AJOFM Sibiu este organizata si functioneaza potrivit Legii nr.202/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr. 1610/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza regulamentului-cadru de organizare si functionare precum si a structurilor organizatorice aprobate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. AJOFM SIBIU se subordoneaza ANOFM si este condusa de director executiv Mircea Dorin CRETU

AGENŢII LOCALE ŞI ADRESE

 

                   Program de functionare           

Luni, Marti  si  Joi     800 - 1630

Miercuri         800 - 1830

Vineri         800 - 1400

                  

Preluare şi eliberare acte

Luni  -  vineri     800 - 1300

 

            SIBIU

                        Str. Morilor nr.51A ; Tel. 0269-210882 ; Fax. 0269-230089

                        Şef serviciu agenţie locală – Violeta Tersanszki – e-mail violeta.tersanszki@sb.anofm.ro

 

            MEDIAS

                        Alea Comandor Dimitrie Moraru nr.3 ; Tel. 0269-843731 Fax. 0269-846710

                        Persoana de contact – Teodora Ciolcan – e-mail teodora.ciolcan@sb.anofm.ro

 

            AGNITA

                        Str. Spitalului nr.16A ; Tel. Fax. 0269-512216

                        Persoana de contact – Nicolae Cioca – e-mail nicolae.cioca@sb.anofm.ro

 

            AVRIG                          Program de lucru  luni, marţi, miercuri  830 - 1330

                        Str. Gheorghe Lazăr nr.8 ; Tel. Fax. 0269-524546

                        Persoana de contact – Ilie Emil Simea – e-mail emil.simea@sb.anofm.ro

 

            CISNADIE                    Program de lucru  joi 830 - 1330

                        Str. Ţesătorilor nr.1 ; Tel. 0269-564532

                        Persoana de contact – Ilie Emil Simea – e-mail emil.simea@sb.anofm.ro

 

            DUMBRAVENI şi  COPŞA MICĂ         Deocamdată serviciul este asigurat de agenţia locală Mediaş

 

 

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de şomaj

 

 

*      Actul de identitate – original si copie;

*      Actele de studii si calificare – original si copie;

*      Adeverinţă medicală – apt pentru muncă sau clinic sănătos şi eventual restricţii medicale;

*      Carnet de muncă – original şi copie xerox integral şi după caz, adeverinţa eliberată de angajatori, din care să rezulte perioadele în care s-a prestat activitatea, după data de 01 ianuarie 2011;

*      Adeverinţă eliberată de organele financiare teritoriale că nu realizează sau că realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj;

*      Adeverinţă  eliberată de angajator din care să rezulte baza lunară de calcul pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, pentru care s-a reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţia individuală şi contribuţia datorată de angajator anterioare datei încetării raporturilor de muncă sau de serviciu    

Adeverinţă 12 salarii  

*      Dispoziţia de desfacere a contractului de muncă;

 

Indemnizaţia de şomaj se poate primi pe card la următoarele bănci : BRD; Carpatica; Raiffeisen; Piraeus Bank; Alpha Bank;BCR; Bankpost, dacă prezentaţi un extras de cont!

 

 

Formular pentru anunţarea locurilor de muncă vacante

 

            SITUAŢIA privind locurile de muncă vacante Anexa Nr.1A

            SITUAŢIA privind ocuparea locurilor de muncă vacante Anexa Nr.1B        

            Formular Înştiinţare privind încadrarea în muncă

 

În atenţia angajatorilor români care doresc să recruteze forţă de muncă din străinătate

 

            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, art.3, alin.1, lit.a, străinii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României numai dacă „locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai altor State membre ale UE, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României”.

            În acest sens pentru solicitările de eliberare a adeverinţei care este necesară la Oficiul Român pentru Imigrări, angajatorii (reprezentanţii acestora) vor contacta persoana responsabilă cu gestionarea locurilor de muncă, din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, respectiv d-na Stroe Mirela la camera 004 sau telefon 0269/210882 interior 204.

 

            Formular locuri de muncă portal EURES

 

 

Audienţe

 

            Director executiv MIRCEA DORIN CRETU                            Joi            1200 – 1400

            Director executiv adjunct DAN DUMITRU HURDU             Miercuri        1200 – 1400

           

 

CV european

 

INFORMATII PERSONALE

 

Nume

< numele aplicantului > (Nume, prenume)

Adresa

(număr, stradă, cod poştal, oraş, tară)

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Naţionalitate

 

Data naşterii                                                   

(zi, luna,an)

EXPERIENŢA

PROFESIONALĂ

 

(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recenta:

-    Perioada (de la – pana la)

-    Numele si adresa angajatorului

-    Tipul activităţii sau sectorul de activitate

-    Funcţia sau postul ocupat

-   Principalele activităţi şi responsabilităţi)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

(Descrieţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă:

-    Perioada (de la – până la)

-    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

-    Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

-    Tipul calificării / diploma obţinută

-   Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

Limba maternă

 

Limbi străine cunoscute

Abilitatea de a :  citi / scrie / vorbi

Aptitudini şi competente artistice

(Muzica, desen, pictura, literatura etc.)

Aptitudini şi competente sociale

 

(Exemplu: Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importanta sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială (de exemplu: cultură, sport, etc.))

Aptitudini şi competente organizatorice

(Exemplu: coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete, la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu)

Aptitudini şi competente tehnice

(Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini, etc.)

Permis de conducere

 

Alte aptitudini şi competente

(Competente care nu au mai fost menţionate anterior)

INFORMATII SUPLIMENTARE

(Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, referinţe, etc.)

ANEXE

(Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul)

 

 

        Descarcă

                             PDF                  DOC