma susţinerii testelor de verificare pe module.

Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – Formarea personalului propriu al SPO – Excelenţa în ocupare” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire a personalului propriu SPO (dobândirea competenţelor de formatori de formatori acreditate CNFPA).

 

Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi contacta AJOFM Sibiu, Strada Morilor, nr. 51A, etaj I, cam. 113, responsabil mediatizare proiect Alina Ganea - 0735 537046, email ganea_alinamaria@yahoo.com.

 

Sibiu, 09 octombrie 2009

 

 

 

MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE – FORMAREA PERSONALULUI PROPRIU AL SPO –

EXCELENŢA ÎN OCUPARE

 

 

Astăzi, 25 august 2009, ora 12, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a lansat proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – Formarea personalului propriu al SPO – Excelenţa în ocupare”, proiect derulat în perioada 1 iulie 2009 – 31 decembrie 2010, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Fundaţia Româno - Germană Sibiu. Evenimentul de lansare s-a desfăşurat la sediul AJOFM Sibiu, strada Morilor, nr. 51 A, in sala 113, etaj 1, în prezenţa domnului Deputat Ioan Cindrea, domnului Subprefect Florin Orlaţan, domnului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu, Ioan Banciu şi a reprezentanţilor instituţiilor deconcentrate din judeţ.

 

Proiectul iniţiat de AJOFM Sibiu este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO. Prin proiect se oferă soluţii pentru alinierea şi certificarea competenţelor profesionale la standardele europene, se promovează formarea permanentă în rândul angajaţilor SPO şi îmbunătăţirea capacităţii de lucru în echipă prin cooptarea întregului personal la programele de formare şi certificare profesională.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu o piaţă a muncii modernă şi flexibilă. Obiectivele specifice sunt: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domeniilor de pregătire a personalului propriu SPO (dobândirea competenţelor de formatori de formatori acreditate CNFPA).

Grupul-ţintă al proiectului este reprezentat de personalul propriu SPO, format din 68 de persoane, respectându-se principiul egalităţii de gen şi de şanse. Din totalul actual al personalului propriu, 58 de persoane vor participa la cursurile derulate prin acest proiect.

Principalele activităţi vizează pregătirea şi certificarea personalului propriu SPO în domenii specifice de activitate: consilier de orientare şi informare privind cariera, medierea muncii – „agent de ocupare”, dar şi domeniile de inovare şi noutate: comunicarea în limbi străine (engleză, germană, italiană), formatori de formatori şi tehnologii de informare computerizată (TIC). Activităţile proiectului au fost elaborate astfel încât să aibă continuitate şi după terminarea perioadei de finanţare, putând fi transferate la nivel sectorial, regional, instituţional.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 1.114.280 lei, din care valoarea cofinanţării asigurate de AJOFM Sibiu este de 278.570 lei şi valoarea finanţării nerambursabile FSE este de 835.710 lei.

Specializarea şi certificarea personalului propriu SPO în acordarea serviciilor de consiliere privind orientarea în carieră, medierea muncii, comunicarea în limbi străine va asigura o nouă perspectivă în furnizarea de servicii specializate de calitate superioară, implementarea unui management al calităţii real şi eficient, precum şi continuitate în activitate după 2009.

 

 

Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi contacta AJOFM Sibiu, Strada Morilor, nr. 51A, etaj I, cam. 113, responsabil mediatizare proiect Alina Ganea - 0735 537046, e-mail ganea_alinamaria@yahoo.com.

 

            Sibiu, 25 august 2009

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro