-         Achiziţii servicii telefonie

-          Detaliu invitaţie participare IT

-          Achiziţii servicii Ónchiriere imobile

-         Achiziţii servicii catering

-          Servicii de formare profesionala si cercetare sociologica

-          FURNIZARE de echipament IT si de materiale consumabile

-